onsdag 14. august 2013

14.8: Ny Erna-strategi, skittpakken, stemmeplikt mm.

Endrer Solberg strategi?
Solberg virker ikke helt komfortabel. Ingen politikere på dette nivået liker å vende det andre kinnet til. Høyre-lederen vil mer på offensiven. nakke mer om Stoltenberg og det Høyre mener han ikke har oppnådd på åtte år. Om veier, politi og helsekøer. Begynne å snakke om Aps politikk, og ikke bare sin egen.
Hvis Solberg begynner med det, kommer valgkampen til å endre seg. Og det er ikke sikkert at den endrer seg til hennes fordel. Ingen vet hvordan velgerne vil reagere på en Erna Solberg som går ut av den nøye planlagte rollen som fornuftig statsministerkandidat med roen inntakt i alle sammenhenger. Jeg vil tippe at Stoltenbergs plan er å kjempe henne ut av denne rollen. Få frem viltsmaken i henne, som en kjent og nådeløs journalistkollega alltid sa når han hadde planlagt et ekstra infamt intervju. Klarer han det, vil Aps valgkampstrategi kanskje begynne å flytte stemmer også.
Frithjof Jacobsen, VG

Drittpakke fra Bergen
Så kom første drittpakke.                                                                    
Ole Mathismoen, Aftenposten

Jens Stoltenberg er en hyggelig og dyktig person. Men når statsråder ønsker en samtale om vanskelige saker, er det ikke like lett å få kontakt. Han kan være flakkende i blikket. Jeg hadde ofte en følelse av at jeg heftet ham. Gahr Støres raske omvendelse fra høyremann  og til Ap-politiker var forbløffende lett.           
Grete Knudsen, tidl. statsråd

Trond Giske hadde allerede avslørt seg som en politisk begavels ….Det er slike det av og til blir statsministre av.
Grete Knudsen

Hun har onde hensikter og forsøker å skade Arbeiderpartiet bare fire uker før valget.                     Martin Kolberg, stortingsrepr.

En bombe i valgkampen. Dette tegner et grusomt bilde av Stoltenberg.
Harald Stanghelle, Aftenposten

Ap på Stortinget hadde en gruppe, bestående av de litt mer erfarne kvinnelige representantene, som kunne være ganske giftige i sine kommentarer til de yngre kvinnelige i stortingsgruppen. Grete Knudsen tilhørte denne gruppen som satt ved kafébordet og kom med negative karakteristikker. For å si det slik: De oppptrådte ikke akkurat som mentorer, snarere som mobbere
Karita Bekkemellem, tidl. statsråd  

Grete Knudsen fikk veldig mange sjanser i Arbeiderpartiet, og jeg forstår ikke at hun vil komme med en slik «takk for meg»-avslutning.                                                                                       Thorbjørn Berntsen, tidl. statsråd, Ap

Grete Knudsen tilhører ikke lenger min vennekrets. I fall hun fortsatt er medlem av artiet, bør medlemskontingenten sendes i retur.
Steinar Gullvåg, Ap

Grete Knudsen og Jagland er i ferd med å gjøre bønnpissing til en høyerekunstform.
Thorbjørn Giæver Eriksen, tidl. statssekr.Ap

Det som fester seg, er bildet av det kyniske maktpartet og mennesker som driver med makt for maktens skyld.
Åshild Mathisen, Vårt Land

Trur Grete Knudsen og andre som "raser" i bøker med konkluderande og karakteriserande tilbakeblikk at dei tener folket eller demokratiet?¨
Marit Totland, twitter

Vi har alle en Grete Knudsen i nabolaget.
Monica Sandtorv, twitter

Hvem trenger fiender når man har venner som Jagland og 
Knudsen??"                                                                                      
Terje Akerbæk,twitter

Trenger ikke stemme
Kampanjen «Min stemme 2013» vil gjøre en forskjell. Frie og uavhengige medier er selv en bærebjelke i det demokratiet vi ønsker å videreutvikle, og som kan true med å forvitre dersom ungdom holder seg borte valgdagen. Derfor er en slik kampanje en del av medienes eget samfunnsoppdrag.
Aftenposten

Det er partienes jobb å sikre høy valgdeltakelse, ikke medienes.  Å la være å stemme, kan også være en informert beslutning – som ikke fortjener NRKs eller andres moralisering.
Frank Rossavik, Bergens Tidende

Det er ingen grunn til å oppfordre ungdommer som ikke kjenner til forskjellen på SV og Frp til å stemme. Trolig virker gnålet om at ungdom skal stemme mot sin hensikt. . I et fritt samfunn bør det uansett være helt akseptabelt å la være å delta i demokratiet.                                                                    Lars Akerhaug, Minerva

Fleksibilitet?
Beskytterne av arbeidsmiljøloven er museumsbestyrere som mener de vet bedre og som nekter de Ila-ansatte en levelig arbeidstidsordning. Vi føler oss løyet til, holdt for narr og sveket siden vi ikke får det lille unntaket vi ber om. Jeg oppfordrer mine medlemmer til tenke seg om når vi møtes ved stemmeurnene til høsten.                                                                                                                               Arve Blom, leder Norsk Fengselsbetjenters Forbund på Ila.
 Vi er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Lange vakter er både helseskadelig og utgjør en sikkerhetsrisiko,Hvis vi skulle følge folk på gølvet som bare ser alt ut fra sin egen situasjonen kunne vi skrotet hele arbeidsmiljøloven.   
Tone Rønoldtangen, LO Stat

Dette er ikke uforsvarlig. Ordningen vil få hverdagen til å gå opp for de ansatte, den vil bedre arbeidsmiljøet. Dagens lov er ikke tilpasset turnusansatte der man må ha folk på jobb hver eneste dag året rundt.                                                                                                                                                     Geir Bjørkli, leder NFF sentralt.

De eldre svikter
De voksne politikerne er festdeltagerne som ikke vil slutte. Derfor må vi unge være de ansvarlige og si at festen er omme, det kommer en dag i morgen, krangler om pappaperm, formuesskatt, og småflikker på en velferdsstat som ikke er bærekraftig. Alle partier går til valg på å bruke mer penger – ja, lykke til.                     
Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre

Samtlige norske partier har gitt etter for en kultur hvor man løser problemer med å bevilge mer penger. Når man bruker mer penger enn man har, sender man regningen til min generasjon. Dagens politikere er litt for opptatt av å vinne velgere og ser bare fire år frem i tid. Ingen er tøffe nok til å ta upopulære beslutninger.                                                                                                       Paul Joakim Sandøy, leder Unge Høyre
 Dagens politikere har skapt en forventning hos min generasjon om hva staten skal løse for den enkelt. Når man innser at det ikke blir oppfylt vil det skape avmakt og avstand til politikere. Det er farlig for demokratiet.                                                                                                                 Elisabeth Løland, leder i KrFU
Boliger og klasseskille
Klasseskillet mellom de som kommer seg inn på boligmarkedet og de som ikke gjør det, er sterkere enn noen gang. Man må nesten ha rike foreldre som kan hjelpe til.                                             Per Jæger, Boligprodusentene
 Egenkapitalkravet er viktig for å dempe etterspørselen.                                                         Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsmann,Ap
Høyre vil kutte ned kravet til egenkapital og styrke BSU for å bli kvitt økende klasseskiller i boligmarkedet. i er skeptiske til egenkapitalkravet fordi det reflekterer historikk mer enn fremtidig gjeldsbetjeningsevne.                                                                                                       Michael Tetzschner (H, boligpolitisk talsmann, 
De rødgrønne vil bygge 2000 studentboliger i året, som vil frigjøre leiligheter i det vanlige boligmarkedet.
Bård Vegar Solhjell, miljøvernminister, SV
Regjeringen fremstår som bolighaienes beste venn. Klasseskillene skyldes regjeringens innskjerping av regelverk og deres høye krav på vegne av befolkningen.                                                          Ketil Solvik-Olsen, finanspolitisk talsmann, Frp
En rekke andre tiltak til, som å øke BSU-grensen, redusere krav til egenkapital og bygge flere studentboliger.                                                                                                                Dagrun Eriksen, nestleder, KrF
 Høyres resept for et kvikkere helsevesen er å innføre ubegrenset rett til offentlig finansiert behandling ved private sykehus. Det er en endring fra dagens system, der det offentlige helsevesenet kjøper tjenester fra private sykehus basert på kvoteavtaler.                                  NTB
Høyres nye helsereform tar bort oppmerksomhet fra viktigere helseutfordringer enn lange køer. Den er blitt det selvsagte hovedtema i helsedebatten. Det kan tjene Høyre godt - hvis svarene fra partiet blir bedre.                                                                                                                    Thomas Boe Hornburg, Aftenposten
Resept – og medisin
Jeg hører motforestillingene, jeg er jo ikke døv. Men jeg hører også at vi er enige om at vi vil utnytte den ledige kapasiteten i det private helsevesenet.                                                          Bent Høie, nestleder, H

Høyre skal slite med å få gjort om resepten til medisin. Deres politikk vil systematisk overføre penger fra det offentlige til det private, uten at det er regnet på det.                                          Jonas Gahr Støre, helseminister
Det blir ikke økte egenandeler fra en regjering der vi er med. Det er helt uaktuelt. Økte egenandeler er urettferdig og grunnleggende usosialt.                                                                                                                                    Siv Jensen, leder, Frp

Slik det ser ut nå, vil Høyre bruke alle ekstra ressurser på denne reformen. Det er feil bruk etter vår mening. Vi trenger pengene til å ruste opp helsevesenet.                                                               Hege Gjessing, president, Den norske legeforening

Vi vil få en strøm av fagfolk - i mitt tilfelle sykepleiere generelt og spesialsykepleiere spesielt - fra de offentlige til de private klinikkene. Og det vil ikke bidra til å redusere helsekøene. Vi får ikke noe større kapasitet, for vi ikke har nok fagfolk til det.
Eli Gunhild By,  Norsk Sykepleierforbund.

Det Høyre her gjør, er at man sosialiserer finansieringen og privatiserer behandlingsaktiviteten. Det er en veldig sosialdemokratisk modell.                                                                                       Terje P. Hagen, professor i helseøkonomi

Uansett hvilken reform vi får, vil det alltid være køer.                                                                   Grethe Aasved, sjef for Aleris, Norges største privateide sykehus

Politisk mix
Taxi-Jens lot passasjerene få sitte på gratis. Hvis han vinner valget, settes taxameteret på igjen.        Dagens Næringsliv
 Når venstresidens politikere snakker om skatteletter, så fremstilles det som om de går ut over offentlig velferd. Hvis det er riktig, så tapper skattegaven til LO-medlemmene og de andre statskassen for 1,9 milliarder kroner - bare i år!                                                                         Gunnar Stavrum, Nettavisen
 Erna Solbergs drøm om en storkoalisjon er lagt i grus.                                                                  Arne Strand, Dagsavisen.
Jens og Erna bør tones en smule ned i ukene som kommer. Det er flere stjerner som kan skinne på himmelen.                                                                                                                        Mimir Kristjansson, Klassekampen
Tidligere Ap-statsråd mener at Finansdepartementet hindrer at gode tiltak for bedre helse blir gjennomført. Finansdepartementet ser på et slikt tiltak som en utgiftspost på det konkrete års statsbudsjett. Det mangler helt en evne til å tenke langsiktig.                                                         Karita Bekkemellem, tidl. statsråd
Erna Solberg og Trine Skei Grande er de eneste av partilederne som virkelig byr på seg selv på Instagram.                                                                                                                             Ingrid Dahlen Rogstad, TV2
Handlingsregelen er som Den hellige ånd - de troende kan selv velge å legge innhold i begrepet".   Gunnar Stavrum, Nettavisen 
Det er underlig at de som arrangerer disse tyngste debattene ser det som sin jobb å filtrere bort dem som stille de grunnleggende spørsmålene ved samfunnsutviklingen.                                               Rasmus Hansson, MDG
Han kunne bare ikke ta sjansen.- Kanskje neste gang, men ikke i 2011, ikke i 2013. Slik er det blitt. Slik er det å være Venstremann.                                                                                          Vidar Kvalshaug i «Blåblåmandag» på Dagbladet.no
Venstre har den beste planen på psykisk helse, terningkast 5 og mest honnør etter gjennomgangen av partienes plan for forebygging og behandling av psykiske lidelser. Sp får stryk og terningkast 1, mens Frp får 2. Høyre, Ap, KrF og SV ender alle på en firer.                                                                                                                                       Psykologiforeningen
Evaluering av både valgløfter og handling av  bredbåndsløftene til de politiske partiene  basert både på hva de har gjort og ikke gjort, hva de har foreslått og sagt er noe annerledes enn hva programmene isolert sier. Venstre 5 - Frp. 4 – KrF og Høyre 3 - AP, SV og SP 2.                                                                                                                                           Arne Joramo, Telecomrevy.no
Utenriksminister Espen Barth-Eide har allerede fått «Bondevettprisen» av Norges Bondelag. Klarer han å åpne det kinesiske markedet for norsk oksesæd ,vil han bli utnevnt til "The Sperminator".      Kjetil Alstadheim, DN
Det er vanskelig å avgrense mellom arbeidende og annen kapital.Dessuten vil ikke et slikt fritak innbefatte sparing.
Jan Tore Sanner, finanspolitisk talsmann, H 
Kunnskapsløftet har ført til økende sosiale forskjeller i skolen og økte karakterforskjeller. Skolen er blitt ytterligere tilpasset barn som kommer fra velutdannede akademikerhjem med velfylte bokhyller. Taperne er særlig gutter fra arbeidsklassen.
Anders Bakken, forskningsleder og sosiolog til Aftenposten

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar