torsdag 13. august 2015

Mood og lojalitetsplikten

Har generalløytnant Robert Mood  uttalt seg i politiske saker på en måte som går ut over hans ansvarsområde og kompetanse? Misbruker sin innflytelse til å få fram sin personlige mening i media.?
Ja, mener stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjede  Frp), nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Mood, som erfForsvarets utsending til Nato-hovedkvarteret i Brussel, har de siste ukene kastet seg inn i samfunnsdebatten og åpenlyst kritisert regjeringens politikk når det gjelder bevæpning av politiet og behandlingen av flyktninger fra Syria. «Uttalelsene hans er opp mot grensen av hva lojalitetsplikten tillater. Vi kan ikke ha embetsmenn som løper rundt og fremmer sine personlige synspunkter», sier Tybring-Gjede til Dagbladet

- La ikke generell væpning bli en symbolsak som undergraver tiltakene vi virkelig trenger», sier Mood, med sin erfaring fra våpenbruk.
- Europa stenger grensene og er opptatt av å hindre og kontrollere for å beskytte seg selv. Det står i sterk kontrast til innsatsen til landene i nærområdene, sier Mood, FN og Den arabiske ligas spesialutsending til Syria i 2012.

Store ord flyr ofte høyt og krasjlander Derfor vil politikk-begrepet være meget omfattende. Det bør være stor åpning for ytringer fra forsvarsansatte, selv om – og ikke minst – de skulle være i strid med Forsvarssjefens og mindretallregjeringens syn.
Hvis innspill fra det offentliges mange dyktige fagfolk og ansatte - særlig der hvor de har erfaring og kompetanse - har konsekvenser for beslutningsprosess, tjener dette demokratiet.

Ikke sjelden møter man argumenter om at de ansatte må være lojale mot styringssystemet og den administrative og politiske ledelse. At de skal gjennomføre og argumentere for det som er vedtatt politikk.


- Mood har lang erfaring med så vel bevæpning som den humanitære situasjonen i Syria. Teller ikke det? spør Dagbladet
- Mange har erfaring på ulike felt, det være seg eldreomsorg eller samferdsel. Men man uttaler seg om det man er ansatt for å gjøre, svarer Tybring-Gjedde. Med andre ord: Hold kjeft!


Lojalitet er et begrep som brukes ofte, der avsender egentlig mener lydighet, men ordene har ulikt meningsinnhold. Lydighet og lojalitet er to forskjellige begrep. "Lydigheten er blind mens lojaliteten er kritisk, seende og verdiladet", sier professor Paul Leer-Salvesen. "Yrkesutøvere som opplever å stå i flere lojalitetsrelasjoner samtidig, må (sammen med andre) bruke etisk skjønn for å finne ut hvilken lojalitet som skal ha prioritet i den konkrete situasjonen som fordrer et moralsk valg".

I Ytringsfrihetskommisjonen (NOU 1999:27) uttalte vi blant annet:
”Det forhold at institusjonen (i vid forstand – min anm.) har en informasjonsstrategi og utpekte talerør kan ikke innebære at andre ansatte innenfor virksomheten gis munnkurv. De vil selvfølgelig ikke være legitimert til å uttale seg på institusjonens vegne, men deres personlige syn kan likevel være relevant for allmennheten”.

Det virkelig spennende burde være at fagfolk deltar som fagpersoner og med den innsikt som følger av det. Rektorer, som i mange tilfeller sto opp og talte på sin egen skole sak og skolesektorens sak, er nå i mange tilfeller direkte knyttet til rådmannen og utviser lojalitet overfor denne. Flere fora som tidligere utgjorde sterke og frimodige fagmiljøer er forsvunnet, eller de er inkorporert i den sentrale administrasjonen  på en slik måte at intern uenighet ikke blir eksponert. På toppen av dette kommer altså adopteringen av private organisasjonsmønster og informasjonssystemer som oppfordrer til ”helhet”, ”enhet” osv. Stadig flere ansatte blir oppfordret til å tenke på kommunen, etaten, institusjonen, departementet osv  som ”en bedrift” hvor det gjelder å fremstå med felles ”profil”, Underforstått: La oss gå i takt og holde ubehagelig uenighet, ubehagelig kunnskap, langt vekke.

Offentlig sektor skal på vegne av innbyggerne ivareta felleskapsløsninger. Derfor er det der riktig og viktig med større åpenhet der enn på andre områder i samfunnet. Ytringsfrihet skal ikke bare verne om den enkeltes ansattes behov for å ytre seg, men også verne om demokratiet.
Den ansattes lojalitet må først og fremst være til velgerne, ikke til et offentlig hierarki.
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar