torsdag 13. august 2015

31 dager igjen

«Kutt drastisk – eller la være»
NHO-leder Kristin Skogen Lund sa under Arendalsuka i dag  at «det er bedre å droppe hele kommunereformen enn å gjennomføre en reform som ikke kutter drastisk i antall kommuner». Hun fikk støtte av Knut Aarbakke, leder i Akademikerne: – Det verste som kan skje er at vi får en tullereform. Det er nå norske politikere må ta ansvar og lytte til norsk næringsliv og norske arbeidstakere. Når Erna Solberg (H) sier at hun er skuffet dersom man ikke kommer under 400... da er det bedre å droppe reformen og heller vente i fem år. Jeg er for gode prosesser lokalt, men savner klare sentrale krav, sier Aarbakke.

Statsråd Jan Tore Sanner, H, er nå glad for at Ap-leder  Jonas Gahr Støre er tydelig på behovet for en kommunereform basert på frivillighet, og at Stortinget skal ha mulighet til å skjære gjennom i spesielle situasjoner. - Det har vært mye uklarhet fra Ap i denne saken, spesielt fra Helga Pedersen. Avklaringen er viktig, ikke minst for alle lokalpolitikerne over hele landet som nå jobber konstruktivt med reformen.

Ikke til de små
Kun hver femte spurte i en undersøkelse som er gjennomført blant medlemmene i fagorganisasjonen Akademikerne sier at det er attraktivt å jobbe i kommune med færre enn 5.000 innbyggere, melder NTB
En jobb i en kommune med mer enn 20.000 innbyggere ville derimot være fristende for halvparten av akademikerne, viser målingen som er gjennomført av Respons Analyse.
– At høyt utdannede ikke vil jobbe i Kommune-Norge bør være et varsku for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Ingen sektorer i Norge i dag har så få akademikere som kommunesektoren, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke.


Innvandrere til venstre
Bare halvparten av personer med innvandrerbakgrunn bruker stemmeretten sin. I en ny undersøkelse som SSB har utført for Norsk Folkehjelp kommer det frem at dersom personer med innvandrerbakgrunn hadde stemt i like stor grad som befolkningen forøvrig, ville Arbeiderpartiet økt sin oppslutning, særlig i de store byene, mens Høyre og Fremskrittspartiet ville mistet noe oppslutning. -  I Oslo, der nær hver tredje velger har innvandrerbakgrunn, ville Ap  muligens gått fram med 1,8 pst og overtatt tronen som det største partiet . Høyre ville gått tilbake om lag 1,5 pst dersom innvandrere stemte på lik linje med andre velgere. Men dette hadde neppe ført til et annet byråd i Oslo, sier SSB-forsker Øyvin Kleven.

- Dette er et demokratisk problem som krever mer enn valgflesk. Den kontinuerlige innsatsen for å integrere innvandrere i lokaldemokratiet som må styrkes. Det holder ikke med et par valgmøter i løpet av sommerferien. Det at innvandrere i for liten grad inkluderes i lokalpolitikken og inviteres med når politikken skal utformes, skaper en ond sirkel der utenforskapet øker. Partiene må derfor bruke mer tid på å oppsøke disse velgergruppene og lytte til dem, skriver gen.sekr. Liv Tørres i Norsk Folkehjelp, i Aftenposten

Hvem stemmer hva?
Velgerundersøkelsen fra 2013 er ffentliggjort i dag.  Jan Arild Snoen har lest den grundig: Høyre og delvis FrP utmerker seg med god oppslutning blant selvstendig næringsdrivende, mens AP og SV står sterkt blant lavere funksjonærer. Venstre er partiet for studenter, med hele 13 prosent oppslutning, nesten det dobbelte av SVs 7 og godt foran FrPs 9. Høyre er klart størst blant hjemmeværende, slik at vi kan få bekreftet våre fordommer om Frognerfruer, men igjen er det statistiske grunnlaget lite (bare 15 respondenter).  Blant de arbeidsledige skårer FrP og særlig SV høyt – SV har her hele 13 prosent. Som forventet er SV og AP klart overrepresentert i offentlig sektor, og FrP og Høyre i privat sektor. Det var ingen bondestemmer i 2013 til Venstre eller SV.

Ung prioriteringnrk.no spør lederne av ungdomspartiene: Hvis du bare får nevne én sak - hva blir den viktigste for dere i denne valgkampen?
AUF: Å dra Norge i en mer rettferdig retning, Unge Høyre og  Sosialistisk ungdom: Skole. FrPU: Eldreomsorgen. Unge Venstre: Klima/miljø: Senterungdommen: Kommunereformen  KrFU: Psykisk helse for ungdom,. Grønn ungdom: Olje/klima.
Bør 16-åringer ha stemmerett?:  UH, FrPU, , Sp, KrF  .- nei. Ap – ikke ved stortingsvalg, SU. UV. MDG – ja.

Innfør strykemuligheten igjen
-Det er ingenting som tyder på at det vil skje store endringer i måten vi setter opp lister på i Norge. Men to ting bør skje: Partiene bør gradvis åpne opp sine nominasjonsprosesser, og Stortinget bør gjeninnføre adgangen til å stryke kandidater ved kommunevalg, kommenterer Kristin Clemet i Civita. -Valgloven  gir oss en mulighet til å gi en ekstra stemme til kandidater vi gjerne vil ha inn i kommunestyret, men den gir oss ingen mulighet til å stryke kandidater vi ikke vil ha inn. En slik mulighet hadde vi før, men den ble fjernet, visstnok av hensyn til politikerne selv, som ikke liker å bli strøket, og fordi man ville unngå kampanjer der visse grupper, som f.eks. innvandrere, ble strøket

Lenger enn til scenekanten
Kulturminister Thorhild Widvey vil at Norsk kulturråd skal flytte deler av sine administrastive oppgaver ut i distriktene , og hun kommer nå med et initiativ som skal føre til at det skal skapes mer kulturaktivitet rundt i landets kommuner. - En del av kritikken fra Engerutvalget når det gjelder alle kulturhusene som er blitt reist, er at kulturløftet ikke kom lenger enn til scenekanten. Det ble aldri noe fokus på innholdet. Det vil dette iniativet nå ta tak i, sier hun.

Aldri på en søndag
KrF-topper landet over forsøker nå å binde opp Høyre ute i kommunene til å si nei til søndagshandel. I flere kommuner er ultimatumet at det ikke blir noe borgerlig samarbeid etter valget uten stengte butikker på søndag. – KrF i Kristiansand vil om nødvendig gå sammen med de rødgrønne partiene for å hindre søndagsåpent. Så viktig er denne saken for oss, sier varaordfører Jørgen Kristiansen til VG

EU viktigste premissleverandør
EU er i dag den mest sentrale premissleverandøren for norsk lokalpolitikk, uten at velgerne har noen form for innflytelse på hvordan de politiske beslutningene bak disse premissene blir tatt. Dette er et alvorlig demokratisk problem ingen politikere tør å ta opp, mener lederen i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim.

- I EU sitter politikerne fra alle de andre europeiske landene og regulerer hvordan offentlige innkjøp i norske kommuner skal behandles, hva slags offentlige støtteordninger norske kommuner og fylkeskommuner kan bruke overfor næringslivet, hvordan offentlige foretak kan organiseres, hvilke miljøkrav og krav til de kommunale tekniske sektorene som skal gjelde, samtidig som reglene i EUs indre marked legger føringer på hvordan norsk arbeidsliv kan organiseres når det gjelder arbeidstakernes rettigheter, likestilling og diskriminering.

I hver sin bil
«Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) og fylkesrådene May Britt Lagesen og Terje Sørvik er utstyrt med hver sin bil for å drive valgkamp for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag. Da rådet holdt sitt ukentlige møte i Lierne, hadde de tre rådene kjørt hver sin bil. Jostein Trøite er SVs gruppeleder i fylkestinget. Han er skeptisk til kjøringen.– Dette bekrefter inntrykket vi hadde da vi fikk behandlet klima- og energiplanen, hvor det var rapportert at bruken av privatbil og leiebil hadde en stor økning, sier han til Trønder-Avisa

Notert
Det er ventet at årets valgkamp vil bli noe amputer for piratpartiet, melder BT.. I mars i år ble en medarbeider i Oslo politianmeldt for å ha stukket av med alle pengene som sto på partiets konto - vel 320.000 kroner.

Da dørene åpnet for forhåndstemming i Nøtterøy, ,var ikke alle de lokale stemmesedlene på plass. Derfor valgte kommunen å benytte nasjonale lister, hvor to lokale partier ikke var oppført: SV/Rødt og  Mot bomring for Vestfjordforbindelse. En representant for den siste sier til Tønsbergs Blad at han og partiet vil få vurdert lovligheten i det som  skjedde.

Replikken
-Kan du love å begrense dette nynorsk tyranniet som pågår i Bergen? Vi har en bergensk identitet å ta vare på.
Spørrer i Bergens Tidende
-Nei, Eg trur forøvrig ikkje Mållova trugar den bergenske identiteten. Det ville i så fall uroa meg.
Erlend Horn, V, bokmålsmann

Sitatet
Aftenpostens valgomat spør om ut av Nato og oppsigelse av EØS. Bør det også være mulig for en kommune å melde seg inn i EU.
Kjetil B. Alstadheim, twitter

Én av ti velgere stemmer taktisk. De er ikke helt bortreist, men de kan mindre om politikk enn velgere som stemmer på partiet de har nærmest.
Bernt Aardal, valgforsker

Frp har gjort mer for å redusere utslipp i regjering siden 2013 enn de rødgrønne klarte på åtte år i regjering.
Tord Hustveit, leder i Unge Venstre

Det er ikkje ekte valfridom om du vert bydd å velja mellom selskap, å kjøpa tilleggstenester om lommeboka di er tjukk nok – medan velferdsprofitørane ranar tilsette kvinner for pensjonar og ryddige løns- og arbeidsvilkår.
Oddny Miljeteig, nestelder i SV

Systemet i Norge er sånn at som statsråd må du snakke sant. Ellers blir du kalt inn til kontrollkomiteen. Det er åpenbart ikke alle andre politikere som er like opptatt av det.
Siv Jensen, finansminisiter, Frp
Blogglisten
 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar