tirsdag 27. august 2013

27.9: Helse,dramaturgi og beklagelser. Mer kvotering. Ap-kanoner mot Venstre. Mer smilende Siv. Gratis kjernetid.

VG (mandag) Ap 29,09 (-6,4) SV 4,0 (-2,2) Sp 5,0 (-1,2) R 1,2 (-0.1) Andre 5,9 H  29,2 (+12,0) Frp 13,7 (-9,2) KrF 5,0 (-5,5) V 6,9 (+3,0) Blokkene 67 - 99 MDG 3

Kvoterte ledere
40 prosent av lederne i staten og i statseide selskaper skal være kvinner – om nødvendig etter kvotering. Bruke statens eiermakt for å sikre 40 prosent kvinneandel i konsernledelsen til statseide selskap. eg nekter å tro at kvinner gjennomgående er dårligere kvalifisert enn menn til å være toppledere. Problemet er at menn i praksis kvoteres inn i dag.  Det handler dypest sett om valgfrihet. Kvinner skal ha muligheten til å bli toppledere på lik linje med menn.Menn skal ha muligheten til å skape fremtidens barnehager og omsorgssektor på lik linje med kvinner, og få tilleggspoeng når de søker seg til helse- og omsorgsfag eller barnehagelærerutdanning.
Helga Pedersen, nestleder Ap
Valgkampkanoner mot Venstre
Pass deg Trine Skei Grande! Nå kommer de snart og tar deg. Så hardt og brutalt de bare kan. I et desperat, siste forsøk på å beholde makta, kommer garantert Arbeiderpartiets og de andre rødgrønne partienes valgkampkanoner til å bli rettet mot Venstre de siste intense dagene i valgkampinnspurten. Venstre må rett og slett skytes under sperregrensen hvis de rødgrønne skal ha et ørlite håp om nye fire år. Men det er først nå kjøret starter for alvor.
Stein Kåre Kristiansen, TV2

Innvandringspolitikken

Skammelig av Siv Jensen å trekke likheter mellom Ap og Frps innvandringspolitikk- Hun prøver å legitimere egen politikk ved å sammenligne seg med Arbeiderpartiets politikk: Men i vår politikk finner en ikke noe som ligner ekstreme standpunkter. Gratis leksehjelp og Groruddalssatsingen som noe av det Ap har fått til, men som Frp har vært imot.

Jan Bøhler, stortingsrepr. Ap

Både Frp og Ap er enige om: At flyktninger som ferierer i hjemlandet kan miste oppholdstillatelsen. At ekteskap mellom søskenbarn skal forbys. Å avvikle kontantstøtte. Krav om sterkere språk- og demokratikunnskaper. En strengere politikk når det gjelder familiegjenforening.
NRK
Det er en himmel i forskjell. Vi er positive til integrering, men ja, vi stiller også krav. Frp ser bare hudfarge, og det vil vi bort ifra.
Jan Bøhler
I dag fungerer Sverige som et buffer. Om svenskene - som også sliter med sprengt asylkapasitet og store integreringsutfordringer - strammer inn, vil antallet asylsøkere til Norge bli betydelig høyere. Om 20 prosent av asylsøkerne som ville til Sverige søker seg til Norge i stedet, vil det bety en nesten fordobling av asyltallene.I en slik situasjon vil sannsynligvis også Ap og SV gå inn for innstramningstiltak, slik de gjorde høsten 2008 da asylpresset ble for stort. Asylpolitikken handler om juss, ja, men først og fremst handler den om politikk, tall, og hvor befolkningen setter grensen for sin gjestfrihet.
Sylo Taraku, tidl. gen,sekr. i NOAS og underdirektør i UDI
Sårbart Ap
Ein valkamp – eller politikk – der Arbeidarpartiet legg det aller meste av innsatsen i å vinna veljarar i grenselandet mot Høgre, gjer partiet sårbart på andre frontar, ikkje minst for lekkasje til sofaen av veljarar som synest partiet blir for tamt og utydeleg. Klare frontar kan virka mobiliserande. Talet på dei som gjer sitt val ut frå allmenn tillit til partia går også nedover, og er nå på 22. Dei aller fleste, 60 prosent, oppgir at dei tar standpunkt ut frå partia sitt standpunkt til politiske saker. Denne prosenten har aldri vore høgare.                                                                                                    Populærforestillinga om at politikken blir stadig meir personorientert kan nok stemma om ein ser på mediedramaturgien i ein valkamp, men på veljarplanet ser det ut til å vera ein myte.
Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Arveavgiften
Den som mottar arv og gaver betaler ikke inntektsskatt av dette. Arveavgiften kan ses på som en lempelig erstatning for manglende inntekts- og gevinstbeskatning.  Regjeringen har gjort arveavgiften mer rettferdig og mindre belastende.
Roger Schjerva (SV),  statssekr. i Finansdepartementet
Etter to år med Høyre i regjering er arveavgiften historie. Dette er verdier som er beskattet mange ganger før. Jeg synes det er en verdi at barn skal kunne overta barndomshjemmet sitt og at familiehytta kan gå videre i generasjoner. Arveavgiften er omfordelende i veldig liten grad, for den rammer de med lav lønnsinntekt hardt.
Jan Tore Sanner, nestleder, Høyre
Utvikling
Den brede politiske konsensusen er nok mest påfallende på den tradisjonelle utenrikspolitikkens kjerneområder. Når denne kommer i konflikt med det den såkalte engasjementspolitikken og det skal utformes en "samstemt politikk for utvikling", så brytes ofte den brede konsensusen mellom partiene ned. NUPIs opinionsundersøkelse viser at utenrikspolitikk kan være en vinnersak for enkelte partier, H og Ap har størst troverdighet blant velgerne, men det er også to av de partiene som ikke kommer spesielt godt ut av organisasjonenes vurderinger av partienes utviklings- og klimapolitikk.
rorg.no Internasjonale resssursspørsmål
Grønne og røde kunstnere
Partiundersøkelse blant over 1500 kunstnerr: MDG 27,8  Ap 22.0 SV 20,6 Rødt 12,2 Venstre 8,1 Høyre 4,9, Sp 1,5, Frp 1,0 KrF 1.0
NRK
Vi ønsker en oppmykning av opphavsretten. Partiet vil utrede muligheter for legalisering av ikke-kommersiell fildeling og vil også redusere opphavsrettens vernetid. Vi vil arbeide for en åndsverkslovgivning som er tilpasset dagens digitale samfunn, og som fremmer kulturproduksjon både i klassiske og nye former.  Vi vil utrede muligheter for legalisering av ikke-kommersiell fildeling, og vil også redusere opphavsrettens verne
MGD
De har ikke skjønt det. Er målet for partiet å erstatte klimaskadelige arbeidsplasser med mindre klimaskadelige, er kulturen kjempeviktig, og kulturen trenger opphavsretten. Det vil gi negative konsekvenser for kulturlivet om opphavsrettens vernetid reduseres. På dette punktet har de en motstridende politikk. Opphavsretten er utrolig viktig for å kulturarbeidsplassene våre.
Arnfinn Bjerkestrand i Dagbladet

Det er utrolig viktig at man har et lovverk som bevarer opphavsretten og som sørger for at kunstnere kan forfølge ulovlig nedlastning. Vi vil bevare vernetida, 
Hauk Heyerdahl, leder i Norsk Skuespillerforbund.

Tolker man partiprogrammet i verste mening, kan det bety store negative endringer for kulturarbeidere. Ved å liberalisere åndsverklovgivninga vil mange oppleve at inntektene deres går markant ned, 
Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon.
MDG er et kulturparti.Vi vil at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur og ser etter hvert for oss en økning utover dette. Et rikt kulturliv går hånd i hånd med et grønnere samfunn. Vi har en politikk som ønsker å få ned det materielle forbruket - da må livet fylles med noe annet. Kulturområdet er et samfunnsområde der man kan leve mer bærekraftige liv, med forbruk av imaginære verdier, som ikke setter fysiske avtrykk i like stor grad,
Harald Nissen, kulturpolitisk talsmann 
Det er viktig for MDG å sikre inntektsgrunnlaget for kulturprodusenter, men vi må se på andre løsninger som ikke svekker personvernet. Vi er sikre på at det er mulig å finne løsninger som ivaretar begge deler. Men vi kanskje tenke litt nytt om hvordan vi sikrer inntektsgrunnlaget, og derfor ønsker vi en utredning.
Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for MDG

Dagens alternativ-repetisjon
Jeg frykter ikke at Venstre og KrF kan bevege over til Arbeiderpartiet halvveis inn i neste periode dersom de to partiene står utenfor regjering. Når man går til valg på ønsket om en ny regjering, medfører det et ansvar overfor velgerne. Alternativet til at alle fire partiene sitter i regjering, er en god plattform for et borgerlig samarbeid. Vil ikke ha et løst parlamentarisk samarbeid, men et samarbeid som føles forpliktende for alle. Vi skal anerkjenne alle velgerne som har stemt på et regjeringsskifte og alle partiene som har bidratt til det.                                                       
Erna Solberg
Det er uaktuelt for Venstre og KrF å gå med på Frp-forslagene om en strengere asyl- og innvandringspolitikk.Begge skal riktignok snakke med Fremskrittspartiet etter valget. Men det er «svært usannsynlig» at landet får en regjering der de tre partiene deltar sammen med Høyre.
Trine Skei Grande, V, og Knut Arild Hareide, KrF i Politisk kvarter
Mer smilende Siv
I de seneste debattene ser det ut til at Siv Jensen funnet en enestående balanse mellom fremdeles å kritisere det meste og samtidig fremstå positiv og fremadrettet. Hun virker imponerende ovenpå, energisk og engasjert: Alvorlig og kritisk, men også smilende og positiv, rolig og selvsikker. Når du som taler og debattant har denne følelsen vil det uunngåelig påvirke din fremtreden og argumentasjon: Talen blir mer flytende, argumentasjonen mer sammenhengende; du bli bedre til å holde ordet og det faller deg naturlig å flette inn morsomheter, stikk til motstanderen og korte sidekommentarer, uten at du fjerner deg fra hodeargumentet ditt. 
Jens Elmelund Kjeldsen, retorikk-ekspert
Sjanseløs venstrefløy
Mens SV famler i blinde, står partiet Rødt på stedet hvil. Den radikale venstresiden har aldri stått svakere i Norge. For mens ytrevenstrefolkene fortvilet roper «våkne opp!», er velgernes blikk vendt annen steds hen. I Norge er marxisme like marginalt som åsatru, og høyresidens revitaliserte og modererte tropper har for lengst overtatt det intellektuelle hegemoniet. For det er jo slik i et overflodssamfunn som vårt: Verdidebatten overtar, og der er venstrefløyen sjanseløs.
Hans Petter Sjøli, VG

Modernisere mediepolitikken
«Norge trenger en ny kulturminister som kan bidra til en modernisering av mediepolitikken og utvikling av rammevilkårene for samfunnsnyttig journalistikk. Søkere bør ha god forståelse av digital utvikling og innsikt i medienes økonomi. Utviklet evne til å lytte til bransjens råd og behov er en fordel. Søknadsfrist 9. september 2013.»
Denne stillingsannonsen blir aldri rykket inn i noe presseorgan, og er slik sett en illustrasjon på virkeligheten som i dag møter mange tradisjonelle norske avishus. Det dramatiske fallet i papiravisenes annonseinntekter som har preget denne våren og sommeren.  Vedtaket om digital lavmoms bør komme rimelig raskt etter et eventuelt regjeringsskifte.
Bernt Olufsen, tidl. Sjefredaktør VG

Avvikling
MDG mener det er mulig å skulle avvikle all norsk petroleumsvirksomhet innen 20 år.Forslaget innebærer at norsk oljepolitikk blir snudd på hodet. Dermed vil også norsk økonomi blir totalt endret.
E24
 Det å ikke snakke om hvordan vi skal få til en overgang til fornybarsamfunnet, det er urealistisk, men også uansvarlig.. Når Norge skal gå fra å være «oljenasjonen» til å bli noe annet, er ikke et spørsmål om hvis, men et spørsmål om før eller siden. Vi skal velge «før»
Hanna Marcussen, talskvinne MDG
NRK beklager -
Lørdag kveld presenterte NRK Nyheter en statsministermåling som viste at 42,9 prosent av respondentene mener Jens Stoltenberg er beste egnet til å være statsminister, mens 38,8 prosent peker på Erna Solberg.
I presentasjonen av målingen utelater vi å vise at Siv Jensen var et alternativ for respondentene, noe som gjør det umulig å få fullstendig oversikt over alles svar. Alle fire svaralternativer, Jensen, Solberg, Stoltenberg og «vet ikke», burde selvsagt vært referert i saken.
I innledning til Dagsrevyen og i introduksjon til saken benyttes begrepet «upopulær» om Erna Solberg. Vi hevder også at et «klart flertall» vil ha Jens Stoltenberg framfor Erna Solberg som statsminister etter valget. Det er klart at det å hevde at Erna Solberg er «upopulær» er misvisende, all den tid hun har 38,8 prosents oppslutning. Det er også misvisende å si at «et klart flertall» foretrekker Stoltenberg, da tallene tyder på et mye tettere løp.
Kyrre Nakkim, politisk redaktør NRK

Denne saken vil helt sikkert bli brukt som et bevis på at NRK går Arbeiderpartiets ærend i valgkampinnspurten. Det er en avsporing. På samme måte som når det antydes at det er Fremskrittspartiets ve og vel TV 2 har i tankene når kanalen misbruker sin egen eldrekartlegging. Snarere er det som skjedde i NRK et klassisk eksempel på journalistisk tunnelsyn. Man arbeider ut fra en spennende arbeidshypotese. Delvis bekreftes denne av en måling, og så faller man for fristelsen til å ta bort de fakta som ikke passer inn. For virkeligheten er ikke alltid så klar som vi journalister gjerne skulle ønsket. Helhetsbildet er altså ikke pirrende nok. Det må sminkes før sending. Dagsrevyen sendes riktignok i farger, men budskapet ble lørdag presentert som svart-hvitt.
Harald Stanghelle, Aftenposten

TV2 tar selvkritikk
TV 2 har vært tilbakeholdne når det gjelder å kommentere den massive kritikken om spørsmålsstillingen i TV2-debatten forrige uke.  Nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther innrømmer at måten de presenterte undersøkelsen på ikke var nøktern og balansert.- Nei, presentasjonen kunne vært bedre og tydeligere, sier Årsæther.- Kan du utdype?- I den første saken burde vi fortalt at hvis du fjerner den delen av de spurte som svarer at det «i noen grad» er uverdighet, faller tallet til en tredjedel. Det blir altså halvert. Men det er fortsatt et høyt tall. Og så burde vi vært tydelige på at når vi spør om den enkeltes eget sykehjem, faller det videre til en femtedel. Hvis du da ser på tallene, samsvarer det veldig med Fagforbundets egen undersøkelse for halvannet år siden. Da kalte Fagforbundet sine egne tall for «sjokkerende»
Kampanje
Helse, dramaturgi og medier
Helsevesen og sykehjem er takknemlige temaer i medienes valgkamp. Temaene berører allmene følelser som angsten for å bli syk og angsten for å bli gammel. Dramaturgien forsterker folks engstelser. Sykmeldingsjournalistikken spiller i tillegg på fordommer og moralsk fordømming. Det er nesten alltid en undertekst i innslag og artikler om sykelønn at den syke egentlig ikke er syk, men lat eller har lav toleranse for helseplager. Men når det er snakk om behovet for helseforsikringer og private operasjoner, da er underteksten tvert imot at sykmeldte er arbeidssomme og samvittighetsfulle mennesker som går og tripper etter å komme tilbake på jobb.
Samme mønster tegner seg i journalistikk om uføretrygd. Mediene bruker ofte en dramaturgi som henger fast i forestillinger som forlengst er utdatert. Den hinker flere tiår etter vår faktiske viten både om sykdom, aldring, arbeidsuførhet og trygdeordninger. Partier som har forstått koden, vet hvilke vinklinger de kan selge inn.  Som leser sitter du med en følelse av at fakta underslås for at ikke den dramatiske fortellingen skal forstyrres. Medier har ulike agendaer og ulike målgrupper. Det vil alltid farge hvilke saker som blir tatt opp og hvordan de vinkles. Alle opplysninger har ikke plass i enhver sak. Men det gir en ubehagelig følelse når åpenbare fakta blir borte fordi de ikke passer inn i fortellingen. Det gjelder særlig i en valgkamp.
Kari Gåsvatn, Nationen.
Gratis kjernetid for fattige
Vi vil at alle barn skal ha muligheter til å gå i barnehagen og vil at staten skal finansiere gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5-åringer fra lavinntektsfamilier, egenbetalingen i barnehagene er en medvirkende årsak til den lavere bruken av barnehager blant lavinntektsfamilier. Det er foreldre med lav utdanning og inntekt som benytter barnehage minst. Dersom disse gruppene får økt barnehagedekning, mener Venstre at det vil bedre barnas læring i skolen, øke andelen som fullfører videregående skole, og øke andelen som tar høyere utdanning, sier Nybø. Det er foreldre med lav utdanning og inntekt som benytter barnehage minst. Dersom disse gruppene får økt barnehagedekning, mener Venstre at det vil bedre barnas læring i skolen, øke andelen som fullfører videregående skole, og øke andelen som tar høyere utdanning.
Iselin Nybø, førstekandidat V, Rogaland

Valgnotert
FrP-Siv med ny klimaspagat: -Mennesker påvirker utslippene, men vi er opptatt av mer breddekunnskap for å treffe riktige globale beslutninger.
Bellona

De Krist­ne set­ter ny re­kord med 1,0 pro­sent. I TV2s siste måling
Dagen

Jeg synes det er rart at vi skal begynne å redegjøre for vår plan B og C, når de andre ikke engang kan redegjøre for sin plan A.
Jens Stoltenberg

Mens Bøhler frykter for integrering og spenninger etter valget, åpner jeg idag ny ungdomsdel på Stovner bibliotek; integrering i praksis.
Stian Berger Røsland, byrådsleder, Oslo

I Sverige har Regjeringen satset stort på midlertidige ansettelser. Resultatene må en minst sitte i Moderaternas styre for å forsvare.
Solveig Torsvik, Ap

Høyre pleier sine venner og kjente, er mest opptatt av å lage monumenter etter seg og er ikke særlig interessert i den vanlige mann. Partiet Høyre er meget konservativt, og lite innovativt. Det er meget viktig for dem å pleie NHO, kapitalen og deres interesser.                                                                     Helge André Njåstad, ordfører, Frp

Regjeringens stortingsmelding nummer 37 fra 2008 er full av gode formål og målsettinger for en bedre straffegjennomføring for å hindre ny kriminalitet. Meldingen ble vedtatt av Stortinget, men regjeringen har etter dette latt kriminalomsorgen seile sin egne sjø. Og de brutte løftene har fått tydelige konsekvenser. De rødgrønne vil ikke betale prisen for å nå sine egne mål. Strikken er i ferd med å ryke. Kriminalomsorgens ansatte tåler ikke lenger å bli nedprioritert.
Ansatte ved Bodø fengsel
Et sterkt Fremskrittsparti gjør det lettere for Høyre å føre høyrepolitikk. Jeg velger Fremskrittspartiet fordi partiets program er fornuftig og fordi partiet er landets tredje største, men som aldri har fått vist hva de er gode for.
Olav Thon i helsidesannonse i Aftenposten

Frp vil sende 30 forbud på skraphaugen, blant annet forbudet mot spilleautomater, hjemmebrenning og spritsalg til 19-åringer. KrF-leder Knut Arild Hareide er uenig i nesten alt. -Jeg er veldig avslappet til det der med lakrispipene. Dessuten er også KrF på glid i spørsmålet om å tillate proffboksing.

Vårt Land
Private må få lov å drifte norske fengsler.
Michael Tetzschner, stortingsrepr. H
Norges Handelshøyskole: H 49,2 Ap 16,9  V 14,3 KrF 6,5 MDG 4,7 Frp 3,1.Også SV, R og Sp under 4,0

I den siste utgåva av bladet Småkraftnytt gir ekspertar terningkast til partias småkraftpolitikk. Resultatet er full borgarleg siger. Alle dei borgarlege partia får terningkast i toppsjiktet. Dei tre raud-grøne partia får terningast ein og to.
Nationen

Christen Sveaas peker seg ut som valgkampens største bidragsyter blant enkeltpersoner. Han har bevilget til sammen fem millioner kroner til de tre partiene. Som Dagsavisen har skrevet tidligere har han gitt 2,5 millioner kroner til Høyres valgkamp. Deretter følger Frp med 1,5 millioner og Venstre med en million kroner.
Dagsavisen
Fpu-lederen vervet nye medlemmer, men alle bodde i India.
Dagbladet

 Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar