fredag 17. april 2009

Så enkelt kan det sies

Thomas Hylland Eriksen skrev en gang i en lederartikkel i tidsskriftet Samtiden at enkelte tanker er så kompliserte at de ikke kan uttrykkes på en enkel måte, og at noen av de viktigste skribentene er de som tøyer språkets grenser, med fare for ikke å bli forstått. Samtidig er det grunn til å ta meg seg Esaias Tegnér lover 10o0 år gamle påpeking av at "det dunkelt sagte er det dunkelt tenkte".

Uansett - her følger noen bidrag egnet til i det minste å kaste lys over det innledende avsnitt.

Statens Pensjonsfond-Utland kommenterer det bedrøvelige resultatet i 2008:
"Den forventede relative volatiliteten økte i større grad enn den absolutte markedsvolatiliteten, mye som følge av økt korrelasjon mellom avkastninng i de ulike investeringsstrategiene".
Derfor.

Fra et område jeg kjenner bedre enn høyere økonomi, kan jeg bidra med følgende enkle definisjon fra Martin Synnes, Menighetsfakultetet:
"Paulus lære om charismene er apostelens applikasjon av pneumatologien inn i ekklesiologien".

Klar for en til? Da våger vi oss på et oppklarende sitat fra dr.theol. Aksel
Valen Sendstads "Filosofi til kristentroen". Kapittel 4 har overskriften: "Erkjennelsen av Guds væren som kongenialitet med virkelighetens polaritetsstruktur i åpenbaringen". Der heter det bl.a. :
"Denne polaritet er konsipert innenfor et åpent begrep for virkelighet hvor væren er forstått som universalt kopula, og hvor de polære komponenter derfor (kan) kopuleres med basis i åpenbaringen. I dette får det spesifikt kristelige fra ontisk-dogmatisk synspunkt sin rette ontologiske basis".
(NB: Væren er ikke en hann som kopulerer).

En teolog kommer sjelden alene. Professor Ivar Asheim bidrar med denne lettfattelige
orientering: "Menneskebildepedagogikkens syntetiske anliggende ivaretas på den måten at den nakne empiri transcenderes ved en interpretasjon som tilstreber å heve opp i lyset det empiriske materialets antropologiske implikasjoner".

Tenk hva Asheim og Valen-Sendstad kunne drevet det til i VG.

Alt dette minner meg om da Jesus spurte en gruppe teologer:
"Hvem sier dere at jeg er?"
De svarte: "Du er inkarnasjonen av den transcendente Guds immanente åpenbaring.
Da svarte Jesus: Hva?

God helg.

4 kommentarer:

 1. Denne er også fin:

  The move from a structuralist account in which capital is understood to structure social relations in relatively homologous ways to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition, convergence, and rearticulation brought the question of temporality into the thinking of structure, and marked a shift from a form of Althusserian theory that takes structural totalities as theoretical objects to one in which the insights into the contingent possibility of structure inaugurate a renewed conception of hegemony as bound up with the contingent sites and strategies of the rearticulation of power.

  Flere eksempler:
  http://www.denisdutton.com/bad_writing.htm

  SvarSlett
 2. Glemte å skrive at sitatet er fra Judith Butler: http://no.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler

  SvarSlett
 3. Språk er makt, og jeg mistenker mange for å misbruke språket. Jeg har lest en fod del offentlige dokumenter i det siste, og det slår meg hvor ufattelig mye elendig språk det er. Fremmedord er en ting. Det kan man slå opp. Halvsides setninger med 5-15 komma blir derimot verre.

  Så har man jo spm man noen ganger må sende disse folka. Det er ikke få ganger at det som i utgangspunktet er et enkelt ja/nei spm gir svar på noen sider. Som regel et svar der 90% av besvarelsen brukes til å omdefinere premissene i spm man stilte.

  SvarSlett
 4. Denne lo jeg godt av :) Flott skrevet !

  SvarSlett