tirsdag 1. februar 2011

Stafett og lokalvalg

Stafett er stafett" (NRK-skiskyting), men valg er ikke valg før stemmene telles opp. Floraen av månedlige meningsmålinger er så stor at omtrent alle partier kan plukke en blomst, holde den frem og forkynne et gledens budskap. Det er forunderlig at garvede politikere lar seg lokke til å gi kommentarer til enkeltmålinger. Der det er store utslag en måned, er det nesten alltid en justering den neste. Det eneste fornuftige er å bruke enkeltmålingene til å lage et gjennomsnittsbilde, og selv det behøver ikke å vært helt dekkende.

Jeg savner svært ofte tall som forteller hvor mange som har svart ”vet ikke”, altså velgere som har plassert seg på gjerdet i et urolig politisk landskap. Mon det ikke er flere enn vanlig, og mon ikke innslaget av tidligere Ap-velgere er større enn normalt.

Etter en turbulent høst med flere feilskjær, tror jeg at flere velgere vil hoppe ned fra gjerdet og lande på den gamle Ap-teigen og dermed gi en vår med ljose dagar, lengting mot en mindretallsregjering, mer liv og song Selvtilliten vil vokse. Antydningene om at ledende politikere har henvendt seg til statsministeren og bedt om at partiet kjører en klarere Ap-linje, kan også gi pluss. Altså: En langt bedre Ap-vår 2011 enn høst 2010.

Det absolutte Høyre/Frp-flertall som noen målinger har vist, tror jeg vil forsvinne som snø i solbakken i slutten av mars. Det vil forundre meg om ikke vi i løpet av kort tid får en liten make up i regjeringens ansikt, noen kommer – andre må gå. Alle tre partier vil bli berørt. Antall statsråder til hvert av dem vil være endret, men det kan bli endringer i departementsoppbyggingen. Bistand og miljø bør være egne departementer, og for å få til SV-kabalen kan Kristin Halvorsen ta forskning og høyere utdanning.

Alle målingene dreier seg om stortingsvalg. Det har vi ikke før om 31 måneder Det interessante er kommunevalgene. Vi vet at tallene her ikke uten videre korresponderer med riksvalg, selv om de rikspolitiske trender også gjenspeiles i lokalvalg. Person-og saksvalg gir stundom markante utslag.

Det er lokalvalgene som kan utløse reaksjoner særlig fra de to små regjeringspartnerne Sp og SV, og avgjøre om rødgrønt fortsetter eller om Ap kan få gjennomført mer av sin politikk gjennom å styre med vekslende flertall – noe som også vil gi Stortinget noe av makten tilbake. I øyeblikket kan det synes som om SV har mindre grunn tilå frykte velgernes dom enn Ap og Sp. Valgets tale i relasjon til tallene fra 2007 kommer til å avgjøre regjeringens fremtid.

I dag offentliggjøres en meningsmåling om det kommende kommunevalget.
Ap: 22,5 (29,6)
Høgre: 30,1 (19,3)
FrP: 17,5 (17,5)
KrF: 4,9 (6,4)
Sp: 5,4 (8,0)
SV: 6,7 (6,2)
Venstre: 6,3(5,9)
Rødt: 2,7(1,9)
(Undersøkelse fra Norfakta og Landslaget for lokalaviser (LLA)24.-26. januar, resultatene er veid mot fylke, kjønn, alder og kommunestyrevalget i 2007. Tusen personer er spurt. Feilmargin for utvalget 3,1 prosent. 21 prosent svarte vet ikke. Seks prosent svarte at de ikke ville stemme, eller ikke ville svare)

Rikssynser Frank Aarebrot tror ikke målingen automatisk betyr et like stort ras av ordførerverv for Senterpartiet (nedgang fra 8,0 til 5,4. Partiet, som sitter på mange ordførerposisjoner rundt om i landet, forhandler både mot venstre og høyre i lokalpolitikken - noe som ikke behøver å bety så store forandringer. Men skulle valgresultatet bli i nærheten av det denne målingen antyder, tror jeg mange posisjoner vil gå tapt for partiet. Skulle resultatet bli i nærheten av det disse tallene (novembertallene var like lite oppløftende) antyder, vil det karakteriseres som et katastrofevalg.Høyre får stadig imponerende tall, og jeg er enig i at partiet ligger an til å få flere ordførere, kanskje særlig i større kommuner. Men samtidig er det jo slik at det er ingen garanti at store partier alltid får ordføreren. Når et lite parti som KrF er i Akershus i forrige periode hadde fylkesordføreren (med Ap-varaordfører) sier det litt om spill og posisjoner. Og at Lars Petter Heggelund (V) er ordfører i hedmarkkommunen Åsnes, forteller også noe om personer og saker.

Frem mot september-valget: Husk at stafett alltid er stafett. Noen brekker staven eller går tom for krefter eller hekter i en sving, noen har helt spesielle spurtegenskaper.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar