tirsdag 1. juni 2010

Ny statsråd, blir det flere?

Får vi en ny miljøvernminister, Inga Marte Thorkildsen, 33 år og SVs tidligere miljøpolitiske talsperson? Dagens Næringsliv skriver i dag at dette er planen.
SV får nok ikke øke sin statsrådkvote. Når Erik Solheim, 55, etter denne kabalen mister halvdelen av sitt kombinerte utviklings- og miljøverndepartement, må det gjøres et grep. Og det innebærer, hvis DN erfarer riktig, at partileder og kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 49, også overtar fagfeltet til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, 67, i tillegg til barnehage- og opplæringssaker.

Hovedårsaken til dette makeskifte synes å være et sterkt SV-ønske om at et av partiets antatt sterkeste kort skal fronte et fagfelt som er et av partiets aller mest sentrale og viktige.
Thorkildsen ble stortingsrepresentant som 25-åring i 2001. I forrige periode satt hun i energi- og miljøkomiteen og var saksordfører for det såkalte Klimaforliket i Stortingets energi- og miljøkomité, der hun ledet forhandlingene på vegne av regjeringspartiene. Etternavnet har hun fra sin mor, barnehagestyrer/virksomhetsleder Lindis Thorkildsen, og hennes far, Heming Olaussen, er rådgiver/leder i Nei til EU. Utdanningsmessig er hun cand.mag med religionshistorie og statsvitenskap.

Etter valget har Thorkildsen hatt seks måneders fødselsperm. Hennes komitéplassering nå er i finans. Og kombinasjonen miljø/finans er spennende. Hun sier til DN at ”hvis ikke finanspolitikere snakker like mye om klima og miljø som handlingsregelen, er vi ikke ansvarlige politikere”.

Det er en uttalelse jeg applauderer.(Og jeg istemmer hennes intensjoner om å jobbe internasjonalt for å innføre avgift på valutatransaksjoner: ”Vi kommer til å utfordre den egotrippen som det innebærer at de som i stor grad har skapt problemene som vi ser i verden, prøver å unndra seg ansvar i land etter land, også Norge”).

Hennes kunnskaper om og engasjement for miljøvern synes utmerkede. Det vil også være en fordel at vi kommer tilbake til ordningen med at dette er eget departement. Spørsmålet blir hvor stort gjennomslag hun kan få i regjeringen. Jo større politisk tyngde vedkommende har, jo lettere er det å markere fagområdet. Men Inga Marte Thorkildsen har et godt forbilde i Gro Harlem Brundtland, som ble miljøvernminister 35 år gammel (i 1974) og raskt markerte seg som myndig og handlekraftig.

Det aller beste for miljøvernets politiske innflytelse vil etter min mening være å oppgradere departementet, slik at det på mange måter får samme stilling som Finansdepartementet. Alle saker bør vurderes i et overordnet miljøperspektiv, der hensyn til miljø og klima veier like tungt som økonomi. Men i dagens politiske klima er dette neppe realiserbart – dessverre.

Dret skal bli spennende å følge Thorkildsen og se hvor langt ambisjonene og håndverket rekker i møte med den mer administrativt/teknologiske delen av regjeringen, statsminister og olje- og energiminister inkludert. Hun er forøvrig jevngammel med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken,32, og disse to kan bli SVs beste kort når det gjelder å skape mer entusiasme i og rundt et parti som nå møter den regjeringstretthet som regelmessig rammer en koalisjon etter noen år - særlig gjelder dette juniorpartnere.

Tidpsunktet for statsrådskiftet avhenger mest av Jens Stoltenbergs vurdering av ”den beleilige tid” (jfr. det gode råd også til politikere i brevet til Kolosserne 4.1: ”Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så dere kjøper den beleilige tid”). Kanskje vil det være klokt om regjeringssjefen brukte anledningen til flere bytter som kunne virke revitaliserende. Ikke minst ligger det en utfordring til Senterpartiet, som med fordel bør kunne skifte ut både olje- og energiminister Terje Riis Johansen, 42, Telemark, og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, 54, Nord-Trøndelag. Her vil Marit Arnstad, 48, Nord-Trøndelag, bli et åpenbart pluss for regjeringskollegiet, og parlamentarisk leder og nestleder Trygve Slagsvold Veum, 31, Hedmark, er et spennende navn.
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar