onsdag 17. august 2011

Valgdagbok (III): Sorg og omsorg

«Sorgen er nasjonal, omsorgen er lokal» - en presis formulering av Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe, KrF. NRKs valgstart ble meget rolig, til tider nesten kjedelig, preget av en noe famlete start. En uryddig mix av litt politikk og mange (og gode) selvfølgeligheter om 22.07 og tiden etterpå. Å få en god debatt (og rimelig rettferdig taletid for den enkelte) med 8 deltakere er umulig, og jeg regner med at de neste programmene får såpass temperatur at seerne ikke kjeder seg. Godt oppsummert av Knut Johannessen (@voxpopulinor): «Et par slike debatter til ,og den økte velgeroppslutningen fordufter like fort som et valgløfte».


Men det er utmerket at det er representanter for lokaldemokratiet som trekkes frem, ikke rikssjiktet. Noen av dem vil kanskje befinne seg der etter 2013. Bjørg Tysdal Moe kan bli KrFs 1.kandidat i Rogaland, Ulvik-ordfører Mona Haugland Hellesnes( «vel talt», sa NRKs programleder Erik Wold da hun avsluttet) kan fort havne øverst på Hordaland Venstres liste. Og hva om Christian Hintze-Holm, Nesoddens populære ordfører som gjorde et meget positivt inntrykk, kunne havne øverst for Akershus SV?

Fabian Stang, ordfører i Oslo, prøvde å dreie debatter over i mer konkretpolitisk retning. Han fremstår etterhvert som en nasjonal kjendis men Christian Tybring-Gjedde (ja, det er han) minner oss om at ting endrer seg fort i politikken: «Frp har hatt troen på Stang lenger enn det Høyre selv har. Det var Frp som trumfet gjennom Stang da Høyre ville ha Kjell Veivåg (V). Det var på nippet at Høyre ikke stemte på sin egen kandidat. Siden ble Stang veldig populær, og Erna beskriver ham som uunnværlig. Ting endrer seg i politikken. Det godtar jeg»

Skal vi snakke kommunevalgkamp, og det bør vi, er eldreomsorgen viktig. Frp-leder Siv Jensen har besøkt et Lotte-hjem: « Mennesker som bor på sykehjem, må få større rett til å bestemme selv over sin egen hverdag, og at man må ta vekk litt av institusjonspreget og få mer oppmerksomhet rundt at sykehjemmene er hjem for beboerne».

Fra ungdomshold kommer et annet moment: «Om jeg var 60+ år ville jeg satt pris på om det ikke bare ble snakket om eldreomsorg, men også hvordan jeg kunne arbeide så lenge jeg ønsket.» Jørn Kyle Finnesand (FrpU), Rogaland

I forlengelsen av dette: Om 5 år begynner de store etterkrigskullene å passere 70 år, og dette er begynnelsen på en sterk vekst i behovet for sykehustjenester og andre helsetjenester – eldrebølgen. Her i Rogaland vil behovet for sykesenger være over 50 pst høyere enn i dag, om man bruker dem på samme måte som nå. Rimeligere kommunale behandlingstilbud skal erstatte dyrere sykehusinnleggelse. Kommunene skal stimuleres til å etablere alternativt behandlingstilbud gjennom medfinansieringsansvar for sykehusene. Her står utfordringene i kø.

SV har et sterkt ønske om å komme sterkere på banen når det gjelder innhold i eldreomsorgen. Kristin Halvorsne har vært på Vålerengen bo- og servicesenter, og fra å være et barne- og ungdomsparti vil partiet prøve seg med en egen eldresatsing: «Debatten om konkurranseutsetting og anbud sporer av, det viktigste for oss er å fokusere på kvaliteten og innholdet i tilbudet». Nestleder Bård Vegar Solhjell supplerte: «Man skal få lov å velge hvor man vil bo, når man vil stå opp, mat og kulturtilbud».

I den andre enden av livsløpet er KrF opptatt av adopsjon og abort. Knut Arild Hareide har nylig forlovet seg, og en rekke bildeoppslag forteller at det ikke.var noe ugunstig strategisk tid tidspunkt. Han vil nå firedoble engangsstønaden for å høre det enklere å få barn når folk ønsker det. «Ingen skal måtte ta abort av økonomiske årsaker». Hans partifelle, unge og energiske Kjell Ingolf Ropstad i Aust-Agder peker på at «dersom bare 5 % av de som planlegger abort heller velger adopsjon i stedet, ville det ikke vært noe særlig kø eller ventetid på å få adoptere heller».

Hareide sa i går at avstanden til Frp har økt. «Det er derfor naturlig for KrF å finne andre partnere i kommunepolitikken. Vi legger ingen føringer for hvilke partier våre lokalpolitikere skal samarbeide med, men både Ap og Høyre er viktige samarbeidspartnere rundt om i kommunene.» Det er nok med KrF som med andre partier, i lokalpolitikken treffer man de allianser som gir partiet mest uttelling.

Mediene og andre partier viser Carl I. Hagen stor oppmerksomhet for uttalelser i saker som har lite eller ingenting med kommunevalget å gjøre. Jeg deler den oppfatning sjefredaktøren i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, tilkjennegir i dag: «Fordømmelsen har en tendens til å fungere mot sin hensikt». Han peker også på at Frp-politikere er ofre for en mediedramaturgi de ikke selv kontrollerer.

I går skrev VG:
Siv Jensen tar nå et oppgjør med sympatibølgen Ap opplever på meningsmålingene.
-Jeg skjønner at veldig mange mennesker umiddelbart etterpå reagerer i affekt og er veldig følelsesladet i forhold til dette. Men jeg tror ingen ting på at det norske folk plutselig har blitt sosialister. Det handler egentlig bare om å få tilbake debatten som vi hadde før, sier Jensen.
-Du sier at den sympatibølgen som har vist seg på meningsmålingene nå kommer til å forsvinne?
-Jeg har ingen forutsetninger for å konkludere på det.


Senere på dagen kommenterte Torbjørn Røe Isaksen, klarttenkende stortingsrepresentant for Høyre: «Men legg merke til språkbruken: Siv Jensen “tar nå et oppgjør med”. Det gir et inntrykk av at Jensen bevisst har planlagt dette utspillet akkurat nå, og hun tror — og håper — ikke bare at sympatibølgen vil legge seg. Hun “tar et oppgjør” med den. Det impliseres dermed at Jensen er kritisk til både velgerne og sympatien de viser. Dette er den samme logikken som gjør at uttalelser til en journalist som ringer blir “et utspill”. De kaller det mediedramaturgi. Mulig det. Villedende og unødig polariserende er det like fullt.»

Nesten 80.000 færre velgere som satt hjemme ved forrige valg vil stemme Arbeiderpartiet nå enn for fjorten dager siden. Det viser bakgrunnstallene i kommunevalgbarometeret TNS Gallup har laget for TV 2 og politisk.no. Det er likevel ikke sikkert at stallene forholdsvis raskt vil falle ned på Ap-nivået før 22.juli. Uansett skal partiet balansere forsiktig. Jens Stoltenberg var i går i Bodø og åpnet høstsemesteret for 1000 studenter. Han brukte ikke ordet Arbeiderpartiet en eneste gang, men snakket om at angrepet på AUF og mot regjeringskvartalet var et angrep på hele det norske politiske systemet. Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen fra Høyre, Nordland, sier til VG at han ikke er i tvil om at Stoltenberg var ute i valgkampærend, «han bør kalle en spade for en spade, klart dette er valgkamp». Jeg synes nordlendingen Kristiansen burde se litt større på tingene og være glad for statsministerens besøk (som sikkert var avtalt i god tid før 22.juli) på det nye universitetet.

AUF-lederen, Eskil Pedersen, forhåndsstemte i går. «Høy valgdeltakelse vil være det beste svaret på terroren», sier han, og oppfordrer til forhåndsstemming. Jeg er helt enig i første del av utsagnet, men er han bekymret for at sympatibølgen skal avta og at noen ombestemmer seg? «Det er for tidlig å si om denne tendensen (høye tall for Ap) vil holde seg gjennom valgkampen. De andre partiene vil nok tjene mer på at velgerne venter til nærmere 12. september» , sier valgforsker Bent Aardal. Trolig har han et poeng.

Et av de mest oppfinnsomme innslag har hatt lang modningstid. Bjarne Sommerstad, gårdbruker og Sp-ordførerkandidat i Andebu, sådde kornene til høstens valgkamp allerede i februar, På ett av jordene har han plantet partiets logo, den grønne firkløveren, i kløver. Logoen er 60 meter i diameter og lett synlig fra veien. «Nå er åkeren gulmoden, og kløveren på sitt grønneste. Sp er opptatt av å bli lagt merke til. Deretter kan vi synliggjøre politikken», sier Sommerstad.

I en annen kommune i Vestfold, Lardal, kan det bli det som Aftenposten kaller det store svogeroppgjøret. 1.kandidate for Sp har to søstre som er gift med hhv ordførerkandidaten for KrF og for Høyre. De skal sammen kjempe mot Ap-ordføreren som har hatt støtte fra SP, dette er mer usikkert nå.

Selvangivelse: «Etter 39 års medlemskap og aktivitet på ulike nivåer kjenner jeg partiet godt. Det er Norges mest fantastisk samling av individualister med tro på fellesskapet.»(Kjell Rønningsbakk, Orkdal SVs førstekandidat)

Fra twitter:
Nå må Venstre og Trine Skei Grande komme seg ut av AP-fella som også Sponheim gikk i da han snakket mer om FrP enn egen politikk. (Ronnny Fagereng)

FrP-syklusen: 1.si noe ufattelig dumt, 2.få kjeft, 3.angre det du sa og grin litt, 4.dementer og skyld på noen andre, 5.tilbake til punkt 1 . (Inge Martinsen)

Frp går frem 3 prosentpoeng i Oslo. Har ikke folk lest kommentatorenes innsiktsfulle analyser? (Halvor Dahl)

Hørte en debatt med Carl I. Hagen på Politisk kvarter i morges. Oppdager plutselig at NRK er motdebattanten. Det var et intervju!.( Geir Magnus Nyborg)

Tror Frp har lyktes med et eller annet. Mye oppmerksomhet rettet mot dem og all diskusjon på deres banehalvdel. (@radiohode2=

Finnes det en mer effektiv måte å kjede velgerne på, enn å snakke om å ha bevilget X milliarder i år Y til formål Z? (Andreas Hardhaug Olsen)

Ord for dagen: «Før eller siden må noen til og med si noe morsomt» ( Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv)
.Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar