fredag 16. august 2013

16.8. 22.juli og lederegenskaper,roser, formue, alkohol og tall

«En av Europas største»
Det er bare er å lese 22. juli-kommisjonens rapport for å se hvem som står for dårlig ledelse her i landet. Den var en knusende rapport på hvordan det norske samfunnet blir styrt, og politistudien viser det samme.
Erna Solberg, leder i Høyre
Jeg fastholder at det er et lederansvar å avklare hva slags regjeringsalternativ man går til valg på når man har varslet det for snart åtte år siden,
Jens Stoltenberg.
 Jeg har jobbet under Stoltenberg  hver dag, hver uke, hver måned i åtte år. Hans politiske resultater taler for seg selv, og han er en av Europas største politiske ledere.
Jonas Gahr Støre, utenriksminister.
Jeg ble overrasket da Stoltenberg i partilederdebatten begynte å snakke om Solbergs lederegenskaper. For meg var det billig retorikk. Jeg er imponert over hva hun har fått til og hvordan hun fører dialogen med meg og de andre partilederne.
Knut Arild Hareide, KrF
Det er en grov forenkling å antyde at den sittende regjeringen har et ansvar for massemordet på Utøya, en grov forenkling å antyde at 22.juli ikke ville skjedd hvis en borgerlig regjering hadde sittet med makten. Den manglende beredskapen var uttrykk for en fatal systemsvikt. Det er en alvorlig feil i det norske styringssystemet. Å redusere dette til en drittpakke mot statsministeren, er både uklokt og upassende.
 John O, Egeland, Dagbladet
Ikke rosende
Arbeiderpartiet velger kenyanske roser, når partiets viktigste kampsak er å sikre norske arbeidsplasser. Snakk om dobbeltmoral! Mange sier USA er det fremste landet på dobbeltmoral, men Norge er ganske langt opp
Eilif Nordfjæran, Nordfjæra Gartneri
Arbeiderpartiet er ikke villige til å betale det det koster å kjøpe norske roser.
Ola Selvåg, gartner og deleier av Nordens største roseprodusent
 For oss er det en helhetlig vurdering av krav til fairtrade, kvalitet, distribusjonsnett, kvantum og pris som ligger til grunn for valg av samarbeidspartner. Så vidt jeg vet er det ingen norske produsenter som kan møte et krav om mer enn en million roser dyrket i Norge over en kort periode som valgkampen er.
Marthe Scharning Lund, valgkampsjef

Sats gult og grønt
Uavhengig av om du stemmer Høyre eller Venstre, får du borgerlig regjering. Stemmer du Høyre, overlater du til Høyre å bestemme om partiet vil styre med Frp eller med Venstre og KrF.
Abid Raja, 1.kandidat V, Akershus
Det er en utfordring for en del høyrevelgere som er verdiorienterte og kanskje ikke ønsker et blåblått alternativ, men en regjering som også har et litt gult og grønt tilsnitt. De kan tenke litt strategisk når de går til stemmeurnen,
 Hans Olav Syvertsen, KrF, 1.kandidat KrF Oslo
Høyre ikke har stemmer å avgi til taktiske stemmegivere.
Lars Arne Ryssdal, gen.sekr. H
Jeg stoler på at partiene blir gode forhandlere i etterkant.
Siv Jensen, Frp
Pollofpolls.no
HORDALAND: Ap 23,5 (-1,8) SV 3,7 (+0,1) Sp4,4 (+0,9) H 34,4 (-4,3) Frp 12,7 (+0,9) KrF 8,5 (+2,6) V 4,6 (-0,4) Andre 6,3 (+2,5). Ap 4 mandater (-1), SV 0 (-1) H  5 (+2), Frp 2 (-2) sp 1, KrF 1, V 1 (+19 Andre (MDG) 1 (+1)
NORD-TRØNDELAG: Ap 34,1 (-2,4), SV 4,4 (+0,3), Sp 17,7 (+1,6), H 21,3 (+0,3), Frp 9,4 (-2,1), KrF 4,9 (+0,5), V 5,1 (+0,5)  A 2,8 (+1,8), H 1, Sp 1, Frp 0 (-1)
SØR-TRØNDELAG: Ap 35,1 (+2,6), SV 3,3 (-2,5) Sp 3,3 (-2,7) H 30,0 (+1,0) Frp 11,1 (-0.3) KrF  4,3 (+1,1) V 5,5 (+0,8) A 6,0 (+1,7). Ap 4 mandater, SV 0 (-1), Sp 0 (-1), H 4 (+3), Frp 1 (-1), KrF 0 (-1)
FINNMARK; Ap 33,6 (-1,9) SV 8,0 (+1,5) Sp 3,3 (+1,3) H 25,9 (-1,0) Frp 13,1 (-1,6) KrF 2,8 (+0,1), V 4,5 (+1,4), A 6,6 (-0,2) Ap 2 mandater (-1) H 1, Frp 1
NORDLAND: Ap 31,3 (+3,6) SV 6,1 (1,9) Sp 5,7 (-2,8) H 25,1 (-4,3) Frp 16,3 (+0,3) KrF 2,5 (-1,2) V 3,0 (-0.2) A6,3 (+2,6)  Ap 3 mandater (-1), SV 0 (-1) H 3 (+2) Frp 2 (-1)
Arbeidslivet
 Kanskje ikke så merkelig at hovedorganisasjonen Virke velger Venstre etter å ha trillet terning basert på partienes program. Begge sliter med troverdigheten i forhold til LO og forbundene. Virke vil nok overleve terningkastene. Om Venstre havner under sperregrensen er det opp til velgerne å bestemme. Men forhåpentligvis får begge organisasjonene minimal innflytelse på norsk arbeidsliv i årene som kommer.
Svein Yngve Madsen  frifagbevegelse.no

Regjeringen burde i større grad stå fram og skryte av dem som ofrer svært mye for å skape arbeidsplasser i Norge. Samtidig burde den ha mot til å fortelle fagbevegelsen at det å vise samfunnsansvar, handler om mer enn å fremme eller innvilge alle rettigheter for arbeidstakerne.
Lars-Erik Sletner, Bedriftforbundet
Slagord
Et godt slagord kommuniserer direkte med velgerne og forteller hva de kan vente av partiet. Vi tar Norge videre» kommuniserer et teknokratisk mandat og sender tankene våre i retning av AS Norge. Subjektet er Arbeiderpartiet og objektet er Norge. Velgerne – menneskene som skal stemme på Arbeiderpartiet – er fraværende i setningen. Og hva kommuniserer egentlig ordet «videre»? Best ut i vår kåring kommer Fremskrittspartiet. Slagordet «Enklere hverdag for folk flest» er enkelt, troverdig og retningsgivende.
Morten Pettersen i Burson-Marsteller,
Klimadebatt
Politikk handler om mer enn gode programmer, det handler om å gjennomføre, og ha makt til å gjennomføre.  Miljøpartienes store oppgave er å sørge for at de “fossile” partiene ikke finner hverandre. Og det gjør man ved samarbeid og regjeringsdeltakelse, ikke alenegang i Stortinget, selv om det ville sett bedre ut på den politiske CVen. Miljøpartiets maktanalyse og forslag til løsning vil dessverre føre til fire år med dårlig miljøpolitikk på Stortinget.
Audun Rødningsby, leder av valgkampen for Oslo Venstre

Klimavalgdebatten dreier seg mest om hvor mye mer olje vi skal utvinne og selge. Den dreier seg ikke om vårt forbruk, eller måten vi lever på. Da miljøtalsmenn fra de tre største partiene ble spurt i NRKs valgstudio om vi bør redusere vårt forbruk, svarte de enten ikke eller sa rett ut at det ikke er aktuell politikk. 
Hadde valgkampen vår vært spennende om de fremste lederne våre våget å diskutere verden slik den er? Ville vi velgere brydd oss?
Ikke at vi skal redde verden alene, men hva om vi stakk hull på boblen vi lever i?
Ole Mahismoen, Aftenposten

Både SV og Venstre gjør en innsats for å få  vår tids største utfordring, nemlig klimautfordringen, satt på dagsorden. Men ballen fanges ikke opp av de store partiene. Ei heller gjør mediene og debattlederne noen stor innsats for å bringe temaet på anen og konfrontere Høyre og Ap med hverandre mede hvordan de har tenkt å ta klimaendringene på alvor.
Karen Helene Ulltveit Moe, professor

SV er miljøpartiet for folk på venstresiden, Venstre for de borgerlige og MDG for dem som ikke tar stilling.
Audun Lysbakken, leder i SV


Formuesskatten
Høyre forstår ikke hvordan det norske skattesystemet virker. Formuesskatten truer ikke norske arbeidsplasser. Innretningen av skatten kan definitivt forbedres, men for de aller rikeste betyr den vel så mye som inntektsskatten. Eksisterende kunnskap gir ikke dekning for å si at skattelette av hensyn til de aller rikeste er nødvendig av hensyn til verdiskapningen. Man kan  bare undre seg over at et kunnskapsparti med regjeringsambisjoner ikke allerede har skaffet seg bedre faktagrunnlag etter 8 år i opposisjon.
Guttorm Schjelderup og Jarle Møen, professorer, NHH

Dagens forsvarere av formuesskatten har gjort  mye mer for å kutte antallet formuesskattende enn formueskattens motstandere gjorde da de satt i Bondevik II-regjeringen fra 2001 tol 2005.
Sigurd Bjørnestad, Aftenposten

Uansett hvor i næringslivet våre medlemsbedrifter befinner seg, er tilbakemeldingen at formuesskatten er negativ for investeringer i bedrifter og arbeidsplasser.. Vi som har erfaring fra alle sider av norsk næringsliv mener at formuesskatten på næringsinvesteringer har flere negative virkninger som det er viktig at myndighetene griper fatt i. Skatten kun rammer norsk privat eierskap. Dette bidrar til en alvorlig konkurranseulempe mot utenlandske og offentlig eide bedrifter, både i det internasjonale og norske markedet. En fjerning av formuesskatten på investeringer i bedrifter og arbeidsplasser vil føre til økte investeringer i nye og eksisterende arbeidsplasser.
Alliansen for norsk, privat eierskap, består av 11 næringsorganisasjoner fra primærnæringene til tjenesteyting og industri.
Alkohol-slipp
Hvis de borgerlige vinner valget: Unge kommer til å drikke mer, det blir flere barn som lever med alkoholiserte foreldre, det blir mer fyll og flere skader ute på byen.
Anne-Karin Kolstad, .  gen.sekr. Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan
Akoholpolitikken vil ende opp et sted mellom tydelig liberalisering og det å ikke ha noen politikk i det hele tatt.
Helga Pedersen, nestleder Ap
Høyre vil samarbeide med KrF, Venstre og Frp. De viktigste endringene hvis Høyre får gjennomslag vil være åpningstidene på vinmonopolet og at kommunene får bestemme skjenketidene.
Bent Høie, nestleder H
Politisk mix

Et scenario: Sosialistisk Venstreparti ryker under sperregrensen ved valget, og sitter igjen med én eller null representanter på Stortinget. Miljøpartiet De Grønne (MDG) kommer over sperregrensen, og får en god håndfull inn på Løvebakken. Deretter forsvinner pragmatikerne i SV til Arbeiderpartiet, miljøaktivistene til MDG, mens rest-SV om 2-3 år slås sammen med Rødt og blir det nye Venstrepartiet.
Frank Rossavik, Bergens Tidende

Staten har byråkrater for å kontrollere at andre byråkrater og statsansatte gjør jobben sin. Utviklingen skyldes at man ikke helt stoler på underliggende etater. De må kontrolleres og det må rapporteres. New public management» har kanskje større popularitet i borgerlige partier enn på venstresida. Så jeg tviler på om det blir mindre målstyring og rapporteringskrav med en borgerlig regjering.
Per Lægreid, professor

Eg driv valkamp på språkspørsmålet og nemner gjerne kampen for nynorsken i skuledebattar. Då får ein faktisk applaus, iallfall i Sogn og Fjordane. Eg framhevar dette i valkampen min.
Sveinung  Rotevatn, V
Språk har fått fornya politisk kraft. Spørsmålet er mobiliserande. Høgre og Frp har tydelege programformuleringar som vil endre nynorsken sin plass i skulen. Då det også kom forslag frå den raud-grøne Regjeringa i fjor om å endre på sidemålsundervisninga i skulen, reiste nynorskfolket seg, og til slutt vann dei fram. Det skal framleis vere både eksamen og eigen sidemålskarakter i norsk skule. Når dette no er blitt eit tydelegare politisk spørsmål trur eg det kan påverke partivalet til folk.
Steinulf Tungesvik, sp
AP kommer med valgløfter. Høyre mener de er tomme. En valgkamp full av overraskelser, dette.
Frøy Gudbrandsen, BT

Meningsløst at 83 bønder i Sauda skal få støtte frå staten, når bare en eller to lever av gården.
Ivar Tangeraas, H

Ville problemene i yrkesfaglig utdanning fått stå uløste i årevis, hvis det i all hovedsak var de mest innflytelsesrikes barn som valgte yrkesfag?
Drude Beer, Nationen
Regjeringen har på enkelte områder  tatt skritt i liberal retning. Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, som Venstre stemte for, er et av dem, selv om jeg mener regjeringen samtidig burde skilt de offentlige vigselsfunksjonene fra religiøse seremonier.  Arbeiderpartiet er intet sted for en liberaler. Derfor går Venstre i stedet til valg på å gjøre en borgerlig regjering mer liberal, mer sosial og mer miljøvennlig. Det har vi klart før.
Trine Grande, leder i Venstre
For velgerne er det et tankekors at ingen av hovedblokkene i politikken gir noen garanti for et fullstendig offentlig tilbud innenfor en offentlig helsetjeneste som er lik for alle.
Jan Henrik Laake, overlege Rikshospitalet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar