søndag 4. april 2010

Den store Påskereisen 2010

Påskereisene går i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen og Fædrelandsvennen. Stammen er lik, ca. 40 spørsmål, men i hver av avisene er det innlednings- og avslutningsvis er par lokale spørsmål. Fordi reisen geografisk går oppetter kysten og avsluttes fra Østlandet over Agder og nordover, blir nummereringen litt ulik

Her er Aftenbladmodellen, de andre lokalspørsmålene ligger etterpå

1. I dette området handles det for stadig større beløp, her er det mange millionærer, og her møter en flytting stor motstand. En kjent person var ordfører her, og her bodde en tid han som kjøpte en fabrikk for produksjon av byggemateriale. Området har et idrettslag med meget stor ungdomsavdeling.

2. For 100 år siden ble en av Norges største sabotører – senere dømt for spionasje - født, han vokste opp på dette stedet. En konge bygget en borg av et uvanlig borgmateriale. En innvandret historiker som levde for om lag 350 år siden bodde her, han har fått en lokal rockefestival og en gate i Stavange oppkalt etter seg. En stor arbeidsplass i området er nervøs for fremtiden

3. Neste år vil det vil det i Oslo stå ferdig et hus som skal inneholde et transportmiddel som er en del av norsk historie og som ble skapt i dette kommuneadministrasjonssenteret. Her er et sjangernavnet for en eiendom Her er et sjangernavn for en eiendom med spesielle rettigheter og som vi bare har hatt dette ene eksemplet av i Norge. En tunnel har betydd en innsparing på nesten 4 timer for å komme hit, ellers kan man bruke tre ulike ferjeforbindelser. Her er sentrum for et spesielt område på over 500 kvkm.

4. I denne dalen, ble det i 2008 gjort det nordligste funnet i verden et sjeldent botanisk funn av en planteart – bare funnet et par andre steder - som i en annen variant selges for titusener av kroner pr. kg. Mye vann faller høyt ned hver sommer, i tilknytning til det ble et bilde av en kjent nordmann som døde i fjor, et symbol på den første store hendelse i sitt slag i Norge. Her er det minnestein for en fra av bondefortellingene

5. Denne byen blir fra i år fast utgangspunkt for et av verdens største i sitt slag, med samme navn som hjembyen til presidenten som avsluttet en krig men seks år senere nektet en general å bruke samme metode. Her holder helgenene til og her var for snart 100 år siden utgangspunktet for noe der det som ikke kunne skje likevel gjorde det.

6. En historie om et fabelaktig pattedyr har i vår gått sin seiersgang på norske kinoer. Filmen er basert på en bok av en forfatter oppkalt etter en norsk nasjonalhelt (fornavn), født nær denne byen. Han skrev også en berømt bok om slikkeri-produksjon. Han som grunnla en av Norges største aviser, begynte arbeid for norske sjømenn i denne byen for over 140 år siden.

7. En som imponerte med stemmen, kom fra en landsby med dette navnet. Men mest kjent i Norge er en annen by med samme navn, ikke minst fordi syv nordmenn har spilt på eliteklubbens A-lag. Her bodde han som var glad i Jenny, Beatles synger om hull her, og et fly fra 2.verdenskrig av en type med byens navn, ble for et par år siden hevet i Trøndelag.

8. Vi skal til et område, oppkalt etter et barnebarn, som ligger i en stat oppkalt etter en dronning. For over 30 år siden møttes her både han med peanøttene, han som ble myrdet av ekstremister, og han som ga ordre til noe som medførte en hendelse en folkekjær trubadur synger om. En med sigar og en kontroversiell prisvinner var her – forgjeves.

9. Fra denne delstaten kom han med det fem år lange spesielle ”hotelloppholdet” og han med slange og pisk. Både han med en fiskesommer og en meget spesiell botaniker vokste opp her. En tragisk hendelse i en annen stat kostet for snart 70 år siden menneskeliv, hadde relasjoner til denne statens navn og utløste noe som kostet mange, mange flere livet.

10. En som i år fikk oppmerksomhet fordi han ble juryformann, kommer fra denne byen. En filmkarakter som er en uvitende stjerne 24 timer i døgnet, har samme fornavn som etternavnet til en president, og samme etternavn som byen vi skal frem til. Den er også navnet på en utgave av en nyttefrukt som brukes til det mange kaller junkfood. Her arbeidet i mange år den store, store underholdningsentreprenøren.

11. Den eneste trøsten i det landet vi skal frem til er at naboen - som det har et deleforhold med - har det verre. Hovedstaden ble grunnlagt av han som har en langt, langt mer kjent bror og som var der først. I begynnelsen av det 20.århundre var landet i 10 år okkupert av USA. Han med lofottorsken og nasjonaldag i Uzbekistan tilhører en bevegelse med et navn som er nesten identisk med landets navn.

12. Denne turistøya besøkes årlig av 6o millioner. Her er fine korallrev med meget gode forhold for dykkere. En orkan som rammet byen sterkt for noen år siden, hadde samme navn som fornavnet til hun som ikke lærte å gå like før hun ble tenåring, men som tok tre OL-gull i sprint. Øya ga for 5-6 år siden navn til en ny art av et kjent pattedyr som har en annen farge enn den vi kjenner på norske slektninger.

13. “Jordens navle” markeres i nærheten av den store, høytliggende byen vi skal frem til. Den er nest størst i landet. To nordmenn ble arrestert her i fjor høst i forbindelse med en vaskeprosess. Her finnes en kjent jomfru. Det politiske klima i landet har vært ustabilt, en gang var det fire presidenter på under en måned.

14. I år er det skapt ny strid, denne gang om naturressurser, i det området vi skal frem til, det som ble kjent da et ønske om avledning ble medvirkende til en valgseier. Hovedstaden har samme etternavnet som journalisten som slo seg sammen med en konge i en brutal områdeutvikling. Hovedstadens navn er også navnet til et prestisjefylt trofé, sist ble det vunnet av de som ikke kan fly men likevel seiret over de røde vingene.

15. En norsk statsråd undertegnet i januar en avtale i denne byen, som neste år kan bli hovedstad for en ny og selvstendig stat. For fem år siden ble det her undertegnet en fredsavtale som en annen norsk statsråd hadde stor ære for. I fjor slo tre norske ungdomsorganisasjoner seg sammen til én, og tok samme navn som byen.


2.etappe

Påskereisen fortsetter i Afrika, gjør så et langt sprang til det østlige Asia og setter kursen vestover, til Midt-Østen og er par stoppesteder i Europa.

16. Det er meget dyrt for utlendinger i denne hovedstaden. Den ligger i et land som grenser til tre land og et hav, og hadde borgerkrig i nærmere 30 år. En meget spesiell Miss skapte stor debatt rundt en utstilling. Norske diplomater bosatt her har de siste månedene hatt en komplisert sak å håndtere.

17. En tillitsmann underslo et millionbeløp som havnet i dette landet. Herfra kommer den verdenskjente lederen som for noen år siden i kirkelige omgivelser i eplet åpnet et kunstgalleri oppkalt etter en tidligere kollega og er gift med søsteren til 35-åringen som trolig ble drept i Moskva et par år etter en redningsaksjon. Han har samme navn som en fotballspiller i eliteserien. Det gamle regjeringsbygget hadde navn etter en norsk konge.

18. Et norsk skip med navn etter fostermoren til hun som ble gift med den eneste sønnen til hun som ble mor i meget moden alder, skulle i 2.halvdel av 1800-tallet etablere en koloni på disse øyene, men kom aldri dit. Her ligger en øy som er den største i sitt slag i verden, og som har gitt navn til et krypdyr med lite oksygenbehov, et av dem døde for noen år siden og ble verdens eldste.

19. Denne byen har samme navn som et utbredt industriprodukt som har vært meget populært i Norge, men som i vår har kommet i krise på grunn av en feil. Første halvdel av navnet, var det samme som et annet produkt som i sin tid var meget populært i Norge, men forsvant for over 10 år siden fordi produsenten tok mottoet om å ta det rolig altfor bokstavelig. I engelsktalende land elsker barn første halvpart av bynavnet.

20. Svenskekongens uttalelser om dette lille landet, slo ikke an. BNP pr. innbygger er høyt, og landets hersker har til smør på brødet og litt til. Landet er helt omsluttet av et annet land, og ligger på en øy der tre land har areal. En spektakulær familiefeide ble godt lesestoff.

21. Denne gaten er et berømt overnattingsmål for en spesiell gruppe turister, og rundt den er skapt et utelivssentrum i en hovedstad i et land som besøkes stadig mer av norske turister. Han som fremstilte den eksentriske trefly-byggeren og hadde hovedrollen i en film som i en sammenheng først i vår ble slått (av en film om sivilisasjonens redning) og der en norsk artist var med i musikkopplegget, fikk i denne gaten fatt i et kart til en berømt strand.

22. Noen vitenskapsmenn måtte i år justere sine antagelser om klima- og naturbevegelser i et stort område som ble skapt på grunn av en kollisjon. En kjent nordmann som ble professor før han fylte 30 og døde i fjor, var på to ekspedisjoner til det som er vårt mål: et mindre område i det store.

23. Norges første fremstøt på en sektor som i dag er omfattende, skjedde med sentrum i denne byen, og det varte i 20 år. Her var tidligere graven til den store sjøfareren som kom hit for over 500 år siden. Byen ligger i en krydret delstat der rundt 40 pst er kristne (ikke minst takket være tradisjonen fra tvileren), der analfabetismen under 10 pst, og der kommunismen feirer demokratiske triumfer.

24. Her ble påståtte amerikanske spioner drept i januar. Dette stammeområdet er i sitt slag verdens viktigste sentrum, her ligger roten til mye ondt, for eksempel i Madrid, Jordan, Mumbai og London. Unge idealister drar hit på “pilegrimsreise” for å møte sine idoler. Vi snakker om et grenseområde langs en 2000 km lang grense

25. I januar ble en rekke mennesker som tilhører den nest største grenen, drept av tilhengere for den største grenen, i forbindelse med en markering av en sørgeperiode for en som profeten var veldig glad i. Byen er hellig for tilhengerne av den nest største. Grenene oppsto etter uenighet om hvem som skulle føre arven videre. 5-10 millioner kommer hvert år til denne hellige byen som ligger rundt 10 mil sør for hovedstaden.

26. En som står bak et sterkt budskap som kom til Norge i februar, har vært folkevalgt i en by med samme navn som stedet vi skal frem til. Det er senteret for en verdensreligion. Han med samme fornavn som både salmedikteren og den trubaduren som kritikerne ga terningkast 6 i hopetall, møtet her flere hundre med samme profesjon og fikk dem drept. Han som i flere tiår preget åndslivet i Norge, skrev i en adventssalme om stedet.

27. Her var de 11 utpekte på besøk i januar og besøkte et hellig sted. Men et land og noen forskere mener at de var på feil side av elven. Selve hendelsen som markeres er beskrevet i 3.kap. hos tolleren. Men det er bare den av de fire beretningene som det er størst usikkerhet rundt og som innledes med fortellingen om ordet, som gir stedet et navn – det vi skal frem til. Dette navnet er det samme som et annet kjent sted der to søstre opplevde at død ble liv.

28.Dette området er nå anerkjent som selvstendig av flere stater. Her ble en minoritet fordrevet like før årtusenskiftet. Det første demokratiske valget var et presidentvalg i 2009. Det grenser til et land som har sendt sikkerhetsstyrker hit og et land som er lite fornøyd med å miste området. Befolkningen er dels muslimsk, dels kristen, og det grenser til et hav som har kystlinje til seks andre stater.

29. Kommer våre gutter til denne byen? Vikingene kom i alle fall. Flere norske konger bodde her en periode, to av dem tok med seg koner hjem. I vår har det vært et ikke uproblematisk presidentvalg. En massakre under krigen kostet flere titusener livet i løpet av få dager. Både et kloster og en katedral står på Unescos verdensliste.

30. Denne vulkanøya står på Unescos verneliste, og besøkes årlig av mange norske turister. Her er verdens lengste tunneler i sitt slag, og her er både månesafari og kamelsafari. En norsk sjømannskirke ble innviet for noen år siden. Fornavnet til en som har samme etternavn som en kjent Vestlands-maler, har gitt navn til en helseinstitusjon.

3.etappe

Påskereisen avsluttes ved at vi tråkler oss gjennom Europa fra de sydlige områdene til vi entrer Norge østfra. I fedrelandet krysser vi litt frem og tilbake i områder nordøst for Oslo, før vi ender opp i Hordaland.

31. Den rene elskerinnen med tråden satt på denne (senere meget populære norske ferie-) øya i sorg over sin tapte elskede. En opera bærer hennes og stedets navn, med musikk av en av de tre store komponistene. Både de og han med buksene har samme navn. Øya er størst i sin gruppe.

32. Her går det rundt i toppen, og hit kan du komme med den lengste transportetappen i sitt slag i denne del av Europa. Her holdt skurken til, men han fikk sitt hovedkvarter ødelagt av den australske helten. I denne sammenhengen møter vi også en rogalending med en internasjonal karriere for 40-45 år siden. Her er en begivenhet som også kan knyttes til begrepet ”verdens lengste”, med et navn hentet fra den store komedien.

33. En som ble dronning og ble konfirmert av en fremstående geistlig, ble to år senere invitert til dette stedet av han som hyllet eneveldet, og fikk et astronomisk tilnavn. Her sørget hun for å få drept en av sine nære medarbeidere. En av de fire store skrev om et mektig pattedyr her, EU og Storbritannia ble enige her, og mange nordmenn buldrer her

34. Her startet noe som har vært aktuelt i år. Nordmenn var meget skeptiske, men det endret seg raskt. 11-åringen som i sin tid var verdens mest betalte i sin genre, debuterte her, samtidig som Roald fikk så mange som bare en annen fra Norge (i år) har fått .

35. I denne byen gjorde vi en ballbedrift som vi dessverre ikke klarte å gjenta 9 år senere. 20 strevsomme dager begynner her i juli, mange nordmenn vil spesielt følge ham som har to spesielle t-skjorter i samme farge. Her ble nesten et sekssifret antall innbyggere gjort hjemløse i 1940. Norsk nasjonalromantikk finnes like ved et spektakulært tårn

36. I området rundt denne småbyen etablerte den gamle marineoffiseren en regjering og sendte et viktig budskap til en senere president. Han ble arrestert i en by vel en mil i vestlig retning, en by som ble delt mellom to land etter en folkeavstemning. En som stammet herfra ble meget kjent svigerfar med svært kjente norske avleggere.

37. Her har det vært stor bekymring for utviklingen i en hjørnesteinsbedrift og nasjonal industristolthet, som startet i luften men fortsatte på landjorden. Produktet skapte verdenssensasjon da det teknisk klarte noe ingen andre i bransjen hadde klart. I høst var det konkurstrussel og forhandlinger med noe som har vært produsert i 10 år og har satt en verdensrekord. Byens største attraksjon er en foss og sluser.

38. Et lite tettsted som dette, med bare nærmere, 1000 innbyggere kan likevel ha mange hemmeligheter, drap og uhumskheter. Dette skildres av en med samme fornavn som hun som meget stort antall nordmenn kjenner bildet av. Hun som både var 17-åringen som ble skutt, som reiste med luksustoget, og som var en tøff statsminister, bodde her når hun var i hjemlandet.

39. To trubadurer kan knyttes til dette stedet, som er delt av en elv. Den ene bor her, er blågresser og den eneste som har fått en prestisjefylt musikkpris to ganger. Den andre sang om en pendler som bodde her. Fra kommunen der stedet ligger, kommer han som malte lyst og hvitt, og ga mange bilder til et sted der norsk lov ikke kan brytes.

40. En som markeres i år skrev om en fra dette området som var både på den ene og den andre og forbindes med et klassisk norsk ordtak. Figuren har samme navn som hun med de mange barneplatene og som er søster av hun med øl og korte skjørt. Et sjeldent protestantisk innslag finner vi her.

41. Det var egentlig til et hjem i denne kommunen en meget kjent person skulle komme julaften, ble det nylig avslørt. Her er man godt fornøyd med under halvparten av prosentene. Her ble en av de få verdenskjente nordmenn født, her bor hun med døren på gløtt og en medalje for skadede eller drepte i krig, og her begynte de som trodde at englene fantes.

42. Her bodde han (I) med et spesielt byks og som tale-debuterte i en by i samme fogderi som a) han ( II) som har gitt navn til det området der det vi skal frem til hører til, og b) han (III) som skriver om (I).

43. En mulig flytteprosess herfra skaper problemer. Den kan resultere i at en av naboene til det som kanskje noe av det mest etterspurte flyttes til en by der en annen av gjenstandene i nabolaget ble produsert. Stedet ble for over 700 år siden gitt i morgengave til en dronning som kom fra den største øya (hovedstaden har samme navn som en norsk by) i et land i Nord-Europa. Han som har solgt mest plater i Norge forbindes med en sang med stedets navn i tittelen.

44. Mat til mange kommer fra denne bygda. Misjonærsønnen fra Stavanger skrev et musikkstykke inspirert av en opplevelse i utlandet, men tittelen brukes av mange som en beskrivelse av noe her. En gribb hadde en spektakulær landing som huskes fremdeles. En målmann herfra ble kjent i Rogaland. Førerkort betyr ikke alltid så mye.

45. På grensen mellom det høye og lave ligger dette stedet. Her bodde han som grunnlag tre aviser, og her vandret den fantasirike med fortellerevnene. Rundt 30.000 har gledet seg her de senere årene. Rektoren som var opptatt av både kropp og sjel, var født her.
 

Bergens Tidende
1. Mange fløy med utgangspunkt i dette vel halvannen kvm stor området. Noen få eksemplarer er senere eksportert til USA, men et gult fra bunnen skal bli. Uendelig flere får i dag fly uforstyrret her. Et ”fyrtårn” ble revet, og noe derfra gir lyd fra seg i Afrika. Her håpte man å få noe som endte i Bergen.

2. Hun som ikke er datter av han som startet en kanal og forbindes med OL på Lillehammer, kommer fra denne kommunen. Her skapes noe som ser foreldet ut lenge før tiden, og der den viktigste prosessen begynner utenfra. Og her skapes noe som denne våren er inspirert av blåfjellet og kvalifiserte seg til en spesiell uke.

3. Herfra kunne det blitt to, men det ble bare en. Bygda ligger mellom to kommunesentra, hvis man bytter om tallene i avstanden til et ene får man avstanden til det andre. I det ene ble sur svie etter søt kløe, fra det andre kom en som derimot var en kløpper med tall, og i det andre står det en statue av en som ble født i det første.

44. Neste år vil det vil det i Oslo stå ferdig et hus som skal inneholde et transportmiddel som er en del av norsk historie og som ble skapt i dette kommuneadministrasjonssenteret. Her er et sjangernavnet for en eiendom Her er et sjangernavn for en eiendom med spesielle rettigheter og som vi bare har hatt dette ene eksemplet av i Norge. En tunnel har betydd en innsparing på nesten 4 timer for å komme hit, ellers kan man bruke tre ulike ferjeforbindelser. Her er sentrum for et spesielt område på over 500 kvkm.


45. Noen som produserer noe lett vil flytte fra dette området, andre som produserer både lett og noe tyngre stoff, blir værende. I fjor høst ble det litt i strid med generelle tendenser etablert en gruppe som det bare fantes en av i kommunen. En folkegave til en konge resulterte i en stiftelse et annet sted med et fornavn etter hans dronning og etternavn som dette området. En svart prins emigrerte til Østfold.


Adresseavisen

1. Det har vært stort pressebesøk i denne kommunen siste halvår. En sterk strøm gir gode fiskemuligheter. En av de største broene i sitt slag ligger her. En skipper fra kommunen hadde mange sterke og humoristiske opplevelser. Et forestående ekteskap følges med interesse.

2. I denne kommunen er de som gjør havet trygt. Her er en av partene i en trekamp som engasjerer, her bodde hun som nok ikke var en så stor idealist som den kjente dikteren fremstilte henne, og her bodde hun som utviklet et håndverk til kunst.

44. Fra denne bygda kom en høytflygende kar som fikk en poetisk hyllest, herfra kom også han som opplevde at selv med fem forsøk lyktes det ikke helt, og herfra kom 30-åringen som brakk foten og måtte slutte med det han var glad i.

45. En som ikke akkurat starter i juniorklassen kom før OL hjem til denne kommunen med olympisk sølv. Nylig er det gjort en viktig fortids-oppdagelse her. En litterær industribedrift ble landskjent for noen år tilbake, et arrangement kobles til blodtrykk, og her er man glad i en blomst som et annet sted har et navn som kobles til et nedsettende begrep.


Fædrelandsvennen

1. Han som skapte den gamle og vise som var fremmed og ikke så noen fremtid, var på besøk her. Det var også klassekameratene som i sitt virke delte mellom seg det som den ene skapte men som ble kjent vel så mye gjennom den andre. Facebook-grupper og uenighet er aktuelle nøkkelord.

2. I februar fikk noe gammelt og nedslitt avløsning i denne kommunen. En kunstner med et spesielt materiale dekorerte en gave til en rocker på 60+. Kommunen sier den har fått landets beste og nest lengste i sitt slag. Egentlig skulle navnet vært litt annerledes. Her produseres noe med landsdelsidentitet.

44. Han som er blant 12 på en kunstnerisk norgestopp, er født her. Det er ikke bråk man forbinder med hans virksomhet. Her har den flinkeste gutten i klassen hytte. Det var ikke alle som gjorde porten vid. Pirater røvet fra en tidligere statsminister. Et forlis skapte verdenskjent kunst.

45. De med navn etter døtrene til de olympiske, kommer hit til sommeren. Området vi skal frem til, er Sørlandets største i sitt slag. Herfra kommer han med et enkelt produkt som kan hjelpe milliarder, herfra kommer han som har fått flere kunstneriske/journalistiske utmerkelser i England, her er et idrettslag med navn etter en lite hyggelig tilstand, og her bodde hun som tok en både genierklært og foraktet i forsvar.Blogglisten

2 kommentarer:

  1. Hvor i all verden blir det av fasiten og vinnerne???

    SvarSlett
  2. Torgeir M. Siqveland19. april 2010 kl. 12:20

    Fasit og vinnere kan ikke komme før etter innleveringsfristen i Stavanger Aftenblad, 19.04. I Aftenbladet vil dette komme i Pluss fredag 23.04.
    Torgeir i Sandnes

    SvarSlett