onsdag 12. august 2015

32 dager igjen

Selektivt og slumsete tallbruk

-Påstandene baserer seg på selektiv og slumsete bruk av tall , sier valganalytiker  Svein Tore Marhinsen til nrk.no i forbindelse med debatten i ettertid om møtet mellom statsministeren og Jonas Gahr Støre. «Det er ikke dekning for å si at antallet barnehageplasser reelt sett har gått verken opp eller ned i denne perioden. Tallslumsingen virket å komme som et produkt av at ingen av dem helt husket. Støre trodde undersøkelsen handlet om å si opp lærere, mens Solberg trodde Utdanningsforbundet hadde laget undersøkelsen og at forbundet hadde gjort noe tilsvarende tidligere», sier Marthinsen.
Når det gjelder barnehage-diskusjonen mellom statsråd Torbjørn Røe Isaksen og Ap-nestleder Hadia Tajik sier han at Tajiks talltriksing virker mer bevisst. «Hun vet nok godt at antallet barnehageplasser ikke er redusert med 7000, men lager et kunstig regnestykke for å konstruere en forskjell som ikke finnes. Det blir for dumt. Det er derfor betimelig av Røe Isaksen å peke på denne misvisende triksingen, men han kunne i sin tur spart seg for å hevde at det vil skapes 3400 nye plasser i 2016 – det vet vi ingen ting om»

Støre gjør som Mitt Romney?
Vi kommer ikke utenom Jonas Gahr Støre i dag heller. «Han fyller ikke skoene ennå, og ironien er at det er hans egne som er for store», skriver retoriker (hvordan blir man egentlig det?) Ratna Elisabet Kamsvåg i Aftenposten. Men hun øyner håp:
«Ved å levere dårlig i den første av tre store dueller mot Mitt Romney, senket han forventningene til seg selv som taler. Dermed skapte han rommet han trengte til å imponere velgerne på nytt. Kanskje kan Støre nå bruke underprestasjonen fra debatten torsdag i forrige uke på samme måte?»

I Dagbladet sier Aslak Bonde at Ap må få til en debatt om arbeidsplasser og kommuneøkonomi. Klarer Ap å få mer søkelys på sine tiltaksplaner for arbeidsledighet, tror jeg det kommer seg».
Professor Frank Aarebrot kritiserer Ap-rådgiverne og mener at «de gjorde en dårlig jobb i forkant». Beate Nossum, kommunikatør, sier at Jonas har kommet skjevt ut på hoppkanten, «det er avgjørende for partiet å få Jonas i toppform til neste tv-debatt på mandag.
Jeg tipper følgendekommer til å bli en gjenganger i Ap-retorikken frem til valget: «Fellesskap og god velferd fremfor store skattekutt til de med mest fra før»

 Hypotetisk
Støre får stadig spørsmål om kommunesammenslåing. Til Aftenposten formulerer han seg slik: «Aps landsmøte i vår understreket vår linje om at frivillighet skal ligge til grunn. Så vil selvsagt ikke vi oppheve Stortingets ansvar for å gripe inn dersom det dukker opp tilfeller som krever det. Dette er imidlertid en hypotetisk problemstilling, og vi har så langt ikke oppdaget noen slike tilfeller». Javel.
Rødt-ordfører i Tromsø?

Tromsø har fått sin Jens-effekt. Etter at ordfører Jens Johan Hjort tapte i en nominasjonskamp, har Høyre rast fra 36,2 pst i 2011t il 19,1 pst på siste måling. Personeffekt er det også for Rødt.  Jens Ingvar Olsen, en meget erfaren og dreven kommunepolitiker, har løftet partiet fra 7,2 pst i 2011 til 11,5. Han får skryt av Oddvar Nygård i Nordlys, for å ha markert seg som «alltid grundig og godt forberedt og har derfor høstet stor respekt fra andre politikere, helt inn i Frp». Blir det borgerlige flertall slått, kan Olsen bli ordfører (Ap får da byrådslederen), I så fall blir han landets andre Rødt-ordfører, etter Knut Henning Thygesen, etter direkte ordførervalg i Risør i 2007. I 2011 ble ordningen avviklet i kommunen og Thygesen er nå varaordfører.

Comeback i Hamar
Rød grunnfarge har også populære  Einar Busterud, i Hamar, kommunaikasjonsdirektør i Norsk Tipping. Han startet som aktiv i AKP (m-l), senere RV.  Han ble valgt inn i kommunestyret i Hamar på By- og bygdelista i 1991. Åtte år senere ble han valgt til ordfører, satt i tre perioder men trakk seg for fire år siden (lista fikk 42 pst i 2007). Nå irriterer han seg så sterkt over Ap-styret at han satser på comeback, forteller Klassekampen. «En kommer ikke utenom å utfordre Ap dersom en vil ha politiske endringer på disse kanter. Partiene har vært så dominerende at det ha satt seg i veggene. Noen få bestemmer, og de blir færre og færre».
Men Betsson.coms ordførerodds, som ble offentliggjort i dag. «tyder på at Morten Aspeli , Ap, blir sittende i rådhuset også etter valget».  Det viser Betsson.coms ordførerodds, som ble offentliggjort i dag. Ordfører Nils Amund Røhne fra Stange står til 1.01 i odds. Det er den laveste oddsen du kan ha, og han er således den største ordførerfavoritten i hele landet akkurat nå, skriver Hamar Arbeiderblad.

Så gjør vi så når vi bytter parti
Innimellom bytter politikere parti. På landsplan har eksempelvis tidligere statsråd Øystein Djupedal tidligere i år klart og tydelig annonsert overgang fra SV til Ap. Olav Ballo, SV-stortingsrepresentant  i 12 år til 2009, men meldte seg to år senere inn i Ap. blant annet begrunnet i at mange av hans partifeller er «svermere» og ikke realpolitisk innstilt. Raymond Johansen, byrådskandidat for Ap i Oslo, var noen år samferdsels- og miljøbyråd for SV i Oslo, men gikk til Ap i 1995. Bente Bakke satt åtte år på Stortinget for Østfold Høyre, på 1980-tall,. Hun skrev boken «På bakerste benke», nå er hun aktiv i MDG.

Kåre Instanes i Odda har ikke nøyd seg med ett bytte. Han representete Ap i kommunestyret, deretter gikk han til Frp på grunn av innvandringspolitikken, fulgte så Vidar Kleppe over i Demokratene, før han – foreløpig? – er å finne i det nystartede partiet Moderatene. Hovedsaker: Avfredning av smelteverkstoma, nei til syriske flyktninger og til kommunesammenslåing.

Rød tusj og damer

To av tre navn på valgseddelen 14. september er menn. «Bruk rødtusjen og kryss damene frem», oppfordrer aktivist Susanne Kaluza. En opptelling i Dagens Næringsliv viser at av 2521 listetopper i partiene på Stortinget, er det bare 773 kvinner. Det er en andel på 31 prosent. I håp om å endre statistikken lanserer Kaluza og Kvinneguiden kampanjen «Kryss kvinner inn», der hun ber velgerne om å gi sin personstemme til kvinnelige politikere.

Krav til private barnehager

-I fremtiden må kommunene kunne stille rimelige krav til de private barnehagene de finansierer, mener Nina Sandberg, ordfører (Ap), Nesodden  - Det er umulig med dagens regelverk å redusere tilskuddet til private barnehager som ikke oppfyller kommunens kvalitetsstandard.  Slik situasjonen er i dag, kjører Private Barnehagers Landsforbund hardt mot kommunene i rettssak etter rettssak. Samtidig overlater staten til kommunene å manøvrere i et farvann der loven er mangelfull.

 God skole og integrering

Det er mange temaer som er viktige i kommunevalget i høst. Men Kristin Clemet i Cicvita er opptatt av at «ikke på noe område er det en mer åpenbar sammenheng mellom «globale problemer og lokale løsninger» som i skolepolitikken. Uten en god skole er det neppe noen integreringspolitikk som vil virke. Hvordan går det med etterkommerne av innvandrerne, altså barna deres, som er født i Norge. Hvis de, i gjennomsnitt, gjør det mye dårligere enn befolkningen generelt, kan det være et signal om at vi er i ferd med å få en ny, permanent underklasse.
Mens f.eks. formuesskatten, som mange i Norge er opptatt av når de diskuterer ulikhet, bidrar svært lite til fordelingen, er skolen helt avgjørende for å bevare et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Et av skolens samfunnsoppdrag er å bidra til sosial mobilitet. Målet er at alle elever, uansett bakgrunn, skal få muligheten til å utnytte sine evner og realisere sitt talent»

Småskolen
Småskolen blir svært viktig for Ap i valgkampen .»Partiet skal prioritere tidlig innsats ved å innføre lese-, skrive- og regnegaranti som skal fange opp alle elever med svake ferdigheter i disse disiplinene etter andre trinn, og gi dem tett oppfølging fra tredje klasse», varsler nestleder Trond Giske overfor Klassekampen. Partiet ønsker at en lese-,skrive- og regnegaranti skal fange opp alle elever med svake ferdigheter i disse disiplinene , og gi dem tett oppfølging fra 3.klasse. Partiet vil ha en lærenorm, og vil se på lærernes tidsbruk.

Akuttkirurgi

Under parolen «Ja til fullverdige akuttsykehus» samlet aksjonister fra hele landet seg til demonstrasjon utenfor Stortinget onsdag. Kampen for å bevare lokalsykehusenes akuttkirurgi seiler opp som et viktig tema i valgkampen. Demonstrantene mener sykehuspolitikken går i retning økt sentralisering.– Så vi trapper opp kampen mot sentralisering og for gode lokalsykehus, lokal akuttberedskap og fødetilbud, skriver nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene på sin Facebook-side

Også NRK
NRK lanserer en landsheldekkende valgomat, for alle fylker og kommune. -Du må vekte matematikk og politikk med kirurgisk presisjon. Påstander, partier og tematikk/politiske saker. Det er fascinerende og til tider irriterende – men veldig gøy når vi lykkes, sier Lars Nehru. Eksempler på lokale spørsmål: «Det må bli lov å selge kebab i Lillestrøm etter klokken 02.00 på natta». «Nesseby bør ta imot flere flyktninger»

Notert
Professor Frank Aarebrot forklarer Ap-nedgangen på de siste meningsmålingene slik: Ap har ikke mistet et nevneverdig antall velgere, men usikre Høyre-velgere er blitt sikre. Dette er som ventet.

Den tidligere ordføreren, 101 år gamle Nils T. Bøvre står på KrF-listen ved kommunevalget.  Årets eldste.

-Venstresiden kan ikke ta Raudt for gitt. Vi kan ikkje støtte noko byråd nokon stad som aukar forskjellene», sier », sier Bjørnar Moxnes til Klassekampen.

Det er noe av et narrespill når topp-politikerne og kommentatorene sier at valgkampen bør dreie seg om alle de små sakene som betyr noe for hvert enkelt lokalsamfunn. Selvfølgelig bør den det, men bare til en viss grad. Og de store partiorganisasjonene vil aldri la valgkampsakene i små kommuner ødelegge for kampanjene i de store byene", skriver Aslak Bonde i Dagbladet

Ordførerkandidat Jan Fredrik Vogt, Frp; blir reine smågutten mot Kim Il Sung, skriver ordfører i Sande,Karl Einar Haslestad, Ap,  på Facebook .

Alvdal Senterparti klinker til med musikkvideo for å vinne velgernes hjerter  i september. Banjo, sau og det fengende refrenget «Nå blir det Senterparty.

Arbeiderpartiet og FrP er betydelig overrepresentert blant velgere med lav utdanning, og SV og Høyre blant dem med høy, men når det gjelder det siste tar Venstre kaka. Her skårer partiet hele 12 prosent. Partiet har vært klart overrepresentert i denne gruppen i alle stortingsvalg siden 1997, skriver Jan Arild Snoen basert på data etter at  valgundersøkelsen for 2013 kom i dag

Sitatet
Bent, Erna og Siv bør personlig dra rundt og skru ned skilt hvor det står sykehus.
Mads Gilbert, lege

Erna spiser deg til frokost hvis du ikke har kontroll på fakta.
Frank Aarebrot, valgforsker, professor og Ap-medlem

De fleste politikere er hvite, middelaldrende menn. Det er bra å få inn flere damer – og unge, eldre og flerkulturelle.
Susanne Kaluza, Kvinneguiden

Det går godt an for politikerne innimellom å si til sin motstander at «det var et godt argument». Dessverre hører vi det alt for sjelden
Svein Tore Marthinsen, valganalytiker
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar