onsdag 29. september 2010

Hoppjenter, Red Bull og våpen

Forfatteren George Bernard Shaw spurte ved en middag sin borddame: – Vil du gå til sengs med meg for en million pund? – Selvfølgelig, tror du jeg er dum? – Vil du gå til sengs med meg for 10 pund? – Hva tar du meg for? – Det har vi allerede fastslått, nå diskuterer vi bare prisen!

Raufoss-bedriften Nammo ble ny sponsor for de norske hoppjentene. Norges Skiforbund markerte seg som en sterk motstander av Aksel Lund Svindal og Petter Northugs samarbeid med energidrikken Red Bull, og var også i harnisk over Northugs deltagelse i poker-VM.

Om Northugs pokerspill sa gen. sekr. Inge Andersen i Norges Idrettsforbund: ”Jeg håper han for framtiden velger andre arenaer å profilere seg på, enn innenfor spill som er forbudt i Norge. Han er kanskje vår mest profilerte toppidrettsutøver, og et forbilde både for barn og voksne”.
Bra.

Om den samme Northug og Aksel Lund Svindals avtale med energidrikken Red Bull, sa Andersen: ”Vi har heller ikke noe mål om at norsk idrett skal bidra til å markedsføre blandevann for sprit”.
Bra - så lenge det varte.

Om samarbeidet med Nammo sier Andersen: ”Dette også er innenfor det som defineres som del av en ansvarlig, norsk forsvarspolitikk, der Norge som samfunn jobber med å skape en sikker fremtid for verdenssamfunnet”.
Er det så enkelt?

Vi har strenge regler for våpeneksport i Norge, men norskeide fabrikker i utlandet må følge det regelverk som gjelder i landet de befinner seg i, uansett hvilke konsekvenser dette har for hvor norsk våpen ender opp. Norske våpen ikke skal selges til land som deltar i væpnet konflikt eller til land der det er grove brudd på menneskerettighetene.

Nammo kjøpte i 2007 opp den amerikanske våpenprodusenten Talley og er i dag USAs ledende produsent av skulderavfyrte våpen som panservernraketten M72.
Vi har ikke kontroll på hvor norske våpen havner, stiller ikke krav om at det skal kreves en sluttbrukererklæring ved salg av våpen til NATO-allierte. Det ville bedre sikre at kjøperland ikke selger våpen videre til land som Norge ikke tillater som mottakere . Nato-allierte står fritt til å eksportere videre til land som Sri Lanka, Kongo, Saudi Arabia, Sudan, Liberia og Israel uten at Norge legger seg opp i dette.

Hos det politiske flertallet i Norge har det til nå vært brukt som argument mot kravet om sluttbruker-erklæring også fra Nato-land at forhold til de allierte må bygge på tillit. Men nye NATO-land som Polen, Romania og Tsjekkia har mye lavere krav til sin våpeneksport enn det Norge har.

Norge bør kreve sluttbrukererklæring ved all våpeneksport og innføre et system for å kontrollere dette. Norske inspektører må kunne reise rundt og sjekke at våpnene blir brukt slik våre allierte har sagt. USA krever sluttbrukererklæring av alle land de eksporterer våpen til, også Nato-allierte, fordi de er livredde for at de skal havne hos terrorister. Blind tillit knyttet til våre NATO-alliertes bruk av norsksprodusert krigsmateriell fort bli en fare for vår egen utenrikspolitikk.

Ingen bestemmelser er fullkomne Der det finnes penger, finnes det kynisme, krokveier, bestikkelser, tyverier osv. Det viktige er at Norge gjør mest mulig for å sikre at norskproduserte våpen og ammunisjon ikke blir videresolgt til land som begår grove brudd på menneskerettighetene og hvor sivile er truet av væpnet konflikt.

Våpen og ammunisjon fra Norge må kunne spores tilbake til kjøper, og vi må få større åpenhet om norsk våpeneksport. Staten bør bruke sitt eierskap til å sikre at salg av våpen og tilhørende ammunisjon foregår i samsvar med norske regler uansett hvilket land produksjonen foregår.

Norges Idrettsforbund og Skiforbundet? 3x16 for uryddig svev og stygg sleiv i nedslaget.

(Dette er en lørdagskommentar i Klassekampen 25.september)Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar