mandag 21. februar 2011

La Lofoten være

Dropp alle tanker om mulig oljeutvinning i de sårbare og unike havområdene i Lofoten og Vesterålen. Dropp alle forsøk på å få i stand utsettende kompromisser. Man har allerede mer enn nok kunnskap om farene ved oljeutvinning i norsk naturs indrefilèt. Steng døren og heng skiltet "føre-var-prinsippet" på den. Følg rådene fra tidligere oljeminister Einar Steensnæs: ”Kjør frem det østlige Barentshavet som område for leting og utvinning”.

Oljeindustrien har betydd mye for det moderne Norge. Den har på godt og ondt gjort oss til et av verdens rikeste land, gitt oss en uhyre sterk motstandskraft mot den aktuelle finanskrisen, lagt flere velferdssteiner på det sosiale byggverk, skapt arbeidsplasser og utviklingsmuligheter for nye bedrifter, utviklet kunnskap, teknologi og kompetanse som i neste omgang vil være gull verdt når petroleumsepoken ebber ut.

Det er ikke vanskelig å skjønne selskapenes behov for nye lete- og utvinningsarealer. Ikke vanskelig å skjønne bekymringen for fremtidens på norsk sokkel. Men nettopp derfor tror jeg Steensnæs har et meget godt forslag når hans snakker om å forberede leteboring og aktivitet i Barentshavet. Teknologi og utvikling av dypvanns, havbunnsinstallasjoner gjør dette mulig.
Nordsjøen er åpen, mens i Lofoten og Vesterålen er det en smal passasje som fisken beveger seg igjennom.

Lofoten-Vesterålen er grunnlaget for de store silde- og torskefiskeriene våre, både på kysten av Nord–Norge og i Barentshavet. Dette er matfatet vårt. Hver vinter samles hundretusener av tonn torskefisk i disse områdene for årlig fornyelse, og her er gyteområde vårsild, skrei, hyse, blåkveitye og uer. Det finnes korallrev på havbunnen og tareskog nær kysten,og sjøpattedyr. Mange arter av sjøfugl finner næring i havområdet, kolonier av lundefugl er alle svært utsatt, samt en rekke fiskevær.

I en verden der mulighetene for å oppleve ren og urørt natur i kombinasjon med fornuftig, menneskelig aktivitet blir stadig færre, har Lofoten og Vesterålen store fortrinn.

Oljebransjen må å satse kompetanse og kapital på forskning og utvikling av nye produkter og fornybar energi. Erfaring, kapital, kunnskap og teknologi vil fortsatt være drivkraft for å utnytte eksisterende felt mye bedre, utvinne nye felt langsommere, og samtidig omstille seg til å gjøre Norge best på energi som varer lengre.

Fisk og vannkraft er fornybart. I en interessekonflikt mellom tidsbegrensede og fornybare ressurser og en fornybar ressurs, bør valget være enkelt.
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar