lørdag 15. august 2015

29 dager igjen

Stenger hjertedøren
Partileder Siv Jensen åpnet lørdag Frps nasjonale valgkamp i Ålesund med å oppfordre kommunene til å si nei til å ta imot Syria-flyktninger – tross Stortingets vedtak. - Mange har uttrykt at dette er en utfordring. Jo flere kommuner som sier nei til å bosette, jo større mulighet er det for at denne avtalen ikke kan gjennomføres, sier Siv Jensen, altså  motarbeide en avtale som hennes regjeringspartner Høyre er en del av.

Det var da, det
I dag ser jeg at Arbeiderpartiet inviterer de andre partiene til å inngå forlik om øremerking av midler til helsesøstre. Da Ap hadde regjeringsmakt, mente partiet at øremerking av helsesøstre ikke var riktig medisin. «Dette er et forslag vi kommer med klok av skade», sier Torgeir Micaelsen til Aftenposten. «Å øremerke penger fratar kommunene frihet til selv å organisere tjenestene sine på best mulig måte. Det er noe Høyre ikke akter å gå inn for nå, sier Tone Wilhelmsen Trøe»
Hva Høyre vil gjøre når det gjelder Sp-forslaget  de stemte for i 1995 og som Arbeiderpartiet stemte mot? Det er tidligere finans- og kommunalminister Gunnar Berge, Ap, som spør. «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at fremtidige endringer i kommunestrukturen ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret, eller innbyggerne i en folkeavstemning, har gått imot kommunesammenslutning» Forslaget ble vedtatt med 81 mot 58 stemmer. Høyre stemte for, Arbeiderpartiet stemte mot.
Berge skriver at for Høyre var ristelsen til «et kortsiktig stikk til regjeringen» for stort. Men fristelsen for Ap til et stikk til den sittende regjering har kanskje vært like stor
Det var da det, og itte nå, som han sa, Alf Prøysen

Ha det som det er
Ikke overraskende viser meningsmåling i Klassekampen et flertall mot at kommunen de bor i skal slås sammen med en eller flere nabokommuner. 55,9 pst e rnegative, 35,5 positive, 8,6 pst vet ikke. ja til sammenslåing med én eller flere av nabokommunene, mens 8,6 prosent ikke har noen mening i saken eller er usikre, viser Klassekampens Sentio-måling.Det er kun blant velgere som stemmer Høyre at det er flertall for kommunesammenslåing. I motsatt ende er det Senterpartiets velgere som ivrer minst for kommunesammenslåing,  71 pst av dem vil beholde dagens kommunestruktur.

På lederplass minner Klassekampen om at u 1595 var Norge inndelt i 54 fogderier, som iestor grad samsvarte med middelalderens skipreider. I mange av NHOs forslag til nye storkommuner gjenfinner man denne geografiske oppdelingen, som for eksempel i Øvre og Nedre Romerike, Nord- og Sunnhordland, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal,
Og NHOs kart ikke er så ulikt tidligere statssekretær Norvald Moes forslag til ny fylkesstruktur. Han ser for seg et 50-talls regioner, samtidig som man opprettholder kommunene, som ikke bør være større enn at alle innbyggerne kan ha nærkontakt med dem som styrer. Så kan regionnivået ta seg av utviklingsoppgaver og spesialiserte funksjoner som i dag søkes løst gjennom det interkommunale samarbeidet.

Frivillig kommunereform kan gi mye skrik og lite ull. Den kjører seg fast i lokale interesser og gir lite uttelling" 
Jørn Rattsø og  Rune Sørensen, professorer
Jeg frykter vi skal få kaldere, mer utrygge og døende bygdesamfunn langs hele kysten hvis vi får mange kommunesammenslåinger.
Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen, H

Kommunevalget i Re er også en folkeavstemnimg  om sammenslåing med Hof, Holmestrand og Sande kommuner. SV står aleine om et «Ja til et fortsatt sjølstendig Re - Nei til sammenslåing». Partiets ordførerkandidat er Heming Olaussen, leder i 10 år i «Nei til EU», for øvrig far til tidligere stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen,SV
Kontrollspørsmål
Mange brukler valgomatene, og reaksjoner forteller at noen er overrasket over resultatet, Are Kalvø har i SAftenposten sin egen forståelse av dette: «Mange av partia står for mykje av det same, og fordi valomatane aldri stiller kontrollspørsmåla som på ein litt fordomsfull måte avdekker kva parti du verkelig misliker.Til neste val bør slike spørsmål vere ein del av valomatane. Så kan aviskommentatorane ta ferie i heile august og september. Det er til det beste for alle. Absolutt alle", skriver Are Kalvø
Viss du skal vere ærlig, kva synest du eigentlig om syklistar som ikkje et kjøt?
a) Det er dei som skal redde verden.
b) Dei er vel folk som alle andre.
c) Eg har ikkje noko imot dei, forsåvidt, men la oss vere enige om at heilt friskt er det jo ikkje.
Viss du svarer a, kan du trygt stemme Miljøpartiet De Grønne. Viss du svarer b, kan du stemme kva som helst. Viss du svarer c, skal du ikkje stemme Miljøpartiet De Grønne.»

X-faktoren: SV og MDG
Miljøpartiet De Grønne er i vinden. I Klassekampen skriver Mimir Kristjansson  om eret magisk element i politikken, En X-faktor, noe man ikkke forstår, noe ingen kommentator kan forklare:
«SV og MDG gjør stort sett like ting. De ønsker seg rein luft, grønn omstilling og mindre forbruk. Forskjellen er at  mens alt SV tar i , blir til drit, tar alt De grønne tar i til gull. De går til valg med et tydelig prosjekt, det handler om forbruk og fritid. Ingen norske partier har så mange flinke folk som SV. Det eneste som er synd er at de ikke klarer å samle seg om et prosjekt, men hver og en driver på som om det var sitt peronlige parti de drev, SV har kort og godt mistet den røde tråden».

For lønnsomt?
Er store honorarer årsaken til at det i enkelte kommuner er dårlig rekruttering i styrene? «Jo bedre fordelsapparatet politikerne har bevilget seg selv er, desto vanskeligere blir det å gi stafettpinnen videre til nye, engasjerte politikere. Inntjeningen som lokalvalgt politiker har blitt så god i mellomstore og store norske kommuner, at har du først kommet deg inn i gode maktposisjoner kan disse enkelt veksles inn i profitt. Derfor kumuleres lokalpolitikere, og stortingspolitikere, valgperiode etter valgperiode, og bekler de samme politiske vervene og styrevervene i offentlige og private selskaper, som i den foregående valgperioden. Det blir umulig å slutte med politikk, til det blir det økonomiske tapet for stort», skriver Espen Ellingsen, forfatter av Politikerhåndboka, i Dagbladet

Gi velgerne beskjed
Vadsølistas ordførerkandidat er siktet av politiet i en straffesak. Det er hevet over enhver tvil at det dreier seg om sakskomplekset rundt hans økonomiske disponeringer da han styrte konas økonomi etter at hun ble dement. Finnmark Dagblad kommenterer: «Det er vanskelig å gi ham tilgang på å styre kommunens pengesekk med en slik sak hengende over seg… Velgerne har både rett og krav på å bli gjort kjent med saker av denne typen»

Mangler hesteparkering
Lone Kjølsrud., førstekandidat for Skedsmo Frp markerte starten på valgkampen lørdag formiddag med å ankomme Lillestrøm Torv på hesteryggen. Venstresiden i Skedsmo ønsker et bilfritt sentrum. Jeg ville sette fokus på hva som er alternativet, sier Kjølsrud fra ryggen til hesten «Tjukken». På Torvet fant hun ingen hesteparkering og mener det viser hvor lite etterlevbart et slikt forbud er, forteller Romerikes Blad

Sitatet
Bildet av Bagdad-Bob eller komiske Ali dukker stadig oftere opp på netthinnen min når regjeringens talspersoner snakker om kommunereformens suksess.
Geir Pollestad, stortingsrepr. Sp

90 prosent av alle kollektivreiser i Hordaland skjer i Bergen. 90 prosent av subsidiene til kollektivtrafikk går til distriktet.
Henning Warloe, byråd, Bergen
Et lokalvalg er ikke helt det samme som et stortingsvalg. Det er som EM i fotball. Det er en høytidsstund, men aldri helt som VM.
Thomas Boe Hornburg, Aftenposten

Mange av fremskrittene i klimakampen kommer nettopp fordi storbyer tar ansvar, og bruker sine konkurransefortrinn.
Frank Rossavik i BT

MDG representerer et livsstilopprør mot forbrukersamfunnet. Venstrsida bør lære av det nye partiet.
Mimir Kristjansson i Klassekampen
Når du ser ein politikar på ein sjukeheim saman med ei kvinne eller mann, då veit du det er valkamp. Trude Brosvik, KrF, Gulen

Som venstremann synest eg at når Venstre vil overlata til lokaldemokratiet å avgjera sundagsopne butikkar, så bør lokaldemokratiet også overlatast ansvaret for om dei skal slå seg saman med nabokommunen.
Olav Kobbeltveit, ordførerkandidat, Fjell Venstre

 Blogglisten

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar