onsdag 26. august 2015

18 dager igjen


 Styrker Anundsen?
Det meste, og vel så det, er sagt om justisminister Anundsens informasjonsvideo. Derfor bare dette:
Jeg utelukker ikke at sarkastiske filmanmeldelser og ulike humorinnslag kan bidra til å skape sympati med Anundsen blant enkelte velgere. Reaksjonene kan styrke inntrykket Anundsen ønsker å skape av negative medier.

Bente Kalsnes, medieforsker, til NTB

I 2009 la daværende stortingsrepresentant Anders Anundsen (Frp) frem et forslag i Stortinget der det het: «Forslagsstillerne viser til at det er en rekke eksempler på at statsråder bruker embetsverket som en del av egen valgkampvirksomhet, noen ganger helt uten å unndra seg fra det, andre ganger ved å forsøke å kombinere ulike typer arrangementer. Forslagsstillerne er bekymret over at utviklingen ser ut til å gå i retning av at embetsverket i større grad brukes på en måte som kan sette dets integritet i fare og svekke embetsverkets nøytralitet».

Det er ingen tvil om at Anders Anund­sen har laget seg en poli­tisk reklame­film. Det er ikke det vik­tige spørs­må­let. Det vik­tige spørs­må­let er hvor­vidt argu­men­tene som frem­fø­res, selve frem­stil­lin­gen i fil­men, eller bru­ken av embeds­ver­ket er kritikkverdig.

Magnus Hoem Iversen, Vox Publica

 «Begge sider feilinformerer om søndagsåpent»

«Begge sider i debatten om søndagsåpent må slutte å feilinformere folket om temaet. Det finnes mer enn nok fakta, statistikk og saklig grunnlag for å ha en redelig debatt». George Gooding i Minerva. Hans konklusjon er at ingen vet hvordan nordmenns atferd vil endre seg dersom det blir søndagsåpent:

Frp har hevdet at søndagsåpent vil føre til 20.000 nye arbeidsplasser. Mani Hussaini hevdet i debatten på Arendalsuka det motsatte: at søndagsåpent ville føre til 20.000 tapte arbeidsplasser. «Ønsker flere å handle søndag i steden for andre dager, vil arbeidstimer bli flyttet. Handler nordmenn netto mer enn før grunnet tilgang på søndag, blir det økt omsetning og flere jobber. Dersom nordmenn fortsetter å gå tur på søndag og ikke vil handle, blir det beskjedent med økning i åpningstider på søndager, og dermed liten forskjell fra i dag.»

Men det finnes bunnlinjer som ikke består av tall. Tidligere biskop i Oslo, Andreas Aarflot, minner i Dagsavisen om det vern av den personlige frihet og det menneske verd som de hundretusener i varehandelen føler truet. «Hensynet til helse og velferd for disse må elle mye mer enn hensynet til et fåtall menneskers krav om en grenseløs tilgang til for bruksvarer os på søndager».

 Personlig tror jeg  at både Høyre, Frp og Venstre har tapt mer enn de har vunnet på denne saken.

 E 18 eller tunnel?

Hvis  E 18 gjennom Asker og Bærum må skrinlegges og pengene brukes på kollektivtrafikk og sykkel., kan engene da brukes til ny sentrumstunnel for t-banen i Oslo? - De pengene skal drives inn fra bilistene når den nye E18 står ferdig. Vi har ikke de pengene nå, sier Øystein Sundelin, Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, til Dagsavisen. SVs gruppeleder, Marianne Borgen, innrømmer at hun ikke har 40 milliarder å bruke på andre ting, men sier at diskusjonen om hva store samfunnsressurser skal brukes til er like aktuell. Beregninger fra Statens vegvesen viser at det vil koste 118 kroner å kjøre tur-retur Oslo - Asker på den nye veien forutsatt 30% statlig finansiering.

Tall og trender
Valganalytikeren Svein Th. Marthinsen har sett på tallog trender, og jeg tar noen setninger i hans analyse
Ap: Lavere enn 30 eller høyere enn 35 er det vanskelig å se for seg.
Høyre: Skulle man få ca 25 og beholde makten i Oslo og Bergen, så vil valget nok oppfattes som godt for partiet.
Frp: Ca 10 er nok det mest trolige, slik jeg tolker opinionsutviklingen akkurat nå, men hverken 9 eller 11 kan utelukkes
Sp: Jeg ser for meg et resultat i sjiktet 7-8, men tror det blir for langt opp for dem å bli større enn Frp
V: Vi skal ikke se bort i fra at evt. økt miljøfokus, som produkt av MDGs inntreden, også kan gagne V fordi de appellerer til mer borgerlig orienterte miljøvelgere i storbyene som synes MDG blir for radikalt og venstreorientert
KrF: 5-tallet er nok en gang mest trolig, men hverken 4 eller 6 kan utelukkes valgnatten.  
MDG: Noen velgere som på nasjonale kommunemålinger svarer MDG, kan nok komme til å finne ut at partiet deres ikke er mulig å stemme på i deres kommune.
Rødt:  Gjør det ofte bedre lokalvalg enn riksvalg, 1,5-2

Av de øvrige partiene synes jeg vi særlig bør følge med på De Kristne, Feministisk Initiativ og Piratpartiet. De Kristne kan bli en brysom utfordrer for KrF i "Bibelbeltet" på Sør- og Vestlandet. Feministisk Initiativ kan få en viss oppslutning i de største byene. Og det blir interessant å se om Piratpartiet kan følge opp sitt gode skolevalg i 2013, skriver Marthinsen

Fra pollofpolls:

Tromsø: Ap +3, SV +1, Rødt +2, H -8, MDG +1, Andre +1

Haugesund;: Ap +4, SV +1, Frp +3, H -7, V -1, Sp +1, MDG +1, Andre -2

Odda: Ap +2, SV +2,  Sp -1, KrF +1, Rødt -1 Andre – 5 (Moderatene og Nye Odda )

Gjøvik: Ap +2, SV -1, Sp +1, V -1. MDG +2, KrF -1Frp  +2    H -3, Andre  -1

Stokke: Ap -4, H -4, SV -1, Sp +1, MDG + 1,   +7 (innbyggerliste, stridene om hvor grensene skal gå mellom Sandefjord og Tønsberg)

Hordaland (fylkesting): Ap +2, SV +1, MDG +3, H -3, Frp -1, KrF -1, V -1,

 Landet valgrundt

En eventuell eiendomsskatt i Oalo blir slik Ap vil ha den, lover Raymond Johansen. Det vil ikke Marianne Borgen (SV) akseptere»: SVs modell er viktig - fordi den kan gi mer penger i felleskassen», Rødt støtter Ap.

Førstekandidat Lan Marie Nguyen Berg. i Oslo MDG  kan bytte bort eiendomsskatten hvis Høyre blant annet er villige til å skrinlegge planene om utbygging av E18 vestover.
Nå er det kommunevalg og alle riks- /stortingspolitikere får taletid i tv. Da blir det kommunepolitikere som skal på tv t stortingsvalget? Helle Thorsen, twitter

I Vadsø, kommunen som bosetter flest flyktninger etter folketallet, er det knapt noen politisk strid om innvandring. Fremskrittspartiet stiller ikke engang liste til valget, forteller NRK. – Hvis Norge skulle ta imot tilsvarende antall som Vadsø, vil det være over 76.000. Det er ikke mye. Sverige har tatt imot 60.000 syriske flyktninger. Det ville tilsvare 30.000 i Norge. Vi er relativt et rikere land, har større områder og mindre risko for ghettodanning, sier Sigurd Richardsen, listetopp for SV i Vadsø.

Kampen om velgerne i Tingvoll på Nordmøre kan bli spennende og ikke minst for familien Waagen.Ingrid Waagen har fått plass som Senterpartiets andrekandidat, faren Gunnar er ordførerkandidat for KrF mens onkelen, Per Magne er Høyres ordførerkandidat. Alle tre er sikret plass i kommunestyret etter valget og mener det ikke er noen spent stemning i familien.(NRK)
Lokale målinger viser at Partiet De Kristne (PDK) er nær mandat både i Rogaland og Vest-Agder fylkesting. Dessuten viser en lokal måling plass i Karmøy kommunestyre. PDK fikk 1,2 pst på en måling i Rogaland. I Vest-Agder ble partiet målt til 1,6 prosent –nær mandat- (KPK)

 «Ekstremkommuner»

Bergens Tidende har satt opp en liste over de 12 mest «ekstreme» kommunene på Vestlandet, dels skylds det tradisjon, oftere en populær ordfører, eventuelt en enkeltsak.
Årdal Ap 74,7 pst. «nærmest tradisjon».
Austevoll Frp 47,4 pst, Helge André Njåstad ordfører
Eid Venstre 44 pst, sykehusstrid, ordfører Alfred Bjørlo. 2003-2011.
Lærdal SV 14,4 pst. Høgskolerektoren og nynorskforkjemperen Jan Olav Fretland.
Lindås KrF 26,4 pst, ordfører Astrid Aarhus Byrknes, er svært populær. Denne sommeren har hun blant annet delt ut gift mot brunsnegler til alle kommunens innbyggere.
Odda Rødt 11,5 pst, solid støtte i fagbevegelsen, og en sterk frontfigur i Terje Kollbotn.
Os Frp 37,7 pst, et av Frps fremste utstillingsvindu for sin politikk, med wonderboy Terje Søviknes i spissen. Han har sittet ved makten i 16 år.
Fitjar KrF 25,3 pst, verdikonservativt landbrukssamfunn, med et aktivt kristenliv.
Granvin Venstre 34,9 pst, saken om Hardangermastene. 
Jondal, Senterpartiet 51,2 pst, knøttliten jordbrukskommune. 
Sund Høyre 43,9 pst, har hatt sterke profiler, aller sterkest var tidligere ordfører Albrigt Sangolt.
Ulvik Venstre 33,3 pst, Lars Sponheim og Terje Breivik, nestleder i V.

Angrep fra venstre

Mange politikere står nok klare til granske partiprogrammet til Miljøpartiet De Grønne. Mens mange plasserer MDG på venstresiden, fyrer Andreas C. Halse, tidligere leder av Sosialistisk Ungdom, løs i Aftenposten; «Med MDGs inntreden i norsk politikk har folk med god økonomi fått mulighet til å stemme for egne interesser samtidig som de kan sitte igjen med god samvittighet. Det engasjementet MDG utviser for sine velstående og urbane velgere virker fullstendig fraværende for de som virkelig trenger solidarisk politikk.  Å stemme MDG er kanskje riktig hvis man har nok penger og ser på valget som en mulighet til å styrke egen samvittighet og pleie sitt eget image. Den usosiale profilen kombinert med den usaklige økonomiske poltikken gjør imidlertid partiet lite egnet for de som virkelig trenger samfunnets solidaritet».

Pressedekning i Oslo

Oslo-politikken har l en kritisk lav pressedekning.  Politikerne i Oslo styrer over 60 milliarder kroner på vegne av fellesskapet, men svært lite av dette følges av media. Ved forrige kommunevalg deltok kun 65,1 prosent av innbyggerne i Oslo i valget. Beslutningene som fattes i bystyret er viktig for byens innbyggere, men svært få har et forhold til det. Det er et voksende demokratisk problem.
Byrådslederkandidat Raymond Johansen, Ap , i DN
Han kan jo starte med partikollegene på Stortinget hvorfor de støttet en innstramming i offentlighetsloven som medførte enda mer hemmelighold i hovedstadens politiske prosesser.
VG
Sitatet
Spennet mellom lokalpolitikk­ og den sentrale politikken i Venstre­ kan være svært stor.
Gro Skartveit, V, ordfører i Finnøy
 

 Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar