fredag 20. august 2010

Carl I. Hagen antidemokratisk?

Carl I. Hagen som ordfører i Oslo?

Ja, hvorfor ikke? Hvis det blir blått flertall etter valget neste år, og hvis Høyre og Frp ikke blir altfor ulike i størrelse, burde ikke det være en umulighet. Han har 28 år som partileder (norsk rekord og 28 år på Stortinget (den siste perioden som visepresident), politisk erfaring i bøtter og spann.

Sentrale Høyre-politikere advarer. ”Hans håndtering av partidemokrati er så antidemokratisk at det diskvalifiserer ham fra ordførervervet”, sier Kåre Willoch til VG i den ikke mest reflekterte uttalelse jeg har hørt fra ham. Det har vel hendt også tidligere at politikere har snakket sammen både i bøttekott og andre steder, og deretter håndtert personalspørsmål og ømtålelige politiske saker på en heller røff måte.

Dersom det ”antidemokratiske” skulle kaste så lange skygger, hvordan kunne da Høyre-representantene på Stortinget velge ham som visepresident?

Inge Lønning, som Oslo Høyre dessverre kastet og dermed fratok landets nasjonalforsamling en viktig verdikonservativ stemme, mener det vil være ”en betydelig omstilling hvis Hagen plutselig skal være samlende”.

Jeg tror en politiker av Hagens kaliber og med en aldri sviktende sans for hvor han er og hvem han er, greit vil kunne tilpasse seg en rolle som samlende Oslo-ordfører. Han skal ikke fronte politiske kamper, det har man byrådet til. Lønning mener at hans ”livsrytme og store frihet de siste årene han var på Stortinget”, vil være komplett umulig å gjennomføre som ordfører". Lønning har vært en av de skarpeste – og helt betimelige – kritikere av Stortingets reduserte plass i de politiske prosesser og av den minkende arbeidsmengde fordi en rødgrønn trio dels avgjør vanskelige saker i enerom og ikke gir muligheter for endring av skjøre kompromisser, dels har utsatt mange vanskeligheter. Å være opposisjonspolitiker var ikke det meste spennende i 2005-2009.

Husker jeg ikke feil går det også flere historier om at betydningsfulle Høyre-politikere har brukt stortingssal og presidentplass til så vel bokanmelderi som andre åndelige sysler.

Det vil ikke være udemokratisk om Frp, dersom partiet blir en viktig del i et flertall, får et av toppvervene i Oslo – og jeg tror altså Carl I. Hagen vil kunne fremstå som en både samlende og god representant for hovedstaden. Mange steder har vi opplevd at når Frp’ere får posisjoner legger de mer vekt på å fremstår som samlende enn som markedsførere av politiske synspunkter de er alene om.

For sikkerhets skyld: Frp står for holdninger i mange viktige spørsmål som er langt fra mine. Jeg har aldri vært begeistret for Hagens eminente spill for galleriet, og for hans stundom uovertrufne evne til i nesten enhver sammenheng å finne det politisk mest opportune. Men ingen må ta fra ham store politiske evner og sans for prosedyre og korrekt saksbehandling. Jeg kan skjønne Høyres ønske å å beholde begge de politiske topp-postene i Oslo, men i en gitt situasjon vil det være vanskelig å komme utenom Carl I. Hagen

Blogglisten

1 kommentar:

  1. Jeg blogget meg frem til akkurat samme reaksjon som deg for litt siden. Godt skrevet! (som vanlig)
    http://fyfaane.blogspot.com/2010/08/willoch-vas.html

    SvarSlett