fredag 26. august 2011

Valgdagbok(XI): LO + KrF = Sant?

Dagens meningsmåling i Aftenposten skaper små endringer i det bilde jeg ga i går, med gjennomsnitt for fire ulike målinger. Den eneste forskjellen av betydning er at Aftenposten gir Sp langt høyere enn andre målinger (8,4). Tallene for de fem ser slik ut (avstand til 2007 i parentes): Ap 32.3 (+2.7), SV 4,7 (-1.5, Sp 6.2 (-1.8), RV 2.= (+0.1), H 25.5 (+6.2), Frp 15.0 (-2.5), KrF 5.5 (-0.9), V 5.7 (-0.2), Andre 2.9 (-2.4),

Konsentrasjon i Sverige?

Interessante galluptall fra andre siden av grensen antyder at både Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Vänsterpartiet ville ha ha røket ut av Riksdagen om det var valg i dag. Størst nedgang får Sverigedemokraterna , nedfr 4,8 pst i juni til 2.9. En analytiker tror dette er en følge av terrorangrepet i Norge 22. juli og Anders Behring Breiviks ros av det innvandringsskeptiske svenske partiet.

LO inviterer KrF
Klassekampens utstasjonerte medarbeidere i Trondheim lager stadig stoff av rikspolitisk interesse. Nå er det LO-leder Roar Flåthen som i et intervju åpner for å ta KrF inn den rødgrønne varmen, endog ta plass i en eventuell rødgrønn regjering etter 2013. « Det er opp til Knut Arild Hareide og hvor han vil sette beina. Jeg opplever ham som en mann med et sosialt blikk, som er enig med LO i mange avgjørende spørsmål», sier Flåthen, som mener at det mange steder ikke er noen særlig forskjell på å samarbeide med KrF og å gjøre det med Sp.

Det avgjørende for LO er å hindre privatisering og konkurranseutsetting ute i Kommune-Norge. «Der opplever jeg KrF som et av de mest naturlige partiene å samarbeide med». Men Venstre vil han ikke ha noe med å gjøre, "partiet er ikke like tydelig på mange områder som er viktige for oss. Ikke minst gjelder dette synet på privatisering»"

KrF har vært med i alle samarbeidsregjeringer på ikke-sosialistisk side etter krigen, Og Hareide sa for en tid tilbake at «det er vår oppfatning er at den sittende regjering trenger avløsning. Særlig SV drar i feil retning i viktige spørsmål om samfunnets verdigrunnlag.»

Jeg vil være svært overrasket om KrF skifter side i 2013, det vil i så fall skape store bølger innad i partiet. Så langt jeg kjenner velgermassen, er det et klart flertall som vil ha samarbeid til høyre, men på lokalplan er det flere steder ikke noe problem å samarbeide til venstre. I Kristiansand opplevde man at partiets ordfører 2003-2007, Jan Oddvar Skisland for et par år siden meldte overgang til Ap.I enkelte saker som Flåthen er opptatt av, vil imidlertid KrF og LO ha rimelig sammenfallende synspunkter.

Stortingsrepresentant. Torbjørn Røe Isaksen, H, kommenterer på minervanett. no i dag: «Flåthen forstår at etter seks år med rødgrønne regjering så blir sjansene for nok et gjenvalg stadig mindre. Dermed må koalisjonen utvides for å sikre videre makt. Hva han skal by for KrFs sjel sier han ingenting om. Sølvpenger, anyone?»

Liten tillit
Løftene flagrer i valgvindene, men under halvparten av innbyggerne har tillit til politiske løfter i sin kommune. I de største er det bare 40 prosent som stoler på dem. For innbyggerne er det partipolitiske av liten betydning for velferdstjenestene i deres kommune. «partiene bidrar i liten grad til klarhet i den politiske styringen», fremgår det av lokaldemokratiundersøkelsen til Kommunenes Sentralforbund.

Halvparten sier at det ikke spiller noen rolle for kommunens politikk hvilke partier som sitter med makten i kommunen, og de svikter når det gjelder å formidle begrunnelser og standpunkter i vedtakssituasjoner. Seks av ti mener at det er særinteressene som får gjennomslag i kommunen, ikke innbyggernes fellesinteresser.

Eldreløfter i repetisjon

I 18 år har norske helseministre lovt enerom til eldre. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) lover det samme. "Enerom er det som gjelder, og vi er enige om at det er enerom som er kravet", sier hun til VG Nett.. I 1993 gikk daværende sosialminister Grete Knudsen, Ap ut med dette løftet: «Alle eldre som ønsker det, skal få eget rom på alders- og sykehjemmene. Eneromspraksisen skal gjennomføres innen fem år.»

Siv Jensen griper sjansen uten å bruke ordet sjokkerende. «Slutt med det uverdige spillet og innfør en juridisk lovfestet rett til sykehjemsplass. Sørg for at staten gjennom folketrygden overtar finansieringen, slik at alle uansett om de bor i en fattig eller rik kommune får det».
Mer statsstyring med andre ord.

Handlingsrommet minker

Hyggelige budsjettlekkasjer har vært en yndet sport for alle regjeringer. I år blir det visst verre. Et ekstra dyrt lønnsopppgjør, mindre skatteinntekter enn beregnet og en sterk krone spiser opp handlingsrommet på neste års statsbudsjett. Etter det Dagens Næringsliv får opplyst «skal statsminister Jens Stoltenberg innad i regjeringen ha gitt uttrykk for at det er helt avgjørende at stramheten i budsjettet holdes». Dessuten skal Ap ha insistert på at det må være nok penger til å innfri løftet om 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015.

Dette tyder ikke på at kommunene kan vente store løft.Så får vi se når budsjettet kommer, om vi kan si med Henrik Ibsen: Det er en sand Fryd at se sine Penge saa vel anvendt.

Hårsårt

"Dette er rein valgpropaganda. Jeg syns det er merkelig at vegvesenet driver valgkamp for Ap og H" sier Frp sin ordførerkandidat i Harstad, Hanne C.S. Iversen. Hun reagerer på en informasjonsbrosjyre fra Statens Vegvesen, som omtaler en veipakke positivt, H og Ap er for pakken, Frp mot.
Ungdomspolitikere overtalte i går Audun Lysbakken (SV) til å droppe talen ved Langhaugen videregående skole i Bergen onsdag. Lysbakkens tale skulle være partipolitisk nøytral og handle om demokratiet og betydningen av å bruke stemmeretten. «Jeg hadde ikke tenkt å si at folk måtte stemme SV, men at det er viktig at de stemmer».
Litt mye hårsårhet både i Harstad og Bergen.

Dårlig kobling

Først var det filmanmeldelsene. Så kom ulike ytelser. Nå er det politikerinnsats i debatter. Og i Dagbladet har man en kommunebørs, der partiene rangeres etter ytelser i kommuner der de har ordføreren. Dagsavisen forteller at «SV-kommuner bruker mest på åivate helsetjenester»
En åpenbar feilkilde at der et parti har rent flertall - og det er neimen ikke mange steder – står det en koalisjon, der man gir og tar, bak ordføreren. Å bruke ordførerverv som eneste premiss for hvem som styrer en kommune uten å se på koalisjon bak, er nokså håpløst. En annen feilkilde er at behov og alderssammensetning kan variere betydelig i ulike kommuner. En tredje er måling og vurdering av kvalitet kontra kvantitet .
Lite informativ presentasjon.

«Stuper» og «fosser»
I en VG-måling for Trondheim i går , får H 20.1 pst, opp 5.1 pst fra resultatet i 2007. «Høyrekrise i Trondheim: Stuper» er overskriften. Ap går ned 3,6 pst.
Det kommer alltid an på øynene som ser.

En måling for Adresseavisen i dag forteller at «spenningen er total før valget i Trondheim. De borgerlige partiene har tatt inn tre mandater på to uker, og stillingen er nå 34–33 i rødgrønn favør. Med Rødt eller KrF på vippen.» Her får H 26.2 (+11,2 fra 2007) og Ap 39.3 (-4.6). Ingen lyspunkter for SV, ned fra 8.2 til 5.4. V øker, de øvrige har tilbakegang fra 2007.
Blir det rødgrønne "utstillingsvindue"t lukket?

«Ap fosser frem», skriver Dagsavisen på 1.side, med bakgrunn i en meningsmåling utført for VårtLand, Nationen og Klassekampen. I motsetning til de andre meningsmålingene som er offentliggjort de siste dagene, er dette en måling som spør hva folk ville stemte ved stortingsvalg. Og da kan man spørre om hvilken foss, de første målingene etter 22.07 hadde Ap-tall på over 40, nå er det rundt 35.
Det er to år igjen til stortingsvalget i 2013. Og enkelte som lager overskrifter kan med fordel lære sge å omgås tall med litt større edruelighet

Notert
Kristin Halvorsen er på besøk på Nesodden (som har SV-ordfører). «Kampen mot matematikkangst er dagens tekst», sier hun. I DN kommenterer Kjetil B.Alstadheim: «Selv har hun ikke matteangst. Den tidligere finansministeren har ikke tallskrekk heller. Hun er bare litt bekymret for prosenter. Små prosenter.»

Ap fikk 70 pst av stemmene i Vågå i 2007. Plassene i kommunestyret deles med SV og Sp. Blå partier finnes ikke. Heller ikke i nabokommunene Lom og Skjåk. Lederen av det lokale SV-laget sier at et knallhardt husmannssystem forklarer den rødgrønne dominansen. I år stiller Frp liste foer første gang.

Thorvald Aspenes, ordførerkandidat for Frp i Porsanger, er en av dem som i disse dager møter gamle uttalelser.I 2009 sa han i et intervju med den samiske avisen Sagat: «Den nye sameretten er det største landssviket siden Vidkun Quisling og Nasjonal Samling kuppet Norge i 1940. Og når man hører same¬tingspresident Egil Olli snakke om «det samiske riket», bruker han samme terminologi som Hitler før andre verdenskrig». Han kommenterer: «Jeg ville ikke sagt det samme i dag».

"En guide i den politiske jungelen"; Venstresida løfter arbeidsfolk opp, mens høyresida trykker dem ned". Fellesforbundets valgmagasin

Aps ungdomskandidat i Eid kommune i Sogn og Fjordane, Aleksander Raftevold (18) sier til Fjordabladet at han kommer til å stemme Venstre – og vil ha Alfred Bjørlo (V) som ordfører. Han ble spurt av Aps ordfører, og visste ikke helt hva han takket ja til.

Sitatene:
Høyre gir Ap hard kamp om å være landets dølleste parti. Natt og dag

Kristin Halvorsen har parkert. Trygve Hegnar

Fra twitter:

De færreste setter seg til å spise middag før maten står på bordet, så det må sykkelveier til før folk flest sykler til jobben Lisa Frøyland

Frp vil ha mye mindre skatter og avgifter og mye mer velferd.Hiv på seriemesterskap til Brann så får dere min stemme! Ketil Steigen

Det lages mye seriøs journalistikk innenfor feilmarginene om dagen Jacob Prebensen

Finst det berre ein professor i samanliknande politikk i detta landet? NN

Begynner å festne seg et valgkampinntrykk av SV i krise nå. Blir vanskelig for partiet å snu. Svein Tore Marthinsen

Syns noen kan sende Mangnhild Meltveit Kleppa på kollektivkurs til Japan, hvor du får forsent-lapp om toget er 1 min forsinket. YvOnN

Blenda-hvitt møte i Civita diskuterer det flerkulturelle Oslo. Langt frem til integrering. Trygve Monsen
Blogglisten

1 kommentar:

  1. Det var Høybråten, ikkje Hareide, som sa "KrF har vært med i alle samarbeidsregjeringer på ikke-sosialistisk side etter krigen. Vi har vist at vi er opptatt av å ta ansvar, og det er vi fortsatt rede til. Men vi søker ikke makt for en hver pris. Vår oppfatning er at den sittende regjering trenger avløsning. Særlig SV drar i feil retning i viktige spørsmål om samfunnets verdigrunnlag." http://www.minervanett.no/2008/06/13/skal-vi-danse/

    SvarSlett