torsdag 19. mai 2011

Statoil (dvs. Staten) svikter

98,75 pst av Statoils generalforsamlig ønsker at Statoil skal fortsette med en farlig, skitten og destruktiv utvinningsprosessen i Canada . Staten ønsker det. Staten lar Statoil handle uetisk fordi Staten selv tjener på handlingen.

Olje- og energidepartementet (1): “Dette er utelukkende en rent forretningsmessig beslutning".
Men det er ikke mye "rent" over en operasjon der CO2-utslippet pr. fat er nesten 13 ganger så høyt som på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet (2): ”Om et prosjekt er skadelig for miljøet, må de folkevalgte elementene i et demokratisk land som Canada ta stilling til. Vi saksbehandler ikke olje- og gassprosjekter i andre land”.
Fremskrittspartiets store ideolog, Ayn Rand, kunne ikke ha sagt det bedre. Hun anbefaler å leve et produktivt liv med verdiskapning som den sentrale aktivitet, og foreta handlinger som er slik at man selv vil tjene på dem på lang sikt.

Næringsdepartementet: “Vi er kommet til at investering i oljesand er en beslutning som ikke ligger til oss som eier. Det er en vurdering som ligger i selskapet”. Etikk i særklasse. Skitt i Canada, leve Norge. Der den kapitalistiske profesjonalitet er økende, daler handlingsetikken.

Konsernsjef Helge Lund: “Statoil tror det er i stand til å utvinne oljesand både mer lønnsomt og mer miljøvennlig enn andre”.
Vil Statoil godta korrupsjon og barnearbeid så lenge det er i litt mindre målestokk enn andre? Godtar "mildere" brudd på menneskerettigheter der andre selskapet bryter grovere?

Dagens spørsmål; Hva innebærer en aktiv statlig eierskapsholdning?

Hvem kan hjelpe indianerne i Alberta mot at deres rettigheter blir overkjørt og deres eksistensgrunnlag ødelagt?
1. EU. Utvinning av olje fra tjæresand forlenger tiden vi forblir avhengige av olje og gjør det svært vanskelig å hindre at en global oppvarming overstiger 2 grader. En rapport viser at utslippet fra tjæresandproduksjon i livssyklusperspektiv er i snitt 23 prosent høyere enn gjennomsnittet for drivstoff i EU. Dette kan føre til at EU kan forby salg av drivstoff fra tjæresand.
2. Myndighetene i Alberta. De har saksøkt Statoil på 19 punkter for brudd på vannlovgivningen. Det gjelder både vannforbruk og for å ha gitt ”gale eller villedende opplysninger” i forbindelse med aktivitetene i tjæresandområdene.

Norge vil gjerne være miljønasjon. Norge vil være en forkjemper for urfolks rett.
Men: Ikke tusen ord seg prenter som én gjernings spor (Henrik Ibsen)
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar