mandag 7. juni 2010

"U-184" - og global kvikksølvkamp

Hva er fellesnevneren for et tysk forlis i 1945, KNM ”Tyr”, røykeloven, et forbud fra 2009 og en avstemning i reprise i Stortinget i juni 2010, og en internasjonal konferanse som begynner i Sverige i dag? Svaret er kvikksølv.

Tre måneder før krigen sluttet i 1945 var den tyske ubåten ”U-864” på vei til Japan. Det inneholdt personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell. Blant annet var det 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker. Den britiske ubåten ”Venturer” sørget for at den aldri kom frem.

I mars 2003 fant KNM ”Tyr” vraket på 150 meters dyp rundt 2 kilometer utenfor Fedje i Hordaland. Siden har folk har vært redde for en miljøkatastrofe, har vært redde for å spise fisken fra havet rundt, og det har vært bedt om handling for ikke å så tvil om vår miljøholdning.

Og det ble undersøkelser, ytterligere undersøkelser, åpen høring, og en bred prosess før Regjeringen i 2009 bestemte seg for at vraket av U-864 skal heves, og at forurenset havbunn skal dekkes til med rene masser.

Samtlige syv partier vil nå heve kvikksølvet fra havbunnen. Spørsmålet er når og på hvilken måte, og dette var bakgrunnen for en avstemning i Stortinget i forrige uke. Da regjeringspartiene tapte avstemningen fikk politikerne hakeslepp, skulle det virkelig være slik at Stortinget hadde ment noe annet å se enn det regjeringens tremannskabinett hadde bestemt? Nei, Det var skjedd en feil, og vedtaket ble på en finurlig måte rettet opp.

Det har vært prøvd å så en viss tvil om regjeringens engasjement i saken, men uansett er det nå klart: Kvikksølvet skal opp – før eller siden.

Norge ble et foregangsland og Dagfinn Høybråten stod for en av de største enkeltmannsprestasjoner i norsk etterkrigspolitikk da han kuppet regjeringen og fikk et vedtak som endte opp i en streng røykelov fra 1.juni 2004 som stadig flere land ønsker å kopiere.

Fire år senere fikk Regjeringen fortjent ros for et forbud mot bruk av kvikksølv i norske produkter, Vi har vært aktive for å få internasjonal tilslutning for dette helseforbedrende tiltaket – akkurat som med røykeloven.

I dag samles forhandlere fra rundt 100 land i Stockholm. De- forhåpentlig - avfyre startskuddet for en begrensning av en av de aller farligste miljøgiftene som spres i atmosfæren over hele jorden. Flere av landene har nok redusert bruken av kvikksølv de senere år, men naturen har likevel blitt mer kvikksølvforurenset. Kvinner som ammer eller er gravide eller planlegge rå bli det, anbefales å ikke spise fisk mer enn et par ganger i året for å unngå skader på kvikksølv-skader på fosteret.

Verdens land tenker seg en felles håndtering av kvikksølv fra 2013. ”Men EU-landene må gå foran”, sier den svenske miljøministeren, og går inn for et totalforbud. Norge har ikke samme påvirkningskraft innen EU, men vi har vært et eksempel gjennom konkret handling.

Dagens blomst går til tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy. Hun var den som kjørte kvikksølv-forbudet. I 2006 ba hun Statens forurensingstilsyn (SFT) om å sende forslag til forbud mot kvikksølv på høring. Like etterpå sa hun i FN at ”globale kvikksølvutslipp er en av de største utfordringene vi har. Norge har derfor arbeidet hardt for å få til en bindende avtale for å stanse bruk av kvikksølv”.

Norge gjorde vedtaket i 2008, og forhåpentlig kommer nå EU og deretter hele verden med i kampen mot miljøgifter. Ting kan ta tid, men det er kjekt når det nytter.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar