søndag 16. august 2015

28 dager igjen

Hvorfor tallene både stiger og synker

«Mens verdens riker stiger og de synker», hetere det i en kjent salme («Gud menighet er jordens største under»), og det samme gjelder for partiene og tallene på meningsmålingene: de stiger og de synker. Jeg har funnet gjennomsnittstallene for de fem målingene i august, og de ser slik ut (forhold til 2011-tallene i parentes):
Rødt 2,0 (+0,5)  SV 3,6 (-0,5)  Ap 34,0 (+2,3)  MDG 4,6 (+3,7)  Sp 6,0 (-) – KrF 5,1 (-0,5)  V 5,1 (-1,2)  H 25,7 (-2,3)  Frp 10,4 ( -1,0).

De enkelt tallene, særlig for de store partiene, kan sprike fra dag til dag. Valgekspert Ottar Hellevik gir disse forklaringene  i Dagbladet:
«Tilfeldige utslag» - at det er tilfeldig variasjon i ulike grupper av respondenter selv om de plukkes ut på samme tid.
Målernes modeller for å velge ut representative utvalg av velgere, ut fra blant annet alder, kjønn og geografi, varierer mellom instituttene.

Folk husker ikke alltid riktig eller snakker «sant» om hva de stemmer og har stemt.

Feilmarginen kan være på opptil to prosentpoeng, og størst for de største partiene.

«Politisk sabotasje» - og så?
Helgens politisk snakkis er dobbeltmennesket Siv Jensen. Hun er på den ene siden en av regjeringens aller viktigste, en regjering som har forpliktet seg på å gjennomføre avtalen mellom alle partiene på Stortinget, unntatt SV og Frp, om at Norge skal ta i mot 8000 flyktninger fra Syria i løpet av tre år.

På den andre siden oppfordret hun altså i går i Frp-politikere landet over til å kjempe mot det vedtaket hennes egen regjering er satt til å gjennomføre: «Vi bruker valgkampen til å kjempe mot avtalen. Si «nei» i alle landets kommuner, så de kan tenke seg om de som står bak dette vedtaket».
Venstre og KrF kalte utspillet politisk sabotasje, og stort sterkere kan de vel ikke ordlegge seg før mistilliten må konkretisreres.

Som statsråd skal Siv Jensen arbeide for å få gjennomført regjeringens vedtak, som partileder forbeholder hun seg retten til å drive valgkamp på at kommunene skal si nei.
Dette er en krevende spagat i frittstående og svingstang.  Siv Jensen  har tidligere sagt , med henvisning til SV, at Frp «ikke skal stå på plenen (utenfor Stortinget) og protestere». Men det blir ikke bedre om det skjer i Ålesund.

Men Horne og ordførerne står på
Integreringsminister Solveig Horne «forholder seg til, og vil følge opp, stortingsflertallets vedtak.»  Audun Lysbakken mener dette  ikke er tilstrekkelig. «Det har vist seg at det er en tung jobb å få kommunene til å bosette flyktninger. Derfor er det så viktig med en statsråd med autoritet på dette området. Den autoriteten tok Jensen fra Horne». Men han anerkjenner samtidig Horne for å ha gjort et godt og samvittighetsfullt arbeid med å bosette flere flyktninger i tiden som har gått.

«Alt hviler på kommunene prioriteringer. Da mener jeg det er naturlig at dette blir diskutert i kommunene», sier Solverg Horne. Men heldigvis, Dagbladet har snakket med en rekke av Frp´s egne ordførere som sier  «ja» til å ta i mot flyktninger.
Harald Espelund i Ullensaker: Vi kommer godt ut av huskjøpene når Staten tar 40 prosent av regninga.
Ruth Eriksen i Sveio: Vi har vedtatt å ta imot fem ekstra flyktninger i år og 21 ekstra neste år.
John Pieter Flølo: Bamble: Vi tar inn 40 nå og vil øke det til 50 årlig under forutsetning av at staten fullfinansierer flyktningene. Det er ikke et tema å gå noe ned på det som er vedtatt.

Frp kjører fremover følgende kampanjetekst:
Hvis du kunne bestemme...
… ville du ha tatt imot 8.000 syriske flyktninger dersom det kan gå på bekostning av velferdstjenestene?
… eller fortsette satsingen med gode velferdtjenester og samtidig hjelpe 1.000.000 syrere i nærområdene.

Frp bør kunne kjøre sine saker i valgkampen – også denne. Partiets statsråder burde si: Regjeringen har gjort et vedtak.  Det står vi på. Det hadde vært litt bedre.
Siv varslet Erna om utspillet. . Og regjeringssjefen vil gjerne at regjeringen skal overleve. Men utad fremstår hun i etter denne saken som svekket og litt mindre handlingskraftig. Og for KrF og Venstre må dette være et nytt spikerslag.

Glade hjul
Oslo kan få minst 1.000 nye jobber hvis flere av byens innbyggere sykle mer, mener Miljøpartiet De Grønne. 8 pst av alle hverdagsreiser i byen ble i 2013 gjort på sykkel. MDG vil at andelen skal øke til 25 prosent, betydelig mer enn de 16 prosentene som bystyret har satt seg som mål innen 2025. -Politisk sett har jeg ikke tro på å sette et mål om hvor mange som skal jobbe innenfor en sektor. Det tror jeg ikke vi skal styre, sier miljø- samferdselsbyråd Guri Melby, min hovedoppgave er å få flere til å sykle og å gjøre det trygt.

Ikke utdødd
I 2011 kommunevalget fikk lokallistene og «andre» bare 2,1 prosent av stemmene. Men der en eller flere bygdelister stilte til valg, fikk de i gjennomsnitt 18,3 prosent. .– Bygdelistene har ikke dødd ut. De er der ennå, trass i det vi kan kalle politisering av lokalpolitikken, noe som har vært et dominerende trekk gjennom hele det forrige århundret – og som fortsatt gjør seg gjeldende, sier lokalpolitikkforsker Mona Strand ved Høgskolen i Hedmark
Blogglisten

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar