fredag 19. august 2011

Valgdagbok (V): Økt velgermakt?

En holder seg godt – to står dårligere. Det gjelder SVs beste saker. Velgerne synes SV er det beste miljøpartiet, mens partiet har begynt å miste taket på skole- og barnehage-sakene. Konklusjonene fremgår av boken ”Det politiske landskap” som valgforsker Bernt Aardal presenterte torsdag, med tall hentet fra den store valgundersøkelsen i 2009. Så spørs det om noe har endret seg i velgernes øyne de siste to årene.

Det mest oppsiktvekkende er vel at Kristin Halvorsens store satsing – og gode resultat – når det gjelder utbygging av barnehager ikke har slått bedre ut. Magnus Takvam, NRK, sier det slik: «Arbeiderpartiet får også får æren for å ha satt ut i livet en politikk de opprinnelig var skeptisk til». SV bør derimot være god fornøyd med at vel en tredjedel, 34 pst , av velgerne setter partiet som best på miljø.

Takvam kommenterer: «Forklaringen kan være at partiet likevel tydelig og klart har fått fram at de har påvirket politikken og har kjempet for å dra den i sin retning. Når den gode miljøprofilen likevel ikke demmet opp for velgerflukt i et valg der miljø var høyest på dagsorden siden 1989 , er svaret at det var andre spørsmål som var viktigere denne gang: nemlig regjeringsspørsmålet.»
Og da skjer det samme som vi også har sett når det gjelder koalisjoner tidligere: Det største partiet ser ut til å høste størst gevinst.

Ungdom

Ungdomsdebatten i NRK tok aldri helt av, og den ble avsluttet før den var kommet egentlig i gang. Jeg savnet litt større direktedebatt. Mari Holm Lønseth, H, som tidligere i år holdt en god appell mot Datalagringsdirektivet, Trondheim, var flink, hun er blant dem vi trolig vil høre mer fra senere..

Vil, og bør, Utøya-generasjonen bli et symbolnavn for denne ungdomsgenerasjonen på samme måte som hendelser i 1968 førte til begrepet «68-ere» som levde i ble det i flere tiår?

Større innflytelse på personvalg
?
Har velgerne for liten innflytelse på hvem som skal velges? Ved kommunevalget i 2007 ble hver fjerde representant valgt på grunnlag av personlige stemmer fra egen eller andre lister. Tidligere kunne velgerne stryke kandidater, men Ap, KrF og Sp ønsket ikke en slik ordning, og argumenterte med at organisert stryking av kandidater kan gi få velgere uforholdsmessig stor innflytelse, Høyre, Venstre, Frp og SV viste til undersøkelser som tydet på at velgerne ønsker å beholde adgangen til å stryke, de mente at frykten for at noen få skal påvirke valgresultatet ved strykeaksjoner er overdrevet.

Hvis man vil gi ekstra støtte til en kandidat på den listen man legger i urnen, kan man sette et merke utenfor vedkommendes navn. Hvis man ønsker å støtte en kandidat fra et annet parti, skrives navnene i et eget felt på stemmeseddelen. Når det gjelder den siste type støtte, er det viktig å være klar over at det antallet listestemmer som avgjøre hvor mange og hvem som kommer inn fra et parti. Et eksempel: I Stavanger skal det velges 67 kandidater. Hvis et parti får 4000 stemmer der ingen kandidater fra andre partier er oppført, får partiet 4000 x 67 = 268 000 listestemmer. Hvis det på 2000 av listene er ført opp to kandidater fra andre partier, får partiet 2000 x 67 og 2000 x 65 listestemmer, til sammen 264 000 listestemmer.

Venstres nestleder Helge Solum Larsen – han er ikke ulik Lars Sponheim i det ytre, kommer fra Stavanger – sa i går at "mer demokrati» må medføre at Stortinget gir velgerne større innflytelse over personvalg. De må gis mulighet til å i mye større grad påvirke personsammensetningen ved alle valg, både i kommuner, fylkeskommuner og storting». I de to siste typene valgene er det i praksis umulig å gjøre noe med rangeringen av kandidatene. Mer makt til velgerne, mindre til partiene.

Tenk om det kunne bli mulig å stemme inn Høyrerepresentanter som virkelig ville stemme mot datalagringsdirektivet eller Ap-folk som ville forplikte seg til å gjøre noe med klimautfordringene.

Samarbeide med Frp?

Når vi er i Rogaland, er det greit å ta med at fylkeslederen i KrF, Olaug Bollestad, tar en nasjonal vri og vite om Rogaland Frp er enig med Hagens uttalelser om at «nesten alle terrorister er muslimer» før hun vil fortsette samarbeidet (H, KrF og Frp har flertall sammen i dag).
Venstres gruppeleder i Oslo, Ola Elvestuen, også han nestleder i partiet, gjorde det helt klart at partiet ikke kunne støtte Carl I.Hagen som ordfører. Dette ble presentert som en nyhet , men som Hagen tørt bemerket, «dette har Elvestuen sagt også tidligere».

Fjerne Vinmonopolet?

Unge Venstre slår stundom til med synspunkter som ikke ubetydelige deler av partiet kan ha fordøyelsesvansker med. I går tok UV-leder Sveinung Rotevatn til orde for å åpne for alkoholreklame i Norge og fjerne Vinmonopolet. Til politisk.no sa han at han ikke så «noen tungtveiende grunner for å opprettholde monopol på salg av vin, brennevin og sterkøl, den norske alkohollovgivningen er direkte distriktsfiendtlig».

KrFU fremholder at «menneskers liv og helse er en uaktuell pris å betale for litt mer tilgjengelig alkohol», mens Actis – Rusfeltets samarbeidsorganisasjon – kaller Rotevatn uansvarlig. Personlig tror jeg at a) Vinmonopolet fungerer bra (har aldri vært innom), b) fjerning vil neppe føre til mindre forbruk, c) gårdssalg av lokale produkter burde prøves, og d) følg den gode regelen; «If it ain’t broke, don’t fix i

Pinlig: «Ikke alle tidligere medlemmer av Fremskrittspartiet har sprengt Oslo sentrum i lufta, men alle som har gjort det i år har vært medlemmer av Fremskrittspartiet». Thorbjørn Jungård, Ap, 3.kandidat på fylkestingslisten

Dagens mest originale: Ordfører Simen Bjørgen mener velgerne i nabokommunen Skjåk bør holde seg langt unna hans eget parti. «De bør velge Bygdelista eller Ap. Sp-ordføreren i Skjåk På et møte om samarbeid ble han fornærmet og etter det har vi gjort gjentatte forsøk på å få til nye møter, men det var ikke mulig. Det går ikke an å holde på sånn i 2011». Fylkespartiet vil nok være enig i at sånt går ikke an..

Fotnote og bisetning

Nok en moderne Tuppen og Lillemor-variant Høyres 2.kandidat Bengt Morten Wenstøb i Fredrikstad er fornærmet. Der har det lenge vært en indre kamp mellom Wenstøb og partiets ordførerkandidat, og Wenstøb klager nå over at han «er redusert til en fotnote i partiets valgbrosjyre».

Men fotnoter kan være viktige, omtrent slik det var da statsminister Christian Michelsen i 7. juni 1905 i Stortinget leste en erklæring som i en avsluttende bisetning oppløste unionen med Sverige og gjorde Norge fritt.

Spørsmålet
: «Etter fire uker må det være lov å spørre: Hvor forandret er egentlig Norge?» (Hans Fr. Dahl, Dagbladet)

Liv og lære: 13 Høyre-styrte kommuner har enten innført eller utvidet eiendomsskatten de siste fire årene – stikk i strid med partiets egne skatteløfter (VG)

I vannet: Hver torsdag vil det fra oktober blant annet være mulig å bade gratis i Moheia fritidspark etter at SVs fylkesråd i Nordland, Marit Tennfjord, nå har bevilget penger til pionerprosjektet «Gratis».

Derfor:
«Leif Birger Mäkinen (SV-kandidat i Alta) vinner valg, for han har vunnet Farmen» ( Kristin Halvorsen)

Oppkvikker: «Meningsmåling på 10,1 for Venstre i Bergen. Da ble jeg litt mindre trøtt, etter nok en mikro-valgkamp-natt» (Trine Skei Grande, V)

Bølger
: «Venstrebølge truer Frp-makt i Bergen» (politisk.no). Klok av skade ang. Venstre-målinger før valg vil jeg minne om at noen bølger har en endens til å trekke seg forsiktig tilbake etter at de har nådd land. En bølge er et foranderlig felt, som transporterer energi, men ikke materie.

«Ynkelig knefall: To av byrådslederkandidatene i Oslo, Libe Rieber-Mohn og Marianne Bogen (SV), harundertegnet en høytidelig kontrast med Huseiernes Landsforbund om dette. Slike garantier skal gis direkte til velgerne, ikke til organiserte særinteresser» (Dagbladet)

Påminnelse
: Fylkestingvalget er viktigere enn du tror (Nationen)

Flotteste partinavn: Solrenningslista (Modalen)

Ord for dagen: «Det blir aldri løyet så mye som før valget, under krigen og etter jakten» (Otto von Bismarck)


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar