torsdag 29. august 2013

29.8: Hvem er "vi"? Syria, Norge og folkeretten. Klimafeminisme. Høyre og asylbarn. Lærdom fra John Lyng. Trenere for Ap. Valgnotert

VG (onsdag) Ap 28,7 (-6,7) SV 4,0 (-2,2) Sp 5,6 (-0,6) R 1,4 (+0,1) MDG 4,2 H 27,7 (+10,5) Frp 15,2 (-7,7) KrF 5,8 (+0,3) V 5,9 (+2,0) Mandater Rødgrønt 68 (R1) MDG 7, Opposisjon 94

(Vårt Land /Norstat) Ap 28,4 (-7,0) SV 5,0 (-1,2) Sp 5,1(-1,1) R 1,3 (-) MDG 4,1 H 27.0 (+9,8) Frp 17.0 (-5,9) KrF 4,4 (-1,1) V 60 (+2,1) Blokkene Rødbrølnt 67 (R 1) Opposisjon 96  MDG 7

HORDALAND (BA): Ap 25,6 (-4,9) SV 4,4 (-1,1) Sp 3,5 (-1,4) R 1,6 (-0,9) Andre 5,5 H 34,0 (+13,8) Frp 14,1 (-8,7) KrF 6,2 (-0,9) V 5,0 (+0,4) Mandater: Ap 4 (-1) SV 1 (-) Sp 0 (-1) H 6 (+3) Frp 2 (-2) KrF 1 (-) V 1 (+1)

HORDALAND (BT): Ap 23,3 (-7,2) SV 3,7 (-1,8) Sp 4,6 (-0,9) R 2,0 (-0,5) MDG 3,5  H 33,2 (+13,0) Frp 15,3 (-7,5) KrF 7,3 (+0,2) V 5,9 (+1,3). Mandater: Ap 4 (-1) SV 0 (-1) Sp 1 (-) H 5 (+2) Frp 3 (-1) KrF 1 (-) V 1 (+1)

SØR-TRØNDELAG (LO): Ap 35,1 (-5,9) SV 7,4 (-0,5) Sp 6,6 (-0,7) R 2,0 (+0,7) MDG 3,0 H 22,0 (+8,1) Frp 13,0 (-6,6) KrF 3,6 (-0,2) V 5,5 (+1,9) Mandater Ap 4 (-) SV 1 (-) Sp 1 (-) H 2 (+1) Frp 1 -1) KrF 0 (-1)

69,8 prosent av de spurte i TV 2s ferske statsministermåling tror Erna Solberg (H) blir statsminister etter høstens stortingsvalg. 29,1 prosent tror på Jens Stoltenberg (Ap).  59,6 prosent av de som oppgir at de stemmer på et av regjeringspartiene,  tror at Stoltenberg får fortsette som statsminister. 39,4 prosent tror på Erna Solberg.


«Stoltenberg bør utfordres hardere hvem er vi?»
Mens journalistene daglig spør Erna Solberg hvem hun skal regjere med, slipper Stoltenberg slike spørsmål. Han skal jo regjere med SV og Senterpartiet. Eller? Statsministeren burde han utfordres enda hardere på realismen i mantraet «vi kan fremdeles vinne dette valget». For kan «vi» virkelig det? Eller er det slik at «vi» egentlig betyr Arbeiderpartiet? I så fall kan Stoltenberg godt ha sine ord i behold, gitt at vi ser bort fra at Ap ligger an til å gjøre sitt nest dårligste valg siden krigen. Hvis han virkelig mener «vi» som i «vi, de rødgrønne», er det grunn til å lure på om Stoltenberg lider av meningsmålingsallergi. Det siste er lite sannsynlig.
Et nyskilt Arbeiderparti er Erna Solbergs verste mareritt. Kampen om sentrum er en konstant i norsk politikk, og både Arbeiderpartiet og Høyre har fått gjennomført mengder av politikk i samarbeid med sentrum. En allianse med et fløyparti er ingen ønskesituasjon for hverken Høyre eller Ap. Når de to knytter seg sterkt til et fløyparti, Høyre til Frp og Ap til SV, mister de spillerom i sentrum. De risikerer å skyve sentrum over til konkurrenten, som Arbeiderpartiet har gjort med KrF og Venstre de siste åtte årene. Et valgnederlag for de rødgrønne kan være ensbetydende med seier og nye muligheter for Arbeiderpartiet.
Trine Eilertsen, kommentator i NRK

Intervensjon i Syria?
 Dette er en av de mest alvorlige konfliktene siden 2. verdenskrig. Hundretusenvis er drept, og millioner er på flukt.
Jens Stoltenberg

 Norge må jobbe for et FN-mandat i Sikkerhetsrådet, men samtidig tydelig gi uttrykk for at det internasjonale samfunnet ikke godtar denne type voldsbruk, og at humanitær intervensjon kan bli nødvendig.
Ola Elvestuen, nestleder, Venstre

Barth Eide sier som sant er at de røde linjene er krysset gang på gang i Syria i løpet av disse to og et halvt årene. Han sier også som sant er at det er en skandale at ikke Sikkerhetsrådet har kommet til en omforent Syria-politikk. Han sier, like åpenbart sant, at "noe må gjøres" for å stanse denne vår tids verste krig. Men så er det valgkamp, da, og ingen tør å gjøre noe upopulært, og Barth Eide, landets kanskje klokeste politiker, mumler noe halvhjertet om diplomatiske løsninger som han vet er illusjonsmakeri. Pent er det ikke.
Hans Petter Sjøli, journalist

Alternativet til en reaksjonær, sekterisk krig med imperialister i føringen på alle fronter, er at regimet bringes til sin ende nedenfra. All støtte som kan styrke de revolusjonære, må støttes! At seier over regimet har militære implikasjoner, er den tragiske realiteten. Men forutsatt at vi ikke får direkte intervensjoner fra imperialistiske hold, bør vi ikke snakke om ”stridende parter”, men om et folk som sloss heroisk for frihet fra sine undertrykkere, og et regime som er ansvarlig for at dette er en krig. 
Thomas Kvilhaug, Radikal Portal

Slik folkeretten er, er et ensidig angrep på Syria ikke i tråd med folkeretten. Så har enkelte presset på, slik at det nå regnes som greit å gå til angrep, selv om det er i strid med folkeretten, hvis FNs sikkerhetsråd gir mandat. Men hvis man skal bryte det prinsippet også, er det faktisk ingenting igjen av folkeretten. Da er hele dette systemet som ble bygd opp for å forhindre vilkårlige kriger og at noen nasjoner tar seg til rette, brutt fullstendig sammen.
Bjørgulv Braanen, Klassekampen

En absurd konsekvens av din smale definisjon her, Bjørgulv, er at vetomaktene i Sikkerhetsrådet i så fall per definisjon aldri kan bryte folkeretten og utløse mottiltak. Jeg er sånn sett enig med Venstre i at det kan tenkes andre folkerettslige mandater enn sikkerhetsrådsvedtak. Men det betyr ikke at et sånt mandat finnes her, eller at det er verken klokt eller fornuftig å intervenere nå-

Sigve Indregard på Facebok

Norge må søke alternative løsninger på konflikten i Syria. Han ser ingen mulighet for en militær løsning selv om FN skulle komme med et mandat til krig. En eventuell militær seier vil bli brulagt av hundretusener av døde
Jan Egeland, leder av Flyktningehjelpen

Jeg advarer på det sterkeste mot å gå utenom FN for å bruke militærmakt i Syria. Norske politikere til å ha is i magen selv om presset for å «gjøre noe» øker.Krigspanikken og blodtåka er i ferd med å senke seg, og alle føler at de har ekstremt dårlig tid. Men etter erfaringene fra Irak og Afghanistan tror jeg det vil være klokt å puste litt dypt.
Asle Toje, utenriksforsker

Situasjonen i Syria er dramatisk, svært mange er drept og lidelsene er store. Men før man går til krig, må man ha et noenlunde klart bilde av hva det er som foregår, og hvordan et eventuelt angrep vil påvirke situasjonen i landet. I verste fall kan et angrep gjøre vondt verre, slik at de sivile lidelsene blir brutalt mye større.
Bjørgulv Braanen, Klassekampen


Tallknusing

Vi tar utgangspunkt i meningsmålinger fra 2005 og 2009. Så gjør vi justeringer for de ulike instituttene som utfører målingene, og tar forbehold i forhold til hvor nye målingene er. Ut ifra det har vi laget en statistisk modell, som kan gi prognoser for årets valgresultat basert på årets meningsmålinger. Ifølge den ferske analysen er det fortsatt under fem prosent sjanse for at det rødgrønne flertallet holder seg. Samtidig blir det mindre og mindre sannsynlig at Erna Solberg og Siv Jensen kan danne regjering på egenhånd, uten drahjelp. Senterpartiet og Kristelig folkeparti er vi sikre på at havner over sperregrensa.  Det er mer sannsynlig at Venstre kommer over sperregrensa, enn at SV og MDG gjør det. 
Clara-Cecilie Günther, Norsk Regnesentral
Et mulig valgresultat, med mange spillmuligheter, kan være dette (mandater i parentes): Ap 31,0 % (54), Høyre 27 % (46), Frp 14 % (26), Venstre 5,1 % (8), Krf 5,4 % (9), Sp 5,2 (9), MDG 5,1 % (9), SV 4,4 % (7), Rødt 1,4 % (1), Andre 1,4 % (0).
Jan-Erik Larsen, TV2-valgekspert
Miljøvalg
Ingen behøver å lure på hvorfor det er umulig å be miljøvelgere stemme Ap, H eller FrP Å drive utvinning av tjæresand er  å vedde på at verden ikke vil ta klimautfordringen alvorlig. Det forstår alle. Når de store partiene likevel ikke vil trekke Statoil ut, kan det ikke handle om annet enn at de vil beskytte Statoil-ledelsen mot et prestisjenederlag. Men jo lenger de venter, desto pinligere vil det bli.
Nina Jensen, gen.sekr. WWF
Se for deg at forskere om 40–50 år skal studere den norske valgkampen i 2013. Det kan bli en skitten affære.  de vil finne få TV-debatter om fortsatt vekst er eneste vei til lykkelige borgere eller om hvordan det materielle forbruket skal reduseres. De vil først og fremst finne en konkurranse om å bygge flest veier, øke velstanden og at Norge bør være et beskyttet sted for dem som allerede bor her. Alle venter på alle. Derfor har vi endt opp med at kursen knapt er justert, og derfor har vi hverken fått kontroll med fattigdom, klimaendringer, befolkningsvekst, sult eller forurensning. Og kanskje er finanskrisene et symptom.  Jeg håper og tror at vi snart får inn et annet gir.
Ole Mathismoen, Aftenposten
Klimaendringene er helt klart kjønnsdiskriminerende. De fattigste som har minst skyld i dette, rammes først og hardest. Kvinner og jenter utgjør 70 prosent av verdens fattigste, de som lever under en dollar om dagen. Klimaendringene gjør ikke bare de fattigste fattigere, men forverrer også eksisterende urettferdighet som jenter utsettes for.
Gunhild Stordalen, klimafeminist
Norge har ikke behov for oljepengene.I dag blir jo bare en liten del av disse inntektene brukt. I handlingsregelen står det at oljeinntektene skal fases inn i økonomien, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av oljefondet, som er anslått til fire prosent. MDG ser helst at det brukes null prosent av avkastningen. Ved en styrt nedtrapping av petroleumsnæringen vil det derimot isolert sett skapes nedgangstid, hvor det blir rom for å bruke mer av avkastningen for å avhjelpe overgangen til nye næringer.
Hanna  Marcussen, talskvinne MDG
 Hva mener Høyre om innvandring/asyl?
-Hvis asylbarna er den viktigste saken for en person som skal gå til urnene: Kan man da med god samvittighet stemme Høyre?
- Det kan jeg ikke svare umiddelbart ja på.
-Du er Høyre-mann, men i asylsaker ligger du nærmere Venstre og SV?
- Ja, når det gjelder de lengeværende asylbarna så har jeg gjennom kontakt med noen som har vært påvirket av dette blitt overbevist om at vi her må ta hensyn til barna. Og at det må være det grunnleggende. Innvandringsregulerende hensyn må komme i andre rekke.
Jens Johan Hjort, H, ordfører i Tromsø
Høyre sender litt ulike signaler hele tiden. Flere Høyrepolitikere har vært ute og sagt at de vil opprettholde dagens innvandringspolitikk, mens andre, som Michael Tetzschner, signaliserer at han vil liberalisere politikken. Andre igjen vil stramme inn politikken. Så jeg vet rett og slett ikke hva Høyre mener.
Siv Jensen til Dagbladet

 De viktigste endringene Høyre ønsker er: Kortere saksbehandlingstid, begrense mulighetene til å trenere hjemsendelse etter avslag, raskere retur av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Høyre vil stramme inn kravet om at asylsøkere selv må bidra til å avklare egen identitet. I tillegg vil Høyre føre en strengere politikk overfor asylsøkere som begår kriminelle handlinger.
Erna Solberg

«Jeg har en drøm»
I natt drømte jeg at jeg måtte gi fra meg nøkkelen til Kunnskapsdep til Torger Ødegaard og Elisabeth Aspaker:...
Kristin Halvorsen, kunnskapsminister

Og  jeg som trodde kunnskapsministre drømte om hva de ville med norsk skole. Ikke skremme det de ikke vil.
Trine Skei Grande, leder i Venstre

Den ukjente historien
I rapporten «Det store oljeutslippet og sildebestanden som forsvant» dokumenterer WWF viktige langtidseffekter av oljeutslippet etter Exxon Valdez’ grunnstøting i Prins William-sundet utenfor Alaska i 1989. Rapporten viser hvordan lærdommen fra Alaska er relevant for norske myndigheter som ønsker å åpne de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeleting. Utslippet i 1989 fikk dramatiske konsekvenser for naturen og dyrelivet utenfor Alaska.
Oljesølet ser ut til å ha bidratt avgjørende til kollaps i en hel sildebestand.Dette ble ikke nevnt da olje- og energiminister Ola Borten Moe 23. november 2012 la fram resultatene av kunnskapsinnhentingen om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Tvert imot uttalte han seg slik om risikoen for skader på de svært store og produktive fiskebestandene i området:
–Disse bestandene står ikke i fare om en åpner for petroleumsvirksomhet i området. Hvordan kan jeg begrunne dette? Jo, selv under de verste utslippsbetingelsene er det ikke målt potensial for alvorlig skade på fiskebestanden, hevdet Borten Moe.
Havforskningsinstituttet har i sin kunnskapsinnhenting om Lofoten, Vesterålen og Senja, vist at 70 prosent av Norges fiskeressurser svømmer forbi Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms i de mest kritiske, tidlige livsfasene. 
Både olje- og energiminister Ola Borten Moe og ledelsen i Arbeiderpartiet er villig til å sette disse levende ressursene på spill. Det samme er Høyre og Fremskrittspartiet som også ønsker olje- og gassvirksomhet i disse sårbare områdene. Som denne WWF-rapporten viser, kan det få både økologiske og økonomiske konsekvenser i dramatisk omfang.
Nina Jensen, gen.sekr. WWF
Lærdom av historisk betydning
John Lyngs regjering i 1963 markeres. Han ble en pionér på samarbeidspolitikkens område. Det var slett ikke opplagt at Høyre, Venstre, Senterpartiet og KrF i 1963 gang skulle finne hverandre. De fire partienes historie, ledere og politiske kjepphester var høyst forskjellige. Det var også partikultur og velgergrunnlag. Selvsagt ble det ingen ny politisk kurs i løpet av de tre ukene han satt ved makten. Den viktigste arven ble derfor det faktum at de fire opposisjonspartiene greide å forhandle frem en felles regjeringsplattform. Noe som også innebar vilje til å slipe bort de skarpeste kantene og evne til å se at også politiske rivaler kan ha fornuftige løsninger. Det ligger mye god samfunnsstyring i den pragmatisme som gjorde John Lyng til den store samarbeidsarkitekten på borgerlig side. Slike egenskaper er det dagens opposisjonsledere må rendyrke hos seg selv hvis man skal lykkes med et nytt borgerlig samarbeidsprosjekt denne høsten.
Harald Stanghelle, Aftenposten
En sjelden gang får kortvarige regjeringer en historisk betydning som langt overskrider det lille av politiske beslutninger de rekker å fatte. Det gjelder Christoffer Hornsruds regjeringsdannelse i 1928, og det gjelder John Lyngs i 1963. Begge satt i fire uker, fikk ikke gjennomført noen viktige saker, men ble en referanse for seinere regjeringsdannelser. De var som døperen Johannes som varslet Kristi komme: Arbeiderpartiets Johan Nygaardsvold i 1935 og de borgerliges Per Borten i 1965.  I 2013 er hovedutfordringen på borgerlig side er den samme: De må samarbeide for å få makt. Dagens Høyre-leder mangler nok mange av John Lyngs kvaliteter, men hennes strategi likner. Lyng var pragmatisk og jordnær i sin prinsippfasthet. Kanskje heller ikke det så ulikt Erna, Siv og Trine?
Gudleiv Forr, Dagbladet
Trenere for Ap
Vi  må slutte opp om den idrettsmodellen som har vært. Og det opplever jeg at Ap ønsker å gjøre.
Norway Cup-general og mangeårig håndballtrener Frode Kyvåg.

En Arbeiderparti-regjering vil garantere bygging av gode idrettsanlegg.
Rosenborg-trener Per Joar Hansen

Det er noen krefter på høyresida som påstår at det ikke går an å nå toppen med den sosialdemokratiske tankegangen. Men det gjør det.
Håndballtrener Marit Breivik

 Vi er stolte sammen når det norske flagget heises i seiersseremonien - fordi vi alle kjenner oss som medeiere i seieren. Vi er enige om at høstens stortingsvalg er et retningsvalg. Et valg som også handler om hva som er best for idretten, og de verdiene vi bygger suksessene våre på. Vi håper at fellesskap, dugnad og bredde, også de kommende åra vil være styrende for både det norske samfunnet, og idrettens utvikling.
Treneropprop i Dagbladet

Alle nordmenn vil bli berørt av endringene i pensjonssystemet de neste fire årene. Likevel er pensjon et ikke-tema i valgkampen. En gjennomgåelse av partienes handlingsprogrammer viser store forskjeller i hva som vektlegges for det fremtidige pensjonssystemet. http://www.dn.no/privatokonomi/article2671115.ece og http://www.hegnar.no/kvinner/article739568.ece

Redde barna
I dag får noen enslige mindreårige asylsøkere kun opphold i Norge til de blir 18 år, da skal de sendes ut. Redd Barna har lenge bedt politikerne om å fjerne denne ordningen. Men i går sa Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre at de vil fortsette ordningen med begrensede oppholdstillatelser. edd Barna har lenge arbeidet for at barnevernloven skal bli en rettighetslov, det er den ikke i dag. Barnevernets mulighet til å hjelpe barn som trenger det skal ikke være avhengig av om foreldrene er villige til å ta imot hjelp. Dette kravet er det bare Venstre og SV som går inn for, av alle partiene på Stortinget.

Alle venter på alle, lite skjer
-Hvorfor har den rødgrønne regjeringen  åpnet store nye områder for oljeleting?  -Det hjelper ikke at vesle Norge gjør noe alene. Vi er nødt til å ha en politikk hvor vi får med oss alle land på veien mot det fornybare samfunnet. Oljeproduksjonen er halvert i Noreg de senere åra, og de løyvene som nå vert gitt vil kun bidra til å redusere nedgangen, ikke øke produksjonen.
Liv Signe Navarsete, Sp-leder, til NRK
Omtrent det samme svarer lederne for alle de store partiene. Og slik har de aller fleste land svart på utallige miljøkonferanser de siste 40 årene. Jeg har hørt det selv hundrevis av ganger. Alle venter på alle. Derfor har vi endt opp med at kursen knapt er justert, og derfor har vi hverken fått kontroll med fattigdom, klimaendringer, befolkningsvekst, sult eller forurensning.
Ole Mathismoen, Aftenposten
Partifelle Ola Borten Moe har fått et ufortjent dårlig miljørykte i jobben som olje- og energiminister. Han er med på å styrke Senterpartiets miljøprofil. Han ga nylig  konsesjon til en av de største vindkraftprosjektene noensinne. Med muligheter for eksport, skal norsk fornybar strøm bidra til et grønnere Europa.Vi kan være et grønt batteri for kontinentet
Liv Signe Navarsete
Olje- og energiministeren har overstyrt miljøfaglige råd i 80 posent av vedtak som har med oljeutvinning å gjøre.
NRK

Sp har hatt olje- og energiministeren i åtte år, og har bare rota det til de siste årene. Fakta  viser at den rødgrønne regjeringen - med Senterpartiet i Olje- og energidepartementet - er en av de mest olje- og gasskåte regjeringer som nasjonen har hatt. Samme dag som Liv Signe Navarsete tar ham i forsvar for hans miljørykte, sender Borten Moe pressemeldingen der han inviterer oljeselskaper til Barentshavet sør.
Bellona

Valgnotert

I Norge vil det være passende å stemme på AP, SV og Rødt. Muslimene i Norge er enda ikke såpass store eller felles at de greier å bli et parti eller ha et felles krav til politikerne. Vi ser at Stoltenberg ikke var som Bondeviks blindefølge av Bush. Strategien til de venstreorienterte og muslimene har mange fellestrekk.
Mullah Krekar

Espen Barth Eide  skulle brukt onsdagen til å drive valgkamp for Oslo Ap, men Utenriksdepartementet opplyser han måtte avlyse for å konsentrere seg om situasjonen i Syria. Det er viktig for utenriksministeren nå å ha oppmerksomheten rettet fullt og helt mot krisen.
Kathrine Raadim, politisk rådgiver
Jeg våger påstanden at Arbeiderpartiet er en kandidat til å få en klapp på skulderen av Jesus.
Martin Kolberg, Ap

Samferdselsdepartementet bør bytte navn til Konsekvensutrednings- og kvalitetssikringsdepartementet.           Håkon Thuestad, twitter
Senterpartiet går nå inn for digital lavmoms, i motsetning til sine rødgrønne regjeringspartnere. Kursendringen er ikke klarert med regjeringspartnerne.
Kampanje
39 helsetopper på seminar drakk 40 flasker vin på en kveld. Hvem fikk 2 flasker?
Henning Warloe, twitter
Nå blir halvparten av valgkampen som Tour de France – hvor daglige meningsmålinger forteller oss hvor langt "Jens er bak Erna, Jeg er altså særlig er kritisk til TV-kanalene.
Svein  Tuastad, statsviter, UiS 
Kommunalminister Liv Signe Navarsete vil gjere det enklare å få pengar til å starte nynorskklasser i bokmålsområde - og omvendt, ved å understreke i regelverket at slike kommunar skal prioriterast når fylkesmannen deler ut frå den pengesekken som blir kalla skjønsmidlar.
Nationen
Frp kommer ikke til å bryte internasjonale konvensjoner, uansett hvor mange ganger dette gjentas. Med Frp's lukkede mottak vil man få et trygt sted å være mens man er på flukt og vesentlig kortere saksbehandlingstid enn i dag, og mulighet til å komme raskere og mer effektivt inn i det norske samfunnet. Norge vil oppnå sikrere samfunn da vi vil finne ut hvem disse søkerne er før de får tilgang til vårt rike
Per Sandberg, nestleder, Sp
Ingen er uenig i at unge, friske mennesker som av en eller annen grunn trenger hjelp, skal få tilbud om en fornuftig aktivitet. Det bør skje raskt, men det må selvfølgelig være en individuell behandling, sier. Jeg får frysninger på ryggen når hun hører ord som «generell arbeidsplikt».
Karin Andersen, stortingsrepr. SV
SVs representant i debatten på Petro Harstad representerer et spennende syn: Vil ha ringvirkninger av olje og gass, men ikke oljevirksomhet.
Bengt Eidem , twitter

Sjokkert Bård Hoksrud trodde Storbritannia truet Syria med bomring. Det viste seg heldigvis å være en trykkfeil.Øyvind Steinklev, twitter

Det borgerlige kaoset minner meg om Paradise Hotel. Der også krangler de høylytt, før de ender opp med å gå til sengs med hverandre. Truls Drageset Dydland, Rødt

Dei mange åra med politisk arbeid og pendling har fått Sandberg og kona til å skrive ektepakt om kva dei skal arbeide med den dagen rikspolitikaren gjev seg. Sandberg skal ikkje bli kommunikasjonsrådgjevar, slik mange av hans kollegaer blir: -Da skal vi jobbe med bistand. Vi trur vi kan utrette mykje, og då skal prosjekta vere retta mot barn og unge, seier Per og Line Sandberg til Se og Hør.
Vårt Land


 Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar