onsdag 16. desember 2009

Dårlig presseskikk i København?

Bør Pressens Faglige Utvalg felle TV2 og VGs dekning av historiens største klimademonstrasjon som brudd på god presseskikk? Det mener Sosialistisk Ungdom SU). Lederen fremholder at disse to spesielt, men også norske medier mer generelt, har sviktet Vær Varsom-plakatens punkt 1.2: "Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk", og 1.4: “Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet" ( NB! - det står rett, ikke plikt).

Det er ingen nyhet at en hund biter en mann, men det er en nyhet hvis hunden biter mannen. Over 20 fly går hver dag fra Stavanger til Oslo. Det utløser bare en nyhet dersom et fly må nødlande eller snu på grunn av at en fugl har forvillet seg inn i motoren eller en passasjer har drukket for mye og sjikanerer flyvertinnen eller…..
To som blir drept i en flystyrt i Norge har større nyhetsverdi enn 20 som dør på tilsvarende måte i Uzbekistan. En familie som drukner på Mjøsa får mye større dekning enn 100 omkomne på en ferje i Malaysia. 250 døde i løpet av et år i bilulykker på norske veier, får mye mindre plass enn 10 som blir drept i en flystyrt. En statsminister som slås ned, får oppmerksomhet, de mange som får en knekt nese i drosjekøen får det ikke.

Slik er - meget forenklet - nyhetslogikken. Nyheter er det uventede, det spektakulære, det menneskelige drama, maktmisbruket, feilgrepene. Nyheter skildrer øyeblikket, følger terminlister og møtekalendere, påviser diskriminering og svake gruppers problemer og konsekvensene av mangelfullt vurderte lover, viser oss mennesker som lykkes i industribygging, tiltak som får ned ulykker på veiene osv.

Noen er opptatt av utenriksnyheter, politisk spill, valg, miljø.
Andre synes at Tiger Woods elskerinner, Tone Damli Aaberges opptredener, Thorbjørn Jaglands manglende stoluttrekking for Michelle O. er viktige nyheter.
En sannhet i Finnfjordbotn kan være løgn i Basra, det som er viktig i moskéen i Islamabad er perifert i bedehuset i Hjelmeland.

Og så kan den enkelte av oss se oss i nyhetsspeilet og spørre: Hva er det vi leser først? Hva fanger vår oppmerksomhet før, eller hvis, vi går løs på det vi selv definerer som seriøse og viktige nyheter av betydning for eget liv og for samfunnsbygging? Er det skandalen, sviket, forbrytelsen, eller er det den nye loven mot diskriminering i arbeidslivet, og den kommunale budsjettkrisen?

Journalister ser, og ser samtidig ikke, det samme. Prioriteringer av politisk stoff er annerledes i VG enn i Vårt Land. Slik har det vært, slik vil det bli - uansett medium. Det finnes ikke - og bør ikke finnes - manualer for hva som er nyheter og hvordan de skal dekkes.

Det som finnes er norsk lov og pressens Vær Varsom-plakat, som sier en del om kildekritikk, overskrifter i forhold til innhold, bruk av bilder i andre sammenhenger, tilsvarsrett osv.

SU vil ikke vinne frem med sin klage. Det tror de nok ikke selv heller, jeg antar at - dersom den i det hele tatt sendes inn - det som de først og fremst ønsker er oppmerksomhet rundt problematikken. De har lært nyhetsmekanikken: En anmeldelse, eller trussel om anmeldelse, slår uendelig mye bedre enn et velformulert leserinnlegg.

Mediene har drevet stor forhåndsdekning foran København-møtet. Situasjonen i ulike deler av verden er belyst, mangelen på vilje til innsats kommentert, miljøkjempere intervjuet, politikere stilt til ansvar.
Når det gjelder demonstrasjoner, husker jeg forøvrig NRK-medarbeider Herbjørn Sørebøs ord: “Eg sit her og lurer på om eg skal dekka ein demonstrasjon som det ikke vert noko av dersom eg ikke kjem”.

Demonstrasjonen i København i helgen var unektelig av en annen karakter. SU har rett i at det er helt spesielt, la oss heller si unikt, når 100.000 mennesker møter opp for å utøve press mot toppmøtet, stiller krav om en rettferdig klimaavtale. Fjernsyns-og avisbildene fortalte mer enn lange artikler om den folkelige protest men også om de ytterst, ytterst få som syntes mer opptatt av å få vist sin egen evne til å skape bråk enn av menneskehetens fremtid. Og dessverre er det alltid slik av noen få ødelegger for de mange.

Media nevner ikke kravene som fremmes”, sier SU-leder Tronsmoen. Et stykke på vei kan hun nok ha rett i at de druknet litt i protestanter som ble sittende bundet i timevis på kald asfalt, uten mat og muligheter til å tisse. Men protestantenes anliggende synes jeg har vært godt ivaretatt i forspillet. Demonstrasjonen var en mektig markering av grasrot- og miljøbevegelses-protest, det har nok de aller fleste fått med seg.

Det stilles spørsmål om ikke VG og Dagbladets journalistikk fra demonstrasjonen er med på å marginalisere mennesker som kjenner klimaendringer på kroppen, om ikke dette er mye viktigere enn de marginale demonstrantene. VG og Dagbladet må selv gjøre sine valg,slik den enkelte av oss kan gjøre våre egne medie-valg.

Naturligvis skal media dekke at nærmere 1000 demonstranter blir arrestert. Det faktum at bare 13 av dem er siktet, bør føre til en skikkelig debatt om rettsstatens prinsipper, lovgivning, politimetoder, åpenhet for politiske demonstrasjoner. Det problematiske ved hendelsene var etter min mening ikke de få voldelige innslagene, men vel så mye danske lovgiveres “Lømmelparagraf” som gjør at politiet kan holde folk fanget i opptil 12 timer dersom det er mistanke om at de kan gjøre noe kriminelt. Med slike paragrafer kan frykten for å markere i helt legitime meningsytringer markeringer bli stor.

Men jeg har også forståelse for at politiet har en nesten umulig balansegang når det gjelder å opprettholde lov og orden. I sammenhenger der en tent fyrstikk kan utløse eksplosjoner, har også de mange, mange idealistiske/realistiske demonstranter selv et ansvar for stoppe dem som åpenbart har andre hensikter enn demonstrasjonens formål.

Men fremfor alt: Måtte møtet i København, i Hopenhagen, gi et resultat som bringer oss nærmere en klode i økologisk balanse. Det er farlig langt dit, men la oss i det minste få oppleve at de mest utviklede landene går med på minst en reduksjon på 40 prosent av egne klimagassutslipp før 2020, uten kvoteordning, og at rike land gir finansiell og praktisk støtte til de land som lider, og vil lide enda mer fremover om ikke noe skjer, for vestligskapt forurensning.
Blogglisten

1 kommentar:

  1. Vel talt!

    Etter mitt syn er hovedproblem med media ikke feil, unøyaktigheter eller uetterrettelighet. Hovedproblemet er hvilke saker de gir plass (blåser opp) og hvilke saker de ignorerer, samt hvilke aspekter ved en sak de fokuserer på (vinkling/framing). Saker kan vinkles uten at man driver med fusk og fanteri.

    SvarSlett