onsdag 25. august 2010

Ny adopsjon er til barnas beste

Bør det være lettere å få tilgivelse enn tillatelse? En 42 år gammel enslig kvinne dro til India for å finne en surrogatmor. Surrogatvirksomhet er forbudt i Norge, men i India har det vært lov siden 2002.

To tvillinggutter ble født i januar. Kvinnen opplyste at hun selv hadde donert eggene, og søkte adopsjon. Det var regelrett løgn. Både sæd- og eggceller kom fra donorer. Hun har ført norske myndigheter bak lyset. Hun er ikke barnas mor.

Det er lett å forstå at mange ønsker seg barn.
Det er lett å forstå at mange i slike situasjoner vil adoptere. Innenlands eller utenlands.

Men det er ikke lett å forstå at den som ikke er forhåndsklarert for adopsjon, som ikke har stått i adopsjonskø 3-4 år slik mange må, skal kunne snike seg unna alle formelle hindre.

Og det er slett ikke sikkert at det vil være til barnas beste at hun får adoptere dem. Dømmekraft og respekt for norsk lov virker ikke akkurat overbevisende.

For å kunne adoptere et barn fra utlandet, må man være godkjent av norske myndigheter. Man må ha forhåndssamtykke og ved søknaden må det legges ved oppdatert helse- og vandelsattest. Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. Det er tre slike i Norge: Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Man må ha en formidlingsbekreftelse fra én av organisasjonene før man kan starte prosessen med å adoptere. Barneverntjenesten vurderer søkerne, er på hjemmebesøk, og kommer så med en positiv eller negativ tilråding til adopsjon.
Ventetiden for adopsjon av barn fra utlandet er økende. Dette gjør at det for flere adoptivsøkere ikke er realistisk å gjennomføre adopsjonen innenfor forhåndssamtykkets varighet (3+1 år).

Før de reelle forhold ble kjent, tøyde norske myndigheter lovverket så lang som mulig for å finne en løsning både for barna og kvinnen og kvinnen selv. Statsråd Audun Lysbakken har satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med anbefalinger for håndtering av fremtidige surrogatsaker.

Ifølge barne- likestillings- og inkluderingsministeren skal arbeidsgruppen komme med forslag med anbefalinger til prosedyrer og kjøreregler, og foreslå hvordan norske myndigheter kan informere om norsk lovgivning og praksis i forhold til surrogatsaker.

Dette virker svært fornuftig – på lang sikt. På kort sikt er det overordnede viktige spørsmålet: Hva med barna, hva er til beste for dem?

India anser barna som norske, mens Norge tolker Menneskerettighetskonvensjonen slik at India må gi barna statsborgerskap. Konvensjonen sier. at barnas beste skal vektlegges, også når det gjelder adopsjon over landegrenser. Og det er det viktigste i denne saken. Hva er barnas beste?

Jeg ser det slik: Norge og India bør snarest bli enige om hva som skal skje. Foreløpig er det ikke en gang kjent hvor sæd- og eggdonor kommer fra. Men dersom dette blir Norges ansvar, bør de to komme øverst på listen og tildeles noen som står på listen over adopsjonssøkende fra India, og som ikke bor for nær kvinnen. Noen som har gjennomgått de formelle krav som stilles til adoptivforeldre.

Jeg er overbevist om at det er dette som vil være til barnas beste.
Blogglisten

24 kommentarer:

 1. Kjære deg,
  Jeg skulle ønske jeg var så perfekt at jeg kunne sette meg til doms over andre mennesker. Jeg skulle ønske at jeg med samme selvsikkerhet kunne fordømme et menneske som hadde en eneste agenda - å beskytte sine barn. Jeg er nok ikke så perfekt, så jeg nøyer meg med å påpeke noen direkte faktafeil i ditt innlegg, og samtidig argumenter mot ditt syn. Et syn jeg synes det er vanskelig å akseptere all den tid du kun kjenner saken fra media (går jeg ut fra). Og for ordens skyld kjenner jeg muligens flere sider av saken enn deg.

  For det første hopper du over en del punkter her, i utgangspunktet var det aldeles ikke snakk om adopsjon. Det var et ganske ordinært surrogatisvangerskap. Flere hadde gjort dette før henne, og Kari Ann hadde faktisk vært i kontakt med norske myndigheter om hvordan hun skulle forholde seg! Hun hadde fått positive signaler, men hun gjorde en grusom feil. Da hun meldte inn fødselen for norsk utenriksstasjon i India, så sa hun at dette var surrogati. Hadde hun ikke gjort det, så hadde hun antagelig sittet fornøyd i huset sitt på Røst akkurat nå.

  BUF-etat, som var i India for å vurdere adopsjonen, visste også at det ikke var hennes eggceller FØR de reiste ned. De kunne ha snudd situasjonen allerede da. Istedet har de fått seg en India-tur, og brukt både tid og ressurser på saken som viste seg å være feil ressursbruk. Altså kan vi si at norske myndigheter har vært delaktig i at dette ikke har endt enda.

  Jeg synes det er merkelig at du kan si noe om hvem som bør ta seg av barna. De har i 7 mnd bodd sammen med sin mor, Kari Ann. Det er hun som har gitt dem trygghet, mat, kjærlighet og stell. Alt under kummerlige forhold, alt uten å få noen som helst avlastning. Hun har likevel stått oppreist og tatt ansvar for dem. Hun snakket usant om barnas genetiske opphav, som en mor som ville beskytte sine barn. Og før man fordømmer henne for dette, så minner jeg om at det er vanskelig å si noe om hvordan hun burde gjort det før man har tråkket i hennes sko og hatt hennes ryggsekk på seg.

  Du vil frata henne morskap etter å ha lest om saken i aviser og sett det på TV (antar jeg), jeg må si at du setter deg selv høyt som kan forenkle en så vanskelig sak så til de grader!

  Inderne sitter og ler av Norge, som har kommet så kort... Donorene har intet ansvar og de ønsker nok heller ikke ansvaret for disse barna, det samme gjelder surrogaten. Å adoptere dem bort til noen andre er vel strengt tatt heller ingen løsning all den tid barna da kan få traumer vi ikke trenger å gi dem?

  Eller setter du deg selv så høyt at du med Bibelen i hånd kan fordømme en kvinne som ligger nede? I så fall er du vel ikke bedre enn visse regimer i Asia som vi helst ikke vil sammenligne oss med. Spørsmålet er om vi her oppe i gråsteinsura er så mye bedre...

  SvarSlett
 2. Innlegget ble for langt... så jeg må legge resten her:

  Inderne sitter og ler av Norge, som har kommet så kort... Donorene har intet ansvar og de ønsker nok heller ikke ansvaret for disse barna, det samme gjelder surrogaten. Å adoptere dem bort til noen andre er vel strengt tatt heller ingen løsning all den tid barna da kan få traumer vi ikke trenger å gi dem?

  Eller setter du deg selv så høyt at du med Bibelen i hånd kan fordømme en kvinne som ligger nede? I så fall er du vel ikke bedre enn visse regimer i Asia som vi helst ikke vil sammenligne oss med. Spørsmålet er om vi her oppe i gråsteinsura er så mye bedre...

  SvarSlett
 3. Denne kvinnen - ja, kvinnen - opererer som barnas mor, hun er det ikke! Hvorfor i huleste vikla hun seg inn i løgn og så mye tull?

  Sida de dro ned likevel, var det for å sjekke om hun var egna på tross av, tror jeg. Så oppfylte hun ikke "forventningene"/krava. Da ble det mest greit for de å avslå søknaden hennes fordi hun har søkt på feil grunnlag.

  Skrev meg t.o.m på underskriftslista på nettet, vært på støttesida på Facebook, vurdert å sende hun penger (glad nå for at jeg ikke rakk gjøre det!). Jeg føler meg snytt - er skuffa rett og slett... At det går an handle på en sånn måte sier jeg bare ... Grusom skjebne for unga da. Hvor skal de ta veien??? Tror hun at hun bare sånn uten videre får oppholdstillatelse i India? Virker sånn utifra hva det sto i avisa i dag. Litt vel naiv og uklok... Vi slipper ikke gud og hvermann inn i Norge heller. Og hvordan skal hun forsørge seg og unga i India ev.??? Hun levde for mange måneder på kredittkorta og pengemangel var bakgrunnen for at kronerullinga ble starta. Sto en artikkel for en del uker sida om at venninnene hennes skulle spleise på flybillettene til de 3 også sånn at de skulle få komme seg til Norge.

  Sånn dama har fremstått nå, har hun nok mista utrolig mange støttespillere. Velvilja for å strekke seg ennå lengre for henne nå, er opplagt selvsagt ikke så stor. Snakk om å grave sin egen grav. Det er veldig dårlig gjort overfor barna alt dette her. :(

  SvarSlett
 4. Men uansett hvor skuffet vi er, så hjelper det ikke barna... Jeg har støttet henne tidligere, og støtter henne fortsatt. Hun har tråkket feil, men det gjør vi vel alle før eller senere.

  Og å ANTA hva BUFetat tenker og mener, det holder jeg meg for god til!

  SvarSlett
 5. Det er forskjell på å tråkke feil ved et uhell og det hun har gjort. Hun satsa alt på strategien om å bevisst lyve og håpa bare på at det ikke skulle bli oppdaga!!!

  Er ho som skuffer - ikke unga. Unga er de som trenger vern og empati i denne saka. Sånn ho har opptrådt, vekker bekymring hos mange (ikke bare hos meg!) om hvor godt egna hun er til å adoptere de. Om hun vil satse på å forbli i India, så vær så god.

  BUFETAT har sine grunner - tro meg. Ellers hadde de ikke dratt ned.... I etterkant når løgna kom for en dag, er det tydelig hvor mye ho har framstilt seg som det stakkars offeret. Regn gjør de ikke kan være ute, monsun, unga blir skremte når de ser folk (hvor trygge har ho gjort de liksom...?). Alt ho skriver er at det er : Den norske stats skyld! Det er ikke det - ansvaret har ho. Ho har INGEN kobling til unga. Ikke har ho treffi surrogatmora en gang. Er ikke det litt vel rart når en tenker lenger enn nesetippen? Saka stinker og unga blir ofrene. Fælt!

  Om ho ikke får lov å få oppholdstillatelse i India, må unga bli sikra fra Norge at de kommer på barnehjem. Mange par i Europa og USA som vil ha så små unger som mulig. De har store og gode muligheter til å komme til noen som er ærlige, redelige og ordentlige. Ingen i Norge bør få adoptere de. Da vil ho prøve reise land og strand rundt for å finne de. Uheldig.

  Det fæle for ho er sjølsagt de konsekvensa dette får for ho sjøl. Kan fort ende på psykiatrisk fordi ho føler ho mister investeringa si. Skal ho leve i India, så får ho selge huset på Røst og leve av de penga.

  Dumme kjærring. Hater løgn!

  SvarSlett
 6. Godt at du er perfekt da:)
  En klok dame sa en gang:

  døm ikke du stolte, den som snublet med forakt
  du vet ikke hva som ble ble, på hans skuldre lagt

  Nå kjenner jeg Kari Ann, og disse guttene har det alle best sammen med henne. Så kan du forsøke å tenke deg hvordan du selv ville gred å ta deg av to tvillinger alene i India.
  Men du greier kanskje ikke det i din perfekte llle boble?

  SvarSlett
 7. Hvor har jeg sagt at jeg er perfekt???

  Når en står fram i media mang en gang, så må en også godta å få reaksjoner når en ikke har rent mel i posen.

  Veldig rart at ho har syti sånn over at ho har hatt så lite penger. Kom fram i media nå at ho hver måned siden februar har fått full lønn fra NAV..... Som Nordsjøarbeider, så har jo hatt veldig god lønn. Ergo ho har fått masse kroner hver måned inn på konto! Veldig rart ho ikke har nevnt det, synes du ikke??? Her har vi gått og trudd ho ikke hadde noenting, annet enn kredittkort, penga fra kronerullinga + det som kom inn fra ting som blei lagt ut på Facebook. Nok en gang blir troverdigheta hennes svekka.

  Ville ALDRI gjort som ho - derfor er sammenligninga di søkt. Ho ga også tidligere uttrykk for at ho hadde sjekka SÅ mye rundt om. Men det hadde ho IKKE! Bare forhørt seg med indiske ambassaden og ellers surfa på nettet. Ho presenterte det som noe helt annet....

  Nok en gang er det bevist : Ærlighet varer lengst i det lange løp!

  SvarSlett
 8. Jeg kjenner en god del som ikke alltid utviser den helt store dømmekraft eller respekt for norsk lov. Skal dette medføre at de ikke er skikket til å ha omsorg for barn?

  SvarSlett
 9. jeg kjenner ei som ei god stund jobba i et land der ho blei som ei mor for et barn uten foreldre. men det er jo ikke sånn verden fungerer. ho fikk jo aldri bli mor til dette barnet. Skjønner godt at dette tar tid - for det som her blir bestemt får konsekvenser for oss andre.

  SvarSlett
 10. Helt enig med Bore,hun er IKKE mor til disse barna, de bør adopteres til adoptivforeldre som er funnet skikket til å ta vare på de.Heldigvis har nå BUFETAT vedtatt å holde på avslaget,klagen skal nå gå videre til BUFDIR.Håper for all del BUFIDIR også avslår klagen!

  SvarSlett
 11. Synes det er uhyggelig hvor fordømmende og følelseskalde mange er. Jesus sa at den som er uten skyld kan kaste den første stein. Skal selv ha barn med surrogatmor i India,og er det menneskehandel,er også adopsjon,prøverørsbefruktning og sæddonasjon menneskehandel. Tror noen at sæddonorer i Norge donerer gratis? Å be en kvinne bære frem vårt barn er det største du kan be ett menneske om. Da er det godt å vite at vår surrogatmor blir bra behandlet,og at ikke hvem som helst kan bli surrogatmor. Lovverket i India er strengere enn i USA m.henhold til surrogati.Og det er ikke slik at du kan "bestille" et barn, både du/dere,og surrogatmoren blir intervjuet og nøye vurdert.Det finnes mange barn i Norge som er kommet til på denne måten,faktisk er de eldste selv foreldre.Vi har opplevd utrolig mye varme og støtte i 95%av tilfellene,men de negative reaksjonene får det til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Jeg vet i alle fall hvem jeg skal beskytte mitt barn i mot. Og jeg er stolt av at mitt barn blir født i verdens eldste sivilisasjon,med ett anvansert menneskesyn,som er fjernt fra norsk sort/hvit pietist-moral.Verden forandrer seg. For å si det med Anne Holt:"Våre barn er ønsket,elsket,og helt uskyldige". Og apropos"kampen for barnet",den er det vi som er foreldre som tar oss av.

  SvarSlett
 12. Av Kari Ann Volden. Jeg blir veldig lei meg av å lese alle de tankeløse innleggene, de slemme kommentarene til mennesker som ikke vet hva dette med surrogati går ut på, eller som kjenner min historie.
  Her i India har jeg ikke gjort noe som er ulovlig, både embryoadopsjon og surrogati er lovlig her.
  Norge har helt til nå, manglet lovverk på dette området!!!!! Jeg sjekket alt jeg kunne komme over på nettsiden når det gjaldt lover omkring surrogati i Norge før jeg startet, og jeg fant ingenting som sa at dette var imot norsk lovverk. Jeg skrev og brev til den norske ambassaden i India hvor jeg tilkjennega hvem jeg var til og med med personer. Dette gjorde jeg for å få avklart regelverket med å ta med hjem barna etter fødsel. Jeg fikk aldri noen advarsel under min prosess.
  Mange i Norge får årlig utført embryoadopsjon i utlandet, men forskjellen på meg og dem er at de selv føder barna og er da barnas mor ihht Norske lover. Men i deres tilfellet som mitt, har de heller ingen genetisk arvematerialet til sine barn. Forskjellen er at de selv har båret de frem og født dem!
  Å gå til det skrittet som surrogati er, er ingen lett løsning. En har heller ingen garanti på at en får barn, akkurat som ved en hvilken som helst annen prøverrørsbehandling.
  Jeg har faktisk allerede adoptert disse to guttene en gang, da var de bare et embryo, to embryo. Da jeg ikke kunne bære de frem selv, valgte jeg surrogat. Før jeg gikk til det skrittet til både å benytte meg av embryoadopsjon og surrogat, hadde jeg prøvd alt selv. Disse barna var aldri ment å bli adoptert bort, de er mine barn og har vært det siden de var to små embryo og ble satt inn i livmoren til ei surrogat som var villig til å bære barna frem for meg. Hun er ikke biologisk mor til disse guttene, hun er selv gift og de har to små skjønne gutter. De var aldri ment på å få flere barn. Både hun og mannen hennes har truffet guttene flere ganger, og de syntes det var flott å få treffe dem.
  Når det gjelder surrogati i India i forhold til andre land, så ser surrogatene på dette som en jobb.
  Det finnes mange flere farlige jobber og arbeidsplasser både i India og Norge, en det å bære frem barn. Å til sammenligning med USA, hvor mange reiser til for å benytte surrogati. Så kom det nylig frem at hver syvende Amerikaner lever under fattigdomsgrensen.....
  fortsetter under!

  SvarSlett
 13. Jeg er ikke rik på penger, vet det er mange som tror det! Men jeg er rik på kjærlighet og det vil jeg gi guttene som jeg er mamma til, masse av!
  Det er Norge som sier at surrogaten er mor til disse guttene, i India er det jeg som er mor til dem på alle måter, bortsett biologisk. Surrogatene i India er beskyttet av en lov slik at de ikke skal måtte oppleve noen gang å få omsorgen for andres barn siden de har båret de frem for andre.
  På fødselsattesten som og er apostellstemplet er det bare jeg som er nevnt, og i India er det bare jeg i mitt tilfelle som kan stå oppført. Det er Norge som ikke godtar at andre land har sine regler.
  Hadde det ant meg at jeg skulle havne opp i en situasjon som denne, hadde jeg aldri startet prosessen.
  Må og få si at jeg var samboer gjennom flere år da jeg startet surrogat prosessen i India, men jeg ble alene under denne prosessen. Slik ble det embryoadopsjon da det viste seg at mine egne egg ikke kunne benyttes. Når det gjelder hvilke gener guttene hadde, så løy jeg til reporteren i VG i februar. For hvem hadde da med hvilke gener mine to gutter hadde, ikke hele det norske folk! Og ikke ante jeg at dette skulle bli en stor sak! Neste gang jeg løy, var da jeg skrev adopsjonsøknaden i mai. Men da ba de om DNA test av meg, to uker senere til tross for at jeg i Norge ikke var regnet som mor til guttene. Da måtte jeg tilstå at de var kommet til ved embryoadopsjon. Men uansett så har de bare en mamma, og det er meg! Jeg forlater selvfølgelig ikke guttene, hvilken mamma ville ha gjort det?
  Til alle dere slemme der ute, og til dere kristenfolket som har lest BIBELEN: “Du ser flisen i din brors øye, men ikke bjelken i ditt eget. Fei for deres egen dør først, tror det er meget få der ute som er feilfrie, eller som kan si at de aldri har løyet! Jeg gjorde det for å beskytte mine gutter, og hvilken rett har dere til å vite guttenes genetiske opphav?? Å mener dere at Mikael og Adrian skal ofres for at Norge har manglet lovverk på dette området???
  Kari Ann Volden

  SvarSlett
 14. Jeg er sjokkert over hvor mange selvgode mennesker som mener at deres syn er det eneste rette. "Ta fra henne barna, hun er en løgner". Ærlig talt, hvor går grensen for dere når det gjelder å henge ut et annet menneske som er en vanskelig situasjon. Sko seg på andres elendighet og opphøye seg selv, det er skremmende lesning. Uansett bør man ihvertfall sitte inne med alle fakta før man setter seg til doms over andre. Til deg Kari Ann vil jeg bare si, stå på! Uavhengig av om jeg mener det ene eller det andre om denne saken har jeg respekt for deg som menneske og de valgene du tar.

  SvarSlett
 15. Ok, til deg som kommenterte over meg; er Kari Ann sitt syn det eneste rette? Ja, hva er fakta? Du mener vi ikke sitter med fakta? Ok, gå ut fra siste fakta fra Kari Ann da(tidigere var fakta feil,løgn om at hun var eggdonor, både i VG, for BUFETAT og ikke minst i facebook gruppa som støttet henne). Fakta er så enkel som følger; lyst på barn,prøvd alle muligheter,godtar ikke at hun blir barnløs,sjekker ikke de norske lovene godt nok, ordner seg med embryoadopsjon fra to donorer, setter de inn i en surrogatmor, overtar de etter fødselen,regner med dette blir godtatt i Norge..Kjøp og salg av barn eller? Alt for å tilfredstille en egoistisk kvinne i Norge sine ønsker.. Om BUFDIR godkjenner hennes søknad om adopsjon, så er det fritt fram for andre og, dvs likhet for loven! Det betyr ganske enkelt at hvem som helst kan kjøpe barn i andre land..Ønsker vi dette? Jeg vil si et rungende nei! Kan ikke fatte at støttespillerne hennes ikke ser dette,de bruker bare bortforklaringer..alt går på følelser og ingen fornuft. Jeg er selv 42 år,i en sånn alder har man klart for seg hva som er rett og galt..klarer man ikke å skille mellom det er man ikke skikket til å ta seg av og oppdra barn..La barna få en god oppvekst hos en god adoptivfamilie langt fra Volden.

  SvarSlett
 16. For det første har jeg ikke sakt noe om hvem sitt syn som er rett.....iflg deg er det din vurdering av saken som er rett. For det andre sitter jeg igjen med et inntrykk av at det spiller ingen rolle hvor barna havner, bare det ikke er hos Kari Ann. Mener du at saken hadde stilt seg anderledes vist det var hennes egg? Spiller det i bunn og grunn noen rolle? Er ikke sakens kjerne bruk av surrogat? Ser du det som mindre menneskehandel vist man bruker egne egg? Eller egen sæd for den saksskyld? Beklager vist jeg har misforstått, men jeg trodde prolemet i utganspunktet dreide seg om bruken av surogat. Synes nok denne problemstillingen har kokt litt bort i kålen her og fokus er blitt eggene.

  SvarSlett
 17. Men Kari Ann : forsto du ikke at NAV hadde gjort en åpenbar feil når du fikk foreldrepenga???? Loven er tydelig og klar i Norge : kun den som føder barnet er dets mor .
  Øvrige må gjennomgå Norges adopsjonsprosedyrer og utredninger i forkant av at de ev. får barn (om de blir godkjent).

  SvarSlett
 18. Til Kari Ann:

  Jeg forstår deg veldig godt i forhold til det å ville ha barn... jeg forstår også at du nå skriker fordi du ikke får de som du føler er dine. Men... du kan ikke skylde på andre enn deg selv, du kan jo ikke lyve i adopsjonssøknaden... den er jo faktisk veldig viktig i forhold til framtiden... hva tenkte du på egentlig? Og ikke si at ingen har noe med det... søknaden om adopsjon er vel taushetsbelagt?

  Du er sint på Norge som ikke har lover som du kan falle under - men dette burde ha visst om da du valgte å gjennomføre dette... du burde også ha forutsett hvilken media storm dette ville få... og du valgte selv å la deg intervjue av VG... du tok også avgjørelsen om å lyve under det intervjuet og alle vet - som har litt bak øra at å lyve for en av norges største aviser vil slå tilbake og da ikke på en positiv måte.

  Nå må du slutte å klage det er ingen andre enn deg selv som har stelt i stand dette kaoset...
  Og ja da sier vel du... så du mener at jeg skal forlate barna mine som om ingenting var skjedd?
  Til det svarer jeg - bosett deg i India så får du beholde de som du mener er dine barn, legg ned hele støttesiden på facebook og trekk deg ut av media så slipper du alt av det du mener er stygge kommentarer.

  Når man er voksen og oppegående så skal man kunne og vite hva ordet konsekvenser betyr... og sannheten er uansett at det er barna "dine" som nå må ta konsekvensene av dine handlinger -man skal også når man er voksen vite at man ikke skal ta først å spørre etterpå og det er nettopp det du har gjort. Du kan ikke rettferdiggjøre dette med å skylde på norske lover - du må se på deg selv og dine handlinger - og du gjorde en stygg feil og ja... alle kan gjøre feil og straff ikke barna for det osv... men alle som gjør feil må også ta konsekvensene av disse feilene og denne gangen var det deg og konsekvensene er enorme fordi det du har gjort er enormt ille.

  Jeg regner med at det nok er flere grunner til at du ikke får adopetere disse barna, flere grunner som er skrevet på papiret enn hva du forteller - og i Norge er det strenge regler for adopsjon og du er norsk er du ikke? Da må du følge norske lover og regler.

  Jeg syntes synd på deg og min sympati får du... på lik linje som andre mennesker i Norge som ikke får adoptere og som sårt ønsker seg barn får min sympati.

  Da du valgte å gjennomføre det du gjorde så valgte du å følge lover og regler som gjelder i India... det er ikke sånn det fungerer.

  Bosett deg der eller reis hjem alene... du har valgt veien dit du er i dag - du velger selv hvilke veier du skal fortsette videre.

  Mvh Margrethe

  SvarSlett
 19. NU MÅ DET BLI SLUTT!!!På disse selvgode forståsegpåerne som ikke vet hva de snakker om!Tror dere Norge er perfekt? Skal vi som ble adobtert bort til venner eller betjente, eller sågar solgt for en flaske...skal vi kreve oppreisning av den Norske stat fordi DE ikke hadde et bedre regelverk for ikke SÅ mange år siden??? Det er helt umeneskelig å sette seg til doms over andre menneskers ulykke.SKAM DERE!!!

  SvarSlett
 20. ER DET BARE SÅ LETT Å FÅ LOVLIG OPPHOLD I ÅREVIS ELLER PÅ PERMANENT BASIS DER NEDE I INDIA????

  Virker som folk mener "da er det bare å flytte til India"! Det er også naivt. Tro ikke man som norsk har forrang til å bo i alle verdens land. Denne kvinnen hadde jo til og med problemer med å få forlenget sitt turistvisum!! Det var den norske stat som fikk ordnet det til slutt! Uten deres inngripen MÅTTE hun bare dratt hjem (eller annetsteds). Men gutta kunne hun ikke fått tatt med seg for de har ikke noe statsborgerskap og er da uten pass. Volden sa jo selv at da ville "den norske stat tvinge meg til å bli i India ulovlig". Hvorpå hun måtte ta konsekvensene med å ev. bli fengslet/bli straffeforfulgt for å oppholde seg ulovlig i riket. Husk at f.eks. folk som oppholder seg f.eks. i USA ulovlig, blir utvist og eskotert av polititjenestemenn ved flyvning til hjemlandet ens. Det medfølger da en klausul som er 100% ufravikelig - uansett årsak til at man oppholdt seg ulovlig i landet - på hele 10 år der en IKKE får adgang til ny innreise. Hva skal det bli av guttene om Volden blir tvangsutvist?

  SvarSlett
 21. Kjære vene, du Anonym som snakker om "å sko seg på andres elendighet". Hva er det du mener?? De aller, aller fleste menneskene som deltar i ulike debattfora og i RL om denne saken, synes jo så synd på de skjønne små guttene! Det er en så skrekkelig sak som nesten ingen klarer å ikke la seg berøre av. De aller, aller fleste synes det hele er uhyre trasig! Det er så langt en kan komme fra din påstand om at så og si alle folka som ikke støtter Volden 100%, fryder seg over hvilken situasjon barna og hun er i!!! Tenk litt lenger enn nesa rekker neste gang!

  I tillegg skyter du mot alle som ikke er av de samme oppfatningene som deg, at vi ikke har satt oss inn i saken. Herre min Jesus! Så mye fakta og informasjon som er fremkommet i denne saken, folk har satt seg inn i den - og kaster da ikke ut av seg argumenter som er fattet på feil faktagrunnlag. Det er Volden selv som har valgt å kjøre saken sin i media gang på gang! Husk det!

  Jeg har IKKE respekt for at noen har frontet en sak der en har latt folk ta stilling på feil faktagrunnlag. Jeg kan derfor ikke forstå hvordan du kan si at du støtter Volden i alt hun har foretatt og alle valga hun har tatt. For meg er det særdeles viktig at om en skal gå ut i media, MÅ en være 100% sannferdig og oppriktig. Ellers vil det - slik som vi ser nå - bli et mediakjør og en storm uten like. En er direkte uklok om en ikke forstår at slik bevisst feilinformering/lyving vil sette sinnene i kok. En kan da ikke si at det ikke skal være noen konsekvenser som følger når løgnen blir avdekket. Volden satset alt på ett kort: at de ikke kom til å be om DNA. Først da de ba DNA, så "da måtte jeg tilstå", som Volden selv uttrykte det i sin lengre kommentar i noen innlegg ovenfor her.

  En ting til: Det er IKKE rettskjennelse på "forhåndsadopsjon" i India. I USA er dette innbakt i lovverket i noen surrogatistater. Det er med rettskjennelse kun at vi snakker om embryo_adopsjon_! I India bare går saken sin gang. Sperm og egg får man kjøpt - bare en betaler. Det du har gjort Volden, er å kjøpe et embryo (to). Dvs. du har ikke alt gjennomgått en adopsjon i India og så må kjøre ennå en adopsjonssak for å bli den ordentlige mora deres. Ser du forskjellen???

  Mitt hjerte gråter for Adrian og Mikael. De er SÅÅÅ skjønne! Ikke vanskelig i det hele tatt å forstå at du føler en sterk kjærlighet til dem. Jeg selv elsker også barn over alt på denne jord. Jeg har ikke barn selv. Har vært sammen med samme mann i 12 år. Jeg kunne mer enn gjerne sammen med mannen min tatt til meg Adrian og Mikael og overøst dem med kjærlighet. Men det kan vi selvsagt bare ikke gjøre. Om du skjønner, så er det det folk reagerer på at du mener deg berettiget til å få med deg dem til Norge og være etter lovens forstand mora deres. Du forskjellsbehandles ikke i din disfavør. Hadde en fyr reist ned og gjort det samme som deg, så hadde de også forlangt DNA og sånn. Hadde han kjøpt hele pakka akkurat som deg: livmorleie, egg og sperm fra donorer, så ville ikke han heller fått lov å ta med ungen eller unga til Norge.

  SvarSlett
 22. Artikkel om statsborgerskapskrøll, oppholdstillatelse, familiesplittelse, utvisning og bevisst gitt feilinformasjon/løyet til egen vinning med tilhørende avsløring!

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=8151263

  SvarSlett
 23. Beklager: siste del av teksten jeg skrev falt ut. Her kommer den:

  Det tok 10 år - først i 2006 - at India akseptere at familien kunne reise inn i India. På dette tidspunktet fikk også familien etter 10 års kamp innvilget oppholdstillatelse i Norge.

  Så Kari Ann Volden: Det _kan_ hende at norske myndigheter _kan_ la deg og guttene få lov å komme hit etter hvert. Men det kan ta veldig lang tid før de ev. snur i sin sak. Om India-Norge klarer komme til en avklaring i samme tidsperspektiv som i denne nevnte saken, vil du, Adrian og Mikael kunne komme hjem når guttene skal begynne i 6. klasse på skolen.

  Får håpe det ikke tar så lang tid som dette da å få klarhet/en løsning. Har du søkt om oppholdstillatelse i India. Sikkert lurt å begynne prosessen jo før jo heller. Varer ikke turistvisumet dit til nyttår bare??

  Hilsen meg

  SvarSlett
 24. Dette er det man skriver under på når en søker turistvisum for India (tatt fra visumsøknad som ligger på indiske ambassaden)


  "Jeg, (Fullt navn), bekrefter herved at mitt opphold i India kun skal tjene den hensikt som mitt visum gjelder, og skal ikke forsøke å ta arbeid
  eller starte en bedrift eller utvide mitt opphold for andre hensikter. Jeg er bekjent med at om noen av punktene over blir misligholdt eller
  hvis informasjon har blitt holdt tilbake, kan visumet ugyldiggjøres."

  SvarSlett