onsdag 19. august 2015

25 dager igjen

NRKs særlige ansvar
Mange  har reagert på all støyen rundt selve NRK-debatten mandag - med underholdningsinnslag, underveiskommentarer, hyling i salen, nachspiel og terningkast. I sin blogg finner Kristin Clemet i Civita  det «ubegripelig at NRK må lage så mye (forsøk på) underholdning og støy ut av en slik debatt. «Det kan virke som om statskanalen mener at den har en oppgave i å mobilisere velgere, og at den, for å få med alle som ikke er så interessert, må legge seg på et veldig lavt og nærmest barnslig nivå»,

Clemet er også inne på kåringen av «vinnere», særlig i NRK Og forestillingen om at man, på nøytralt vis, kan rangere vinnere og tapere i en slik debatt, er etter hennes mening naiv. Særlig NRK må være påpasselig. «Det er forskjell på NRK og de andre. NRK har et helt særlig ansvar for å være politisk nøytral og balansert».

For mye avbrytelser
NRKs direktesendte valgstudio med programleder Anders Magnus vakte store reaksjoner i går. Mange reagerte på at Oslo-politikerne Raymond Johansen (Ap) og  Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til stadighet ble avbrutt av den pågående programlederen. Kyrre Nakkim, magasin- og debattredaktør i NRK, er langt på vei enig i deler av kritikken.

– Vi har hatt en evaluering i huset. Vi er enig i at det ble for mye avbrytelser, og at det ble litt for ivrig programleder, sier han til VG

Partiskalaen gått ut på dato
Uten at det har vært særlig fremme i meda, opptrer et nytt pari som har ambisjoner om ¨å markere seg på riksplan etter hvert. Feministisk Initiativ stiller liste i Oslo og Bergen, Særlig fra venstresiden er det kommet påstander om at FI stjeler stemmer,  er fargeblinde som ikke vil plassere dem på den eksisterende partiskalaen, og er et ensaksparti.

Hanne Beth Takvam-Borge, talsperson for Feministisk Initiativ Bergen, svarer til dette i Dagbladet: Ingen eier en stemme - og stemmer kan derfor ikke stjeles. En stemme er noe partier gjør seg fortjent til. Heldigvis. Er vi fargeblinde som ikke vil plassere oss på aksen blodrød til blåbrun? Nei, vi er ikke det. Vi er dynamikken som kommer med neste generasjons blikk på et foreldet blokksystem. I Feministisk Initiativ stiller vi oss ved siden av MDG og sier: Partiskalaen var kanskje nyttig en gang, men den har gått ut på dato.»
«Same shit, new søndagswrapping»
Debatten om søndagshandel fikk en omdreining da Venstre lanserte det som partiet mener er et kompromissforslag, en mer begrenset oppmyking av regelverket enn regjeringen har foreslått.  Det mottas ulikt. «Vi frykter at Venstre og regjeringen går i gang med en politisk hestehandel på sviktende grunnlag uten å lytte til de som har skoa p», , sier Harald Andersen, direktør i Virke. «Det lukter litt «same shit, new wrapping», sier Forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes. Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, er derimot mer positiv: «Vi er svært opptatt av å få en flertallsløsning som gir alle turistkommuner anledning til å holde åpent når kundene er der…. Dette betyr mye for inntekter og arbeidsplasser i mange kommuner med mye tilreisende.».

Uansett har dagens en del mangler som bør utbedres. Anne Marte Blindheim i Dagbladet skriver : «Et regelverk som gir en rekke underlige utslag som brustadbuer, brustadbuer som jukser, gartnerier som egentlig ikke er gartnerier og turiststeder som ikke får være turiststeder. Mange har framstilt søndagsdebatten som svart/hvit: Enten har vi det som i dag, eller så slipper vi alt løs…. Ikke alle har fri eller ønsker fri på alle søndager. Noen vil jobbe og heller ha fri en annen dag. Ikke alle går tur i marka. Ganske mange liker å gå tur gatelangs, gjerne med barn og besteforeldre. Det finnes mange måter å tilbringe en annerledes dag#.
Tror folket forstår Gahr Støre
Jonas Gahr Støres debattevner er stadig fremme. Gro Harlem Brundtland har kjent Gahr Støre i 25 år, hentet ham inn til statsministerens kontor og tok ham deretter  med da hun ble generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon, Til VG sier hun i dag – nesten over hele 1.siden – at hun forsvarer Gahr Støre, «jeg tror folket forstår ham» - bedre enn kommentatorene tror-

Ap-medlem og kommunikasjonsekspert Sigurd Grytten fremholder at «du ser gjennomgående at alle partiledere blir bedre i debatter etter hvert. Erna Solberg er blitt hinsides mye bedre enn det hun var. Jeg møtte henne selv noen ganger i skoledebatter, og det var ingen stor utfordring, for å si det sånn, men nå er hun blitt veldig god»
Grønt, med litt rødfarge
MDG – bare grønt eller finnes det innslag av rødt eller blått? Respondentene i Norsk medborgerpanel plasserer Miljøpartiet De Grønne til venstre for sentrum. I BT skriver Sveinung Arnesen  at «par­tiet er selv opp­tatt av at høyre/venstre-aksen ikke repre­sen­te­rer deres poli­tiske menin­ger på en god måte, og de er mer opp­tatt av skil­let mel­lom «grønt og grått» hel­ler enn «rødt og blått». I sine rek­ker har de tid­li­gere med­lem­mer fra Høyre, Kris­te­lig Folke­parti, SV og Venstre. Data fra Norsk med­bor­ger­pa­nel viser at de fleste plas­se­rer dem til venstre for sen­trum. Spenn­vid­den er større enn på de andre par­ti­ene, noe som kan gjen­speile at de frem­de­les er et noe ukjent parti for mange inn­byg­gere med tanke på hvor de står i poli­tiske saker.

Frank Aarebrot sier at MDG er enda et bevis på at venstresiden i norsk politikk ikke klarer å samle seg. Venstresidens problem er at partiene spiser hverandre opp. Den enes brød er den andres død. For en valgforsker er slik toskeskap pinlig».
Journalisthjelp til bakholdsangrep
Deler av journalistikken er anonym og uten åpne politikere som kilder. Særlig gjengitt av politiske kommentatorer i nasjonale medier. Eksempler er «opprørene» mot både Erna Solberg i 2006 og Dagfinn Høybråten fire år senere, alle basert på «sentrale kilder» i partiene.

Mediekommentatoren  Sven Egil Omdal, som nå har sluttet i Stavanger Aftenbld og flyttet til Berlin, kaller dette en usikk i en kommentar i en kommentar på NDLA.no, Nasjonal digital læringsarena, innenfor faget «Medie- og informasjonskunnskap», gjengitt på medier24.com  Han skriver der at «politiske journalister vasser omkring i matfatet og trenger ikke anstrenge seg særlig for å fylle dagens produksjonskvote. Som regel er det noen som gjerne vil ha plassert noe i pressen, ofte uten å risikere noe selv»

Ifølge Omdal er «mye av den politiske journalistikken et sammenhengende brudd på Vær Varsom-plakaten», og reglene om at kildene som hovedregel skal identifiseres. Men fordi det likevel er så utbredt, mener Omdal at «alle politikere som planlegger et bakholdsangrep, vet at de vil få god hjelp av journalistene til å løfte kniven».

Ordførere om sammenslåing
Annenhver ordfører som deltok i en undersøkelse utført av NRK, svarte at de er åpne for tvangssammenslåing av kommuner. 47 pst  svarer nei og 43,7 pst  på spørsmålet om man bør åpne for tvangssammenslåing i tilfeller der én kommune blokkerer for flere andre som ønsker å slå seg sammen. Hver tredje ordfører synes at deres kommune bør slås sammen med andre, og nesten to av tre sier det burde vært færre kommuner i deres fylke. 301 av 428 ordførere svarte på undersøkelsen. Blant dem som åpner for tvang, er 56 fra Høyre og 54 fra Arbeiderpartiet.

Notert En ny meningsmåling i Klassekampen for Oslo gir borgerlig flertall og Arbeiderparti-fall på over 6,4 pst (prosentpoeng) og Høyre pluss 4,6 pt. Selv om endringene for Venstre, KrF og Frp er innenfor feilmarginen, så viser målingen at det er borgerlig flertall i hovedstaden. De fire partiene får 31 av 59 plasser i bystyret.

Gjemnes kommune på Nordmøre grenser mot Romsdal. I spørsmålet om byen bør slå seg sammen mot Molde eller Kristiansund, har Arbeiderpartiets to ordførerkandidater ulikt syn. Viselig har man da ordnet seg slik at den av de to som får flest personlige stemmer, blir ordførerkandidat etter valget

-I løpet av et større arrangement kan det fort nærme seg fem hundre selfier om dagen, sier statsminister Erna Solberg til Varden, mens hun bokstavelig talt blir omringet av kunder utstyrt med mobiltelefon i bildemodus på kjøpesenter i Skien.
Kan en skytterkonge bidra til mer treffsikker valgkamp? Valdrisene lever i alle fall i håpet. Mandag kveld dro de inn Sps ordførerkandidat Nordre Land, Ola Tore Dokken, til å trene sikte og avtrekk på den nye skytterbanen i Øystre Slidre.

Jon Hope var ordfører i Masfjorden i 1986 og 87, og har til sammen sittet 28 år i kommunestyret for KrF. Nå gjør han comeback i politikken som 89-åring. Det er også Hope som sitter ved pc’en og svarer på spørsmål i BTs #kandulove om forhold i Masfjorden.

Eirik M. Iversen har talt opp taletiden i partilederdebatten, BT viser tallene (duellene unntatt): Hareide 11.06 - Solberg 9.54 - Støre 9.12 – Jensen 8.03 - Lysbakken 5.21 -  Grande 3.50 – Vedum 3.50 – Hansson 4.37

I går marsjerte havnearbeiderne til valgbodene i Oslo med paroler som «Oslo havn KF – fagforeningsknuser’n» og «Vi krever tariffavtale med Yilport i Oslo havn». Politikerne må snakke om havnekonflikten, mener bryggesjauerne.

De kristne fikk 2296 stemmer i Rogaland ved stortingsvalget i 2013, og håper på et fylkestingmandat, Men i valgomaten i Stavanger Aftenblad er ikke partiet tatt med. «Direkte politisk konkurransevridende», sier 1.kandidat Arne Husveg.
Runar Søreide Skogedal (23) står som nr. 6 på SV-lista og går til val på å laga arbeidsplassar og betre fritidstilbod for utviklingshemma i Fitjar. Han kan bli Noregs første i eit kommunestyre med Downs, skriv framtida.no

Det er ikke opp til anorakk-eliten å bestemme hva som er en god søndag. Annen Marte Blindheim, Dagbladet

Jeg følte meg nærmest hensatt til det gamle Øst-Tyskland da jeg så den "kule" demokratisangen som NRK hadde laget. Kristin Clemet, Civita

Siv Jensen står seg godt på å bli skjelt ut av Frank Aarebrot.. Det tror jeg hun tar som en ren bonus. Kjetil B. Alstadheim, DN

Det er ikke grunnet de kjappe replikkene at vi utropte Knut Arild Hareide til debattvinner, men hans gode og grundige rundt søndagsåpne butikker og syriske flyktninger. Hanne Skartveit, politisk redaktør, VG

 

 Blogglisten

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar