lørdag 27. august 2011

Valgdagbok (XII): Hjelper valgomater?

Gjennomsnittet
Fredag kom en meningsmåling fra LLA, en del av lokalavisene sitt Ung & engasjert-arbeid, en satsing som skal styrke interessen for lokal politikk og samfunnsengasjement. Jeg legger tallene sammen med de øvrige fem vi har fått den siste uken, og gjennomsnittet ser slik ut (avstand til 2007 i parentes):
Ap 32.1 (+ 2,5), SV 4.7 ( -1.5), Sp 6.2 (-1.8), R 2.0 (+0.1), H 25.6 (+6.3) Frp 15.1 (-2.3), KrF 6.0 (-0.4), V 5.6 (-0.3) , Andre 2.9 (-2.4)

Andre målinger
Dagbladet har målt oppslutning hvis det var stortingsvalg. Den tyder ikke uventet på at oppslutningen for Ap daler sammenlignet med tiden like etter 22.07. viser klar nedgang for Ap, -4.7. KrF (+ 1.8), Venstre ( + 1.4) og Frp )( + 0.9) er «vinnere», H får -0.1, for de andre er det små endringer, Sp ligger under sperregrensen.

Bare hver tredje ungdom under 26 år bruker stemmeretten, og nettstedet www.forstevalget.no vil øke dette. På nettstedet kan de stemme på sine kandidater i hjemkommunen (via Facebook og epost). Foreløpig er dette stillingen på landsbasis. 1. SV 20 pst. 2. V 17, 3, H 16, 4. Ap 12, 5. Frp 12, 6. Rødt 8, 7. Ap 6, 8. KrF 6, 9. Miljøpartiet De grønne 1

Bergensavisen hadde i går to meningsmålinger (en for kommunevalg og en for stortingsvalg). Tallene: Ap 25.7 – 27.6, H 37.8 – 32.6, Frp 13.0– 14.6, SV 3.5 - 4.6, Sp 1.8 – 2.1, KrF 5.1 – 5.3, V 7.3 – 8.2. Her er det de samme personene som svarer. Tallene for Høyre burde antyde at kommunevalget også er et personvalg, opp 5,2 ifht stortingsvalgtallene, mens personer i tilfelle slår negativt ut for Ap, SV, Frp og V. ">

Valgomater - kan de hjelpe?
Over halvparten av de velgere som tar partitester mener resultatet har betydning for hvilket parti de ender opp med å stemme på. Det er en overvekt av yngre mennesker som bruker slike partitester. Aftenposten lanserte i går sin valgomat, med 33 spørsmål. Den savner etter min oppfatning noen områder, f.eks. kultur, åpenhet i forvaltningen, informasjonsreglement reglement, miljø.

Statsviter Hanne Marthe Narud savner spørsmål om miljø og skillet mellom vern og vekst, som for eksempel oljeboring i Lofoten og Vesterålen: "Det er en overvekt av yngre mennesker som bruker slike partitester. Den har mange spørsmål om skole og dermed mer rettet mot folk som har barn i skolen."
Jeg er enig med henne i at «man skal se på dette som et morsomt verktøy, men samtidig bør man følge valgkampen». En viss veiledning kan det ligge i testen, men for mange tror jeg flere partier vil ligge rimelig nær hverandre .

Jeg har prøvd valgomaten.Hvis jeg går inn som «over 55» (jeg er 73) og inntekt over 500.000 kr, får jeg dette resultatet for de tre høyeste: V 40.2, KrF 37.9 SV 33.7. Hvis jeg går inn som 35-45 år og inntekt 4-500.000 kr og svarer nøyaktig det samme med samme vektlegging, får jeg KrF 41, V 39.6 og SV 38. Men dersom jeg skulle ha prinsipielle grunner for ikke å stemme på et parti, f.eks. særinteresser (Sp eller KrF) kan ikke det fanges opp av valgomaten.

Lederen av Aftenpostens politiske redaksjon, Ole Mathismoen,har gjort et tanke-eksperiment etter tirsdagens partilederdebatt: Han brenner for bedre skole og bedre eldreomsorg og hadde bestemt seg for at hva politikerne svarte skulle avgjøre partivalget. Hans konklusjon på begge spørsmål etter debatten: «Dersom man la bort spørsmålet om privat eller offentlig omsorg, konkluderte jeg med at det nesten var umulig å velge. Alle partiene ville omtrent det samme, og jeg var enig med alle sammen". Forvirrende enighet?

Sterke reaksjoner

Velgere kan til tider reagere barskt, både verbalt og korporlig. Ett av opptrinnene ved SVs valgstand ved Spikersuppa midt i Oslo sentrum ble tilfeldigvis fanget opp av NRK tidligere denne uken. Videoen viser en kvinne som skjeller ut nestleder Nora Fjelddalen i Oslo SV. Kvinnen avslutter med følgende utsagn: «Hvis han der idioten skulle plaffe ned noen, så var det heller SV sin ungdomsleir han skulle plaffet ned».

Også Ap-politikere på stand i Oslo opplever ufine kommentarer, forteller partisekretær i Oslo Ap Rune Tokle, til Dagsavisen. Han ønsker ikke å være detaljert, men sier at en del utsagn relaterer direkte til det som skjedde 22. juli.

Ordførerkandidat i Sandnes, Pål Morten Borgli, Frp har mottatt drapstrusler tidligere, og nå forteller han: «Jeg var ute med familien og ble konfrontert av en velger som var frustrert over det offentlige systemet. Det var mye aggresjon som førte til en voldelig situasjon og endte med at personen tok kvelertak på meg». Nesten hver femte folkevalgt sier de har vært utsatt for mobbing.

Islamofobi er i ferd med å bli en stueren form for rasisme», har Venstre-leder Trine Skei Grande sagt. I Bergen sentrum ble hun nylig stoppet av tre-fire eldre menn som sa at landet holder på å flyte over av innvandrere, og at de burde ha blitt sendt hjem.. Trine tok opp hansken, «jeg har forbannet meg på at etter det som har skjedd, så skal jeg ikke la slike ting stå uimotsagt. Man skal møte og man skal stille spørsmål tilbake.»

En god oppskrift, enten man møter holdningene i åpent lende eller i mindre diskusjoner på arbeidsplasser eller i selskaper...

Sosiale medier
Politisk deltaking blant ungdom via sosiale medier er reservert en temmelig liten gruppe, rundt 10 prosent er veldig aktive. 40 pst er sånn passe aktive, mens altså halvparten ikke er interessert. «Men dersom ungdomane er politisk engasjerte offline, aukar engasjementet ved hjelp av sosiale medium. Det er heller ikkje sånn at ungdom er polisk engasjerte online i staden for offline. Ungdom som er politiske aktive på nett har òg høg politisk interesse og er ressurssterke», sier forsker Signe Bock Segaard i Institutt for Samfunnsforskning

Ung ordfører
Frps høye oppslutning i Austevoll i Hordaland i forhold til andre sammenlignbare kommuner, er et eksempel på enkeltpersoners betydning. Helge André Njåstad ble ordfører som 23-åring. I 2007 fikk Frp 44 prosent av austevollingenes stemmer. «Vi lever i en kultur der vi er vant til å klare oss selv. Samtidig er det ikke sånn at alle våre velgere er Frp-ere på sin hals. Det handler mer om at folk på øya har sett at vi står på og oppnår resultater i lokalsamfunnet», sier Njåstad til forskning.no

Ingen vinnersak
Eldre har ikke fått noen styrket juridisk rett til sykehjemsplass, sier jusprofessor Aslak Syse, og støtter dermed opp om KrFs og Venstres argumentasjon om at eldreforliket er brutt. Han kaller verdighetsgarantien «spill med ord». Rettighetene til den enkelte er ikke styrket. «Det er ikke innført noen sanksjoner om man ikke oppfyller garantien».
Statsminister Stoltenberg mener på sin side at «vi har gjort vi sa det vi skulle gjøre».

De eksemplene som nå dukker opp i media om 100-åringer som det ikke er plass til, 96-åringer, 92-åringer og mange andre som burde få plass, burde få enerom osv, har imidlertid tyngre gjennomslagskraft enn Stoltenbergs forsikringer.
Hver tredje ordfører mener verdighetsgarantien i liten grad utløser klarere juridiske rettigheter for eldre.

Dette er nok en sak der myndighetenes uttalelser eller garantier skaper forventninger uten at det utløses ekstra midler,
Vi har nok ikke hørt siste ord om dette, og den er ingen vinnersak for Ap.


Notert
Kongsvinger SV har satt tre kandidater med innvandrerbakgrunn (Colombia, Kongo og Chile) på de tre første plassene.

Rundt halvparten av velgerne stemmer ut fra lokale saker og kandidater. Den andre halvparten baserer seg mer på rikspolitiske saker eller den allmenne tilliten til et parti, sier forsker Jo Inge Saglie.

Kun hver tredje velger, som stemte SV ved forrige valg, vil stemme på partiet igjen ved dette valget, ifølge en meningsmåling. «En oppsiktsvekkende lav velgerlojalitet», sier valgforsker Bernt Aardal til aftenposten.no. Bård Vegar Solhjell sier partiet også tidligere har hatt lav lojalitet. «Mange steder vil dette valget dreie seg om SV skal være tilstede i kommunen. I mange byer vil det bety forskjellen på om det er rødt eller grønt flertall».

Stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn utgjør totalt 386 700 ut av 3 798 600 som har rett til å stemme til kommunestyrer og fylkesting valget i september. Dette er omtrent 10 prosent av totalen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Kommuner med borgerlig ordfører brukte i fjor bare 6 kroner mer per innbygger til private helsetjenester enn kommuner styrt av en ordfører fra de rødgrønne. Det viser en analyse NTB har gjort av Statistisk sentralbyrå over kommunenes kjøp av tjenester fra private i kommunehelsetjenesten.

"Samboeren min sier at det blir vanskelig å stemme", forteller Trond Martin Sæterhaug, SVs ordførerkandidat i Grong. Hans samboer er datteren til ordfører i Grong.

Sp-leder Liv Signe Navarsete mener hun slapp for lite til i partileder-debatten tirsdag. (Knut Arild Hareide hadde mindre taletid enn henne). Nå mener Navarsete det er på tide å diskutere om stoppeklokken bør gjeninnføres for å en rettferdig fordeling av taletid mellom partiene. "Det var like riktig å fjerne stoppeklokken i partilederdebattene som det burde være å fjerne den i eldreomsorgen", sier Stenstrøm til politisk.no.

Sitatene:
Hagen er ikkje uforsiktig; han er utspekulert. Andreas Hompland i Dagbladet

Jeg bruker plassen i kommunestyret mer som en talerstol enn som et sted for gjennomslag. Dag Westhrin

Fabian Stang kysser gjerne folk på begge kinn hvis de ikke passer seg. Kjetil B. Alstadheim, DN

Som en partisliter sier med ironisk snert: Hva gjør det vel med en oppslutning på firetallet når vi har vært med på å fjerne Muammar al-Gaddafi? Hans Petter Sjøli, VG

Eg et flatbrød til alt mulig. Jens Stoltenberg til Stordalsnytt

Fra twitter
Helt seriøst - hvilken coach lærer alle i Ap å riste på hodet i takt med trykk på ordene? Slutt. Nå. Thomas Smedsrud

Solberg sier at man må dokumentere forskningsmessig, men vil ikke se på forskning som sier at eliteklasser ikke fungerer. Håvard Vognild

Knut Nærum vil innføre bot for å sitte med knærne langt fra hverandre og ta opp et dobbeltsete. Rødt nytt Oslo

Støtten til Ap etter 22/7 er ikke pga medynk, men fordi Stoltenberg og regjeringen taklet massakren forbilledlig. Ketil Steigen

Hareide er rå om dagen. Statsmann in the making! Eirik Rustad

Inntil kommunen klarer å holde Frogner- og Tøyenbadet åpne året rundt, skal almuen ha adgang til private svømmebasseng. Knut Nærum, Rødt

Norsk valgkamp er som en fattigmanns versjon av World Expo! Daniel Heydes


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar