torsdag 12. mars 2009

Trekanten Jensen, Kolberg og Solberg

Siv Jensen har helt rett: Arbeiderpartiet gjør nå sitt beste for å dobbeltkommunisere i spørsmålet om integrering, innvandrere og flyktninger. På den en siden tar partiet i ord generell klar avstand fra Fremskrittspartiet, på den andre siden legger man seg i handling stadig tettere inntil Siv Jensen. Den som hørte Martin Kolberg i kveldens Dagsrevy kan ikke være i tvil om at i denne saken er Soria Moria-holdninger på retur og sterk retorikk på fremmarsj på Youngstorget (og i regjeringskvartalet?. Det var kjekt å være venstremann da jeg hørte Abid Raja i 21-sendingen, han satte fingeren på et ømt regjeringspunkt.

Jeg skal ikke gjennomgå selve saken om kurderne som har vært her i 10 år men nå skal sendes ut av landet, det har jeg gjort i en tidligere blogg .

"De skulle reist før” sa statsråd Dag Terje Andersen. "De skulle reist" sier Høyreleder Erna Solbergt til Klassekampen i dag. Som statsråd ga hun i 2005 en forskrift at man ikke skulle ta hensyn til botid i Norge ved vurdering av oppholdstillatelse. Dette trass i at norsk lov sier at "sterke menneskelige hensyn" og "særlig tilknytning til riket" skal være likestilte oppholdsalternativ. Jurister peker i ene kronikk i Bergens Tidende på at det er lovstridig med en forskrift som fjerner deler av lovens regel. Derfor kunne ikke Erna Solbergs forskrift være noe "signal" til UDI om å innskrenke området for "sterke menneskelige hensyn".

Rettferdighet er ikke et matematisk prinsipp. Det må også være en rimelighet ut fra de aktuelle menneskenes situasjon og hvordan de er blitt behandlet av myndighetene så langt. Det er vel knapt noen andre som sendes ut etter 9 års opphold. Rettferdighet som moralsk prinsipp innebærer også en avveining av hva som er rimelig og godt skjønn. Jeg er helt enig med Mellomkirkelig Råd når det uttaler at "en rettferdig behandling av MUF'erne burde i større grad tatt inn over seg rimelige hensyn knyttet til disse menneskenes situasjon, verdighet og tilknytning til vårt land".

Norske myndigheter har endret spillereglene hver gang disse kurdernes saker er blitt behandlet i forvaltningen. Planmessig maktmisbruk? Er det vi nå ser fra regjeringen, Frp og Høyre et utslag av byråkratisk og politisk prestisje?

"Rettferdighet" sa stataråd Andersen. "Den kalde rettferdighet byr meg imot. I dommerens øyne ser jeg alltid bøddelens kalde stål", sa Nietzsche.

I Soria Moria-erklæringen het det at "Regjeringen vil føre en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Norge har en klar moralsk forpliktelse til å ta sitt ansvar for mennesker som trenger beskyttelse".
Det vi ser både i kurder-saken og i andre sammenhenger er tvertimot innskrenkning, kaldt byråkrati, politisk feighet av redsel for å tape flere velgere til Frp. Men hva sier SV? Følger med på ferden, som Peer Gynt?

Trekanten Jensen, Kolberg og Solberg er intet vakkert skue.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar