fredag 23. august 2013

Ap-ledelse tatt på sengen, Hadia og ukultur, Frp mot røkla, Kulturell rolleblanding, Faktasjekk

Siste døgns målinger

AFTENPOSTEN/BT/ADRESSEAVISEN: Ap 29,4 (-6,0) SV 4,6 (-1,6) Sp 4,8 (-1,4) R 1,3 (-) MDG 5,2 H 28,5 (+11,3) Frp 13,0 (-9) KrF 5,6 (-0.1) V 5,9 (+2,0). Blokkene 67 – 94 MDG 8

DAGENS NÆRINGSLIV: Ap 28,5 (-6,9) SV 5,4 (-0,8) Sp 5,5 (-0,7) R 1,4 (+0,1) MDG 3,6 H 28,/+11,3) Frp 16,0 (-6,9)  KrF 4,7 (-0,8) V 5,4 (+1,5) Blokkene 72 – 95 MDG 2

POLLOFPOLLS.NO: Ap 28,1 (-7,3) SV 4,1 (-2,1) Sp 5,0 (-1,2) R 1,2 (-) Andre 4,4 (+3,1) H 31,3 (+14,1) Frp 14,8 (-8,1) KrF 5,9  (+0,4) V 5,o (+1,1) Blokkene 68 - 101

VG: Ap 28,1 (-7,3) SV 4,7 (-1,5) Sp 4,7 (-1,5) R 1,5 (+0,2) MDG 4,7 H 29,6 (+12,4) Frp 123,3 (-9,6) KrF 5,9 (+0,4) V 5,9 (+2,0) Blokkene 65 – 97 MDG 7

AKERSHUS: Ap 25,1 (-8,6) SV 3,8 (-1,9) Sp 2,9 (-0,2) R 1,0 (+0,1)  MDG 4,8 H 34,7 (+12,6) Frp  14,8 (-9,6) KrF 4,5 (+1,4) V 5,9 (+1,0) Mandater Ap 4 (-1) Sv 0 (-1) MDG 1  H 6 (+2) Frp 3 (-1) KrF 1(-) V 1 (-)

NORDLAND; Ap 30,1 (-9,2) SV 6,|1 (-1,6) Sp 4,7 (-3,6) R 2,3 (+0,9) MDG 2,1 H 22,5 (+11,0) Frp 19,2 (-5,1) KrF 4,2 (+0,5) V 5,8 (+3,5) Mandater: Ap 3 (-1) Sv 0 (-1) Sp 0 (-1) H 3 (+2) Frp  2 (-1)

Ap-ledelsen tatt på sengen

Målt i antall velgere stjeler De Grønne nesten dobbelt så mange velgere fra Ap som fra SV. Tallene er usikre, men trenden er tydelig. Den har tatt Ap-ledelsen på sengen. De har ingen plan for hvordan de skal stanse denne lekkasjen.  i Aps kamp om å bli største parti eller i Sp og SVs kamp mot sperregrensen er De Grønne i ferd med å bli en viktig brikke i valgkampinnspurten.
Thomas Boe Hornburg, Aftenposten

 Denne uken er Jens/Erna-feiden i mange medier blitt fremstilt som en kamp om å bli leder for Stortingets største parti. Det så lenge ut til at Arbeiderpartiet skulle miste sin nesten 90 år lange posisjon som ledende parti i parlamentet. Nettopp på grunn av historien er Arbeiderpartiet mye mer opptatt enn Høyre av kampen om å forbli det største partiet. For Erna Solberg er det godt nok å få til et regjeringsskifte, og å gjenetablere posisjonen som det ledende partiet på borgerlig side. For Ap er målet igjen å bli så stort at det kan påta seg regjeringsansvar alene. Det er ganske mange arbeiderpartifolk som tror at uenigheten på borgerlig side er så stor at en eventuell regjering vil sprekke etter et år eller to. Da mener de det er viktig at et sterkest mulig Ap står klart til å lede en ny mindretallsregjering.
Aslak Bonde, Morgenbladet
Etter åtte år i regjering, opererer Sp som sektorparti den rødgrønne leiren. Sånn vil det være fram til valget. Etter det kan alle bånd løsne.Men de positive erfaringene med Ap-samarbeidet vil sitte lenge i Sp, ikke minst etter årets jordbruksoppgjør. Høyre skal strekke seg langt for å overby dem.På sin front skal KrF og Venstre kjøre hardt for å oppnå mer sentrumspolitikk i den borgerlige leiren enn Sp har gjort hos de rødgrønne. Utspillet fra Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande bekrefter at de fortsatt har en lang vei å gå.
Erling Kjekstad er kommentator i Nationen.
 Faktasjekk
Påstand: «I matte er norske tiåringer nå best i Norden».
Kilde for påstand: Statsminister Jens Stoltenberg i Aftenposten den 11. januar 2013.
Konklusjon: Stoltenberg baserer seg her på TIMSS-undersøkelsen, som sammenligner 4.-klassingers matteprestasjoner på tvers av landegrenser. I den opprinnelige undersøkelsen scorer Norge dårligere enn de andre nordiske landene, men Stoltenberg viser til en tilleggsundersøkelse blant norske 5.-klassinger som tegner et mer positivt bilde. Da er elevenes alder den samme, og Norge er «på nivå med» Finland. Utvalget i denne undersøkelsen er imidlertid betydelig mindre og også mer usikkert. Når det ikke finnes forskning som klart slår fast at norske 10-åringer er best i Norden i matematikk, må Stoltenbergs påstand sies å være misvisende.
Vurdert av: Aftenpostens redaksjon
Påstanden: «Norske elever er de beste i matematikk i Norden»
Kilde for påstand: Statsminister Jens Stoltenberg
Konklusjon: Med statistikk kan man bevise alt - også det motsatte», sa den britiske statsministeren James Callaghan. Undersøkelsen Jens Stoltenberg bruker som bevis på norske elevers fremgang i matematikk, viser at barn på 5. trinn scoret høyere enn jevnaldrende finske barn på 4. trinn i 2011. Men forfatterne advarer mot å bruke rapporten til å trekke en bastant konklusjon. Utvalget i tilleggsundersøkelsen om norske 5. klassinger er lite og ikke representativt. Det er med andre ord god grunn til å problematisere påstanden om at norske tiåringer er best i matte i Norden. I denne faktasjekken vurderer vi imidlertid utsagnet i «Duellen» på TV2. Her tok Stoltenberg munnen enda fullere: Norske elever generelt er best i matte i Norden. Det er feil. Norske 8-klassinger scorer – tross fremgang - dårligere enn elever på samme trinn i Finland og Sverige.
Vurdert av: Gard Steiro, sjefredaktør, Bergens Tidende
Påstanden: «Sjølvforsyningsgraden av jordbruksvarer har aldri vore lågare»
Påstanden fremsatt av: Kjersti Toppe, stortingsrepr. Sp
Konklusjon: Toppe viser til forsyningsgraden av jordbruksvarer, og derfor er det naturlig å holde fisk utenfor når vi ser på selvforsyningsgraden. I likhet med Toppe, ser vi på kategorien "Norsk jordbruk med norsk fôr". Likevel kan vi ikke se at hun har dekning for å påstå at forsyningsgraden aldri har vært lavere. Den var lavere i 2010, og det var lavere nivåer på både 70- og 80-tallet. For deler av 90-tallet finnes det ingen målinger, men det spiller ingen rolle i dette tilfellet: Påstanden er feil.
Vurdert avTor Olav Mørseth, nyhetsredaktør, Bergens Tidende
Hadia sementerer ukultur
I går kunne vi på Dagbladet.no se bilder av kulturminister Hadia Tajik der hun poserer utstudert for å vise oss sin estetiske kapital. Bildene er komponert for å understreke og fremvise et tema vi kjenner fra før: At Hadia Tajik utvilsomt er en vakker kvinne. Hun er også en dyktig og suksessfull politiker som for tiden er satt til å forvalte norsk kulturliv. Med disse bildene går hun imidlertid ett skritt lengre: Hun bidrar til å sementere en ukultur der kvinner ikke vurderes ut ifra talent og kompetanse alene, de bør helst tilfredsstille skjønnhetskravene i tillegg.
Heidi Helene Sveen, samfunnsviter
Penger, skoler og barnehager
Sverige har ikke noe forbud mot å tjene penger på friskoler. Den fraværende i NRKs resonnement er kapitalisten som skal kjøpe herligheten i siste runde. Det er mulig statskringkastingen kjenner mange konsernsjefer som vil bla opp hundrevis av millioner for selskap der utbytte er forbudt. Vi gjør ikke. I programmet forklarte Johan Göterfelt i privatskolekjeden Academedia at de nå er interessert i å satse i Norge. «Vi ser først og fremst på norske barnehager», sa Göterfelt – logisk nok. Der er utbytte tillatt.Ved regjeringsskiftet i 2005 var 26 prosent av de private barnehagene aksjeselskaper. I dag er det 52 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Idealistene forsvinner. I det rødgrønne Norge er det statssponsede småbarn som gir profittmulighet.
Dagens Næringsliv
Privat skolevalg tapper skolen for sine mest lovende elever, de mest aktive foreldrene og kanskje, i neste omgang, også de beste lærerneStikk i strid med påstanden om at konkurranse skal gi økt kvalitet, fører markedshermingen til at forutsetningene for å skape forbedringer i skoler med lite skoleflinke elever ikke forsterkes, men forsvinner. Lærdommen er: Det fungerer ikke å leke butikk, når man ikke driver butikk. Det er fellesskap som fungerer, enten det er skole, helse, infrastruktur eller andre felles utfordringer vi snakker om. De som vil tvinge skolene til å konkurrere, tror dette vil bli en konkurranse om kvalitet. Men det er en konkurranse om å tiltrekke seg flest mulig elever. Den kan vinne med flere midler. I et marked av 16-åringer er ikke det viktigste hva som foregår innenfor skolens vegger, men hvordan fasaden ser ut. Det kan være mer lønnsomt å glatte over problemer enn å ta tak i dem og løse dem.
Magnus Marsdal, Manifest

Frp mot røkla
Frp ønsker å ta folket på alvor og ønsker derfor en folkeavstemning om innvandringspolitikken. I denne saken står folket og Frp alene mot den politisk korrekte røkla. Kun et sterkt Frp vil være en garantist for en bærekraftig innvandringspolitikk.
Per Sandberg, nestleder, Frp
Fremskrittspartiets innvandringspolitikk står langt sterkere i befolkningen enn i kommentariatet og blant journalister. Trolig regner partiet med at angrepene på deres innvandringspolitikk vil virke til deres fordel .Kanskje antar man at debatten om innvandring og integrering er det som må til for å løfte Frp mot slutten av valgkampen og gi partiet større gjennomslag i en eventuell blå-blå regjering. Frp vet at de har støtte for sitt syn i befolkningen. På vegne av partiet har også Frps «bærekraftutvalg» fått gjennomført en undersøkelse der et flertall på 75 prosent sier ja til mest mulig begrensing av den ikke-vestlige innvandringen til Norge og heller hjelpe i deres nærområder. elles for alle disse forslagene er at de kan bli populære og at de er gjennomførbare. Heller enn å avfeie dem bør både meningsmotstandere og fremtidige samarbeidspartnere våge å ta debatten med Frp. Om ikke av noen annen grunn, så fordi de fronter standpunkt som deles av en signifikant del av den norske befolkningen. 
Lars Akerhaug, Minerva

Jeg tar avstand fra begrepet «kulturell bærekraftig innvandring». Gjennomgående for Fremskrittspartiet er at de har en mistenksomhetskultur. De har en kultur som ikke noe sted faktisk anerkjenner at folk med ulik bakgrunn faktisk gir gode bidrag til landet vårt.
Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister
Frp-rapporten om innvandring  ligger så langt fra Venstres program som det er mulig å komme, Jeg er veldig skeptisk til å utlove garantier, men på dette området virker et kompromiss uoppnåelig. Forslagene vil gjøre Norge til et mindre raust og tolerant land, og et land som isolerer seg fra omverden. Enkelte vil motvirke integrering, som for eksempel kravet om at foreldre skal betale for ekstra norskundervisning og innstramminger i muligheten til å få familiegjenforening.
Guri Melby, sentralstyremedlem, V

Vi trenger styrke for å få stanset dette. Forslaget er et eksempel på hvorfor det er lite sannsynlig at vi kan sitte i regjering sammen med Frp. Jeg stusser litt på at partiet går ut med dette midt i valgkampen, når de vet at de borgerlige samarbeidspartnerne står for noe helt annet.
Geir Bekkevold stortingsrepr. KrF
Høyre har ingen intensjoner om å føre en liberal innvandringspolitikk, men en regjering utgått av Høyre kommer til å avfeie Frp-krav som bryter med internasjonale konvensjoner. Enkelte Frp-forslag kommer KrF og Venstre til å støtte, som raskere saksbehandling og utkastelse.
Irene Halvorsen, Dagsavisen
Det er ingen grunn til å overdrive betydningen av at Frp-politikere tenker høyt om hva de vil gjøre med innvandringspolitikken. Partiet står alene om de fleste innstrammingstiltakene og har altså heller ikke tatt stilling til hvor hardt de skal ture frem.Men velgerne har nå fått et lite innblikk i hva som finnes på mørkeloftet til Frp
Harry Strand, Adresseavisen
Sofie Mathiassen, Dagens Næringsliv
Kulturell rolleblanding
Arbeiderpartimannen Arnfinn Bjerkestrand i Kulturrådet bærer mange hatter i den kulturpolitiske pengebingen, og han har gjennom en årrekke gjort en prisverdig innsats for utøvende kunstneres økonomiske vilkår. Han skal ha for det.Jeg er ikke like komfortabel med at han som nestleder i Kulturrådet fronter en aksjon som skal "skape et stortingsflertall der vi er sikret økte kulturbevilgninger fremover", slik han uttalte det til Dagbladet i går. Bjerkestrands initiativ fremstår uklokt og bryter med det fundamentale prinsipp om uavhengighet. En av Kulturrådets viktigste oppgaver er å være rådgiver for myndighetene i kulturpolitiske spørsmål. Det er ikke bare uklokt, det er uttrykk for en utidig rolleblanding. Bjerkestrand er valgt inn i Kulturrådet i kraft av sin kulturfaglige erfaring og kompetanse.
Torstein Hvattum, kommentatorleder
Norge og Snowden
Det bekymrer meg at vi  har en avsløring med Snowden som ikke statsministeren har lyst til å ta opp når han møter Obama, eg synes det er skremmende at vi ser et land som vi er alliert med overvåker så stor del av det som også er norske borgeres aktivitet på nettet. Norge burde  i hvert fall ha behandlet asylsøknaden hans.
 Trine Skei Grande, Venstres leder.
Det er svært viktig for Frp å få posten som justisminister i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget. Trolig er det bare statsminister-posten som rager høyere for partiet. Dette er et område hvor jeg tror vi vil kunne oppnå svært mye. Det første jeg vil gjøre er å garantere at alle ferdig utdannede politifolk har en jobb å gå til.
Per Sandberg, nestleder, Frp
Blir nok ikke valgresultatet
Så langt har 267 519 lesere tatt Dagbladets valgomat. Av dem har hele 69 392 - 25,9 prosent - landet på at det bør stå Fremskrittspartiet på stemmeseddelen deres
FrP
69392 (25,9)
Sosialistisk Venstreparti
52085 (19,4)
Høyre
46979 (17,5)
Arbeiderpartiet
33712 (12,6)
Venstre
23233 (8,6)
Kristelig Folkeparti
16377 (6,1)
Senterpartiet
15560 (5,8)
Rødt
7275 (2,7)
Miljøpartiet De Grønne
2906 (1,1)


«Beste lærere»
Kjære politikere over det ganske land: Jeg er lærer. Jeg registrerer at dere ønsker dere verdens beste skole. Dere skal utdanne verdens beste lærere og ligge øverst på alle internasjonale målinger. Jeg synes det er fint at dere har høye ambisjoner, men jeg har noe å bekjenne. Å bli møtt hver dag i alle media med mantraet  «vi må ha bedre lærere», gjør noe med meg. Det gjør også noe med samfunnets holdninger til meg. Dere har skapt en lærerforakt som kanskje er nyttig i valgkampsammenheng, men svært lite formålstjenlig om dere tenker at respekten for mitt yrke skal økes.
Silje Rostøl Svela, lærer
(Hele innlegger ligger på http://www.bt.no/meninger/debatt/Om-flesk-og-virkelighet--2950972.html#.UhZxrkTE2rU  Det bør leses av mange politikere)
Jeg så dokumentaren på NRK tirsdag om finsk, svensk og norsk skole. I debatten etterpå hoppet alle over det faktum at de finske lærerne, som alle skryter av, jo er universitetsutdannende. De er det vi kaller lektorer. Den finske utdanningen ligger nær opp til lektorprogrammene vi har fått ved de norske universitetene. Disse lektorutdanningene som er blitt etablert de siste årene, er blitt en suksess. Fem år med realfag, samfunnsfag eller språk, hele tiden med pedagogikk parallelt.
Gro E. Paulsen, Norsk Lektorlags leder 
Skape verdier
Vi skal dele vår rikdom med verden, men vi skal gjøre det i solidaritet, ikke som kapitalister og finansforvaltere av oljefondet. Vi er medeiere i Nike og Adidas, McDonalds og Burger King, olje og gull, tjuveri og utbytting. Det er det de sier vi skal leve av i framtida når de sier at vi skal leve av Oljefondet. Av andres arbeid. Det er en skam. Når jeg blir gammel vil jeg ikke leve av overskuddet fra arbeidet til ungene i konfeksjonsfabrikkene i Bangladesh. Jeg vil leve av arbeidet til mine egne unger, slik foreldrene mine gjorde før meg og deres foreldre før dem. Vi skal bygge landet.Vi må skape verdier før vi kan bruke dem.
Aslak Sira Myhre i Dagsavisen 

Ubrukelig NTP

 

 NTP, Norges viktigste og dyreste vei- og jernbaneplan,  er et  utdatert og ubrukelig planverktøy. Tiltak og prosjekter kommer ofte inn ved hjelp av lobbyister og pressgrupper, også ender det opp med en prosjektliste fremfor en overordnet sterk og strategisk transportplan.

Ola Elvestuen, nestleder V

 

Kost/nytteberegninger på norske veier gir nesten utelukkende negativ samfunnsnytte. Det minst lønnsomme prosjektet som ble satt i gang i forrige periode var Bjørvikatunnelen eller Operatunnelen. Den har åpnet en helt ny bydel i Oslo og mulighetene for en helt ny byutvikling.

Trond Helleland, stortingsrepr. H

 

Han sier et entydig fokus på kost/nytte-modeller i jernbane- og veiprosjekter vil gi en skjevfordeling når det gjelder utbygging i Norge. Det må være en del distriktspolitikk innen samferdsel i Norge. Vi ønsker å ha aktivitet i alle deler av landet, og da må det være slik.
Knut Arild Hareide, KrFs leder
Valgsagt
Både SV og Senterpartiet er ute av Stortinget i Nordland i en ny meningsmåling. Egen suksess er bra, men andre tragedie er enda bedre.
Bjørn Økern, førstekandidat, MD
Kampen om klimavelgerne er så spennende at selv duellene mellom Jens og Erna ikke klarer å skygge for den.
Aslak Bonde, Morgenbladet
Forbud mot ringspill og fotballsparking er tull. Jeg ønsker mer oppdaterte politivedtekter rundt i landet.
Anders Anundsen, stortingsrepr. Frp
Det skal være et politiråd i hver kommune, et samarbeid mellom kommunene og politiet hvor de møtes for å diskutere trygghet og beredskap. det skal være et politiråd i hver kommune, et samarbeid mellom kommunene og politiet hvor de møtes for å diskutere trygghet og beredskap. J
Jan Bøhler, stortingsrepr. Ap

Twitret
Imponert over politikerne. Alle snakker med leger, sykepleiere, lærere, bedriftsledere og ansatte. Når de reiser rundt i hele landet.
Espen Ottosen på twitter

Gjetter at FrP kommer best ut av denne valgkampdagen: Populistisk slagside med saftig innvandringsrestriksjon + helseløft-løfter = stemmer.
Ingeborg Senneset

Satt på spissen subsidierer norske pasienter som bruker private helsetjenester (betaler mva) opera biletter for Oslo-fiffen.
Aksel Heitman Olsen

Og plutselig var alle partiene for private sykehus også... Snart har vi skiftet regjeringsplattform uten valg.
John Chr. Elden

Hvem som vant helsedebatten? Det var vel professor Førde.
Oddveig Storstad


Endra samfunnsmodell?
Fleirtalet av det norske folk trur den norske samfunnsmodellen blir endra dersom Høgre-leiar Erna Solberg får ta over roret. Det kjem fram i ei undersøking som Respons Analyse har gjort for forskingsstiftinga Fafo. Over femti prosent svarer at dei trur ei eventuell borgarleg regjering, i stor eller noko grad, vil: Endra sjukepengeordninga. Gje LO mindre innverknad Endra arbeidslivsreguleringane. Stramma inn innvandringspolitikken.
Klassekampen
Det er stor oppslutnad om den norske samfunnsmodellen. Samstundes er det også vilje til å godta endringar for å sikra framleis vekst i norsk økonomi. Så dette er litt tvitydig,
Tone Fløtten, instituttsjef, Fafo 
Politisk mix
Venstrevelgeren - over gjennomsnittet: Trening, miljøvern, på kafé og pub/bar, konsert, teater,bibliotek, PC/IKT- Under gjennomsnittet: Hagearbeid, danseband, bil. Er under 30 år, student og tjener mindre enn 300.000 i året.  TV2

Hva vil de politiske partiene gjøre med landets største helseutfordring  –  psykiske lidelser. Vi har gitt partiprogrammene terningkast på grunnlag av 1) hvilken bevissthet partiene har om hva som skaper psykiske helseproblemer og 2) hvilke tiltak de foreslår for å komme tidlig inn for å løse dem. 
Terningkast: V: 5 AP: 4 H: 4 KrF: 4 SV: 4 Sp: 2  Frp: 1
 Psykologforeningen
SV, Ap og Piratpartiet er de eneste som beskytter informasjonen. De fleste partier lar informasjon om nyinnmeldte medlemmer flyte fritt på nettet. Kritikkverdig,
Datatilsynet

Tre av ti støtter Erna-mannens NRK-oppgjør. Likevel mener én av tre at Erna Solbergs posisjon svekkes av ektemannens frontalangrep mot statskanalens valgdekning.

VG

Åtte av ti mener at Høyre-leder Erna Solberg gjør en god jobb for sitt parti. Solberg får 9 prosent, mens Jens Stoltenberg (Ap) og Siv Jensen (Frp) får henholdsvis 59 og 58 pst. Liv Signe Navarsete (Sp) med 22 prosent og Audun Lysbakken (SV) med 23 prosent kommer dårligst ut i målingen.

Ipsos MMI

Om fire av Miljøpartiet De Grønnes 1.-kandidater: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread281268/#post_281268


1 kommentar: