torsdag 11. november 2010

Ører å høre med? Hør!

”Utsett en rekke hjemsendelser av flyktninger til Irak”. Dette sier Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i et brev til en rekke europeiske land. Domstolen har varslet at den vil kreve alle utsendelser til Bagdad utsatt. Årsaken er usikkerhet om det er trygt å vende tilbake til landet, eventuelt til deler av landet.

Nederlandske myndigheter har stanset alle utsendelser til Irak. Sverige har stanset utsendelsene av sju irakere etter domstolens henvendelse, men bare frem til 24. november. ”Läget för minoriteterna, som de kristna, har blivit sämre. Det är vi väl medvetna om och det är en utveckling som vi följer nära”, sier Mikael Ribbenvik i Migrationsverket.

Kort oppsummert er situasjonen slik:
• Før den USA-ledete invasjonen i Irak var det nær én million kristne i Irak.
• Siden invasjonen er 66 kirker blitt angrepet og over 2000 lekfolk, prester og biskoper drept.
• Tallet på de kristne er nå nede i 400.000. De fleste av flyktningene bor i nabolandene Syria og Libanon.
• Forrige søndag ble 58 mennesker drept og 75 såret da terrorister tok seg inn i en katolsk kirke i Bagdad.

Onsdag i neste uke skal en ny utsendelse av irakere fra Norge iverksettes. Utlendingsdirektoratet (UDI) sier til Vårt Land at de kjenner til henvendelsene fra menneskerettighetsdomstolen til svenske myndigheter, men at UDI ikke har mottatt en slik henvendelse.

”Kjenner til”, ”ikke mottatt”. Vet, men vil ikke? Formelt. Byråkratisk. Prestisje?

Vent og se. Lytt til Europadomstolen. Send ikke mennesker tilbake til en truende situasjon, kanskje død.

”Den som har ører å høre med, hør!” (Lukas 8.8).


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar