mandag 26. august 2013

26.8 Stoltenberg, Obama, Solberg og tv-kanalene. SV som establishment. Makspris. Alle målinger. Faremo refser. Faktasjekk og Valgsagt

Målinger
VG (lørdag): Ap 29,9 (-5,5) SV 4,4 (-1,8) Sp 6,0 (-0,2) R 1,6 (+0,3) Andre 4,7 H 28,3 (+11,1) Frp 14,5 (-8,4) KrF 5,7 (+0,2) V 5,0 (+1,1) Mandater MGD 1  Blokkene 72 (R 1) – 96  
VG (søndag): Ap 29,3 (-6,1) SV 4,4 (-1,8) Sp 6,0 (-0,2) R 1,6 (+0,3) Andre 5,1 H 28,2 (+11,0) Frp 14,4 (-8,5) KrF 5,5 (-) V 5,5 (+1,6). Mandater: MDG 3  Blokkene 71 (R1)  -  95
TV2: Ap 30,8 (-4,6) SV 4,6 (-1,6) Sp 5,7 (-0.5) R 0,8 (-0,5) Andre 3,2 H 27.5 (+10,3)  Frp 15,7 (-7,2) KrF 4,7 (-0.8) V 4,8 (+0,9) Mandater MDG 1 Blokkene 73 (R1) - 95
TELEMARK: Ap 32,3 (-9,4)  SV 3,0 (-2,3) Sp 6,1 (+0,6) R 1,6 (+0,4)  Andre 5,0 H 25,3 (+12,1) Frp 16,1 (-6,8) KrF 6,6 (-) V 34,6 (+2,1) Mandater  Ap 2 (-1)  H 2 (+1) Frp 1 (-) KrF 0 (-1)
HORDALAND: Ap 22,1 (-8,4) SV 4,7 (+0,8) Ap 3,1 (-2,1) R 0,8 (-1,7)  Andre 5,7 H 33,0 (+12,8) Frp 18,2 (-4,6) KrF 7,4 (+0,3)  V 5,1 (+0,5) Mandater  Ap 3 (-2)  SV 1 (-) Sp 0 (-1) H 5 (+2) Frp 3 (-1) KrF 1 (-) V 1 (+1) MDG 1
Kurvene over blokkenes oppslutning på TNS Gallups målinger for TV 2 så langt i høst viser stor stabilitet. På den første målingen 5. august hadde de borgerlige 52,9 prosent på kveldens måling får de 52,7. Bakgrunnstallene viser at andelen tidligere velgere som sitter på gjerdet nå går ned for de fleste partiene. Søndagens  gallup viser at 65 prosent av de spurte svarer at de vil stemme på samme parti som i 2009, mens 23 prosent har skiftet parti og 12 prosent satt seg i sofaen. Andelen velgere som oppgir hvilket parti de vil stemme på er nå 80,2 prosent (+ 0,4). Det betyr at det nå er flere velgere som svarer at de vil stemme enn som faktisk stemmer på valgdagen.
Kjetil Løset, TV2
 Ap’s vekst i august på summen av fylkesmålingene synes (ennå) ikke å være målbar….   Arbeiderpartiet synes i hovedsak å ha hatt stillstand, eller i høyden begrenset vekst, på fylkesmålingene i uke 34, også sammenlignet med forrige måling i samme fylke. KrF er vinneren på fylkesmålingene uke 34….. Vi understreker feilkildene ved å anslå nasjonale nivåer på bakgrunn av fylkesmålinger – bl.a. at disse som regel har færre spurte enn landsmålingene, og hvis et partis frem- eller tilbakegang er ulikt regionalt fordelt, kan forutsetningen om samme relative endring i alle fylker bli urealistisk.
pollofpolls.no
Ifølge NRKs ferskeste statsministermåling har Jens Stoltenberg en høyere oppslutning enn Erna Solberg. Nå innrømmer imidlertid NRK at det er en mulighet for at hun kunne fått flere stemmer, dersom de hadde fjernet Siv Jensen (Frp) som et svaralternativ.
Dagbladet
 Det kan godt hende at hun ville fått flere stemmer dersom vi hadde fjernet Siv Jensen som et alternativ, men det relative forholdet mellom Solberg og Stoltenberg er fortsatt det samme.
Kyrre Nakkim, politisk redaktør 
Verden utenfor
Dagens profesjonaliserte partipolitikk er glatt. Budskapene er terpet inn av kommunikasjonsrådgivere, de samme replikkene gjentas gang på gang av de samme partilederne i utallige kanaler Store spørsmål som klima, miljø og hvordan vi skal leve etter oljen, diskuteres nesten ikke, eller er avgjort gjennom brede kompromisser. At sivile massakreres i Syria og Egypt har knapt vært nevnt. Verden utenfor Norge er i det hele fraværende i valgkampen. Da er det ikke så rart om unge mennesker med omtanke for samfunnet og for verden rundt seg ikke fatter interesse for partipolitikken. De eldre generasjonenes versjon av dette er politikerforakten. Den er atskillig mer kynisk og destruktiv. Fri og bevare oss for at flere unge havner der.
Erling Rimehaug, Vårt Land
Siden det ikke er farlig å ta opp slikt i vårt land, utfordrer jeg med dette TV-kanalene og valgkampens utspørrere om å avholde en egen debatt om utenrikspolitikk med fokus på Norge i krig.  Statsminister Jens Stoltenberg skal møte USAs president Barack Obama i Stockholm den 4. september. Før avreise bør han svare på hva han vil si til presidenten om USAs verdensomspennende spionasjeprogram, torturleiren på Guantánamo og presidentens utenomrettslige henrettelser ved bruk av dronefly. Deretter kan Erna Solberg kommentere statsministerens svar. En slik seanse vil utvilsomt bli interessant å bivåne.   Erling Borgen i Dagsavisen
Hvem vil samarbeide med hvem?
2009: 77 pst av KrF-velgerne og 87 pst av Venstre-velgerne sa  tvert nei til Frp.  2013: 60 pst av V-velgerne og 57 pst av KrF-velgerne, vil ikke under noen omstendighet regjere med Frp. Bare én av ti V-velgere og én av fire KrF-velgere er direkte positive til å sitte i regjering med Frp.                               - Viser disse tallene at det er umulig å sitte i regjering med Frp, Grande?                                             - Nei, men at det vil være veldig vanskelig. Det er derfor vi ber om kraft fra velgerne til å lage en blågrønn regjering isteden.
Aftenposten
De siste tallene fra Respons Analyse der velgerne er spurt om sitt syn på regjeringssamarbeid, viser at det har skjedd en tilnærming mellom de fire ikke-sosialistiske partiene. Motstanden mot Frp var mye klarere tidligere. Samtidig er Frp-velgerne blitt mer åpne for sentrumspartiene.
Hilmar Rommetvedt, forskningsleder  IRIS
Erna Solberg får bred støtte for sin ambisjon om å samle alle de fire ikke-sosialistiske partiene - Høyre, Venstre, KrF og Frp - i en borgerlige regjering etter valget.  En rundspørring Dagbladet har foretatt blant Høyres tillitsvalgte, mener 53,4 prosent at en borgerlig valgseier bør resultere i en fireparti-regjering.
Dagbladet

Frp-leder Siv Jensen har så langt i valgkampen kommet med flere harde utfall mot Høyre, og har i flere debatter anklaget Erna Solberg for å nærme seg Arbeiderpartiet.  Jensen avviser at hun angriper sine allierte på borgerlig side. Samtidig bekrefter hun at strategien er klar: - Vi er et samarbeidsparti, men vi er opptatt av å få frem forskjellene mellom partiene. Tallene tyder på at vi har lykkes med det, sier Jensen og legger ikke skjul på at styrkeforholdet mellom de borgerlige partiene blir svært viktig når de eventuelt skal forhandle om en felles regjeringsplattform.
VG

Frp kan bli så vanskelige å ha med å gjøre utenfor regjering at de må få være med og styre, mener sentrale Høyre-politikere.
Aftenposten

Vi mister velgere til våre borgerlige venner. Det er konkurranse oss imellom, men det tyder ikke på at velgerne sier nei til en borgerlig regjering, eller at det er borgerlig kaos. Det sier bare at velgerne ser seg om etter hvilket borgerlig parti man skal stemme på.

Erna Solberg

- Hvordan er utsiktene nå for de rødgrønne?                                                                                           - Når Stoltenberg sier at Ap fortsatt kan vinne valget, så mener han nok primært at Arbeiderpartiet kan gjøre et betydelig bedre valg enn det tidligere så ut til. Dersom de rødgrønne vinner valget for tredje gangen på rad, så er det en bedrift av historiske dimensjoner.
Bernt Aardal, valgforsker
Politisk overtramp
Venstre og KrF stiller seg nå som garantister for at Frp skal komme i posisjon. Konsekvensen er at Venstre og KrF gir Frp mulighet til å sitte Kongens bord og ha direkte innflytelse på asyl- og innvandringspolitikken.
-Det er ikke overraskende at Frp provoserer med utspill på asyl og innvandringsområdet. Det som er overraskende er at KrF og V sitter musestille og vil gå i regjering med Fremskrittspartiet. 
Hvordan kan Venstre og KrF forklare og forsvare at de nå vil støtte en regjering som vil stramme inn og lage en helt ny politikk. En politikk de fram til nå har ment er inhuman.
Grete Faremo, justisminister

Justisminister Faremo sier at Venstre og Krf legitimerer Frps innvandringspolitikk. Dette er et politisk overtramp vi burde spares for. Krf og Venstre har vært skikkelig i innvadringsdebatten gjennom mange år. Det fortjener de ros for. Dette blir nesten som å beskylde SV for å legitimere Aps innvandringspolitikk. Etter alle de kamper jeg hadde med Ap fra 2005-2009, vil det være grovt urettferdig. Den politiske debatten er ikke tjent med denne type lettvintheter og stemplinger som går langt ut over det anstendige.
Rolf Reikvam.tidl. stortingsrepr. SV

Valgomatene
Jeg vil tro at de som lar seg lettest påvirke av valgomatene ofte er velgere som ikke vet hva de skal stemme. Ofte unge og førstegangsvelgere.
Magne Martin Haug, førsteamanuensis ved BI

I det store syntes jeg valgomatene holder et høyt nivå. Gidder man å sette seg ned og ta alle sammen får man en grei indikasjon på hvem man er mest enige med- Jeg vet ikke i hvilken grad de lar seg påvirke, men for fire år siden tok nesten 70 prosent av de under 25 år en test, og av dem sa 35 prosent at testen hadde betydning for partivalget.
Rune Karlsen, statsviter og valgforsker

SV og establishment
Det SV som nå går til valg, er en sliten og falmet variant av det fargerike følget med flagrende gevanter, fotformsko, islending og lilla sjal som fra slutten av 1960-tallet sterkt bidro til et varig skifte i norsk politikk og samfunnsliv.  Partiet tok opp i seg de nye retningene og gjorde politikk av sakene. De var den nye tid. Og hvor ble det av sekstiåtterne og idealistene, de som fremfor noen var SVs velgere i glanstiden?                                                                                                                               De er blitt en del av det før så foraktede «establishment», nesten alle sammen. De er blitt godt voksne, reiser på storbyferier, har hytter og hus med designmøbler, persiske tepper på gulvene og kostbar kunst på veggene. De har penger og mye å forsvare, er blitt rundere i kantene og har forlatt mange av sin ungdoms idealer. De er like (små)borgerlige og materialistiske som alle andre. Politisk har de gamle raddisene vandret til Ap og det som verre er.
Siri Wahl Olsen,  Adresseavisen
Stemmeråd
De tre store partiene Ap, Høyre og Fremskrittspartiet opprettholder sin støtte til Statoils virksomhet i kanadisk tjæresand. Ingen behøver å lure på hvorfor det er umulig å be miljøvelgere stemme Ap, H eller Frp.
Nina Jensen, WWFs generalsekretær

Vær taktiske og stem SV, særlig de som har forlatt partiet til fordel for De Grønne.  Dere vestlendinger, dere må sørge for å få han Audun inn på tinget, Hele det rødgrønne prosjektet avhenger av at SV kommer over sperregrensen.
Gerd Kristiansen, LO-leder

Hvis Stoltenberg taper valget vil Norge ikke lenger ha en like stor rolle innen global helse. Jeg frykter at et blåblått resultat vil gjøre at Norge reduserer størrelsen på bistandsprogrammene og da samtidig vil miste posisjonen som en mektig aktør innen global helse.  Det er ingen overdrivelse å si at valget i Norge vil ha stor internasjonal innflytelse. Å få en blåblå regjering vil være det verst mulige resultatet for Norges rolle innen global helse. 
Richard Horton, redaktør i The Lancet

Miljøet
Sju år etter lanseringen er Norges "månelanding" blitt en verkebyll regjeringen ikke snakker om. Flaut og trist at temaet ikke er en del av valgkampen.
Frederic Hauge, Bellona
Miljøpartiet legger, sammen med flere grønne partier på Stortinget, et riktig premiss til grunn for sin politikk: Det vil om ikke lenge bli nødvendig å la norske oljeressurser ligge urørt, og dermed gi avkall på oljeinntekter. Med de konsekvenser det får for lommebok og velferd. Det er de som tror at inntektene vil vokse inn i himmelen, som er de største utopistene.
Kato Nykvist, Nationen

Faktasjekken
Påstand: «Vi har tatt viktige steg i riktig retning. Det er nå sånn at andelen fattige i den norske befolkningen er den laveste siden 1998. Antallet fattige har gått ned. Du må sjekke faktaene dine Siv Jensen.»                                                                                                                                                  Kilde for påstandSV-leder Audun Lysbakken under partilederdebatten på NRK den 12.08.2013  Konklusjon: Ved å bruke definisjonen Lysbakken viser til, er andelen fattige på det laveste nivået siden 1998. EUs definisjon er den mest utbredte, men andre indikatorer viser at bildet er mer nyansert. OECDs tall går i motsatt retning. Å se på antall fattige når befolkningen vokser raskt, kan gi et misvisende bilde på utviklingen, men det er Lysbakken selv som trekker dette inn. Tallet på fattige er høyere nå enn i 2006, og det er misvisende når Lysbakken gir inntrykk av at antall fattige er gått ned under den sittende regjeringen. Samlet sett er derfor Lysbakkens uttalelse unyansert.
Vurdert avAftenpostens redaksjon
Barnefamiliene som har minst
I 2003 hadde bare bortimot seks av ti kommuner lik pris for alle. Nå er antallet bortimot åtte av ti. Makspris har altså også blitt minimumspris i langt flere kommuner enn tidligere. Det er hovedårsaken til at folk med lav lønn har tjent lite på maksprisreformen. I reelle priser har minimumssatsen falt med 13 prosent, mens maksimumssatsen i samme periode har hatt en nedgang på 37 prosent. Barnehageforliket har dermed ført til en utjevning i satsene.
Statistisk Sentralbyrå
Jeg er fornøyd med at småbarnsforeldre med helt vanlige inntekter har fått betydelig billigere barnehageplass. Jeg er imidlertid ikke fornøyd med at mange kommuner lar være å følge forskriften om at barnefamilier med lavest betalingsevne skal gis reduksjon eller fritak i foreldrebetaling. Foreldrene til ti prosent av de barna som nå ikke går i barnehage, oppgir pris som årsak til at de ikke benytter seg av barnehagetilbudet. Jeg har varslet at kommunene vil få "tydeligere veiledning og oppfølging" slik at forskriften følges av alle.  For mange er et paradoks at prisen for SFO er høyere enn en barnehageplass, siden det er færre timer og dårligere kvalitet på et SFO-tilbud.
Kristin Halvorsen, kunnskapsminister
Ap og SV straffer de barnefamiliene som har minst fra før. Det er uvirkelig at det er Ap og SV som motarbeider familier med dårlig råd. Det er uforståelig at de ikke har villet gjøre noe med dette når Høyre gjentatte ganger har foreslått bedre sosial gradering av barnehageprisen.
Linda Hofstad Helleland,  Høyres familiepolitiske talskvinne
Maksprisreformen er blitt en middelklassereform. Den var riktig, men regjeringen har igjen har glemt dem som har minst. KrF har foreslått innføring av nasjonale bestemmelser om inntektsgradering i både SFO og barnehage uten å få Regjeringens støtte.   
Øyvind Håbrekke, stortingsrepr. KrF
 Valgsagt
Mange år i posisjon har gjort at Ap har et sterkere forhold til strukturene de har laget enn resultatene de er laget for å oppnå. Derfor er partiet mest opptatt av at ting skal være som de er, at Norge skal flyte videre på en bølge av velstand, uten å gjøre tøffe prioriteringer eller stake ut en framtidsrettet kurs.
Trine Skei Grande, V

Borgerlig valgseier vil gi etnisk spenning i Norge.
Jan Bøhler, stortingsrepr. Ap

I tillegg vil det bli gatekamper og det vil regne batterisyre.
Audun Rødningsby, V, på twitter

Burde ikke jeg gi min stemme til de som vil gjøre det bedre for alle? Som vil gjøre det enklere for de som har det vanskeligst? Som vil fordele godene mer rettferdig? Som ikke vil la tykkelsen på lommeboka bestemme hvem som skal få snike i køen? Jo, det burde jeg. Og derfor blir det sånn. Også ved dette valget.
Klaus Joachim Sonstad i Dagbladet

Hvis du forbød å kjøre bil, så ville jo alle bilulykkene forsvinne.
Anders Anundsen, stortingsrepr. Frp

Sprit, eksplosiver og motoriserte kjøretøy bør staten holde seg unna. Men om de vil ha et tørkle på hodet, må noen gripe inn
Anders Heger på twitter

Det er ellers smått forbløffende at Per Fugelli bruker ordet «flokk» som metafor for solidaritet.Har han har tenkt på hva alle flokker gjør med de svakeste, nettopp for å ta vare på flokken? Flokkmetaforen passer også helt fint inn i Carl Schmitts verdensbilde, hvor den sentrale oppgaven til en politisk orden er å skille mellom venn og fiende. Flokken er vennen, de andre fiender.Det er paradoksalt at en mann som er så opptatt av å være inkluderende, finner det så lett å slå store deler av norsk befolkning i hartkorn med egoisme, kulde, nynazisme eller rett og slett gammelnazisme.
Bård Larsen, Civita

Nå rammer krisen Europa. I Sør-Europa står 50 prosent av de unge uten jobb. En ungdomsgenerasjon ser mot politikken og ser at de ikke får svar. Det er en urovekkende likegyldighet. Vi er ikke der i Norge. Men vi må ta signalet på alvor. De tre ankerfestene til Arbeiderpartiet utfordres – et parti for de mange, troen på skrittvis politikk – den internasjonale forankringen; det er kombinasjonen av dette som kan levere forandring, forme samfunnet, komme videre.
Jonas Gahr Støre, utenriksminster

Høyre og Barneombudet vil styrke lærerutdanningens satsing på undervisning om omsorgssvikt. Problemstillingen er tydelig definert i rammeplanen
Kristin Halvorsen,  kunnskapsminister

I statsministermålingen som Norstat har utført på oppdrag for NRK, har statsminister-rivalene byttet plass for første gang på nesten tre måneder.
NRK

Jeg har lært mye av idrettsfolk. Det er nok veldig stor forskjell på idrett og politikk, men likheten er at man må fokusere på oppgavene og ikke la seg forstyrre for mye. Det er veldig stor forskjell på å være observatør og analytiker på utsiden, og å være den som er på banen.
Jens Stoltenberg

Hva skal en verdikonservativ, singel og bifil bonde med datainteresser og psykiske problemer stemme?

Overskrift i Aftenposten

Om vi får en forespørsel fra FN eller NATO om å bidra militært i Syria, bør vi si ja til det dersom vi har de ressursene tilgjengelig. Men det bør vurderes nøye, og sikkerheten til vårt bidrag må være vektlagt. Det er naturligvis helt uaktuelt å sende ned norske soldater for at de skal bli blinker
Jan Arild Ellingsen, utenriks- og forsvarspolitisk talsmann, Frp

Norge har som tradisjon å vurdere henvendelser fra FN seriøst, men det å snakke om maktbruk uavhengig av mandatsituasjon er vanskelig å forholde seg til.
Torgeir Larsen, statssekr. Ap

7 av 10 spurte i en fersk meningsmåling sier nei til norsk EU-medlemskap. Høyre sier EU-saken er helt uaktuell de neste fire årene. 
Nationen
Barnefamilier betaler mer skatt enn andre med samme inntektsgrunnlag. Jeg er sterk motstander av en behovsprøving av barnetrygden.
Kåre Willoch, tidl. statsminister

Øksnevad vidaregåande skule tidl. (Øksnevad jordbruksskule) først med skolevalg i Rogaland 2009 i parentes)  Tre store: Frp 30,6 (9,4) H 24,4 (13,5) Sp 11,9 (37,5).  MDG 9,4.
Jeg er sånn laget at jeg tror alltid mye mer på gode målinger enn på dårlige. Der for er jeg ved godt mot og glad og tenker at «dette skal gå».
Jens Stoltenberg
Samnanger Frp delte ut femtilapper for å sanke stemmer, mellom 1500 og 2000 kroner. akgrunnen for at vi gjorde dette stuntet er at folk her i kommunen må betale bompenger på alle kanter. Skal man til Hardanger, Kvam eller Bergen så må man betale bompenger.
Karl Bård Kolbotn i Samnanger Frp

Frykten for at Fiskeridepartementet forsvinner og at jeg er den siste fiskeriministeren er reell. Er det ett land i verden som bør ha et eget fiskeridepartment så er det Norge.
Lisbet Berg-Hansen, fiskeriminister 

Regjeringens gransking av pelsdyrnæringen er enda et eksempel på at Senterpartiet trenerer alle forslag for bedre dyrevelferd i Norge. Senterpartiet, som har fått lov til å styre landbrukspolitikken i Norge de siste åtte årene, er klart det mest dyrefiendtlige partiet i Norge.
Une Aina Bastholm, fylkesleder MDG i Oslo

Frp vil ikke jobbe for aktiv dødshjelp i regjering. Vi ønsker ikke å realisere det spørsmålet.
Siv Jensen

Mer penger kan være nødvendig, for eksempel for å styrke forskningen, videreutdanne flere lærere eller bygge flere veier. Men det betyr at penger alene ikke kan løse utfordringene. Som Ole Paus sa det en gang: De har penger, men det er også alt de har.
Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepr. H

Ingen skal bo mer enn 500 meter fra friluftsområder, parker eller turstier. 
Bård Vegar Solhjell, miljøvernminister

VGs digitale tegneserie om den rødgrønne regjeringen minner mer om propaganda enn redaksjonell produksjon.
Mina Gerhardsen, statssekr. Ap

 Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar