onsdag 24. august 2011

Valgdagbok (IX): God debatt

Det var greit å åpne valgkonfrontasjonen med partilederne. De gjorde en grei innsats. Etter en obligatorisk – og i dagens situasjon nødvendig – åpning, tok det seg godt opp og vi fikk gjennomgående en så god debatt som det er mulig å føre imellom syv partier. Men heretter kan vi gjerne slippe å se særlig mye til dem frem til valgdagen. De kan reise rundt og stimulere troppene, de kan besøke skoler og sykehjem og fabrikker, uten at de trenger et mediene i følget. Det vil ikke skade valginteressen om mediene var mest opptatt av lokale politikere og lokale saker.

De fleste sakene vil vi møte senere i valgkampen. Siv Jensen vil ikke gjøre «knefall» som hun sa, hun vil fortsatt snakke om de vanskelige spørsmålene innvandrings- og asylspørsmålene. Den debatten er viktig, men de neste tre ukene vil det være mest konstruktivt dersom den dreide seg om integrering i kommunene.

I går dreide seg altså om de litt overordnede politiske sakene, noe hadde relevans til kommuner og fylker. Med de gitte rammer og begreninger kom partienes syn rimelig godt frem. De debatterte, selv om forskjellene stundom var mer av semantisk enn reell karakter. Alle vil ha best mulig eldreomsorg, bedre lærere.

Statsministeren kom et par ganger med en betimelig påminnelse, og grep fatt i at de fleste er tilnærmet enige om ganske mye. Han klarte seg ikke fullt så suverent som partileder i går som nasjonal samlingsfigur den siste måneden. Samtidig må det sies at med de påkjenninger han har hatt, var det imponerende i det hele tatt å kunne stille. Hans stilling er blitt grunnfestet, og Jonas Gahr Støre vil nok ikke lenger ligge foran ham i meningsmålt popularitet. En flott statsminister vi kan være stolte av.

Knut Arild Hareide hadde kveldens beste formulering da han på vegne av KrF og V formulerte et «inkassovarsel på vegne av landets eldre». Verdighetsgarantien skulle sikre eldres rettigheter, men her har regjeringen ikke levert,

Hareide hadde også et godt, og for mange sikkert overraskende, innspill i relasjon til «islamfaren» 60 pst av innvandrerne er kristne, «uten at det har merkes på KrFs stemmetall», som han sa i en av flere gode replikker. «Si sannheten med en spøk» sa Horats. Hareide fikk nok mange til bejaende å nikke da han siterte kirkefader Augustins ord om fasthet, frihet og kjærlighet, et sitat jeg har brukt så mange ganger i taler og innlegg at familie og venner sukker overbærende og ber meg finne et annet.

For de av oss som parallelt fulgte twitter, var det påtagelig at tonen gjennomgående var som i de gamle partipolitiske avisene der eget partis prestasjoner ble rost uansett. En av de sterkere kom fra Hareides partikollega på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad: «Du er så goood, Knut Arild!»

Hos politikerne likte jeg tendensen innimellom til å gi andre partier ros for ideer og forslag, som f.eks Trine Skei Grandes ros ril Kristin Halvorsen for barnehagestatsingen, dog fulgt av en invitasjon: «Når vi kan bruke private, frivillige organisasjoner og velge ulike organisasjonsformer for å få det til, så kanskje vi skulle hatt en stor nasjonal dugnad og prøvd ut det på sykehjemsområdet».

Generelt tror jeg opposisjon fremover vil stå seg på i noen sammenhenger også å rose noe av det de rødgrønne virkelig har fått til, samtidig som de tydeliggjør hvor forskjellene ligger.

Uten å vurdere budskapene: Siv Jensen var den som etter min mening kom best ut av debatten, tett fulgt av Knut Arild Hareide. Stoltenberg får bronseplassen, mens Erna Solberg var blekere og manglet litt av den ledighet og gnist som kledde henne og partiet i vår.

Endelig: Stoppeklokkedebatt ble vi heldigvis spart for, men Kristin Halvorsen fikk ikke for lite tid. Samsendingen NRK/TV2 fungerte utmerket, vi ser gjerne mer av dette.

Om alle politikere nok et Augustin-sitat: De elsker sannheten når den avslører seg, og de hater den når den avslører dem

Reaksjonene
Aftenposten (Håvard Narum): «Engasjerende, preget av respekt for andres meninger. «Kanskje er ikke partilederne de beste veilederne når det dreier seg om lokale veivalg. Men i går bidro de til at valgkampen kan bli engasjerende uten at velgerne føler at politikerne bryter ned det fellesskap nasjonene fortsett er preget av.

Dagbladet(Andreas Wiese): "Vi er like flinke til å dele ansvar som vi er til å krangle som skyld. Kan ikke norske politikere løse problemer, er de til gjengjeld gode til å snakke om dem. Det var vanskeligere å få følelsen av at det var viktig å stemme akkurat på den ene leler andre av dem…….Overflateenighet og tverrpolitisk ros var nærmest obligatorisk……..Politikerne våger seg ikke ut over gamle etablerte posisjoner. Resultatet blir tamt".

Han gir 5 til Stoltenberg og Hareide, 4 til Jensen, Halvorsen, Solberg, 3 til Grande og Navarsete.


VG (Elisabeth Skarsbø Moen ): "Innimellom glimtet Stoltenberg til og ble den engasjerte, gestikulerende debattanten vi kjente fra før. Stoltenberg bød til og med på litt selvironi og kom med et par frekke stikk til motstanderne.Stoltenberg er forandret, men han er også den samme. De neste ukene blir han trolig gradvis ivrigere også i debattene. Når valget er over vil han igjen fremstå som litt grå og kjedelig. Det er slik vi nordmenn er".

VG gir 5 til Ap (leserne gir 30,1 pst for innsatsen), Jensen 5 (19.8), Grande 4 (5.5), Hareide 4 (9,5), Navarsete 4 (0.7) Halvorsen 3 ( 8,3). Programlederne fikk 6, «leverte frisk og engasjert debatt uten overtramp….. lover godt for denne helt spesielle og forkortede valgkampen».

Og så kan jo både politiker og vi andre ta med oss VGs siste partipartibarometer, der Ap faller for 2.gang på rad (29,6, nøyaktig som ved valget i 2007) Frp ligger dårligere an, 16,0 ( -1,5, mens Høyre har god margin til 2007 (24,6 (+5,3) De andre partiene: KrF 5,1 (-1,0=, SV 4,7 (-1,3), SP 5,8 (-0,9) V 6,4 (+0,5), Rødt 2,5 (+0,5), Andre 3,5 ( -1,8)

Debatt-twitter

Hareide: Klovnen. Kristin: på facebook. Siv er snurt. Liv Signe er litt taus, Erna er streng, Trine er snill og Jens er rektor. Klassefest! Christer Gulbrandsen

Far Stoltenberg! Hør nå her, barn, jeg skal forklare dette for dere. Wanda Woldner

Kommer nok ikke til å stemme KrF, men Hareide gjorde en god jobb. Faktisk litt imponer. Marianne Teie

Kan jeg stemme på Stoltenberg som ordfører i Nittedal nå? Øyvind Knutsen

FrpSiv: opp som en løve og ned som en ordblind rørlegger. Kurt Singstad

Hvorfor kan vi ha toppidrettsgymnas men ikke toppfysikkgymnas? Heine Vik

Stoltenbergs budskap så langt: Systemet funker. Og egentlig er dere enige med meg. Thomas Havro Hansen

Trine Schei Grande snakker om hva Venstre gjennomførte på 1880-tallet... Fremtidsrettede skole? Danilel C. Hägglund

Programledere og enkelte partiledere ser ut til å ha nulltoleranse for lokale variasjoner. Henrik Glette

FrP, ikke vær redd for muslimene... jeg er ateist og en mye større trussel mot "vår egenart" og "vår kultur". Andreas Arntsen

Jeg er 38 - når jeg trenger sykehjemsplass må jeg sikkert ligge i køyeseng! Tom Staahle
Hersketeknikkene i debatten er vel nokså likt fordelt. Berit Aalborg
JernErna er god på å gi anerkjennelse før hun hogger tak. Smart, tror jeg. ! Christer Gulbrandsen

Well done Stoltenberg, du unngikk spørsmålet helt til jeg glemte det! Mathias B. Queseth.

Integrering i Drammen og Kristiansand
Masud Gharakhani er født i Iran, men oppvokst i Norge. Nå vil han, som Ap-topp, bli ordfører i Drammen, byen, som nest etter Oslo, har størst innvandrerbefolkning i landet )politikk.no). «Jeg har vært tydelig på at folk skal stemme på meg på grunn av sosialdemokratiske verdier og partipolitikk. Men jeg har jo en flerkulturell bakgrunn og er en representant for mulighetslandet Norge. Om du heter Masud eller Jens skal du ha de samme mulighetene til å lykkes. Og i en by som Drammen er det spesielt viktig at vi slår ring rundt «det nye norske vi», sier Gharahkani. Men Tore Opdal Hansen (55), som har vært ordfører i 8 år i en periode der det i byen har skjedd mye positivt som har skapt anerkjennelse langt utover, blir ikke lett å slå.

"Mange har vært redde for at dårligere kommuneøkonomi vil føre til angrep på integreringsarbeidet. Men at SV går i bresjen for dette, er oppsiktsvekkende", skriver Fædrelandsvennen. Tidligere har vært viktig for partiet å spre vanskeligstilte over hele byen slik at de kan bli best mulig integrert. Nå foreslås at det bygges en «institusjonsbydel» på Lund, og kommunens helse- og sosialdirektør støtter tanken.

«Ikke tjent med»

En blogg fra KrFs fylkesleder i Oslo om at mange homofile ønsker å bli heterofile, skapte brudulje. Da budskapet nådde offentligheten, sa Knut Arild Hareide sier at utspilertl ikke er representativt for partiets syn. Avisen fikk tak i en e-post som er sendt ut fra den sentrale partiledelsen til valgkampmedarbeidere: «Erfaringen tilsier at media alltid er interessert i å lage oppslag om KrF og homo-spørsmål. Det er vi ikke tjent med i valgkampen, og det tar fort fokus bort fra våre vinnersaker om barn, eldre og frivillighet».

«Avslør dessertgenerasjonen»
«La min generasjon få gjennomgå, i staden for å vera så opptatt av at ungdom er eit problem. Ungdom er jo nøyaktig like problematiske eller uproblematiske som dei alltid har vore. Det er me som har forandra oss til å bli nokon ekle, egoistiske bandittar».

Det er professor i samanliknande politikk, rikssynsaren med ein aldri sviktande sans for overskriftsskapande formuleringar, Frank Aarebrot, som seier dette i eit videointervju med Landslaget for lokalaviser.
«Den verkelege dessertgenerasjonen i Noreg er jo dei som kom inn i yrkeslivet i 1946 og 1947. Det at dei kallar seg slitets generasjon er ei fornærming mot dei som gjekk i arbeidslivet under dei harde tredveåra. Men dei var solidariske. Mens dagens spaniabrune pensjonistar med andletsløfting har slett ikkje bygd landet meir enn andre».
Aarebrot (64) stemmer neppe Pensjonistpartiet


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar