torsdag 10. mars 2011

Sterkt Sauda-firkløver

Njell Lofthus er fra Sauda. Ikke så kjent som Bjørn Eidsvåg, Kjartan Fløgstad og Arne Fjørtoft, men han tåler å nevnes sammen med dem. Han har en sjelden sterk innsats bak seg i norsk bistandsutvikling i Afrika. Han er en av de mange – ikke minst fra Rogaland - som har reist ut i nestekjærlighetens tjeneste.
I dag, fredag, begraves han fra Røyken kirke.

Njell Lofthus begynte som misjonær i Kamerun for Det Norske Misjonsselskap. Han ble utlånt til Kirkens Nødhjelp (KN) et par år på 70-tallet for å drive katastrofehjelp under borgerkrigen i Tsjad. Fra 1985 ble han ansatt i KN for å bygge opp et langsiktig utviklingsarbeid i Nord-Mali etter en stor tørke, og han ble etter hvert leder for hele KN-arbeidet i Afrika.

Njell Lofthus var opptatt av at Kirkens Nødhjelp skulle være en hjelpeorganisasjon som arbeidet på sikt. Arbeide ut fra et grundig, forskningsbasert kunnskapsgrunnlag, sammen med lokale krefter. Færrest mulig norske bistandsarbeidere, mest mulig lokalt personell.

Når det skjedde en katastrofe ble ofte KN en viktig aktør fordi man hadde erfaring fra arbeidet der. Og etter katastrofen, da TV og reportere forsvant og utlandet snart mistet interesser, fortsatte Njell et utviklingsarbeid som var viktigere enn noen gang.

I Nord-Mali oppsto konflikter som utviklet seg til borgerkrig. Njell tok initiativ til en større forsoningsprosess i landsbyene. Den ble ledet av Kåre Lode fra Stavanger, som her fikk verdifull kunnskap om fredsprosesser og andre nasjonale, politiske prosesser. Han har gjennom 30 år har jobbet med ulike prosjekter for utviklings- og organisasjonsarbeid, universitetssamarbeid, misjon, styrking av det sivile samfunn, og de siste årene i økende grad med fred og forsoning i en lang rekke afrikanske land. Han er slått til ridder av Mali.

Njell Lofthus var opptatt av å hjelpe de aller svakeste. Han fikk derfor i gang et arbeid i Kidal-provisen, det mest marginaliserte området i Mali. Dette bidro til at KN i de siste tre årene har kunnet gi vesentlige bidrag til å hindre at de væpnede konfliktene der utviklet seg til borgerkrig.

Som styreleder i Kirkens Nødhjelp har jeg opplevd Kåre Lode og særlig Njell Lofthus i arbeid i Mali. Raus i sin oppmuntring, inspirerende med sin Sauda-humor og fortellerglede. Enorm tillit blant lokalbefolkningen. Det var i Mali muslimen fortalte om hvordan KN hadde hjulpet ham, og avsluttet slik: ”Allah er stor, men Kirkens Nødhjelp er større”.

Som pensjonist gjorde han også en stor frivillig innsats for Kirkens Nødhjelp. Han og Ingrid bestemte seg for å samle inn penger og bidra til at studentene i byen Ngaoundéré i Kamerun skulle få seg en ny kirke. Den gamle var blitt for liten. Han deltok med liv og lyst i byggingen. Han bar stein og trillet jord, før han ramlet ned fra taket på kirken, brakk ryggen og måtte sendes hjem i luftambulanse. Siden var han avhengig av rullestol.

Alle vi 180 som for et par år siden hadde gleden av å følge ham på charterflyet fra Sola til kirkeinnvielsen i Ngaoundéré, ble imponert over hans livsmot. Det ble et overraskende og stort øyeblikk for ham da kirkepresidenten under den fem timer lange åpningsgudstjenesten forkynte at kirkens hadde fått navn etter Njell Lofthus.
En flott bauta over saudabuen Njell Lofthus’ virke til beste for menneskeheten.

.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar