fredag 9. desember 2011

Tre lys - for rettferd og frihet

Vi er over halvveis i adventstiden, og for 3.søndag heter det i sangen:
Tre lys skal flamme
for alle som må slåss
For rettferd og for frihet
De trenger hjelp av oss
Må ingen miste motet
før alle folk er ett
Tenn lys for dem som kjemper
for frihet og for rett

Eyvind Skeie)

I kampen for rettferd og for frihet, mot diskriminering og mot fremmedhat, må vi begynne med oss selv. Granske våre sinn. Motarbeide våre fordommer. Aktivt støtte dem som gjennom sin utrettelige innsats fører an i kampen mot den intoleranse, de fordommer og de holdninger som har kostet millioner uskyldige mennesker livet. Ikke i en fjern fortid, men i vår egen generasjon.

Fred og frihet forplikter til kamp mot umenneskeligheten. Mot alliansene mellom makten og dumheten, den som frembringer uretten og lar den skje. Mot selvhevdelsen på andres bekostning. Mot misbruk av tro til hat der religion skulle skape nestekjærlighet og forsoning

Kirkene i Jesu fødeby Betlehem gikk for et par år siden sammen om en protest mot den israelske okkupasjonen. Oppropet er like aktuelt i dag og er sammenlignet med det sørafrikanske kirkeoppropet mot apartheidregimet. Det sier – og jeg synes dette har klar adresse til enkelte grupperinger også i Norge - at den type teologi som legitimerer okkupasjonen ikke er kristen og bibelsk. At sann kristen teologi springer ut av kjærligheten og solidariteten med de undertrykte, og søker rettferdighet, likhet og verdighet mellom mennesker.

De palestinske kristne ber både verdens kirker og politiske ledere om å legge press på Israel og arbeide for at okkupasjonen kan opphøre. I tillegg til å ta avstand fra alle former for ekstremisme, både blant jøder, muslimer og kristne, understreker dokumentet at den ikkevoldelige motstanden mot okkupasjonen er eneste riktige vei for alle palestinerne - også de kristne.

Guds ord minner oss om nestekjærlighetens kraft i denne verden. Vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Får da Kristus frigjort oss så er vi virkelig fri.

Tre lys - for rettferd og for frihet.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar