lørdag 20. august 2011

Valgdagbok (VI): Farlige bølger

Meningsmålinger kan være ekstra usikre foran årets valg. Dagens i VG indikerer at for første gang siden 22.07 opplever Ap en nedtur, men sammenlignet med 2007 er det god fremgang. Høyre, Frp, Venstre og Rødt går frem, de andre tilbake. Ungdom, innvandrere, valgdeltagelse, forhåndsstemmer – alt dette er faktorer som signaliserer stor usikkerhet.

Vi kommer til å få se mange eksempler på glede over gallupfremgang, bortforklaring av tilbakegang og overtolkning av tall. I går presenterte Bergensavisen en måling som TV2 ga tittelen «Venstrebølge truer Frp-makt i Bergen» . Den ga Venstre et tosifret tall (10,1), den høyeste oppslutning på 14 år. I den samme målingen ble Bergens-velgerne spurt om stortingsvalg, der fikk V 7,3. V-sympatisører over det ganske land la ut begeistrede lenker og kommentarer på twitter.

Bølger trekker seg ikke sjelden tamt tilbake. Vi som har fulgt førvalgsmålinger siden galluptallene ble kjent offentlig i 1965, har lært av bitter erfaring å stille glede i bero til de virkelige tall kommer, det har vært mange skuffelser. Store fremganger en måned følges gjerne opp av tilbakegang måneden etter. Hold hodet kaldt.

Oppsøkende SV-tjeneste

SV barsker seg i integreringsspørsmålene. Nå vil Audun Lysbakken og Kristin Halvorsen gå nye veier for å få innvandrerkvinner i jobb. I en tiltakspakke for norske kommuner går de inn for en oppsøkende tjeneste som skal banke på hjemme hos innvandrerkvinner for å trekke dem ut i arbeidslivet. De vil stille betingelser for å motta sosialhjelp og tvinge innvandrerbarn på SFO i forsøkskommuner., og konfrontere de som bryter med norske kjerneverdier. "Vi skal bli mer konfronterende på vårt verdigrunnlag. Vi må sørge for at de aksepterer ulike klesstiler, at de aksepterer homofili og for all del at de ikke aksepterer tvangsekteskap."

Men har vi ikke hørt noe lignende før? Jovisst, i helgen foreslo Carl I. Hagen: «Oslo bør opprette en egen etat for å følge opp innvandrerfamilier, og sikre deres integrering i hovedstaden». Men ikke frivillig, «denne etaten må ha mulighet til å gå inn der det er nødvendig med pålegg og oppfølging».

Sant å si er jeg ikke i stand til å se særlig forskjell på forslagene. Og så kan vi bare vente på diskusjonen om hva som er norske «kjerneverdier».

Fp-suksess

Det er i asylsøker-/innvandringspolitikken at Frp har hatt størst suksess i norsk politikk. Partiet har alltid ligget godt til høyre for de andre partiene, men når noen har begynt å minske avstanden har Frp gått enda et lite stykke. Langsomt, men sikkert er norsk politikk endret i strammere retning.

Det ligger en interessant quiz ute på nettet. Svaralternativene er Carl. I. Hagen (frp). Aps byrådslederkandidat i Oslo,LibeRieber-Mohn, eller begge:

1.Hvem har foreslått å gjennomføre psykologiske undersøkelser av asylsøkere for å identifisere potensielle voldtektsforbrytere?
2, Hvem har foreslått å internere asylsøkere som ikke har identifikasjonspapirer?
3. Hvem har uttalt at «hadde det ikke vært for innvandrere hadde det ikke vært boligkrise i Oslo»?
4, Hvem mente at vi burde sende kosovoserbiske flyktninger tilbake til Serbia, på tross av klare råd fra FNs høykommisær for flyktninger?
5. Hvem beordret Utlendingsdirektoratet til å gjenoppta retur av asylsøkere til Hellas, til tross for at fagetaten selv mente at forholdene der var uverdige og rettssikkerheten ikke var forsvarlig?
6. Hvem har sagt at «Innvandringen må begrenses, og da først og fremst den fremmedkulturelle»?
7. Hvem har Sosialistisk Ungdom sagt at har «et forkastelig syn på mennesker på flukt»?
8. I 2009 ville Kirkens Bymisjon åpne en helsestasjon for de om lag 16.000 papirløse innvandrerne i Norge. Hvem uttalte i denne sammenheng at «det er uheldig med tiltak som oppfordrer til en forlenging av deres ulovlige opphold. Framtiden deres ligger i hjemlandet»?
9. En norsk jente ønske å gifte seg med sin argentinske kjæreste. Hvem har foreslått at kjæresten må ha fire års arbeid og/eller utdanning bak seg i Norge for å kunne få oppholdstillatelse og leve sammen som en familie?
10. Hvem har sagt at «et samfunn uten etniske minoriteter er et samfunn i harmoni»?

Svar sist i bloggen

Og navet var…? Han har mye makt, men bare én av ti vestfoldinger vet at fylkesordføreren deres heter Per-Eivind Johansen og representerer Høyre. Han gir mediene hovedskylda, forteller Tønsberg Blad. «Fylkeskommunen er ikke det forvaltningsnivået pressen beskjeftiger seg mest med». Montro hvorfor?

«Kvinnfolka krangler»: I nabobyen Larvik er det glede hos Knut Anvik, Frp:
-Jeg er glad for at vi skal slippe å se noen av de derre debattene som har vært de siste årene på TV, hvor kvinnfolka sitter og krangler så busta fyker og man ikke kommer til orde med fornuftige synspunkter, sier han.
- Er det spesielt kvinnfolkene som er problemet? spør Østlandsposten.
-Jeg synes det er godt de har Jens i regjeringa. Hvis ikke tror jeg det hadde vært mye krangel.
Noen holdninger holder seg sørgelig godt.

Besøk: Høyres leder har vært på skolebesøk i Drammen, og Tidende kan rapportere:
- Erna!, roper elevene på Marienlyst skole.
- Se, der er statsministeren! roper en annen
.
Kanskje hadde hun hadde sett et bilde av Gro.

Fremmøte: I Ullensaker er det en ungdomspolitiker som bare .har møtt én gang i kommunestyret i løpet av fire år. «Det er nokså respektløst ovenfor de velgerne som stemte den gang. Og hva er motivet er ved å fremstå som engasjert og opptatt av lokalmiljøet når man aldri møter opp i de organer man er valgt" ? spør Tom Staahle i Ullensaker FrP.

Kanskje har han lært litt av Carl I. Hagen, som ifølge Aftenposten (12.03.2008) i løpet av 18 måneder bare hadde deltatt på to og et halvt møte i finanskomiteen og Oslo bystyre. I tillegg til lønn som stortingsrepresentant fikk han utbetalt 1000 kr hver måned fra kommunen.

Bom: Frank Willy Djuvik, Frp, inviterte alle ordførerkandidater i Førde til debattmøte om bompenger. Men ingen møtte frem. «Når partia har gjort eit bystyrevedtak for bompengar, bør dei kunne stå for standpunktet dei har teke», sier Djupvik til Firda.
Dette er en ny variant av det flere av oss har opplevd: flere på podiet enn i salen.

Glemte pressen: Per Armand Thorbjørnsen (V), Stavanger)er et klassisk eksempel på at det hjertet er fullt av, bobler handlingen stundom over med. "Thorbjørnsen snakker seg varm om at byens største velferdsutfordring er å skaffe flere boliger til vanskeligstilte. Plutselig kommer en mann bort og trykker begge hendene hans. Det er sjelden man hører så gode ord som det du sa om de vanskeligstilte. Det som bekymrer meg er barnefattigdom, sa han. Dermed glemte Thorbjørnsen pressen og pratet videre med mannen som het Kurt Gustavsson mens bilduren fylte Aftenbladets ører"

Ord for dagen: Valgkamp er kunsten å love bare det man allikevel ikke behøver å holde (Carlo Franchi)

Riktig svar: 1. LRM, 2. Begge, 3. CIH, 4. LRM, 5. LRM, 6. CIH, 7. LRM 8, LRM, 9. Begge, 10. CIH


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar