søndag 7. november 2010

Asylpraksis bryter menneskerettighetene?

Generelt: Bryter Norge menneskerettigheter gjennom Utlendingsnemndas (UNE)? Mangler UNE vilje til å behandle hver søker individuelt? Er bekvemmelighets- og konsekvenshensyn overordnet menneskerettighetene? Begår vi overgrep mot forsvarsløse barn?
Spesielt aktuelt: Vil norske myndigheter være uansvarlige og sende kristne irakiske asylsøkere i Norge tilbake?
Jeg frykter at NEI-svarene kan ligge nærmest realitetene, men kanskje kan det gjøres noe med søkerne fra Irak?

Det helt aktuelle først;
• I et grusomt angrep på en katolsk kirke i Bagdad forrige søndag ble 52 mennesker drept
• Terrornettverket Al-Qaida skal ha truet med å trappe opp volden mot kristne i Irak
• Det finnes ingen beskyttelse her for de kristne og kirkene
• Terroristene retter seg inn mot de unge. De vil drepe og skade så mange mulig

Kristne hjelpeløse mot vold i Irak
Norske utlendingsmyndigheter har hatt vanskeligheter med å akseptere forfølgelse på grunn av religiøs tro som grunnlag for opphold i Norge. Og de mistror systematisk asylsøkere som har konvertert til kristendommen
Det har vært liten forståelse for den særlige trusselen som møter kristne minoriteter i land som Irak. Det hevdes at det ikke er den irakiske staten som er overgriperne, men enkelte grupperinger. Til det svarer Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp at den irakiske staten åpenbart ikke er i stand til å beskytte sin kristne befolkning.

”Vi er hjelpeløse mot volden her. Vi håper at andre land i alle fall kan la være å sende kristne asylsøkere tilbake hit. De er svært utsatt og har ingen fremtid her, sier fader Myassar i Bagdad till svenske Dagen. En rekke svenske kirkeledere sender oppfordringen, med sterke anbefalinger, til regjeringen.

Sviende angrep på UNE
Til det generelle: Kåre Lode har rettet et sviende angrep på Utlendingsnemnda (UNE) –sviende fordi han har en praksis og erfaring bak seg som få andre i Norge. Jeg vil gjerne se den i UNE som matcher hans innsikt, hans anklager:

• Mennesker med et opplagt beskyttelsesbehov og som tilfredsstiller kravene Norge stiller, sendes likevel ut til en utrygg og usikker fremtid. Mange av er barn som er kommet hit alene, kommet bort fra foreldrene
• Dersom et positivt vedtak kan føre til mange tilsvarende saker, får søkeren avslag. Uansett. Det hjelper ikke om vedkommende som individ er 150 prosent kvalifisert for opphold og beskyttelse i Norge
• Det er et overgrep mot forsvarsløse barn som kommer alene når UNER ikke bringer på det rene hva som faktisk har skjedd i det enkelte tilfelle. Det er ikke et godt nok argument å si at ”det pleier å være sånn”. UNE går ut fra som en selvfølge at ”alle søker jo gjenforening”, ”alle sier de er voldtatt”. Dette ivaretar verken rettssikkerheten eller menneskerettighetene til den som søker beskyttelse.
• De som behandler som søker beskyttelse fordi de har konvertert til kristendommen, blir systematisk mistrodd. De som behandler søknadene har ofte små eller ingen kunnskaper om hva det innebærer å tro. eller hva en omvendelse handler om.

Har urett fordi man er i mindretall?
Nå har Kåre Lode trukket seg fra UNE etter å ha vært medlem helt fra starten for ni år siden. Justisdepartementet tar en enkel byråkratisk vri og mener at Lodes meninger ikke er representative: ”Lode er i mindretall med sine innvendinger. Det er viktig å ikke forveksle uenighet med at flertallets vurderinger er dårlige”.

Historien har en del eksempler på at der alle tenker likt, kan det bety at det ikke tenkes særlig mye. I dette tilfelle kanskje at det brede flertallet har skjønt og følger departementets stadig mer skjerpede og i noen tilfeller umenneskelige asylretur.

Når Kåre Lode uttaler seg om menneskerettigheter, bør man lytte. Det gjør ikke Justisdepartementet. Vil ikke Justisdepartementet. Lode er ikke en fantast som vil at alle som søker skal få beskyttelse. Han vil at UNE skal følge regelverket og foreta en reell vurdering i det enkelte tilfelle.

Viktig fredsmegler
Kåre Lode er fredsmegler og har arbeidet gjennom mange år for å motvirke konflikt, bekjempe ondskap og sikre fred i flere land i Afrika. Han har 30 års erfaring fra forskjellige typer arbeid i Afrika. Han har jobbet med ulike prosjekter for utviklings- og organisasjonsarbeid, universitetssamarbeid, misjon, styrking av det sivile samfunn, og de siste årene i økende grad med fred og forsoning i en lang rekke afrikanske land som Madagaskar, Sentral- og Vest-Afrika, Kamerun, DR Kongo (freds- og forsoningsarbeid i Øst-Kongo på oppdrag for Pinsevennenes Ytremisjon og Utenriksdepartementet, en viktig rådgiver ved forhandlingene i landet).

Daværende visegen.sekr. i FN, Jan Egeland har fremhevet ”den imponerende meklingsinnsatsen Kåre Lode gjorde i Mali på 1990-tallet. Med Kirkens Nødhjelp og UD i ryggen bidro Lode til å få slutt på en fryktelig krig”. Han har også erfaring fra undervisning i afrikansk historie, kulturforståelse, utviklingsarbeid, fred og forsoning, menneskerettigheter ved universiteter og høyskoler både i Norge og i Afrika.

For sitt arbeid med fred og forsoning ble han slått til ridder av Mali i 2006 Han ble også tildelt prisen Fangenes testament i 2007 for sitt arbeid med å formidle kunnskap om konflikt- og fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte. Lode ble hedret med Menneskerettsprisen 2008 "for sitt mangeårige arbeid for fred, forsoning og menneskerettigheter i Afrika”. Han er i dag forsker og konsulent ved Senter for interkulturell kommunikasjon i Stavanger.

Frelse og omvendelse
Offisielle lover og regler er ofte to veldig forskjellige to ting. Når landansvarlig har svart at retur er ufarlig fordi loven er slik og sånn, har Lode noen ganger spurt hva de vet om hvordan dette praktiseres. ”Stort sett er ekspertene da svar skyldig. Da er ikke grunnlaget for å behandle en søknad om et medmenneskes liv og død godt nok”.

Kåre Lode har advart mot ene praksis der ”tester” den nykristnes bibelkunnskaper og i neste omgang legger avgjørende vekt på resultatene. ”Det er jo slett ikke slik at fordi et menneske tar imot evangeliet og omvender seg, så har vedkommende store bibelkunnskaper. Frelse og omvendelse handler mer om følelser, overbevisning og tro enn om faktakunnskap. Når de som vurderer asylsøknader ikke forstår dette, er faren veldig stor for at det begås urett”.

Justisdepartementet og UNE burde ta Kåre Lodes synspunkter mer alvorlig, men det passer altså ikke inn i den ynkelige asylpraksis man har lagt seg på.

(Hele det store intervjuet med Lode stod i Stavanger Aftenblad onsdag 3.november, men det er dessverre ikke lagt ut på nettet).


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar