fredag 30. august 2013

30.8: Du og jeg og vi to. Civitas triumf. Oljesvart? Best med mindretall? Northug og formuen

Målinger
TV2: Ap 33,6 (-1,8) SV 4,1 (-2,1) Sp 5,2 (-1,0) R 1,4 (+0,1) Andre 4,0 H 25,3 (+8,1) Frp 15,9 (-7,0) KrF 5,5 (-) V  5,0 (+1,1) Mandater Rødgrønne 77 MGD 1 Opposisjon 91

VG: Ap 28.9 (-6,5) SV 4,2 (-2,0) Sp 5.5 (-0,7) R 1,5 (+0,2) MDG 3,4 H 27,9 (+10,7) Frp 14,9 (-8,0) KrF 5,9 (+0,4) V 6,1 (+2,2) Mandater Rødgrønt 69 (R 1) MDG 1 Opposisjon 99

AKERSHUS: Ap 25,1 (-8,6) SV 5,9 (+0,2) Sp 2,1 (-1,0) R 1,8 (+0,9) 5,7 H 35,3 (+12,2) Frp 12,8n (-11,6) KrF 3,1 (-) V 7,0 (+2.1) Mandater Ap 5 (-) SV 1(-1) H 6 (+2) Frp 2 (-2) KrF 1 (+1) V 1 (-)

VESTFOLD: Ap 31,2 (-2,5) SV 4,6 (-1,9) Sp 2,9 (-0,3) R 0,4 (-0,2) MDG 2,9 H 29,9 (+10,3) Frp 17,1 (-10,1) KrF 4,9 (+0,2) V 4,0 (+1,0) Mandater Ap 3 (-) Sv 0 (-1) H 2 (+1) Frp 1 (-1)

OPPLAND Ap 37,1 (-8,7) SV 4,4 (-0,8) Sp 11,1 (-1,3 R 1,3 (+0,7) Andre5,0 H 22,7 (+11,5) Frp 10,8 (-6,7) KrF 3,1 (-)  V 4,5 (+1.5) Mandater Ap 2 (-1) SV 0 (-1) Sp 1 (-) H 2 (+1) Frp 1 (-)

TELEMARK: Ap 34,5 (-7,2) SV 3,1 (- 2,2) Sp3,5 (-2,0) R 0,7 (-0,5) Andre 3,6  H 27,0 (+13,8) Frp (19,3 (-3,7) KrF 4,8 (-1,8) V 3,6 (+1,1) Mandater Ap 2 (-1) H 2 (+1) Frp 1 (-)

OSLO: Ap 27.8 (-7,2) SV 6,2 (-4,1) Sp 1,3 (+1,0) R 3,4 (-0,6) MDG 6,2 H 35,0 (+13,3) Frp (-7,8) KrF 2,7 /-) V 7,5 (+1,1) Mandater Ap 6 (-) SV 1 (-1) MDG 1 H 7 (+3) Frp 2 (-1) KrF 0 (-1) V 1 (-)


Du og jeg  og vi to, eller…?
For første gang åpner Venstre-leder Trine Skei Grande for å vrake KrF og gå i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet alene. Venstre-lederen går tilbake på sitt løfte fra i vår om at Venstre bare blir med i regjering hvis KrF sier ja».
Aftenposten 

Jeg ble forbanna! Det er ikke sant. Jeg har sagt det samme hele tiden: Vi vil ha en blå-grønn regjering. Der stemmer ikke innholdet med overskriften. Jeg har ikke endret mening! KrF og Venstre kjemper for et sterkt sentrum.
Trine Skei Grande, Nettavisen

Det kommer helt an på valgresultatet. Jeg kan ikke si at vi bare går inn i regjering med KrF, hvis for eksempel vi gjør det bra og KrF ikke er på Stortinget lenger. Det kan jeg ikke garantere. Mitt førstevalg er en blågrønn regjering med Høyre, KrF og Venstre. Jeg vil ikke ta fra Knut Arild Hareide muligheten til å bruke makten sin hvis jeg havner under sperregrensen, på samme måte som han ikke vil gjøre det med meg hvis han havner under. Det er det eneste forbeholdet.
Trine Skei Grande

-Hvor sannsynlig er det at dere vil gå i regjering med Frp?
- Det er veldig lite sannsynlig, svarer Skei Grande - og sier at det ikke er det samme som et «nei». Det er politikken som avgjør.

Nettavisen
Det ville være uansvarlig å binde oss til at Venstres resultat blir godt nok til å gå inn i en regjering. Venstre skal få flagge sin strategi, så skal vi følge vår. Jeg står for det vi har sagt om at det styrker oss å gå inn sammen, så skjønner jeg at Trine ikke vil garantere noe. Det kan ikke vi heller, og det ville være uansvarlig å binde oss til at Venstres resultat blir godt nok til å gå inn i en regjering.
Knut Arild Hareide, KrFs leder

Jeg har sagt det samme hele tiden: Vi vil ha en blå-grønn regjering,

Handlingsregel og ansvarlighet

En  regjering ledet av meg kommer  ikke nødvendigvis til å styre på en regjeringserklæring hvor regelen for bruk av oljepenger, handlingsregelen, er omtalt. Jeg skal forhandle om politikk. Men en ansvarlig økonomisk politikk kommer vi aldri til å forhandle vekk,
Erna Solberg

Solbergs svar er alvorlig. Hun sier nå at hun skal forhandle om handlingsregelen. Dermed forhandler hun om ansvarligheten. Jens  Stoltenberg

Frp mener at statlige investeringer til vei, jernbane, sykehus og annen infrastruktur kan holdes utenom statsbudsjettet – og dermed også utenfor handlingsregelens begrensning. Det er akkurat like lite fornuftig som å ta en kjempefest i dag, som alle synes er veldig hyggelig, men så drikker man for mye, og så får man en skikkelig bakrus. Det syntes som en god idé om kvelden, men ikke dagen etter.
Karen Helene Ulltveit-Moe, professor
Av 15 økonomer innen utdanning og forskning, finansnæringen og fra organisasjonene som NRK har snakket med, er det kun én som mener det er en god idé å oppheve handlingsregelen. Handlingsregelen sier at den langsiktige bruken av oljeformuen vår ikke skal overstige 4 prosent i året av Oljefondets verdi.
Aftenposten
Frp går inn for at vi skal skille mellom forbruk og investering, og flytte de samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringene i realkapital ut av budsjettet.
Ketil Solvik-Olsen, Frp

Frp og LO
Jeg synes det er rimelig spesielt at LO  bruker millioner av kroner på en valgkamp der de feilaktig informerer om partiene som deltar. Vi ønsker ikke å kutte i sykelønnsordningen, men det hevder de. Samtidig er Frp det partiet som hardest forsvarer pensjonsrettighetene folk har opparbeidet seg i arbeidslivet, 30 prosent av LO-medlemmene faktisk stemmer blått.
Siv Jensen
Vi har masse medlemmer som stemmer på ulike parti. Hvis det er noe som irriterer folk, er det at vi bevilger penger til politiske parti de ikke stemmer på.
Forbundslederen i Industri Energi, Leif Sande
Lettere for solarier
Til tross for en 27 prosents økning i tilfeller av hudkreft i Norge, vil Høyre og Frp fjerne 18-årsgrensen og betjeningskravet på norske solarier.
TV2
Den største økningen innen hudkreft er hos eldre menn – ikke akkurat en standard solariumsbruker.
Bent Høie, H
Respekt for soling får man ikke ved å forby dette til den målgruppen som soler seg mest og trenger mer informasjon.
Kari Kjønaas Kjos, Frp, medlem av helse- og omsorgskomiteen.

Raske tiltak, hvis -

Høyre-leder Erna Solberg skal ha raske tiltak klare hvis hun blir statsminister etter valget. På planen står blant annet skattekutt og privatisering av helsevesenet. Høyre-politikere VG har snakket med, sier partiet har planlagt en rekke endringer de mener kan gjøres raskt. Dette for å markere overfor velgerne at det har vært regjeringsskifte, dersom så skjer 9. september.
I skattepolitikken varsles det nedtrapping av formuesskatt, fjerning av arveavgiften og heving av innslagspunktet for toppskatten. Eget bunnfradrag på arbeidsinntekt står også på lista.
Innføre store endringer i helsepolitikken allerede fra januar 2014, blant annet instruks til helseforetakene om å kjøpe mer fra private sykehus. 
Offentlig-privat samarbeid om veiutbygging, i første omgang Hordfast på E39 og Møreaksen.
I skolepolitikken anses raskest gjennomførbare tiltak å være kutt i gratis frukt for å frigjøre midler til etterutdanning for lærere.
Omgående arbeid med sammenslåing av kommuner, samt en egen enhet på Statsministerens kontor med ansvaret for den nasjonale beredskapen, skal også stå på hastelista. 
VG

Mindretallsregjering?
Skal statsminister Erna Solberg regjere med et flertall bak seg, så er en firepartiregjering eneste realistiske mulighet.Etter min mening er det mest sannsynlige scenariet at vi er tilbake til den politiske situasjonen før daværende LO-leder Gerd Liv Valla var fødselshjelper for det rødgrønne samarbeidet.Hvis Erna Solberg ikke klarer å tømre sammen de fire blågrønne partiene, kan vi få en lang periode med ulike mindretallsregjeringer.Det er faktisk normalen hvis vi ser litt lenger bakover i tid .Dessuten kan Stortinget igjen bli en forsamling med reell debatt og innflytelse. Akkurat det ville ikke være noen ulykke.
Gunnar Stavrum, Nettavisen

En mindretalls- regjering av Høyre og Frp kan raskt bli utsatt for en krevende styringsslitasje. Dermed må velgerne forberede seg på at en eventuell borgerlig valgseier resulterer i en mindretallsregjering med Høyre-leder Erna Solberg som statsminister. Budskapet om at det bare er Frp som virkelig ønsker å forandre Norge, egner seg kanskje bra som velgeragn, men kan bli en ubehagelig boomerang hvis partiet havner i en regjering der Høyre har flertall, og hensynet til sentrumspartiene vil avgjøre hva det er mulig å få gjennomført av Frps program.
Håvard Narum, Aftenposten


Kulturlivet
Gjennom særlig de rødes politikk er kunstlivet blitt mindre demokratisk, samtidig som kvaliteten er blitt dårligere, og de økonomiske ordninger for frie kunstnere er dårlige. å tre punkter har kunstnernes organisasjoner og deres allianse med de rødgrønne partier forsømt seg: Kvalitet, demokrati og økonomi.Hele kunstsystemet er basert på stipendordninger, som kunsteliten har all makt over. Så lenge man er innenfor og tilpasser seg systemet og dets smak, får man stipend. Mange stipend tildeles de samme kunstnere år etter år. Andre faller helt utenfor.
Dag Hoel,kunstner

At kulturbransjen, som baserer seg på stadig meir pengar frå det offentlege stemmer raudgrønt, varslar også ein kulturbransje som er blitt konform. Om det fanst kulturpolitikarar som ikkje var så opphengde i dagens strukturering av kulturinstitusjonane, kan det vere at både kulturbransjen og samfunnet kunne hatt godt av det.
Hilde Sandvik, Bergens Tidende

Civitas triumf 
Vil Civitas liberalisme med dens avstand til det verdikonservative være et bærekraftig, ideologisk grunnlag for en bred, borgerlig samling om regjeringsmakt, endog et "fornuftsekteskap" mellom flere enn to? Det siste vil i tilfelle være noe virkelig nytt.
Rune Slagstad, professor

Ved å samle borgarleg ungdom og flytte det offentlege ordskiftet til høgre, kan tankesmia Civita sannsynlegvis hauste frukta av lengre tids arbeid etter 9. september. Det er all grunn til å gje Civita honnør for å ha bidrege til kunststykket det har vore å samle dei fire borgarlege partia. Det står att likevel å sjå kor sterke banda mellom dei er. Etter valet kjem som kjent regjeringsforhandlingane.Og for å seie det med ein ung idealist, forfattar Tore Renbergs karakter Jarle Klepp: «Teori er enkelt. Praksis er eit helvetes rot».
Maria Dyrhol Sandvik, Bergens Tidende

Formuesskatt og idrett

Det er urettferdig at formueskatten bare betales av norske bedriftseiere. Petter Northug er Norges, eller verdens, beste skiløper. Men han hadde ikke vunnet femmila om han hadde startet fem minutter etter de andre. Det er slik dere opererer med norske eiere, formueskatten er en straff for å være en norsk eier.
Erna Solberg


Vi vinner femmila både på ski og økonomi. Vi har de beste skiløperne og de beste økonomiske resultatene i Europa. Ideen om at det ikke er mulig å få til noe som helst i Norge er rar. Vi skal gjøre det bra i økonomi, men vi kan ikke starte med å gi masse penger til de rikeste,
Jens Stoltenberg. 


Oljesvart?

Framgangen for MDG har ført til at miljøspørsmål er kommet høyere på dagsordenen i valgkampen. Det er flott. Håpet er at det kan styrke alle partiene som prioriterer klima og miljø, og at alle kommer over sperregrensen.Frykten er at de grønne partiene skal stjele stemmer fra hverandre og at flere av dem kan havne under sperregrensen.
Marerittet er et oljesvart Storting med et solid flertall for å pumpe mest mulig olje, helt opp mot Nordpolen.
Naturvernforbundet har definert holdningen til oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja og tempoet i oljeaktiviteten som et vannskille i norsk miljøpolitikk. Venstre, SV, MDG, Sp, KrF og Rødt havner på den «grønne» siden av vannskillet, Ap, Høyre og Frp på den andre.Vi går ikke ut med anbefalinger om å stemme på det ene eller andre partiet. Men vi håper framtidas klima og miljø vil telle mer enn søndagsåpne butikker når folk skal stemme.
Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet
Ola Borten Moe er bekymret for bagatellisering av Norges klimaarbeid. Men det eneste han oppnår er å bekrefte kritikken mot regjeringen: Innsatsen er ikke i nærheten av det som trengs for å takle klimakrisa, Joda – det gjøres noe for klima i Norge. Men står det i forhold til problemet? Nei. Og hvis ikke verdens rikeste land tar seg råd til en klimapolitikk som står i stil med utfordringa, hvem skal gjøre det da?
Janne Stene og Guro Nereng, Bellona
Mangler større fortelling
De egenskaper og verdier vi forakter i et individ - griskhet, egoisme, hensynsløshet - blir gode egenskaper i dette økonomiske systemet. Det er høyst beklagelig at venstresiden ikke har klart å stable på bena et konstruktivt svar på finanskrisen som slo inn i 2008 og ellers på de siste 30 års glidning fra stat til marked. Det blir med enkeltsaker.  Venstresiden mangler rett og slett en større fortelling som viser et annet verdens- og menneskebilde. Denne beretningens økonomiske aspekt måtte i tilfelle også tåle moralske spørsmål: Er økonomien rettferdig? Skaper den økt livskvalitet? Fører den til et overforbruk av jordens ressurser? Skaper den tilstrekkelige muligheter for meningsfullt arbeid? Det jeg savner aller mest, er et oppgjør med mantraet «øket vekst». 
Jan Kjærstad, forfatter
Valgnotert
Det er ikke sikkert forskjellene mellom en rødgrønn og en blå regjering vil bli så store, for eksempel i utenrikspolitikken, innvandringspolitikken og miljøpolitikken.
Klassekampen

Frp-kjernevelgeren er mer oppdatert på bil  enn gjennomsnittet, mer interessert i dansebandmusikk, copuntry og roots. Han er mindre interessert i miljøspørsmål, politikk, klær, boklesing, teater.
TV2

KrFs stortingskandidater er i stor grad enige med de rødgrønne i landbruksspørsmål. På spørsmål om temaer som støttenivå, økt matproduksjon, bondeinntekt, reguleringer og tollvern står KrF fjernt fra de andre på borgerlig side, .
Nationen

 Jeg er litt lei av å slå hull på myter om at jeg er iført lilla skjerf og fotformsko. Folk i Miljøpartiet De Grønne hadde faktisk knapt hørt om fotformsko før Frederic Hauge begynte å snakke om det på TV i forrige uke.
Hanna  Marcussen. MDG

SV vil ha arbeidsrett for ungdom, det er noe annet enn å møte dårlig tilbud med tvang. SV vil at unge som står utenfor arbeid eller utdanning skal ha et tilbud om tiltak, det kan være arbeid, utdanning eller annet, senest innen 90 dager. Det står vi, utrolig nok, ganske alene om. 
Karin Andersen, stortingsrepr.

 Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar