lørdag 12. mars 2011

Seiren følger våre faner - men hvilke?

Vi er ferdig med 1.akt av et moderne drama med sterke undertoner fra slaget i Trollfjorden i 1890 Da gikk robåtfiskerne gikk til aksjon mot Handelsmannen og rederne med større , dampdrevne motorbåter som ville stenget dem ute. ”Den siste viking” (Johan Bojer) vant slaget – Stortinget sikret ham via en lov.
Men vil fiskeren vinne frem også denne gangen?

”Jeg fant, jeg fant”, sa Askeladden. Men det dreide seg ikke om olje. ”Jeg vant, jeg vant”, sier både tilhengere og motstandere av oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen.

Mange krever seier i denne runden. Eirik Mosveen i VG bruker som vanlig de største ord:
”Kristin banket alle i Lofoten”

Og han beskriver petroholikerne slik:
"Oljeindustrien så ut som om Gud akkurat hadde forlatt dem”

Syvmilssteg
SV har snart landsmøte og vil feire Lofoten-vedtaket minst for hva det er verdt i realiteten.
”Lofoten er stedet miljøet og fremtiden seier over oljeboring”
Snorre Valen, miljøpolitisk talsmann

”I dag har vi tatte et syvmilssteg i retning varig vern av Lofoten”
SV-kilde til VG

Ja, jeg synes det er grunn til å rose SV for å ha kjempet en tapper kamp for varig vern av Lofoten. Partiet har stått på støtt og stadig, Kristin Halvorsen har gjort det klart at denne saken måtte partiet vinne. Jens Stoltenberg skjønte at regjeringsdeltagelsen sto på spill. SV måtte få noe som kunne fremstilles som en seier.

”Gjennom å gjøre hestehandel oppnår SV tross alt noe. Hadde det ikke fått gjennom denne saken, ville de mistet all miljøtroverdighet”
Anders Todal Jenssen, valgforsker

”Det er ikke ofte miljøbevegelsen bryter ut i nasjonal salmesang. Dette er fjerde gang vi har greid å stanse Norges sterkeste næringsinteresser i Lofoten”
Rasmus Hansson, WWF

Men det er som en av de største salmedikterne, Thomas Kingo, sier det:
”Sorgen og gleden de vandrer til hope,
Lykke og ulykke ganger på rad.
Medgang og motgang hverandre tilrope,
Solskinn og skyer de følges og ad”

”Vi er svært misfornøyd med enda en gangs utsettelse”
Gro Brækken,Oljeindustriens Landsforening

”Vi er skuffet”
John G. Bernander, NHO

”Nord-Norge har grunn til å være skuffet”
Nikolai Astrup, H

Dyr etappeseier
Men har de grunn for skuffelsen? Mange ser på suksess og nederlag som motsetninger, men de er begge produkt av samme prosess.
”Det har vært en viktig, men dyr etappeseier for SV”
Line Henriette Hjemdal, KrF

”Grunnen til at SV jubler er at de er tvunget til det. I realiteten har de bare vunnet en symbolsk seier”
Regjeringskilde til DN

”Slik jeg ser det har SV fått navnet, men Ap innholdet i oljekompromisset”
Hugo Bjørnstad, Ap, ordfører i Vågan

”Regjeringen har funnet en god løsning på en vanskelig sak. Det blir ikke satt brems på oljeutviklingen i nord. Tvert imot”
Dagsavisen

Lofottorsken takker
Miljøbevegelsen er jevnt over meget positiv.
”Lofot-seieren er verdt SVs miljøoffer. Oljeboringen i Lofoten og Vesterålen hadde foregått så nær land at oljeulykkene kunne blitt svært alvorlige
Frederic Hauge, Bellona

”Halvorsen, Halvorsen, hei,hei,hei, Lofottorsken takker deg"
Natur og Ungdom

Mest kritisk er Greenpeace:
Dette er mye å bytte bort for noen års utsettelse av Lofoten.
Frida Bengtsson

Skjevøyd
En innsiktsfull journalist med fortid i Natur og Ungdom og som har skrevet boken Klimaparadokset», hvor statsminister Jens Stoltenberg forteller om hvordan han vil løse miljøtrusselen, er Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv. Han skriver:
Et av SVs argumenter mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er at Norge bør la oljen og gassen ligge av hensyn til klimaet. Et annet har vært at næringslivet bør omstilles fra oljeøkonomi til grønn økonomi. Med alle de tiltakene SV nå har godtatt for å få sin seier, har begge de argumentene havarert.

Et godt eksempel på de ulike vinklene finner vi i VG, avisen som har noe fra alt og for alle, til og med bikkja til Jon Michelet
Eirik Mosveen konstaterer på side 2 og 3 med bred penn:
”Det er mange som brisker seg med å fremstille SVs seier i Lofoten som liten og ubetydelig. De tar skammelig feil”

Men på side 4 i samme avis lyder overskriften:
”Lofoten-trikset: Jens åpner likevel for oljeboring”

Det som av mange fremstilles som en viktig miljøseier for SV, kommuniseres altså i Ap som et vesentlig skritt i retning av mer petroleumsaktivitet også utenfor Lofoten og Vesterålen

K-ordene
K for kommunikasjon - og det kommer mer K: Likheten mellom konsekvensutredning og kunnskapsinnhenting er større enn at begge begynner på K. Det gjør forøvrig også Kristin og Kompromiss.
”En beslutning ligger nå nærmere. Det er helt uinteressant for oss om det heter kunnskapsinnhenvisning eller konsekvensutredning”
Ellen Stensrud, 1.sekretær i LO

Oljebransjen er selvsagt interessert i å få både i pose og sekk, men når Barentshavet er sikret og det handler kun om en utsetting av konsekvensutredning i Lofoten, skal man være varsom med å ta de største ordene om miljøgevinst i bruk”
Helge Simonnes, Vårt Land


Vedtaket er i realiteten å sammenligne med en konsekvensutredning
Tor Arne Strøm, stortingsrepr. Ap

SV og Sp måtte godta en kunnskapsinnhenting som til forveksling er lik en konsekvensutredning
Aftenposten

Pyrrhos?
Konsekvensutredning er en politisk beslutning om å åpne et område, og den har vi ikke
tatt.
Kristin Halvorsen, SV

Er det slik at seieren følger SVs vernefaner, eller hun må si som den fremgangsrike felktherren Pyrrhos. Han beseiret den romerske republikk i to slag, men med omfattende egne tap, derav uttrykket «pyrrhosseier». Etter det andre slaget mot romerne ved Asculum i år 279 f.Kr. er Pyrrhos blitt sitert på å ha sagt:
«En slik seier til og jeg er fortapt». En slik seier til men Lofoten går likevel tapt?

Arbeiderdikteren Rudolf Nilsen karakteriserer politisk arbeid slik:
”Aldri en skinnende seier, et osende nederlag, men lusesmå tap og gevinster hver eneste dag”.

Morgendagen
Til ettertanke for alle politikere dette kinesiske ordtaket:
”De som sløser bort dagen med å snakke om gårsdagens seire, får ingenting å skryte av i morgen”

”Tiden er ikke på SVs side”
Dagbladet

"Blir det blåblå-regjering i 2013 er det liten tvil. Da vil arbeidsplasser i oljeindustrien veie tyngre enn reiseliv og fiskerier. Tilliten til petroleumslobbyens løfter om høy sikkerhet og lav risiko vil vinne over tvilen og frykten for søl og katastrofe. Det samme vil skje hvis vi får en ren Ap-regjering. Når oljegutta i Ap allierer seg med industrifolka i LO, går det bare en vei"
Drude Beer, Nationen

Hun kan få rett. Nestleder Bent Høie fra oljefylket Rogaland er klar i sin vurdering: ”Vi tar ingen forbehold om at miljø- og ressursspørsmål skal hindre oljeboring i Lofoten.og Vesterålen”

Fra samme fylke og fra sikker regjeringspartner dersoms, hvis, i så fall…. :
”Det er trist at Ap prioriterer å sysselsette fire SV-ere i regjeringen fremfor å skape tusenvis av nye, lønnsomme atrbeidsplasser langs kysten.”
Ketil Solvik-Olsen, miljøpolitisk talsmann i Frp

Det hjelper nok lite at formann i Norges Råfisklag, Reidar Nielsen, er faglig sikker:
”I Lofoten er oljevirksomhet uforenlig med fiskeriene”.

Fisk og vannkraft er fornybart. I en interessekonflikt mellom tidsbegrensede og fornybare ressurser og en fornybar ressurs, bør valget være enkelt. Dessverre er det nok ikke det.

Oljeindustrien har betydd mye for det moderne Norge. Den har på godt og ondt gjort oss til et av verdens rikeste land, gitt oss en uhyre sterk motstandskraft mot den aktuelle finanskrisen, lagt flere velferdssteiner på det sosiale byggverk, skapt arbeidsplasser og utviklingsmuligheter for nye bedrifter, utviklet kunnskap, teknologi og kompetanse som i neste omgang vil være gull verdt når petroleumsepoken ebber ut. Selv om den nye olje- og energiministeren Ola Borten Moe sier dette:
”Det er ennå en del olje som ikke er utvunnet, og vi kommer til å finn nye ressurser”

Det viktigste for oljebransjen i dag tror jeg er å satse sin kompetanse og kapital på forskning og utvikling av nye produkter og fornybar energi. Erfaring, kapital, kunnskap og teknologi vil fortsatt være drivkraft for å utnytte eksisterende felt mye bedre, utvinne nye felt langsommere, og samtidig omstille seg til å gjøre Norge best på energi som varer lengre.

”Den siste viking” med ny slutt?
På lederplass konkluderer VG:
”Bråket om oljeboring i Lofoten har stilnet. Det var som å helle olje på opprørt hav”

Olje på havet. Stikkord: Prince William Sound. Mexicogolfen. Verken oljedirektørene eller petropolitikerne viste ydmykhet. «Det kan ikke skje her», var refrenget. Og vi har sett oljen flyte både i Vestfold og etter grunnstøting i ytre Oslofjord.

I en verden der mulighetene for å oppleve ren og urørt natur i kombinasjon med fornuftig, menneskelig aktivitet blir stadig færre, har Lofoten og Vesterålen store fortrinn.

KrF og Venstre sier mandag morgen i Politisk kvarter at dersom et borgerlig flertall blir avhengig av dem,skal Lofoten vernes. Høyre/Frp alene vil gi full utbygging.

Men jeg er redd for at enden blir den at Johan Bojers bok gis ut i nytt opplag med endret slutt. Fiskeren taper. Petroholikerne kan i praksis komme til å stenge ham ute.
Norge taper – det er ikke alle verdier som kan skrives med tall.Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar