fredag 13. august 2010

Noe interessant i avisene?

Et av de største pensjonistprivilegiene er å ha god tid om morgenen til avislesning i ro og mak. 0600 ligger seks aviser på matta, to lokale, to i kategorien pressestøtteverdige ”meningsbærere” (Vårt Land og Klassekampen), en sektoravis som det er en glede å lese også for oss som bare har kjedelige bankinnskudd og fondsandeler, og som har problemer med å begripe hva hedgefond er (Dagens Næringsliv), og en stadig bedre breddeavis med primært nedslagsfelt rundt Oslofjorden (Aftenposten).

Tre fredagsbilag er lagt til side og blir kanskje tatt frem igjen hvis det blir tid, her noen småbiter som vakte interesse (for all del, det er mange flere - flyktige nyhetsmeldinger leses på nett, det interessante samfunnsorienterende og utfordrende kommer fremdeles for det aller, aller meste på papir).

Mange har lurt på hvor miljøvernministeren befant seg under Hardanger-striden. I Aftenposten i dag gir Erik Solheim svaret: ”Hovedgrunnen til at jeg ikke har deltatt i debatten, er at vi endelig har fått en miljødebatt som ikke handlet om SV, men om saken”. Nei, hvorfor i all verden skulle en miljøvernminister si noe i en miljøsak, som dessuten Kristin Halvorsen har gjort sitt beste for å partipolitisere?

Beste kommentar til Hardanger-anger: ”Vi tente en skogbrann. Så reiste vi på ferie”. (Steinulf Tungesvik, fylkesleder Hordaland Sp, til DN)

Dagens spørsmål: "Vil ikke gigantiske Hardangerbrua, 1380 m lang og brutårn 201,5 m høye” blir mer skjemmende enn monstermastene?” (Arild Rønsen i Klassekampen)

Samfunnsansvar? I 2007 frarådet Utenriksdepartementet både handel og investeringer i Vest-Sahara som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser. Paul-Chr. Rieber trakk seg i vår fra vervet som NHO-president fordi familieselskapet hadde kjøpt fiskeolje fra området. Kristian Eidesvik er medeier i en fiskeribedrift som sysselsetter hundrevis av marokkanske bosettere på okkupert land. ”Selskapene er direkte med på å støtte opp under okkupasjonen” (Sigrun Espe, støttekomiteen for Vest-Sahara.
”I utgangspunktet har jeg veldig god samvittighet…Det er ikke noe forbud mot handel” (Kristian Eidesvik, forretningsmann)

”Den siste uken i juni ble helt utenom det vanlige for Jernbaneverket. For første gang på lenge ble målet for togenes punktlighet nådd” (Aftenposten). Oppslaget stemmer helt med journalistikkens barnelærdom: Det er ingen nyhet når en hund biter en mann. Men det er en nyhet når mannen biter hunden.

Begrepene verdiskaping og BNP (brutto nasjonalprodukt) har brutt seg ut av finanssidene og har skapt heftig debatt, ikke minst om hva som er verdier og hva det er å skape dem.
Det er tall fra Statistisk Sentralbyrå som har skapt striden, og adm.dir. Øystein Olsen (i kommunikasjon med offentligheten er han en betydelig mildere utgave enn bror Knut i NRK) prøver å dempe distriktsbrannen: ”Når en bruker tall for BNP pr. sysselsatt, skiller ikke Oslo seg så kraftig ut….det er ikke alltid opplagt hvor enhetene hører hjemme”.
Nei – flere store selskaper har hovedkontor i Oslo og regnes med der, mensproduksjonen skjer i distriktene. Dagens ernæringsråd: "Kapitalfinansfolk burde prøve å spise aksjer og se hvor lenge de kan leve av slike alene” (næringsminister Trond Giske til Stavanger Aftenblad)
”Begravelser er verdiskaping, siden begravelsesbyråene er private, mens fødsler ikke er det, siden de foregår på offentlige sykehus eller ved hjelp av offentlig betalkte jordmødre. Å produsere binders skaper verdier, mens å undervise eller pleie syke og gamle ikke er det, med mindre det foregår i private skoler eller sykehus” ( Hallvard Bakke, ex-statsråd i både Handels- og Kulturdepartementet, intellektuelt kanskje den mest oppgående ex ved siden av Kåre Willoch).
En shippingmann soner 60 dagers fengsel på hytta for dokumentfalsk. ”Det er en fin ordning, nå kan jeg fortsetter å bygge verdier” . (Sandefjord Blad)
Det beste er nok å stryke hele begrepet verdiskaping, det er som en tom flaske der mangt og meget kan helles i.
I Bhutan er kommer BNP på 2.plass i viktighet, der er det BNL – Brutto Nasjonal Lykke - som er det sentrale, det har Kongen bestemt. Og enda er det dem som mener at monarkiet som styreform bør ha utspilt sin rolle.

I går var det 10 år siden atomubåten ”Kursk” gikk til bunns utenfor Murmanske, og dette ble det behørig orientert om i aviser og tv-sendinger. Vil det være sammen oppmerksomhet i dag om Florence Nightingale, det er 100 år siden grunnleggeren av moderen sykepleie ble født. Hennes synspunkter bør i dag fremdeles være et sentralt innslag i samfunnsdebatten. I 1859 skrev hun:
”Det kan virke som et merkelig prinsipp å uttale som den første forutsetning for et sykehus at det ikke skal skade de syke”.
Ja, selvfølgelig, pasienter skal ikke lide overlast og skade på grunn av manglende rutiner og kompetanse. I dag skjer utilsiktede hendelser opp mot 10 prosent av alle pasientopphold i norske sykehus.
”Det er en paradoks at til tross for store medisinske fremskritt de siste 100 år, er pasientsikkerhet et vedvarende og alvorlig problem” (Karen Bjøro, sykepleier og forsker, i Vårt Land.

Dagens gullkorn: ”Litlehuset” er sannsynligvis ein stad der det er tenkt like intellektuelt som på mange universitetskontor” (Guri Kulås i Klassekampen)

Dagens språkpåminnelse til journalister: Det er forskjell på bevilgning og bevilling.
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar