torsdag 27. august 2015

17 dager igjen

Burde få stryke

Velgerne kan ikke lenger stryke kandidater. Det hevdes at stryking skremmer folk fra å stå på listene, og går særlig utover kvinner og innvandrere. Men skal vi svekke demokratiet bare fordi valgresultater ikke blir som ønsket?
I 2010 foreslo Høyre, med støtte fra SV, Venstre og Fremskrittspartiet å gjeninnføre strykingsadgang ved kommunevalg. Forslaget ble nedstemt i Stortinget av Ap, Sp og KrF.

Jeg hører til dem som beklager  at kandidater ikke kan strykes. Som Bård Larsen i Civita spør: «Vil vi virkelig ha tynnhudede politikere som opplever det som krenkende å ikke være godt likt av alle velgere? Det kan være tøft å være politiker. Men akkurat denne tøffheten - å tåle velgernes dom på valgdagen - er tross alt helt grunnleggende for demokratiet. Våre folkevalgte skal gjennom en utvelgelsesprosess hvor velgerne, og ikke bare partienes organer, gir uttrykk for hva de mener om kandidaten. Ikke bare gli ubemerket inn i representative organer. Det er som kjent ingen menneskerett å bli valgt inn i styre og stell uten motstand»-
I Stavanger Aftenblad skriver Ingebjørg S. Folgerø: «Selvsagt er det viktig at både kvinner og innvandrere er riktig representert i bystyret. Men det er slett ikke sikkert at mange ville bli strøket på grunn av kjønn eller etnisitet, sannsynligheten er større for at velgerne prioriterer andre egenskaper, f.eks. politisk erfaring eller yrkesbakgrunn. Det valget bør velgerne ha rett til å ta»

«Rydde opp»

Nylig advarte mediepolitisk talsmann i Ap, Arild Grande, mediene mot sammenblanding av reklame og journalistikk. «Det er viktig at pressen tar ansvaret og får ryddet opp i praksisen sin. Jeg er redd for at om det blir stadig flere eksempler på at folk blir usikre på den objektive journalistikken, kan man også i Norge få stemmer som tar til orde for at staten skal gå inn og kontrollere mediene gjennom lovgivning».
Jo da, eksemplene finnes. Som i Tromsø, der Arbeiderpartiet har latt seg intervjue i flere artikler publisert som «sponset innhold»  i Nordlys. I to lange nettartikler på Nordlys blir lokale Arbeiderpartiet-politikere intervjuet under tittelen sponset innhold. Ordførerkandidat Jarle Aarbakke og byrådslederkandidat Kristin Røymo, forteller om seg selv og sine politiske visjoner.
–  Det er det første eksemplet jeg har sett på politisk content marketing i Norge. Jeg visste ikke at noen norske redaksjoner hadde åpnet for betalte politiske budskap som nærmest er identisk utformet som journalistikk, sier Frithjof Jacobsen til DN.

Egne verktøy til å lage budskap selv
Anders Anundsen er ikke alene om å lage politiske videoer. – Vi ser nå flere tilfeller av bruk av video til politisk budskap. Målet deres er å få velgerne til å spre innholdet videre., sier høyskolelektor ved BI og ekspert på sosiale medier, Cecilie Staude, til Medier 24,

Politikere er ifølge eksperten ikke lenger avhengige av massemediene for å spre et budskap. – De bruker egne verktøy til å lage et budskap selv. Noe som gir en større bredde. Forskning har for eksempel vist at særlig Twitter bidro til at valgkampen i 2013 inneholdt større bredde og mangfold, fordi Twitter ga politikerne mulighet til å sette agenda selv, sier hun.

Partileder Knut Arild Hareide i KrF dukker opp i en slags reklamevideo mot søndagsåpent, Jonas Gahr Støre er sentral i en Arbeiderpartiet-video kalt Fremtidens Norge, og i dag slapp Erna Solberg sin egen video på Facebook. SV, Frp og Venstre har laget videoer om skole, flyktninger og god oppvekst for alle barn.

Hva blir konsekvensene?
Også i dag kommer angrep på MDG-politikken. - Det er på tide å utfordre MDG på hvor de vil ta pengene fra og at de forteller hva konsekvensene av partiets politikk blir for den enkeltes levestandard, skriver Mathilde Fasting i Minerva. - De vil at vi i fremtiden kan vi ha sekstimersdag og samme velferd som i dag, ved at vi betaler bare litt mer skatt. Samtidig skal vi kutte ut oljen. Hva det inntektsbortfallet betyr for statsbudsjettet, for arbeidsledigheten og for levestandarden, kan MDG ikke svare på.

Byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo sier at i 80 pst av sakene der det ikke har vært enstemmighet, har MDG stemt mot byrådet, altså i hovedsak med de rødgrønne. Og i typiske saker som skiller høyre- og venstresiden stemmer MDG nesten alltid med venstresiden,

«Gamle skillelinjer»

Hilde Opoku, nasjonal talskvinne i MDG, avviser at partiet tilhører venstresiden i norsk politikk. – Jeg synes at det er merkelig at alle er så opptatt av de gamle skillelinjene i politikken. Vi mener at venstre- og høyresiden i dag har det samme utgangspunktet og den samme energipolitikken. Vi befinner oss på den grønne aksen, ikke den røde eller blå, sier hun til VG.

Harald Nissen, bystyrerepresentant for De Grønne, understreker at partiet har flere saker der partiet har mye til felles med høyre-siden både lokalt og nasjonalt, og nevner at partiet blant annet vil kutte formuesskatt for arbeidende kapital, er motstander av heldagsskolen og positive til privatskoler som ikke tar ut utbytte.  Nissen understreker at MDG har stemt sammen med byrådet i flere saker, som for eksempel heldagsskole, lekser og småhusplanen

Slengere
Vallistene i 45 kommunar inneheld feil om kor mange politikarar det er mogleg å slenge på frå andre parti. No blir kommunane bedt om å trykkje opp setlane på nytt. Ved kommunestyreval er det mogleg å føre opp enkeltkandidatar frå andre lister og parti dersom ein likar ein person, men ikkje vil stemme på partiet til vedkommande. Det kallast «å slenge» inn enkeltpersonar, og kor mange det er mogleg å føye til utanom partilista, blir rekna ut lokalt. Talet skal vere ein firedel av det totale talet i kommunestyret, men alltid runda av nedover til næraste heile tal.(Nynorsk Pressekontor)

Pollofpolls

Etne: Uendret for alle partier
Steinkjer: Ap +1 , Frp  -2, SV +1, Sp -1, KrF -1, MDG +2
Stjørdal: Ap +1, SV -1, Sp +1, Frp -1, H -1, V -1, MDG +3, KrF -1

Landet valgrundt

Krf-politikar Per Askilsrud i Hønefoss trur byen blir meir levande om utestadane får ha opent ein time lengre på natta. Byen har blitt død etter at serveringstidene vart korta ned for nokre år sidan, meiner han.(NRK Buskerud)
Politikerne i Arendal gjorde i dag et endelig vedtak om å oppheve tiggeforbudet. Nå vurderer sørlandsbyen å bygge do og dusj til tiggerne.
Regjeringens systematiske nedprioritering av Nord-Norge viser at det er viktigere enn noensinne å ha et regionalt folkevalgt nivå som motsats til sentralisering.  Sonja A. Steen, Ap, fylkesordfører i Nordland
Det er grunn til å tro at folks interesse for politikk er omvendt proporsjonal med interessen for å følge med på TV-valgkampen. Arve Hjelseth i Dagbladet
En tredje­del av pane­lets 1500 respon­den­ter er mer usikre enn sikre på hvil­ket parti de skal stemme på. Det kan altså virke som at det er mange vel­gere å vinne under­veis i valg­kam­pen, og mye å kjempe for partiene.
Medborgerpanelet
Sitatet
Er du alltid trygg på at det du og Ap vil er det beste?
- Ja, men ikke til det fanatiske.
Ap-sponset intervju med byrådslederkandidat Kristin Røymo
Er ikke De Grønne litt som en vannmelon, da? Grønne på utsiden og røde på innsiden?
Fabian Stang, ordfører
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 kommentar:

  1. BlueHost is ultimately the best web-hosting provider for any hosting plans you might need.

    SvarSlett