tirsdag 23. august 2011

Valgdagbok (VIII): Hva betyr TV?

Det er mer spenning foran den første partilederdebatten enn det pleier å være. «Demokrati er jo debatt og å ha ulike standpunkter, men jeg tror det kan bli en litt roligere tone og litt færre krasse angrep», sier Jens Stoltenberg til NTB. Siv Jensen håper diskusjonen vil dreie seg om politiressurser og beredskap, men «jeg venter meg angrep på oss. Det har jeg ingen forståelse for». Verdighetsgaranti for de eldre og skole kan bli sentrale tema.

Det er uvisst skal slike debatter betyr for de som skal avgi stemme. Valgforskerne kan i alle fall fortelle at over halvparten av de velgerne som vil delta har nå bestemt seg for sitt valg. Men mange bestemmer seg sent, om lag en av tre bestemmer seg den siste uken. Og ca en av ti på selve valgdagen. «Det er disse stemmene som på mange måter avgjør hvilken vei det vil blåse i år. Hvilke partier vil lykkes best med mobiliseringen de siste ukene og dagene»? spør Svein Tore Marthinsen. Han tror at det partiet som lykkes med agendaen og har den beste bredden, vil vinne valget. «Men en viktig utfordring er å balansere mellom å søke bredde og spisse sine sterkeste områder».

Vil debatten få en roligere form enn tidligere? Kan det tenkes at politikerne får tid til å gjennomføre resonnementer, samtidigsom programlederne gir gult kort og avbruter for omgående bevegelser og repetisjoner? Vil vi få en saksdiskusjon eller mye dveling ved det politiske spill, mulige samarbeidsmuligheter etter valget, for eksempel i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo? Iscenesetter programlederne heller krangler enn å drive kritisk utspørring? Vil valgkampen totalt bli preget av balansert og grundig dekning av partienes politikk, hva med samfunnsoppdraget?

Det er positivt at dette er en samsending mellom NRK og TV2, på den måten blir ikke de sentrale fjesene overeksponert. Programmet skal ledes av rutinerte Oddvar Stenstrøm og Nina Owing. Sistnevnte sier: «Jeg tror politikerne vet at det alltid er vi som bestemmer».

Det vet de nok. Både om politikere og om programledere kan jeg ellers si med min kollega på Venstre-benken i Stavanger bystyre, humoristen Per Inge Torkelsen: «Du beveger du deg heile tidå ytterst på stubet, og der balanserer du på ein egg. Det kan skjera seg, og du kan skjera deg og du kan detta ner»

Varmere KrF-SV

Fremskrittspartiet har i sterk grad fått valgkampen til å dreie seg om dem. Dag Hetbjørnrud i Ny Tid er en av dem som er bekymret, og han mener et mottrekk mot Frp kunne være å oppheve de klassiske motsetningene og åpne for økt politisk idédugnad. «Venstre, KrF, Sp og SV har i mange kjernesaker mer til felles enn de har med storpartiene Høyre, Frp og Ap. Det kunne vært spennende å se en nærmere ideologisk drøfting disse fire småpartiene imellom».

I denne sammenhengen registreres at både Ap og SV nå inviterer KrF inn i den rødgrønne koalisjonen i Trondheim. «Det kan danne mønster for et tettere samarbeid mellom partiene nasjonalt", mener Rune Olsø i Trondheim Ap. Det interessante her er SVs åpning for KrF, tidligere klart har partiet sagt tvert nei.

Meningsmålt
Meningsmålerne får det travel fremover, og sjelden har det nok vært så vanskelig som i år. Flere unge vil stemme, flere enn vanlig kommer til å forhåndsstemme, mikke alle som skier de vil stemme kommer til å gjøre det osv. I går kom en måling for TV2, i dag kom Dagbladets: Resultatene forteller om stor samstemthet for noen, klart sprik for V, Sp og Frp. Tallene (Dagbladet først): Ap 34– 32.8, SV 4.7 – 4,7, Sp 4.3 – 6,7, R 1.7 – 2,3, H 26 – 25.7, Frp 16 – 12.5, KrF 6.1 – 5,6, V 3.9 – 6.5, Andre 2.8 – 3.4

Ett klima på vent, ett normaliseres

I går kom den første alvorlige konfrontasjonen mellom regjeringen og opposisjonen minus Frp. Klimameldingen er nok en gang blir utsatt - denne gangen til våren 2012.Meldingen, som skal beskrive hvordan Norge skal kutte 20 prosent av klimagassutslippene, skulle opprinnelig komme allerede i 2010, men ble utsatt først til våren, og så til høsten 2011.

«Det blir veldig mye tautrekking departementene imellom. Alle er enige i målet om 20 prosent kutt, men samtidig kommer hvert enkelt departement til å arbeidemiljøvernminister Erik for å få en minst mulig andel av klimagasskuttene innenfor sin sektor», sier Solheim. «Kuttene skyldes også problemer i byråkratiet etter 22. juli».

Knut Arild Hareide (KrF) synes ikke det er noe holdbart argument i denne saken. Høyres miljøpolitiske talsmann, Nicolai Astrup mener at «uenigheten er åpenbar og har vært kjent lenge, og krever politisk lederskap å løse». Venstres Trine Skei Grande: «Dess mer meldingen blir utsatt, jo mer taper miljøet og norsk næringsliv, og jo tøffere blir omstillingen».
Frp står utenfor klimaforliket, og mener Solheim nå bør erkjenne at målsettingene var urealistiske.

Klimaet er på vent, men det politiske klimaer er normalisert.

Sitatene
Ser du på gjennomsnittsinntekten til velgerne, er det to overklasseåartier i Norge: Høyre og SV Frank Aarebrot, professor

Aps høyreside er omtrent like engasjert i miljøpolitikk som Martin Schanche er i arbeidene til Immanuel Kant. Deres fremste samarbeidspartner heter NHO Natt og Dag

Det viktigste er at vi må takle innvandringen, og dyrke mangfoldet - ikke bare blant taxisjåførene og Oslo Sporveier. Libe Rieber-Mohn, Oslo Ap

Det er ikke synd på Hagen. Han klarer seg. Han er et politisk dyr som ikke lar seg utrydde. Arne Strand, Dagsavisen

Hagen er ikke en løs kanon på dekk, han er et helt krigsskip som har fått løsnet fortøyningene til svilisasjonen.
Jon Wessel Aas,advokat

Kakene til Bergen SV får terningkast fem av Frank Aarebrot , mens KrF er på topp i kaffe: «Partiet har høy kaffekompetanse fordi de ikke har lov å drikke noe annet».

Aps fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt sier: "Vi er jo enige med Høyre i 95% av sakene". Kanskje greit med et sterkt SV. Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SV

Vi fosser fremover, og har 0,9% på dagens meningsmåling. Dette går veien! Byluftlisten i Bergen

Fra twitter

Politikk er showbusiness for stygge mennesker. For å sanke stemmer sier de at jorda er "litt flat, og litt rund". TVP Norway

Politikeres bruk av sosiale medier: Siv er Drammen og Kristin har fått fisk. Gi oss heller ny innsikt og friske synspunkter. Lars Thue

-Kjenner du igjen en Venstre-velger?
-Det hender. De er ofte opptatt av miljøpolitikk, og de ferdes gjerne på sykkel, sier Stein Inge Dahn, Mandal, med et smil til Fædrelandsvennen.

Jeg har stått på stand. Hva skiller partiene, ultralokalt? Fargene. Individene. Telt eller parasoll. Ordlyden er lik! C. Thunem –Saanunm

Prøvde å sette meg inn i lokalpolitikken lørdag formiddag og lærte at alle partier er for ballonger. KathrineTveiterås

Gremmes over skitkastingen i politisk kvarter... Trodde vi skulle ha en sivilisert valgkamp i år» Morten P. Røvik

Det er ikke viktig at folk stemmer. Det er viktig at folk har et bevisst forhold til politik og hva de stemmer. @ukorrigert

SV sin skulepolitikk høyrest meir og meir ut som ein dårleg utgåve av Brave New World, berre alle borna må gå i Epsilon-klassen. Kristian Berge Nessa

Ser ut til at TV2 og NRK faktisk tar på alvor at årets val er eit lokalval. I så måte blir dette eit historisk val. Dag Idar Jøsang

Hvis jeg var politiker, ville jeg valgt følgende slagord: "Tenk stort om de små!" Tore Humstad

Valkampen i Kristiansand ser ut til å ha degenerert til småkrangling om ordførarkjeda. Alf Holmelid, SV

Litt sært at Libe Rieber-Mohn publiseres tweets mens hun faktisk står og snakker hos. Der røyk troverdigheten. Audun Blegen


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar