torsdag 15. august 2013

15.08: Kritiske spørsmål, fortsatt basketak, når LO vil noe

Vi vet at «borgerlig rot» og «Høyre gir skattelettelser til de rike» er klassikere som har virket før. Hittil i denne valgkampen har de ikke virket.
Ingrid Skjøtskift, Adresseavisen

Den  journalistiske evnen til å betrakte ulike synsmåter som like legitime og verdifulle, gjør ofte svenske og danske partilederdebatter så gode sammenlignet med mange av de norske. Her ligger det altfor ofte noe under som forteller oss at større stat, økte bevilgninger og mer regulering er bra – mens privatisering, reduksjon i offentlige utgifter og liberalisering er feil. Men journalistene må gjøre jobben sin: De skal stille kritiske spørsmål til den politikken Erna Solberg sier hun vil føre.
Men de skal også stille kritiske spørsmål til den politikken Stoltenberg har ført og vil føre.
Kristin Clemet, Civita

Stats­mi­nis­te­ren hol­der fast på ordet i tra­di­sjo­nell Stoltenberg-stil ved insis­te­rende å gjenta begyn­nel­sen av sin set­ning for å sig­na­lere at hans reson­ne­ment bare mang­ler en kort avslutning. Få andre evner så ele­gant og ube­mer­ket som ham å holde på ordet inn­til argu­men­tet er fer­dig.
voxpublica.no

Kun en håndfull land i verden har formuesskatt, og disse har ofte unntak for kapital investert i næringsvirksomhet. Hvorfor Jens Stoltenberg ikke blir konfrontert med noe av dette i debatter om formuesskatt er forunderlig. Det bidrar til en skjev og ubalansert debatt.  
Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita

Et parti trenger ikke forskning for å rettferdiggjøre sin politikk. For partier er ideologi det viktigste. Men fordi Høyre så sterkt har betonet de praktiske virkningene av formuesskatten og andre forslag, vil uavhengige miljøer gå forslagene nærmere etter i sømmene. Da finner man at påstanden om for eksempel formuesskattens virkning for bedriftene, ikke holder vann.
Arne Strand, Dagsavisen
Det er sjel­dent sær­lig klart hvilke kri­te­rier vin­nere vur­de­res etter. Som regel vir­ker de usagte nor­mene til å handle om effek­ti­vi­tet. Poli­ti­kerne får karak­ter etter hvor­dan man tror de kla­rer å over­be­vise seeren. Vi ser sjel­dent at noen vur­de­res i for­hold til rede­lig­het og etikk eller gode poli­tiske løs­nin­ger. Det er verd å fun­dere på.
voxpublica.no

Fra pollofpolls.no
Måling Nordland: Ap 30,2 (+0,9) SV 4,4 (-0,7) Sp 6,4 (+ 0,6) R 2,5 (-1,4) H 26,2 (+0,2) Frp 19,1 (+1,2) KrF 4,6 (+0,8) V 2,8 (-0,5) Andre 3,7 (-1,2. H +2 mandater, Ap -1, Frp -1, SV -1, Sp -1.                                                                                             
Basketaket fortsetter
Gjennom livet har Grete Knudsen støtt på en del folk hun fremdeles har et horn i siden til. Det har vi alle, men skal slike ting ha noen verdi, må det knyttes til troverdige fortellinger om de politiske hendelsene som kan fylle ut det historiske bildet og forklare hva denne typen karakteristikker - og følelser - bygger på. Det har vi ikke fått, men å snakke om at hun har «onde hensikter», som Martin Kolberg gjør, er likevel å dra ting veldig, veldig langt.                                             
Klassekampen

Oppstyret rundt «Basketak»  kan være mobiliserende. Nå vil mange i partiet ta igjen og tenke at det er en vurdering av egne ledere som de ikke vil akseptere.
Gunnar Berge, tidl.finansminister

 Noen bør snakke sammen i Arbeiderpartiet, gjerne før de snakker i offentligheten. Boklanseringen er blitt en stor sak fordi Aps toppfolk har reagert som de har gjort. 
Frank Rossavik i Bergens Tidende

Jo mer en politiker er glemt, jo større behov har de for å bli sett. De må også snakke mer dritt for å bli interessante.
Karl-Fredrik Tangen, førstelektor og PR-ekspert ved Markedshøyskolen 

Den som sår splid i eget parti, midt i valgkampen, forråder sine egne. 
Dagbladet

Jeg mener det er riktig at man skal si sin mening og ha åpne debatter, og der har Ap en lang vei å gå i dag.
Grete Knudsen

Mens mediebildet er preget av kommentarer som understrekker hvor ødeløggende er boken for Jens Stoltenberg reagerer opinionen i sosiale medier i den motsatte retningen. De positive omtalene av Jens Stoltenberg har økt med 32 prosent i løpet av denne saken mens de negative omtalene har gått ned med 7 prosent. Samtidig er to tredje deler av opinionen i sosiale medier negativ til Grete Knudsens bok. Dette beviser at sosiale medier danner en deloffentlighet som er delvis frakoblet og selvstendig fra den mediestyrte offentligheten.
Samfunnsforskers blogg

 LO må selvsagt jobbe akkurat hvordan de ønsker. Men vi skal nok ikke utelukke at de ville fått større gjennomslag om de samarbeidet bredt, og ikke bare med Ap.                                                    Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepr. H
Ap vil øke fagforeningsfradraget og hindre økt bruk midlertidige ansatte. Høyre sier nei, og åpner for at du må jobbe lenger for å få sykelønn.
Klassekampen

Høyre og Arbeiderpartiet er temmelig like.
Frank Antonsen, jobber på Ringnes-bryggeriet 

Høyres venstresving i arbeidslivspolitikken har gjort partiet mer populært blant fagorganiserte.
Klassekampen
Hvorfor vil Høyre  ikke øke fagforeningsfradraget, slik Ap og LO ønsker?                                 Klassekampen
De pengene vil vi heller bruke på noe annet enn skatteletter.                                                         Torbjørn Røe Isaksen

Valgcamp
Torsdag  er det premiere på TV 2s nye realityprogram «Valgcamp». Serien tar for seg totalt syv norske politikere som skal konkurrere og samarbeide, på tvers av partigrenser. 
Dagbladet
De som deltar er  representanter for små partier som kan havne utenfor Stortinget eller politikere som har truede posisjoner i i eget parti. Dermed er den potensiellle popularitetøkningen verdt risikoen for å bli stilt i et dårlig lys, for eksempel ved å bli latterliggjort.                                                                     Karl-Fredrik Tangen,  PR-ekspert
Ikke delt om heltid
Jeg er kritisk til en ideologi som sier At målet for alle småbarnsforeldre er å jobbe heltid hele tiden 
Ingrid Schulerud

Jeg er helt enig med kona mi! Folk må velge selv, og at de som vil jobbe deltid skal gjøre det. Det er helt i tråd med det Ap og LO står for. Det gamle slagordet «deltid en mulighet, heltid en rettighet» understøtter at folk har ulike behov og ulike ønsker.
Jens Stoltenberg

Det er ingen motsetning i det å ha behov for å jobbe deltid i en fase av livet sitt, og det at vi jobber for å få til en heltidskultur der normen skal være heltid. et er ingen motsetning i det å ha behov for å jobbe deltid i en fase av livet sitt, og det at vi jobber for å få til en heltidskultur der normen skal være heltid.
Gerd Kristiansen, LO-leder

Arbeidslivet har behov for hver eneste arbeidstaker. At mange jobber deltid er ikke bra for det norske samfunnet. Deltidsarbeid bør være unntaket, ikke hovedregelen.
Gerd Kristiansen i mai

Norske kvinner selv har innført sekstimersdagen, og det er viktig å motivere flere til å jobbe full tid.
Anne-Kari Bratten, sjef i Spekter

Søke i arkivene?
EOS-utvalget har lov til å søke helt fritt i PSTs arkiver. Men det får de ikke lov til hos Etterretningstjenesten. Bør de fritt få lov å søke i E-tjenestens arkiver? 
Aftenposten

Det er ikke lett å svare ja eller nei på det spørsmålet. 
Ine Marie Eriksen Søreide, H, leder av utenriks- og forsvarskomitéen

utgangspunktet er den som kontroller som selv skal definere hva de har behov for.
Anders Anundsen, Frp, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen

EOS-utvalget selv bør få søke hos E-tjenesten.
Trine Skei Grande, leder i Venstre

Det skal mye til for at vi ikke er enig med EOS-utvalget når de vil ha mer innsyn.
Snorre Valen, stortingsrepr. SV

Det er viktig at utvalget skal ha det innsynet de vil ha av hensyn til den demokratiske kontrollen av E-tjeneste på samme måte som med PST.
Lars Peder Brekk, Sp, tidl. landbruksminister

Jeg foreholder meg til E-tjenesten og er veldig opptatt av at Stortinget fører demokratisk kontroll, og i dag mener jeg at vi har et veldig godt system for det i Norge.
Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ap, forsvarsminister

Om EOS-utvalget skal få lov til å søke fritt, svarer ikke forsvarsministeren direkte på.
Aftenposten
Politisk mix
Vi er opptatt av at økonomien skal bli grønnere i årene framover enn den har vært under de rødgrønne.                                                                                                                                                 Erna Solberg
Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedums angrep på Høyre tyder på at momsen på tran er for lav. Han tok nok for mye av de edle dråpene da han hevdet at Høyre vil sette opp matmomsen for å finansiere skatteletter for landets aller rikeste.  Man kan forstå at Vedum ble fristet til å ta noen snarveier. Det er ikke hver dag landbruksministeren får sentral plass i Dagbladet, NRKs Her og Nå og Dagsnytt 18 for å si det sånn. Men hvis man blir både avkledd og gjennomskuet, er det ikke sikkert det er verdt publisiteten.                                                                                                                     Kato Nykvist, Nationen
Den rødgrønne regjeringen har brukt tidenes gavepakke på forbruk, innvandring og endringsvegring , ikke på å øke økonomiens vekstevne og skape en plattform for velferdssamfunnet..
Christopher Rødsten, finansanalytiker

Partiene må ta forpliktende standpunkt til festeavgifter og tomteleiernes muligheter for å kjøpe tomten de leier. Dette berører cirka en million menneskers hverdag og fram.
Hytteeier-, Tomtefester- og Huseierforbundet

Et stort hjerte er tegnet på KrFs gule t-skjorter,. Og hvor er dette hjertet plassert? På høyre side – selvfølgelig så langt unna som mulig det vanlige hjertet.
Hugin og Munin, Vårt Land

Den kjedelige, men akk så nødvendige økonomiske snusfornuften som preger Høyre og store deler av Ap er kort sagt en truet plante i norsk politikk . Jeg vil gjerne se at også de andre partiene prøver å gi ærlige svar på hvordan de vil løse de langsiktige finansieringsproblemene for den norske velferdsstaten, og hva dette vil koste alle oss som er medlemmer av den feterte norske middelklassen.
Sjur Holsen, Bergens Tidende

Er Høyre en trussel mot villaksen? Høyre vil doble produksjonen av oppdrettslaks og fjerne kravet om konsesjon
Stavanger Aftenblad

Det unike for Norge er at vi har fjordene med åpne anlegg. Fjerner vi disse, fjerner vi samtidig konkurransefortrinnet som Norge har.  
Oddvar Vermedal, leder i Rogaland Jeger og fiskerforening

 Blogglisten

1 kommentar:

  1. Min kommentar:

    Grete Knudsen og riksglefseren Martin Kolberg http://t.co/pX4KP55xdB

    SvarSlett