onsdag 28. oktober 2009

Norge trenger "lykkejegere"

Hyppig anvendt begrep i innvandringsdebatt og etter hvert blant flere og flere partier om de fleste av alle de som kommer til Norge og søker asyl: Lykkejeger.

Den norske innvandringspolitikken på dette området vil bli strengere de kommende årene, sier Sp-politikeren som har vært i Danmark, studert landets strenge praksis, og har sett lyset: ”Tøff”. ”Stramme inn”. ”Døren til Norge må bli trangere”.
Ola Borten Moe tror han har funnet koden. Han synger med i klagekoret. Han vil opp og frem i politikken.
Politisk lykkejeger?

Kari er lavtlønnet, sliter med å få endene til å møtes. Men hver uke gjør hun en liten Lotto-innsats. Hun ønsker seg et litt bedre liv, i et land der kravet om lykke og ønsket om et enda bedre liv, er en legitim del av virkeligheten for de aller fleste.
Lykkejeger?

Mette og Jørgen og de tre barna og hans familie bor i et rekkehus. Ingen hage, litt trafikkstøy. De ønsker seg en litt større bolig, en liten hage, mer trafikksikker skolevei for barna.Et bedre liv.
Lykkejegere?

Far har gått konkurs, mor har fått ALS og ligger i permanent respirator. Hege skjønner at hun kan ikke få alt som de i den kule gjengen har. Men nå har hun fått en liten kveldsjobb på supermarkedet. Tenk om hun kunne få nok til å bytte ut den to år gammel allværsjakken! Og enda bedre: Klare å få kjøpt et skateboard!
Lykkejeger?

Guri i Rakkestad var aktiv i motstandsbevegelsen. Hadde venner som tatt og torturert. Ble angitt av en nordmann, klarte å rømme til Sverige våren 1943 - og fikk bli.
Steinar på Rubbestadneset unnslapp så vidt Gestapo sa han sammen med seks andre dra over Nordsjøen til Skottland i fiskeskøyta ”Håpet”.
Lykkejegere?

Lise vokser opp i en familie preget av volds og alkoholbruk, liten omsorg, dårlig råd. Hun ønsker seg et liv i trygghet, muligheter for selvrealisering.
Lykkejeger?

Oldefar Kristoffer var nest yngst av 8 søsken, på en liten gård i en liten bygd. Lite mat, lite klær, dårlige fremtidsutsikter. Han og Maria klarte å skrape sammen til en Amerika-billett. Ble møtt av frihetsstatuens “Give me you tired, you poor”, ikke med med “Gate closed.
De jaktet etter lykken - og fant den.

Sør-Afrika ville skille rasene. Apartheid. USA behandlet hvite og svarte forskjellig. Nordmenn var sterke kritikere mot urett langt borte. Norske røster i dag: “Norge for nordmenn”, “nei til raseblanding”. Nei, nei, nei.
Apartheid i ny emballasje?

FN: Hvis alle verdens mennesker skulle ha et like høyt forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trengt nesten 6 jordkloder.
Flere kåringer: Norge verdens beste land å leve i. Norge verdens rikeste land.
Norge - et land som har vunnet i Lotto uten å ha tatt lodd. Et land som stadig vil bygge ut velferden, også for de bedre bemidlede. Mer statsstøtte til gode formål. Mer, mer, mer.
Norge - konstant på jakt etter mer lykke?

42 millioner mennesker verden over er på flukt, er flyktninger. 18 000 antas å komme til Norge. 0,45 promiller.
Lykkejegerbrigaden?

De lever med terror, fattigdommens svøpe, mangel på muligheter. De satser alt på å komme seg til Norge. Hva svarer vi:
Lykkejegere!

De jakter på friheten, ønsker et menneskeverdig liv. De banker på døren til Kongeriket Norge. For dem er Norge eventyrland. I en verden der det normale er krig, sult, himmelropende forskjeller, tortur og undertrykkelse - i en slik verden er Norge ekstremt fredelig, ekstremt rikt, ekstremt demokratisk.
Men rikdom som ikke deles med andre, blir fattigdom.
Storhet som setter grenser, blir armod.
Fedrelandskjærlighet uten global solidaritet, blir forfall.

Norge trenger flere kalde hjerner og varme hender. Vi trenger økt innvandring. Skal velferdsstaten opprettholdes? Skal dagens ungdom få den hjelp de kan kommer til å trenge når de passerer 80? Da trengs det nye nordmenn.
De vil bidra til fremtidens lykke.

”Eldretsunami” blir det kalt når tallene forteller at det blir stadig flere over 65 år, at levealderen stiger, at dette er problemskapende. Jeg er 71 og håper jeg skal bli gammel.
Lykkejeger?

Den norske regjeringen kan ikke styre hvor mange som søker asyl her, og de som kommer, har krav på behandling. Vi må følge internasjonale konvensjoner i vurderingen av hvem som trenger beskyttelse,
Innvandringsstrømmen kan best reguleres gjennom restriktiv politikk på familiegjenforening og arbeidsinnvandring.

Vi må åpne for atskillig større innvandring enn i dag og modernisere velferdsstaten slik at den tåler det. De fleste asylmottak og de som bor der oppleves som en positiv faktor i lokalmiljøene rundt omkring i Norge. Mange steder ønsker tilflytting, averterer etter og tilbyr gode rammebetingelser for tilflyttere.

Asyl og innvandring er kompliserte spørsmål Både på en ene og den andre fløyen er det lett å henfalle tilslagord, lett å forenkle. På samme måte som vi ikke kan ta imot alle verdens fattige og forfulgte, må en gjennomgripende drøfting naturligvis skje på en annen måte og i et annen omfang enn disse blogg-linjene. Men la oss slippe fremmedfrykten, frasene og unnskyldningene om “lykkejegere”.

Jeg slutter meg i de store linjer helt til UDI-direktør Ida Børresen når hun sier: ”Lykkejegerne” må stoppes, ropes det. Stadig oftere og høyere. Det er riktig at Norge ikke kan redde hele verden og at alle land har behov for å regulere sin innvandring. Vi må ha et system som raskt og riktig skiller mellom de som har rett og de som ikke har rett til beskyttelse, og som setter inn tiltak for å redusere andelen søkere uten behov for beskyttelse – ikke minst av hensyn til søkerne selv. Men er det galt å jakte på lykken? Og hvem er vi til å fordømme”?

Min konklusjon: Deler man sin lykke med andre, blir den samlede lykke i verden større.
”Håpet gjør ingen til skamme” (Rom. 5.5)Blogglisten

8 kommentarer:

 1. Først og fremst: jeg ser enig i at Norge trenger såkalte "lykkejegere". Problemet i asylpolitikken er heller det at verdiene til mange av innvandrerne ikke forandres. Ser man på resten av landene i Europa med stor andel innvandrere så ser vi økning av voldtekter, gettofisering og parallellsamfunn og drap(æres- derav). Dette er en utvikling som, flere og flere ser, kommer av en slapp asyl-politikk. Dette er grunnen til at Norge starter å stramme inn, og at det finnes innvandrere i det "rasistiske" FrP og demokratene.
  Min mening: sperre grensene (helt eller delvis) til vi har en egnet asylpolitikk med verdiassimilering. Kan deretter åpne "krana" for innvandring litt og litt etter hvordan assimileringen går.

  SvarSlett
 2. I følge ordboka er lykkejeger en "person som (med meir el. mindre uheiderlege middel) prøver å gjere lykke"

  At folk søker lykken "pursuing happiness" er vel ingen imot, men når man lyver om tortur, alder eller annet for å prøve få opphold, kommer man inn på den uhederlige biten som gjør mange av asylsøkerne til den type lykkejegere vi ikke ønsker.

  "Fattig, men ærlig", heter et godt gammelt ordtak.

  SvarSlett
 3. Har et par kommentarer til nødvendigheten av innvandring for å takle eldrebølgen.

  *Overbefolkning er et av de største problemene verden står overfor. Befolkningen må stabiliseres. Da kommer det før eller senere en eldrebølge. Et samfunn som er avhengig av befolkningsøkning for å gå rundt er ikke innrettet på en bærekraftig måte. Vi må takle eldrebølgen med den befolkningen vi har.

  *I SSBs befolkningsframskrivninger gir scenariet med null innvandring fra og med i dag en ratio på 2,2 mellom antall personer i arbeidsfør alder og antall personer over 67 år. Scenariet med middels stor innvandring gir en ratio på 2,5 - med en befolkning som er 1,7 millioner større. Etter noen kalkulatorøvelser kan man utlede følgende: Dersom den fremmedkulturelle komponenten av befolkningen har samme lave arbeidsdeltagelse som i dag kan faktisk forholdet mellom antall nordmenn i arbeid og antall nordmenn over 67 år bli lavere med middels innvandring enn uten innvandring. Det vil i så fall være meget alvorlig.

  Kilde: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200904/texmon.pdf

  SvarSlett
 4. Land og mennesker i vesten har gjennom et ustoppelige behov og trang til å øke sin velstand utsatt, og utsetter, land og mennesker i sør for en belastning så stor at vi aldri før i verdenshistorien har hatt så mange mennesker på flukt fra der de ALLER HELST VIL LEVE til nye land og områder på grunn av krig, konflikt, naturkatastrofer og klimaendringer. Hvorfor kan ikke mennesker på flukt få komme hit? Norge har vel ingen problemer med overbefolkning? Hvorfor skal Kenya ta i mot flyktninger fra Sudan, Etiopia og Somalia? Takk for fine refleksjoner.

  SvarSlett
 5. Til forrige anonym: I land som Yemen og Etiopia er befolkningen så stor at man ikke lenger klarer å skaffe til veie nok mat og drikkevann til alle. Allikevel vokser befolkningen i et uansvarlig tempo. Hvilken rett har inbyggerne i slike land til å doble befolkningen hvert 25. år?

  SvarSlett
 6. Og hvilken rett har Norge til å øke CO2-utslipp i et uansvarlig tempo, og skape problemer f.eks.for vannressursene i Yemen og Etiopia?

  SvarSlett
 7. Det er lykkejegerne vi trenger, de med motor til å gjøre livet bedre for seg selv - det fører til at livet blir bedre for oss alle.

  Det er de traumatiserte (de reelle) vi ikke trenger, de gjør det ikke bedre for oss, men verre - økonomisk sett. Så er det ikke et spørsmål om vi trenger de heller, men at de trenger oss.

  SvarSlett
 8. Vi har de siste årene hatt en mengde lykkejegere i Norge: Svenske ungdommer jobber på kafe i Oslo, polske mannfolk bygger norge, tyske leger holder primærhelsetjenesten igang etc. Uten disse hadde Norges vekst blitt strupet av mangel på arbeidskraft. Asylsøkere blir derimot innstengt på mottak uten annet å ta seg til enn å sparke småstein.

  SvarSlett