torsdag 4. august 2011

Poesibyen Larvik

Jeg er i Larvik. Det er et spennende å gå rundt i det gamle Laurvig grevskap, i den kommunen der man noen kilometer utenfor sentrum har restene etter Norges første urbane samfunn, i Kaupang ved Viksfjorden. Der Fritzøe Verk i en lang periode far 1600 og senere var landets dominerende, med forbindelser direkte til de regjerende i København fordi verkseieren var kongens halvbror.


Larvik anno 2011 - Europas poesiby? Både på husvegger og i vakre grafiske utsmykninger og kreative plasseringer det plassert dikt og sitater. «Paradiset finner du i ditt eget hjerte», sier Thor Heyerdahl ved byens museum.

Og det var nettopp byens store sønn som inspirerte mannen med idéen til poesiparken, Louis Jacobys. Heyerdahl bodde i en landsby i Italia. Der er det et sol-ur på veggen. Ved siden av står det skrevet: «Vil du vite hva klokken er, skal jeg fortelle deg det. Det er tid for en ærlig mann å arbeide.»
Hvorfor ikke ha slike sitater og dikt i en hel by? Spurte Jacoby seg selv og lanserte tanken om utstyre en hel by med poesi, som en attraksjon

«Diktet er toppen av eit livsfjell.
Så vidt synleg i tåke, nesten usynleg
i altfor sterk sol.
Diktet er det glade vanvit som vågar
å tale vonløysa midt imot og danse
i utakt med tida.
Diktet er det daglege brød for den eine,
og dyrebar vin for den andre »

sier Åse-Marie Nesse om dikt

Og poesiparken synes å ha blitt daglig brød for mange i Larvik. Det begynte sommeren 2008, med «Hyss» Rolf Jakobsen. Det er for øvrig han som har sagt at «å hamre ut et dikt er en slags gullsmedkunst», og han definerer: «Poesien bygger ytterst ute på en virkelighetsoppfatning der virkeligheten er en annen og noe mer og noe større enn vår daglige lille verden».«Løvetannens bønn» (Harald Sverdrup) kan leses på brostein i en park, og nær ved er «Vi besynger» (Henrik Wergeland) og «Det er langt mellom venner» (Kolbein Falkeid)

Ved det nye kulturhuset har Julia Vance laget bokstav-skulpturer med enkeltbokstaver, tegn og symboler. «Annerledes» tar utgangspunkt i Inger Hagerups dikt ’Våre små søsken’. De tre sterkeste ordene fra teksten (søster/bror/annerledes) er relieff inn på en større båtform av granitt.Den vrir seg utover mot sjøen som om den er i bevegelse og lever.


På et vakkert tre i rustet stål, et stilisert bøketre, finner vi «Veien gjennom Bøkeskogen» av Gunnar Reiss-Anderse, født i Larvik..

Larvik er en poesireise vel verd. Planen er at 100 dikt og sitater skal kunne oppleves innen 2013. Og for å si det med Åse-Marie Nesse igjen:

«Diktet er ein leik på ramme alvor,
eit andpustent pusterom i sentrum av
ein mekanisk orkan.
Diktet er ei høylydt kviskring i dagslys
og demring, ei lita forstyrring i døgnrytme
og rutine.
Diktet er eit landskap og ein veg, ein
draum om det som var og eit minne om
det som kan bli.»


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar