onsdag 28. august 2013

Ulik vekting, valgkampens Tour De France, dyre PR-råd, Kjendiseffekt, Hogge ved? Overvåking, Faktasjekk mm?

Målinger
VG (tirsdag): Ap 28,6 (-6,8)  SV 3,5 (-2,7) Sp 4,9 (-1,3) R 1,2 (-0,1) Andre 5,7 H 29,0 (+11,8) Frp 14,6 (-8,3) KrF  5,1 (-0,4) V 7,3 (+3,4). Mandater Blokkene 62- 100 MDG 7
TV2: Ap 32,8 (-2,6) SV SV 4,1 (-2,1) Sp 5,7 (-0,5) R 1,6 (+0,3) Andre 4,2 H 27.0 (-9,8) Frp 14,5 (-8,4) KrF (5,6) (+0,1) V 5,1  (+1,2) Mandater: Blokkene 76 R 1) 92 MDG 1

Forskjellene mellom InFact (VG) og TNS Gallup (TV2) er i dag størst for Ap. Ulik vekting kan være en del av årsaken. InFact vekter mot 2011 der Ap fikk 31,7. TNS Gallup vekter mot 2009 der Ap fikk 35,4.
pollofpolls.no

HORDALAND: Ap 25,6 (-4,9) SV 4,4 (-1,1) Sp 3,5 (-2,0) R 1,6 (-0,9) Andre 5,5 H 34,0 (-13,8) Frp 14,1 (-8,7) KrF 6,2 (-0,9) V 5,0 (+0,4) Mandater Ap 4 (-1) SV 1 (-) Sp 0 (-1) V 1 (+1)

Det er prinsipielt betenkelig når den nyhetsmessige dekningen av valgkampen ligner sportsjournalistikken og der veldig mye dreier seg om meningsmålinger. Jeg mener det er grunn til å rope varsku her. Valgkampen skal hovedsakelig handle om hva de regjerende partiene har utført – og hva som blir konsekvensene av de ulike alternativene. Nå blir halvparten av valgkampen som Tour de France – hvor daglige meningsmålinger forteller oss hvor langt "Jens er bak Erna, Jeg er altså særlig er kritisk til TV-kanalene.
Svein  Tuastad, statsviter, UiS

Mindretallsregjering?
Jeg er forberedt på å danne mindretallsregjering alene hvis de borgerlige partiene ikke blir enige etter valget.  Men en ren Høyre-regjering er selvfølgelig mitt tredje og minst prioriterte alternativ. En slik regjering vil ha større problemer med å skaffe flertall i Stortinget fordi den da må bevege seg i begge retninger.
Erna Solberg

Problemene de fire partiene opplever i dag, kan prege et formalisert samarbeid etter valget. Det er en usikkerhet. Vi har sett det før at det lett blir mye borgerlig rot.
 Jens Stoltenberg
Venstre og KrF markerer hyppig sitt syn om at det svært usannsynlig at de vil kunne samarbeide med Frp i regjering. Det kan være like mye indremedisin og taktiske kommentarer som en realitet. I gårsdagens «Politisk kvarter» var begge opptatt av å moderere forslagene fra Frp's utvalg som foreslår tiltak for en bærekraftig innvandring. De viste til at partileder Siv Jensen er langt mer moderat enn partiets innvandringspolitiske utvalg. De vet at hun er pragmatisk. Og de - altså Venstre og KrF - vet at Frp driver valgkamp. Vel inne i regjeringsforhandlinger vil partiet skifte ham. Da vil Siv Jensen opptre smidig og ryddig, og trolig finne seg i at andre partier får definere både innvandringspolitikk som alkoholpolitikk. Dermed kan vi ikke utelukke at de fire borgerlige partiene kan forhandle seg fram til et regjeringsgrunnlag.
Stein Aabø, Dagbladet

I praktisk politikk er det sannsynlig at en borgerlig flertallsregjering ryker dersom enten Venstre eller KrF ikke klarer de magiske fire prosentene. Både fordi det kan koste flertallet i seg selv, og fordi de to partiene har bestemt seg for å operere tett samkjørt inn i et borgerlig samarbeidsprosjekt.
Ingrid Skjøtskift, Adresseavisen

I likhet med De grønne i Norge ønsker miljøpartier i en rekke andre land å være uavhengige av høyre-venstre-aksen, men de har en tendens til å samarbeide med partier på venstresiden. Miljøpartiene har bidratt til å fremme grønn politikk i flere land, blant annet når de selv har kontrollert miljøverndepartementer. I tillegg kan det godt tenkes at de har påvirket andre partier til å ta opp grønne saker. Mens de grønne partiene i Tyskland, Finland og Sverige har fått mellom 7 og 11 prosent ved de siste valgene, har miljøpartiene vært små i Danmark og Norge fram til nå. Hovedårsaken er at det fantes norske og danske partier på venstresiden som tidlig valgte å satse på miljøsaker, Dermed ble det mindre rom for rene miljøpartier. At De grønne i Norge har fått et oppsving, skyldes delvis at miljøbevisste velgere er skuffet over hva SV har fått til i regjering.
Oddbjørn Knutsen, statsviter
Er gode råd billige dyre eller dårligere?
PR-byråer som First House, Burson-Marsteller, Zynk og Gambit har ansatt en mengde eks-politikere, og det er blant annet de som priser seg så høyt når de skal gi kunden innsikt i prosesser, bedre rammevilkår og hjelpe dem med å være først ute i tilpasningen av ny politikk.Europasjefen i Gambit Hill+Knowlton, den tidligere Frp-politikeren Lars Erik Grønntun, ligger på lønnstoppen av PR-rådgiverne. Han tar nesten 5200 kroner for timen inkludert moms på det meste. Deretter følger First House-toppene Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen, begge med fortid som sentrale i Arbeiderpartiet. Begge tar opp til 5000 kroner i timen inkludert moms for sine råd. Også Per Høiby i First House tar denne timeprisen, mens Hans Geelmuyden i Geelmuyden.Kiese tar opp til 4800 kroner og Morten Pettersen i Burson-Marsteller tar opp til 4125. Timeprisen er omtrent den samme som de beste forretningsadvokatene i Norge tar
Dagens Næringsliv
En hær av PR-råd­givere finsikter det politiske budskapet. Når media kommer og tuller det til, blir det vanskelig å tøyle temperamentet.  Nå står de politiske meningene på geledd. Uansett hvem som vinner valget, bør PR-folket få ferie. Gjerne ganske lenge. Skal vi si fire år?
Irene Halvorsen, Dagsavien
Sosialklienter må hogge ved eller måke snø?
Det aller verste som kan skje, særlig for unge mennesker, er at man sitter hjemme, snur døgnet og mister kontakt med omverdenen. Derfor vil vi ha aktivitetsplikt. En 20-åring på sosialhjelp fra første dag skal ut i «lavterskelaktivitet» som for eksempel snømåking, vedhogging, seniorhjelp, flyttehjelp eller andre ting. Har du ikke en god grunn til ikke å delta, som sykdom eller barns sykdom, skal du bli trukket i ytelser. Vi vil starte med unge sosialhjelpsmottakere, men sier det kan bli aktuelt å utvide aktivitetsplikten til også å gjelde mottakere av arbeidsavklaringspenger og andre som venter på tiltak
Torbjørn Røe Isaksen, Høyres sosialpolitiske talsmann

Siden 2006 har jeg ment at vi bør endre loven slik at allmenn aktivitetsplikt blir lovfestet. Kommunen skal ikke lenger kunne velge å bruke plikten eller ikke. Det er noe de skal.
Robert Eriksson, Frps sosialpolitiske talsmann

Overvåkingskommisjon?
SV vil opprette en ny overvåkingskommisjon  – snaut 20 år etter at Lundkommisjonen ble nedsatt. Den var en oppsummering av historien. Men vi trenger å være i forkant av historien. Vi ønsker en fremtidskommisjon som skal forstå endringene som skjer, mener Bård Vegar Solhjell. Etter Snowdenavsløringene i sommer har SV sammen med Venstre vært det stortingspartiet som har advart sterkest mot den massive overvåkingen som er avslørt.– Dette temaet har ikke vært så høyt oppe på dagsordenen i valgkampen. Og det er et problem, fordi det er noe som bekymrer mange jeg snakker med, sier Audun Lysbakken.
Aftenposten
Jeg er ikke avvisende, men er skeptisk fordi oppgaven er enormt stor. En sånn kommisjon er viktig å målrette. Dessuten har mange av forslagene fra personvernkommisjonen (hvis rapport ble lagt frem i januar 2009) blitt lagt til side. Og den er jo egentlig en tematisk gjennomgang av feltene personvern og overvåking.
Trine Skei Grande, Venstres leder

Jeg ser ikke behovet for en slik kommisjon. Vi har kontrollmekanismer knyttet til Stortingets EOS-utvalg og Datatilsynet. SV støttet for øvrig ikke opposisjonens forslag om å granske hvordan svenskenes overvåking av norsk internett og tele-trafikk gjennom FRA-loven rammer nordmenn.
Michael Tetzschner, H
I stedet for en kommisjon, bør man heller sørge for at EOS-utvalget får nok tilgang til informasjon. Det bør opprettes en sikkerhetskomité på Stortinget som kan kikke de hemmelige tjenestene i kortene.
Per Sandberg, Frp
Jeg vil hverken avvise det eller si at vi går for det.
Håkon Haugli, Ap

Kommunene og barnehagene
Jeg er fornøyd med at småbarnsforeldre med helt vanlige inntekter har fått betydelig billigere barnehageplass. Jeg er ikke fornøyd med at mange kommuner lar være å følge forskriften om at barnefamilier med lavest betalingsevne skal gis reduksjon eller fritak i foreldrebetaling.
Kristin Halvorsen, kunnskapsminister
Kritikken er uriktig, og dette begynner å nærme seg en ansvarsfraskrivelse. Takket være statlige overføringer og en bevisst satsing på barnehagene har kommunene kunne tilby billigere barnehager, men det er fortsatt et faktum at tilbudet er underfinansiert med 1,5 milliarder kroner. Kritikken er uriktig, og dette begynner å nærme seg en ansvarsfraskrivelse. Takket være statlige overføringer og en bevisst satsing på barnehagene har kommunene kunne tilby billigere barnehager, men det er fortsatt et faktum at tilbudet er underfinansiert med 1,5 milliarder kroner.
Helge Eide, Kommunenes Sentralforbund

Maksprisløftet Kristin Halvorsen og de rødgrønne ga i 2005, er ennå ikke innfridd fullt ut. Nå varsler Regjeringen at løftet skal innfris neste år - seks år på overtid. Blir det ny regjering, kommer Høyre til å fjerne hele potten - og Venstre ønsker å avskaffe hele maksprissystemet. Dermed kan enden på visen bli at det prisløftet de rødgrønne ga i 2005 - som hadde forankring i et bredt barnehagekompromiss fra 2003 - aldri blir gjennomført fullt ut.
Aftenposten

Kjendiseffekt?
- Det blir ikke noe valgskred på grunn av kjendisene som stiller opp, sier valgforsker Toril Aalberg ved NTNU i Trondheim til NRK- Partiene gjør det i et forsøk på å skape positive assosiasjoner. Men jeg tror ikke KrF går særlig frem på grunn av at Ole Paus stiller opp, sier hun. Også valgforsker Anders Todal Jenssen har liten tro på kjente personer som agn for å fange velgere.- Dersom det er en effekt er den ganske beskjeden. Partiene tenker at siden de andre gjør det, må vi også gjøre det. Man holder ikke igjen på ressursbruken i en valgkamp. Da er det velgere i bøtter og spann som teller.
NTB

Statseid         
Det vil bli fart på nedsalget i statseide selskaper dersom de borgelige kommer til makten.
Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann i Høyre
Om vi selger oss kraftig ned i de statseide selskapene vil det føre til at Norge mister flere hovedkontorer. Enkelt sagt betyr Høyre og Frps politikk storstilt utflagging.
Trond Giske,  nærings- og handelsminister
Elektronisk valg
12 norske kommuner kan rundt 250.000 nordmenn forhåndsstemme elektronisk til stortingsvalget i høst. De 12 kommunene inngår i et forsøksprosjekt for å prøve ut sikkerheten og andre effekter av å la folk stemme elektronisk  i Ålesund er andelen rundt 90 prosent i favør av elektroniske forhåndsstemmer.
Sunnmørsposten
Vi ser at man innrømmer at man aldri kan etablere en hjemmesituasjon som garanterer tilfredsstillende vern mot innsyn eller utilbørlig påvirkning. Derfor ivaretas ikke valghandlingen grunnprinsipp om hemmelig og upåvirket stemmegivning. Michael Tetzchner kommunalpolitisk talsmann i Høyre
-Det er komplisert å organisere forhåndsstemming. Det skal være både lettvint og sikkert. Vi mener vi har gode nok tekniske verktøy til å unngå utilbørlig påvirkning ved stemmegivning hjemme. De som ikke føler de har tilstrekkelig privatliv hjemme kan jo uansett velge å stemme i valglokalet.
Eli Blakstad (Sp), statssekr. i Kommunaldepartementet.
Sofa og trygd
NRKs TV-nyheter presenterte i dag tidlig følgende som fakta: «Ungdom kan tjene dobbelt så mye på å ligge på sofaen og motta trygd som på å jobbe. Så viser det seg at reportasjen handler om en lærling. Vel, hadde han gått studieforberedende (allmennfag) og ikke i læra, hadde han fått kroner null. Dette er altså en skoleelev. NRKs formuleringer er uinformerte og fungerer villedende. Lyttere og seere vil tro det handler om folk som er i jobb. Ikke om elever. Hvorfor ikke følge opp med en sak om at «ungdom kan tjene langt mer på å ligge på sofaen og motta trygd enn ved å studere ved universitetet»?
Manifest analyse

Samhandlingsreformen
Sykepleiernes rapport som viser at sykepleierne opplever å mangle kompetanse viser hvor galt det var da Regjeringen fjernet kompetansekravet i kommunehelseloven. Nå stilles det kun krav til legene. Det var et sjansespill å innføre samhandlingsreformen hvor kommunene fikk mer ansvar for syke innbyggere samtidig som kompetansekravet til ansatte ble fjernet. Vi vil innføre dette kravet i kommunehelseloven igjen, og vi vil sørge for mer midler til videre- og etterutdanning særlig til dem som arbeider i hjemmebasert omsorg.
Bent Høie nestleder i Høyre
Kvotering til topplederjobber?
Flere kvinnelige toppsjefer og politikere er kritiske til Aps likestillingsgrep med kvotering av kvinner til topplederjobber.
E24
 Det virker som de rødgrønne tror at det statlige næringslivet er en førskole for det private næringsliv. Statlige selskaper skal forvaltes av de som er mest kompetente. Kvinner når mellomledernivå, og etter det går de ikke videre. Vi vil ikke få mer likestilling i næringslivet før vi får mer likestilling i hjemmet. Vi må også ha respekt for at mange kvinner faktisk ikke ønsker en toppjobb. Det viktigste vi gjør, er å sørge for at kvinner tar mellomlederstillinger; dette er rekrutteringsgrunnlaget for topplederstillinger.
Julie Brodtkorp, Høyre
 Det er et bedre grunnlag å få kvinner inn i topplederstillinger og la dem få utvikle seg som ledere der, enn at de kvoteres inn til fordel for noen som objektivt sett er bedre kvalifisert. Det blir feil.
Yli Melhus.konserndirektør Gjensidige
Sofie Mathiassen, Dagens Næringsliv

Faktasjekken
Påstand: «Regjeringen skryter veldig mye for eksempel av veisatsingen sin. Men den andelen vi nå bruker på samferdsel i forhold til den forrige regjeringen har altså gått opp med 0,04 prosent. 0,04 prosent. Det er ingen gigantisk satsing når vi har fått så mye ekstra oljepenger inn.»
Kilde for påstand: Høyre-leder Erna Solberg under partilederdebatten på NRK, 12. august 2013.
Konklusjon: Erna Solberg fremstiller det som at satsingen på samferdsel knapt er økt under den rødgrønne regjeringen, mens veksten i realiteten har vært betydelig. Hvis man ikke på en eller annen måte justerer for forvaltningsreformen, tegnes et svært misvisende bilde av utviklingen. Andelen av statsbudsjettet som går til samferdsel, har økt betraktelig mer enn 0,04 prosentpoeng.
Vurdert av: Aftenpostens redaksjon
Høyre legger seg flate. De skriver dette i en mail til Aftenposten: Vi er enig i at det burde vært justert for de reformer som har vært, og vil derfor i det videre benytte tallet 0,7 prosentpoeng. Vi mener likevel fortsatt at det er behov for en videre vekst i samferdselsbevilgningene for å få bygge ut mer vei og bane raskere.
Påstanden: Nå er helsekøen på 279.000. Den har økt med rundt 10.000 mennesker hvert eneste år.»
Konklusjon: Siv Jensen har dekning for at helsekøen er 279.000. «Nå» kan riktignok forstås som denne måneden eller dette året, og ikke slutten av 2012. Men statistisk sett er det legitimt å velge et tidspunkt for sammenligning over år, slik Frp har gjort, selv om de da viser til et høyere tall enn det sist målte i år. Videre, det er ingen tvil om at køene er blitt lengre under Stoltenberg, men det er feil at køen har økt med 10.000 mennesker i året. Frp blander epler og pærer når de sammenligner tall fra ulike måter å telle på. Det riktige er at antallet har økt med 7000 i året. Utsagnet er feil.
Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef, Bergens Tidende
Påstanden: «10.000 ufaglærte underviser i grunnskolen»
Konklusjon: Trine Skei Grande overdramatiserer situasjonen når hun viser til «10.000 ufaglærte lærere», når tallet i årsverk kun er 1800. Skei Grandes tallbruk er likevel presis siden hun nettopp viser til antall, ikke årsverk. Skei Grande bruker betegnelsen «ufaglært» om de 10.000, selv om halvparten av dem har universitets- eller høyskoleutdannelse. Bokmålsordboken definerer «ufaglært» som «uten yrkesutdanning». Skei Grande har rett i at de ikke har godkjent kompetanse når de mangler pedagogikk, og slik sett har hun sitt på det tørre. Men å si en lærer med en femårig mastergrad mangler yrkesutdanning er en overdramatisering som gjør utsagnet bare delvis sant.
Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef, Bergens Tidende
Påstanden: «Andelen uføre har gått ned de siste årene»
Konklusjon: Andelen uføre gikk ned fra 10,4 prosent i 2004, til 9,5 prosent i 2009. Etter dette har andelen uføre ikke endret seg. Mange vil tolke Anniken Huitfeldts utsagn, hvor hun bruker betegnelsen «de siste årene», dit hen at det også har vært en nedgang de fire siste årene. Det har det ikke. Huitfeldt har dekning for sitt utsagn hvis man sammenligner 2005 med dagens situasjon, men ikke om vi ser på utviklingen i siste stortingsperiode. Dette gjør utsagnet upresist, og dermed bare delvis sant.
Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef
Påstanden: «Nå er helsekøen på 279.000. Den har økt med rundt 10.000 mennesker hvert eneste år.»
Konkusjon: Siv Jensen har dekning for at helsekøen er 279.000. «Nå» kan riktignok forstås som denne måneden eller dette året, og ikke slutten av 2012. Men statistisk sett er det legitimt å velge et tidspunkt for sammenligning over år, slik Frp har gjort, selv om de da viser til et høyere tall enn det sist målte i år. Videre, det er ingen tvil om at køene er blitt lengre under Stoltenberg, men det er feil at køen har økt med 10.000 mennesker i året. Frp blander epler og pærer når de sammenligner tall fra ulike måter å telle på. Det riktige er at antallet har økt med 7000 i året. Utsagnet er feil.
Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef

Valgnotert

Jeg åpner for å gjøre det lettere for barnevernet å gripe inn med tvang. Jeg mener vi har et for sterkt foreldrevern på bekostning av barna i Norge, basert på utredninger som vi har gjort på dette feltet, og nettopp med utgangspunkt i at vi ser at det er en veldig liten andel som får omsorg et annet sted.
Inga Marte Thorkildsen, SV, barneminister
Den rød-grønne regjeringen har sluppet forbløffende billig unna løftebruddene om renseanlegg på gasskraftverket på Mongstad. Etter at en samlet opposisjon i 2010 foreslo mistillit mot olje- og energiministeren, har Jens Stoltenbergs «månelanding» vært et ikke-tema.
Stavanger Aftenblad
Hvor mange ganger kan Torbjørn Røe Isaksen si "etter åtte år i regjering" på ett minutt?
Ivar Sørensen på twitter

Dagens politikk fører til et todelt helsevesen. Nå er det bare de som har god råd som kan velge private helsetjenester. Høyre mener man må slippe alle gode krefter til for å få behandlet alle pasienter så raskt og godt som mulig, selvsagt med offentlig finansiering - så det nettopp ikke blir lommeboka som avgjør. Den gode viljen til å gjøre det bedre for alle finnes ikke bare på venstresiden.
Astrid Nøklebye Heiberg, H
Det er altså de som vil ha eller opprettholde et forbud som må forklare hvorfor det er viktig. Av og til er det lett å begrunne et forbud. Det er for eksempel lett å forklare at vi ikke kan velge hvilken side av veien vi vil kjøre på. Andre ganger er det verre. Det er ikke like lett å forklare hvorfor det er forbudt å drikke vin i parken.
Mathilde Fasting, Minerva
Oljeindustrien har nå begynt å frykte Miljøpartiet De Grønne. I dag er det bare snakk, og så er det små symbolsaker, men hvis de grønne vinner fram, så kan man rett og slett komme i gang med overgangen til grønn økonomi litt tidligere. Miljøpartiet er de radikale i vår tid. Det er de som på en måte står for noe annet
Svein Tuastad, statsviter
Ap er ikke alene om å innta en svak posisjon overfor USA i dette spørsmålet. Med noen få hederlige unntak, hvorav Venstres Trine Skei Grande er ett, er politikerne tause.
Dagbladet
Fordi KrF  ikke har fått bekreftet eller avkreftet om barnearbeid har forekommet ved fabrikken som har produsert deres valgkamp-bekledning, velger partiet å «avkle» sine politikere og fotsoldater.
Vårt Land
For at de store rovdyrene skal ha en trygg framtid må de få lov å bli flere. På dette området ser det ut til at Venstre har den beste politikken.
Nina Jensen, WWFs generalsekretær
Den typiske Høyrevelgeren er mindre interessert i miljøvernspørsmål og i u-lands-spørsmål enn snittet. Han er mer interessert i interiør, hus og hjem, klær og sko, mer oppdatert på bil, fritid og reiser, bank og forsikring og tv, -radio- og musikkutstyr.
TV2
Jeg vil gi Høyres Michael Tetzschner ros for at han enda en gang har trukket frem et gammel, godt Frp-forslag og fremmer det på nytt - nemlig å åpne for private fengsler. Det er bra, det.
Carl I. Hagen

De borgerlige partiene vil senke kravet om egenkapital for å få boliglån fra dagens nivå på 15 prosent. Frp vil fjerne kravet helt, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti vil redusere det til 10 prosent.
Aftenposten

Mens Frp-leder Siv Jensen vil ha en kraftig innstramming i norsk innvandringspolitikk, går partiets førstekandidat i Finnmark inn for å åpne grensen mot Russland
Nordlys
Samferdselsdepartementet har beregnet hva Høyres veiløfter vil koste. Prislappen er  150 milliarder kroner mer enn det den rødgrønne regjeringen lover.  I sin alternative transportplan lover Høyre å starte byggingen av 14 veiprosjekter som lånefinansierte OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid).
TV2
Norske journalister fungerer som en katalysator for overbudspolitikk.
Eirik Løkke til Dagens Næringsliv

Selve marerittscenarioet for Kristelig Folkeparti: Et konkurrerende kristenparti som kniper tideler og kanskje oppimot en prosent potensielle KrF-velgere ved valg etter valg.
Dagen

Hadde Thon sluppet stemmeseddelen i urna helt i det stille, ville det vært så sin sak. Men han roper sin kritikk ut mot egne ansatte og mot bøndene som lager maten og og dyrker kulturlandskapene han tjener på. Han viser fingeren til et samfunn som har gjort ham til en av verdens rikeste. Mitt svar er å bruke min lille forbrukermakt. Jeg sjekker ut, herr Thon.
Pernille Huseby, politisk redaktør i Nationen.
Jan Bøhlers egenkomponerte hyllest til Groruddalen er haltende og rar. Men politisk sett er den langt fra umusikalsk.
Hege Ulstein, Dagsavisen Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar