mandag 19. august 2013

19.8 Fortsatt angrep, Eva Jolie ønsket, Taust Norge, Faktasjekken, Desperasjon

Lederskapsdebatten

Jeg syns det var litt provoserende å høre statsministeren forsøke å så tvil om Erna Solbergs evne til å lede en regjering – og dermed også forvaltningen – når det samtidig er så liten interesse for å diskutere de problemene vi har i regjeringsarbeidet og forvaltningen i dag. Ingen kan vite om Solberg vil bli en bedre leder av regjeringsarbeidet og forvaltningen enn Stoltenberg er, men det er heller ingen som kan påstå at hun vil bli en dårligere leder. Derfor syns jeg Stoltenberg kunne spart seg dette angrepet på Solberg.
Mitt ønske hadde vært at det var mulig å diskutere hvordan regjeringen – i betydningen enhver regjering – kan lede arbeidet i forvaltningen på en bedre måte. Men det ser ut til å være umulig – fordi det straks omskrives til å være en debatt om 22.juli og Stoltenbergs personlige lederegenskaper.
Det er synd.
Kristin Clemet, Civita

Jeg skulle helst ha vært forrige ukes debatt foruten. Jeg vil helst snakke om politikk. Jeg vil ha en debatt som dreier seg om sakene.
Erna Solberg

 Jeg har tenkt å fortsette med å angripe Solberg for manglende lederevner - også utover i valgkampen. Dette er et av mange viktige tema, ja. Hun sier at vi må diskutere politikk. Men regjeringen er et virkemiddel for å få gjennomført politikken, og da har det en betydning om det er Per Sandberg (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) som er statsråder, eller folk fra Venstre og KrF.
Jens Stoltenberg

Jeg syns det er viktig at vi tør å diskutere det Gjørv-kommisjonen tar opp, nemlig gjennomføringskraften. Hvis vedtak fattes, men ikke gjennomføres, er det også et politisk ansvar. Jeg har alltid ment at Statsministerens kontor må ha en sterkere styring, ikke bare med, men også med gjennomføringsapparatet til staten.
Erna Solberg
 Valgkampen handler ikke lenger om å beholde regjeringsmakten. Den handler om å bli største parti, og å sørge for at statsminister Erna Solberg kommer i gang med sitt regjeringsprosjekt på verst mulig måte. Stoltenberg vet mye om indre strid. Og ikke minst hvordan en evig jakt på indre strid fra presse og omverdenen, gjør regjeringsarbeidet tungt og langsomt. Hver time man må bruke på å holde regjeringen sammen, er en time man kunne brukt på å få noe gjort. Hvis Ap klarer å banke inn en overordnet fortelling om at regjeringen Solberg er en skjør og kaotisk koalisjon, vil partiet ha et godt utgangspunkt i opposisjon. Målet for Stoltenberg og Ap er da selvfølgelig å gnage en ny borgerlig regjering i stykker. Stemplingen av Erna som en svak leder kan være første skritt på den veien.             Frithjof Jacobsen, VG
Jens Stoltenberg gjør en frekk manøver når han anklager Erna Solberg for manglende lederskap. Han sitter i glasshus så det holder. Når man skal bedømme innsatsen til en leder, må det være ut fra de sakene lederen har hatt mulighet til å gjøre noe med. Statsministeren har vært regjeringssjef i åtte år. Han har hatt flertallet på Stortinget bak regjeringen hele tiden. Få politiske ledere er blitt utsatt for så tung evaluering som Jens Stoltenberg. At konklusjonene i de tunge utredningene fra ulike kommisjoner nå bringes opp for fullt fra opposisjonens side, er helt rimelig.
Helge Simonnes, Vårt Land

Det er tøv når Høyre nå påstår at både liv og milliarder kunne vært spart dersom statsministeren het Erna Solberg. Og dersom Høyre faktisk mener dette, burde de benyttet seg av muligheten til å stille et mistillitsforslag i Stortinget etter at saken var oppe i kontrollkomiteen. I stedet for å rope om uverdig valgkamp, bør Ap kontre med fakta og et krav om at Høyre må legge fram løsningen som vil fikse problemene Gjørv-rapporten har påvist. Da vil velgerne se at det ikke holder med noen nye ansikter for å forhindre framtidig terror.
Klassekampen
Egner seg best som statsminister: Solberg 34(-ned 4 fra juni) –Stoltenberg 29 (+2)
Dagbladet

Kom hjem, Eva Jolie!

Miljøpartiet de Grønne foreslår å avvikle all petroleumsvirksomhet fullstendig innen 20 år. ljeindustrien er en industri preget av langsiktighet. Så en konsekvens av en slik varslet stopp om 20 år ville kommet umiddelbart og bety at titusenvis av mennesker i Rogaland hadde mistet jobben. Boligprisene i regionen ville kollapset som en følge av dette og ført størstedelen av regionens unge og mange andre ut i et nesten uvirkelig økonomisk uføre. 

Geir A.Pollestad, statssekr.Sp

MDG står for en gammeldags miljøkamp.Vi har kommet forbi det stadiet hvor dette er lilla skjerf og fotformsko. Dette er et seriøst tema i mange bedrifter, og vi må møte næringslivet på deres arena. Vi må ikke gå tilbake og bli gammelmodige, men modernisere miljøkampen. MDG er naive i sin tilnærming.
Frederic Hauge, Bellona
Vi skal ikke tilbake til 80-tallet. Dette handler om at man skal til et lavutslippssamfunn som er bedre og finere enn det samfunnet vi har i dag. Da trenger vi teknologiske løsninger som tar oss dit. Vi og MDG er uenige i det som handler om teknologi, for eksempel karbonfangst og lagring, som vi har tro på, men som MDG ikke ønsker. Det samme gjelder elektrifisering av sokkelen,
Silje Lundberg i Natur og Ungdom.
Vi er skeptiske til karbonfangst fordi det kommer i stedet for en massiv vindkraftsatsing, som vil være mye viktigere. Er det noe vi er, så er det teknologioptimister! Og er det noe vi vil, så er det å bruke moderne teknologi for å skape et bærekraftig samfunn.
Rasmus Hansson, MDG
Jeg ser MDG som et tydelig venstresideparti, et 70-talls nullvekstparti.
Erna Solberg
Ny teknologi er en viktig del av løsningen, men kan ikke brukes som sovepute for å hindre varig omlegging til et levedyktig samfunn.
Lage Nøst, medlem MDG
Me skulle hatt ein miljøpolitikar med landsmoder-tyngde denne hausten. Kom heim, Eva Joly! Heile den politiske debatten treng miljøpolitikarar som kan hevda seg mellom tungvektarane. Når velmeinande, men ukjende politikarar føreslår ei knallhard omlegging av krusen for å sikra farvatnet sin eksistens, tykkjer mange det luktar av utopi, islender-gensar og store krus med urtete.
Ann Kristin van Zijp Nilsen, kommunikasjonsleiar
De grønne blir ekte opprørere som utfordrer de etablerte partiene. Selv om SV og Venstre er motstandere så rotter de seg sammen for beskytte seg mot nykommeren. De fremstår da som enda mer establishment og gjør det enda tydeligere for velgerne at fornyelsen må komme utenfra, representert ved det nye partiet. Suksessen til nykommeren er dermed sikret: MDG kan gjøre et svært vellykket skolevalg som igjen gir det siste puffet over sperregrensen og dermed gjør at De grønne får flere mandater enn både SV og Venstre.
Tor Mikkel Wara, First House

Alternativ

En rekke målinger har vist at nykommerpartiet ikke lenger er så uinteressant som det var før sommeren. Det gjør at frustrerte SV-velgere og Ap-folk på miljøvippen tiltrekkes av MDG. Slikt skaper en egendynamikk som kan drive et nytt parti frem til posisjoner ingen kunne drømt om.
Harald Stanghelle, Aftenposten

For både Venstre og KrF vil det vere viktig å vise at ein kan få gjennomslag for ein meir human asylpolitikk, særleg med omsyn til asylborn. Det er likvel vanskeleg å sjå for seg ei oppmjuking på dette feltet, men både Venstre og KrF vil sannsynlegvis gjere som SV gjer i dagens regjering, nemleg forsøkje å gje inntrykk av at dei gjer politikken meir human.
Maria Dyrhol Sandvik, BT
Det morsomme med regjeringsspekulasjonene er at alle regner med en ny regjering, samtidig som alle konkrete sammensetninger av den virker usannsynlige. 
Frank Rossavik, BT
Akkurat nå er Siv som statsråd langt mer sannsynlig enn flere år med Jens.
Frøy Gudbrandsen, BT
Nå går Venstre og KrF sammen om å holde Siv Jensen og Frp unna makten. De har en liste på femten punkter om hvor Venstre og KrF står samlet.Den store politiske avstanden til Siv Jensens parti blir tydelig: Frp er uenige i 11 av de 15 punktene. Venstre og KrF slår fast at om de gjør et bedre valg enn sist så vil de stå last og brast når det skal avgjøres om partiene vil gå i regjering. 
Dagsavisen
Faktasjekk i Bergens Tidende
PÅSTANDEN: «Høyre vil oppheve maksprisen i barnehagene» (Eskil Pedersen, leder AUF)
VÅR KONKLUSJON: Det er riktig at Høyre tidligere har tatt til orde for å fjerne maksprisen i barnehagene, noe som også sto i partiets program for årene 2009 til 2013. I det gjeldende stortingsvalgprogrammet, står det imidlertid ingenting om dette. Både senere års budsjettforhandlinger og uttalelser til Dagbladet tidligere i år viser også at partiet har gått bort fra å ville oppheve maksprisen i barnehagene. Påstanden er feil.
PÅSTANDEN: «Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid»(Nettsidene til Ap)
VÅR KONKLUSJONMed tanke på at det blir flere og flere nordmenn, skulle det egentlig bare mangle at det ble flere og flere i Norge som levde av eget arbeid. Det er det da også. Språkrådet heller imidlertid mot at utsagnet, slik det er formulert, må forstås som andel. Det er også den opprinnelige forklaringen til Ap. I andel er det ikke dekning for å si at tallet er det høyeste noensinne. Det avgjørende her blir altså hvordan en tolker uttrykket "så mange av oss". Språkrådet mener det mest nærliggende er å lese det som andel, men åpner for at det er et tolkningsrom her. Vi faller derfor ned på misvisende.
PÅSTANDEN: «Tar det med karakterer først, det er altså en anbefaling fra OECD» (Stefan Heggelund, nr.6 på listen til Oslo Høyre)
VÅR KONKLUSJON: OECD anbefaler riktignok å bedre vurderingene av elevene i barneskolen. Men Heggelund drar det for langt når han sier at innføring av karakterer er en anbefaling fra organisasjonen. Dette finnes det ikke dekning for i rapporten han viser til. En av forskerne bak OECD-rapporten avviser også at de anbefaler innføring av karakterer.
Frihet og fellesskap
Høyrepartienes frihetskamp har brakt mangfold og respekt for individualitet inn i et samfunn som kunne bli for standardisert om den røde friheten hadde monopol. Her har vært en slags maktbalanse mellom de to frigjøringsbevegelsene som landet har hatt godt av. Sosialdemokratiet blir forbundet med A 4 og byråkratisk tvang. Men i gjerning har arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen vært de store frigjøringsbevegelsene i Norge.
Per Fugelli i Aftenposten 
Høyresiden burde utfordres på at de ikke bygger sin politikk på fellesskap og dugnadsånd som har forent kristenfolk og arbeidere, men en individualisme der staten skal la dem mest mulig i fred. Det appellerer naturligvis til Kristne som føler at deres frihet innskrenkes av et sekularisert storsamfunn. Men det handler også om selvbildet som sin egen lykkes smed, og et kristenutenforskap i en verden som forfaller.
Åshild Mathisen, Vårt Land
Desperasjon
SV viste rein desperasjon på hastepressekonferansen søndag ettermiddag, og bad om medynksstemmer. Det ikkje finst noko rask løysing for å overtyde veljarane, men at dei må bruke dei siste veke fram mot valet på å prøve å synleggjere kva som skil dei frå MDG. Veljarane er ikkje imponerte over det SV har fått til i regjering på miljøspørsmålet, og dei er utolmodige. Difor går dei til dei som har ein klarare, reinare politikk. Det SV må gjere no er å vise fram for veljarane kva som skil dei to.
Kyrre Nakkim, politisk redaktør NRK
Et av Lysbakkens problemer et at velgerne ikke lenger ser forskjell på Ap og SV. Ap fikk demonstrert for all verden at SV i møte med virkeligheten måtte legge fra seg overbud og lettvinte løsninger,
VG
Taust Norge
Det har gått mer enn to måneder siden varsleren Edward Snowden sto fram med dokumenter som avslørte amerikanske myndigheters omfattende overvåking. For Norges del er det fremdeles uklart hvorvidt norske borgere rammes av overvåkingen. Likevel har det vært stille fra statsminister Jens Stoltenberg. Og mens statsledere som Angela Merkel har fordømt overvåkingen i sterke ordelag, har ikke Stoltenberg gjort et eneste intervju om saken.
Klassekampen
I Norge er det ikke mye «datadirektiv-schwung» over reaksjonene mot den amerikanske overvåkingen. Vår rødgrønne regjering nøyer seg med ydmyke henvendelser til USA og bønner om «dialog». Høyre og Frp —til vanlig ihuga forsvarere av privatlivets grenser —pusher ikke merkbart på regjeringen. SV sier det de må, og ikke mer. Sp, som var veldig imot datalagringsdirektivet, hører vi ikke stort fra nå. Alle holder tann for tunge. De burde samlet seg om en felles protest. En tverrpolitisk klargjøring fra de valgkampførende norske partiene om at dette er dette er noe Norge ikke vil sitte rolig å se på, og noe en norsk regjering etter valget vil ta opp i all sin bredde.
Erling Kjekstad, Nationen
Anne-Grete Strøm-Erichsen har som første ansvarlige statsråd stilt til intervju om Snowden-avsløringene. Hun serverer Aftenposten åtte varianter av følgende svar: «Jeg svarer prinsipielt ikke på noen av disse spørsmålene».                                                                                                                    Dagbladet
Formuesskatten
Formuesskatten gir groteske utslag, Den største faren er at kapitalister flytter ut. Jeg har vurdert det selv. Jeg har faktisk søkt og fått innvilget arbeidstillatelse i USA. Hvis det fortsetter som nå, er det like greit å arbeide fra et annet land, Jeg ønsker ikke å fremstå som en som ikke vil betale skatt. Men som gründer, etterhvert av en rekke industribedrifter i Norge, har formuesskatten drevet meg til randen av emigrering. Den gir groteske utslag for private eiere av selskaper som driver industriell innovasjon. Disse skadevirkningene kommer ikke frem i statistikk basert på historiske skattedata.                       Alf Bjørseth i Dagens Næringsliv
Valgkampen
Arbeiderpartiet har kommet dårlig i gang med valgkampen; en manipulert taxifilm, gjentatte skremsler, og en retorikk identisk med den partiet brukte i 2005 og 2009. Kontroll og regi erstatter åpen dialog og effektiv bruk av sosiale medier. Stoltenbergs blogg ble lagt ned for over et år siden, og kommentarfelt er borte fra Arbeiderpartiets hjemmeside. 

Hans Geelmuyden, PR-ekspert

Nøytralitet er naturlig. Du kan si noe den første dajgen og det motsatte neste dag, akkurat som når du blir intervjua av meningsmålerne. Nøytralitet er det som skulle ha gjort Sverige til et levende framtidsland, men så orget Palme-idiotene seg inn i EU og mistet både Volvo, Saab. Bjørn Borg og Martin Ljungs og Tage Danielsons humor. Tap av nøytralitet gjorde Sverige til et land for usikre idioter som mener altfor mye og til og med snakker om det. Sånn skal vi ikke ha det. Hvis noen spør hva du stemmer, svarer du: Guttorm Hansen må gå.
Aril Abrahamsen, journalist

Politisk mix

Bilistene i Norge er statens melkeku. Hvert år betaler vi inn 55 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter, og på toppen av dette kommer bompenger. Kun 17 milliarder kroner går tilbake til veier.
Roy Steffensen, 3. kandidat Frp i Rogaland

Vi trenger politikere som er samfunnsbyggere, som setter mål for nasjonen, som kommuniserer og forankrer disse, og som er pådrivere i arbeidet med å nå målet. Handteringen av Oslo-OL 20122 er dessverre et glimrende eksempel på at slik er det ikke i dag. Politikerne gjemmer seg bak "demokratiet" for å slippe å ha en mening, og stå for den.
 Osmund Ueland, direktør for Lillehammer OL i 1994

Kva me er villige til å gjera for pengar? Oljefondet er ikkje eit sjølvfornyande kaldtbord me kan slå oss ned ved til evig tid. Det er i høgda ein alt for liten nistepakke til ein veldig lang tur, og lofotolja vil ikkje endra særleg på det. Me må bestemma oss, heilt konkret, for om Vesterålen og Lofoten er noko me er villige til å ofra for eit par års utsetjing av pensjonskonkurs og trygdekrasj.
Ingebjørn Bleidvin, lege og skribent

Offentlig finansiert privatisering vil flytte midler fra de gamle og alvorlig syke til den kvikke allmennhet som ikke kan tåle at kroppen har signaler. Egenandeler et nødvendig onde og forbruksregulerende. Samtidig må kronikere skjermes, og grensen for oppnådd frikort bør ikke røres.
Pål Gulbrandsen, professor, Universitetet i Oslo/Ahus

Da jeg var liten drømte jeg om å bli astronaut. I stedet endte jeg opp som stortingskandidat for Høyre.  
 Heidi Nordby Lunde, H

UD ble advart om hva som kunne skje gang på gang på gang. Jeg sendte mailer og brev til UD og Støre og Barth Eide og ba på mine knær. De gjorde ingenting. Nå har de Tjostolvs blod på sine hender. Det blodet kan ikke vaskes vekk, og de vil ha det på sine hender hele sitt liv. Nå er Joshua French i en desperat situasjon, og må hjelpes hjem omgående. Hvis ikke får de hans blod på sine hender også.

Knut Moland, far

Blogglisten

1 kommentar:

  1. BlueHost is definitely the best website hosting company for any hosting plans you require.

    SvarSlett