onsdag 27. juli 2011

ABB, Frp - og vi alle

Det er ikke Fremskrittspartiet som har inspirert til ABBs forskrudde, men på sitt vis «logiske» tankerekker. ABB har vært medlem, men fant at partiet ikke dekket hans meninger godt nok og trakk seg derfor ut. Han kom, hørte, og forsvant.

En Aftenposten-kronikk i 2010 av fremtredende Frp-medlemmer møtte ikke jubel hos mange av oss, men den ligger langt innenfor det som må tåles i et politisk ordskifte. I den grad ABB har hentet inspirasjon til verdensbilde preget av ideen om islamisering og om at så godt som hele det sivile samfunn er styrt av “kulturmarxistene», er det nok andre miljøer vi bør se nærmere på.

Noen vil mene at Fremskrittspartiets største gevinst i asyl- og innvandringspolitikken er at partiet har medvirket til drive regjeringen i en mer restriktiv - og i noen tilfeller åpenbart mindre human – retning.

Vi kan forsøke å finne en forklaring på Utøya-massakren. Vi kan dissekere og diskutere barndom og oppvekst, forholdet til faren, personlige opplevelser, selvbilde, mulige inspirasjonskilder osv – men det endelige svaret får vi aldri, kanskje kan en rettspsykiatrisk undersøkelse hjelpe litt.

Å mene at Norge bør stenge grensene for innvandring fra visse land er et politisk standpunkt. Vi kan være rykende uenig, argumentere mot, korrigere feilaktige påstander om dagens situasjon, være uenig i verdivalg. Men et slikt standpunkt er legitimt og være en del av den løpende politisk debatt.

Å mene at Norge bør legge seg åpen for en innvandring av f.eks. 100.000 av verdens nødstilte og om nødvendig bruke av Oljefondet til å skape arbeidsplasser, økte trygdeutgifter osv, er også et legitimt standpunkt som må være en del av den løpende politiske debatt.

På skalaen mellom disse to synspunktene finner vi velgerne og partiene. Debatten, men i mye sterkere grad både egne og offentlige negativt/positivt oppfattede hendelser, galluptall osv. danner vår oppfatning, og for noen er dette så viktig at det blir helt avgjørende når stemmeseddelen legges i urnen.

Diskriminerende holdninger må få komme til uttrykk, for det er først når de er uttrykt, at de kan bekjempes gjennom offentlig kritikk. I prinsippet er altså ytringsfrihet tenkt som et vern mot slike fenomener som diskriminering. I det større historiske perspektiv er det heller ikke tvilsomt at det i de åpne samfunn med høy grad av ytringsfrihet har vært mindre grad av diskriminering og uro enn i de lukkede samfunn. Ytringsfrihet har i de fleste tilfeller fungert som et vern mot diskriminering.

Jeg slutter med til Dagens Næringsliv i dag»: «Vi som ønsker et multikulturelt samfunn ville aldri akseptert å få skylden dersom det var en islamsk terrorist som hadde gjort samme udåden. Det finnes ekstremister i alle leire, og det blir en nedrig og uinteressant debatt dersom de settes i bås med alle andre som har standpunkter vi ikke liker».

Lovbestemmelser som begrenser ytringer i det offentlige rom, kan, ved å unndra de rasistiske ytringer den offentlige kritikk, virke i retning av en større utbredelse av rasistiske holdninger. I en slik situasjon må man vokte seg for enkle løsninger og symbolske markeringer uten videre effekt. Det er for eksempel bedre å bekjempe diskriminerende holdninger gjennom offentligheten enn ved å innføre strafferettslige sanksjoner. Det er viktig å opprettholde samtalen. I den grad rasistene bringes til taushet eller går under jorden, vil også mye av den antirasistiske argumentasjon forstumme og den antirasistiske bevisstgjørelse svekkes.

Noen av oss som har vært portvoktere for andres ytringer og hatt lett adgang til selv å mene og kommenterer, hatt innflytelse på reportasjer og vinklinger, må også stille spørsmål til oss selv: I kampen for et multikulturelt samfunn og mot fremmedfrykt, unnlot vi bevisst eller ubevisst å ta opp kritikken? Stigmatiserte vi, tok vi «folkedypets» reaksjoner på alvor, klarte vi å belyse alle forhold og problemstillinger med økt innvandring? I «den gode saks tjeneste» - skapte vi en situasjon der mange følte at enten ble deres synspunkter ikke tatt på alvor eller ble oversett? Klarte vi å gi «full beskjed», klarte vi å snakke «med leserne og ikke til dem» slik Lars Oftedal formulerte det i programmet for Stavanger Aftenblad (1893)?

Med høyst ulik begrunnelse er det kanskje mange som både i og utenfor Frp i dag som i ettertankens stund et øyeblikk bør legge fra seg roperten og erstatte den med hørerøret.

Blogglisten

9 kommentarer:

 1. http://twitpic.com/5wkeii

  Bevisst eller ubevisst er FrP en stor bidragsyter i hat-industrien.

  SvarSlett
 2. Også Liberaleren har omtalt temaet:

  http://www.liberaleren.no/2011/07/26/innlegg-om-kulturquislinger-verdt-a-lese/

  http://www.liberaleren.no/2011/07/26/en-bedre-fremtid-for-vare-barns-skyld/

  SvarSlett
 3. Jeg må nok si meg uenig med Bore på dette punktet. Frps mest ytterliggående utspill har helt klart bidratt til å gjøre ABBs situasjonsbeskrivelse gjengs. oss huske at mange er helt på linje med ABB i sak, men ikke i metode.

  SvarSlett
 4. Dere på venstresiden av norsk politikk har ikke retten til å skape sannhet der den ikke har atmosfære for det.

  Om norge og europa hadde vært styrt annerledes, mer fokus på å få til integrering, roe ned innvandring av kriminelle, radikale og andre som ikke aksepterer vårt system...så hadde det ikke blitt en slik polarisering langt til høyre. Dermed hadde det en dårligere grobunn for sånne som ABB.

  Det er som kjent fra andre suverene regjerende at de skaper polarisering på motsatt side av politikken ved å vise arroganse og ikke minst gi skylden på prøverørs barnet de selv skapte.

  Man gir ikke skylden på bilen eller pistolen som drepte, føreren var skyldig.... hvem som var skyldig til at det oppstår radikalisering ? Internett?
  Vi har i Norge hatt en naiv og svært dumdristig politikk de senere år.... ikke bare med tanke på innvandring. De fleste aksepterer og respekterer muslimer, moderate muslimer.

  Det mange av oss ikke liker er at radikale mullaer får tukle med rettsoppfatningen til folk flest, at det blir brukt milliarder på å bygge opp et byråkrati ingen er tjent med.

  Ved å heller stemme på partier som ikke er så langt til venstre og som har et bedre gangsyn med tanke på folks rettssikkerhet og dermed folks oppfatning om hva som er rett og galt så gir man trygghet til alle borgere.

  Trygghet og forståelse for politikken skaper ro og fred i et samfunn.

  SvarSlett
 5. Det er den løsslupne invandringen, uten integreringsplaner, uten filosofi, uten økonomisk forståelse av utfordringen, uten å spørre folket, uten konsekvensvurdering og selvsagt; uten plan, som har ført til at svært mange har stilt spørsmål om invandringen/ invasjonen og dens påvirkning på vår kultur og økonomi. Det er disse spm som Frp har tatt opp gang på gang, men blitt avvist med flerkultur og pyt-pyt, men tvert om blitt stemplet som fiender. Det er helt ukjent for meg at det er en fremmedfientlig holdning i Frp - Hellere tvert om. Men det bør herske en politikk og en økonomi for å kunne ta imot våre nye landsmenn/kvinner på en verdig måte. Den uorden som har hersket rundt innvandring er det som har skapt usikkerhet og frykt blant folk. Frykt kan i verste fall føre til celledannelser a la det vi har vært vitne til nylig.

  SvarSlett
 6. Det må også være legitimt å kunne jobbe for et fritt demokrati der ytringsfriheten står sterkt.

  Det må være legitimt å jobbe for et samfunn der det ikke på sikt engang vil bli innført sharia lovgivning. Noe flere norske muslimer allerede har etterspurt samt at dommerforeningen også vurderte det for noe tid tilbake at de ville gå med på sharia lovgivning i visse deler av Oslo.

  Om man nå fikk igang de rødgrønnes frie innvandrings tankegang...Hva hadde da skjedd med Norge slik vi kjenner det idag ?

  Nelson Mandela sloss mot apartheid...vant han ?

  Nå hevdes det fra sør afrika at de svarte som nå styrer har gjort det langt verre for innbyggerne å leve der...og politikken styrer landet nedenom.

  Om norge tar inn flere som har en annen kultur og tradisjon der ikke passer med verken arbeidsliv, religion og kultur, enn det vi har kapasitet til å kunne integrere fult ut, ja så vil vi være dømt til å tape kampen om å gi videre til våres barn et norge basert på vår egen kultur og grunnlov.

  Kjenner mange innvandrere som er vel integrerte... de har sin egen kultur, tradisjon og religion. Det er ingen konflikter, alle jeg kjenner respekterer og aksepterer dem fult ut. Hvorfor? Jo fordi de gjensidig respekterer vår kultur, tradisjon og vår norske grunnlov.

  Aviser som dagbladet og vg ynder å sope alle innvandrere på samme brett MUSLIMER.
  Det er media som tar alle under en kam, dette under fanen av at alle i Frp hater muslimer. For noe tull.

  De aller fleste i Frp klarer å skille på hva som er rett og galt.

  Det som provoserer meg er at regjeringen lar kriminelle få bli, enten de er hvite, svarte eller tror på den ene eller den andre.
  Det er provoserende at noen kan få ut alle NAV rettigheter uten å ha gjort et handetak. Gjelder forøvrig endel Norske politiske broilere også.

  Det handler om folks rettsoppfatning.

  I etterkant av terror handlingene i usa for noen år siden... så har ikke de Frp medlemmer jeg kjenner , noen gang tatt alle muslimer under den samme kammen som de selvmordsbomberne.

  Det er media som tillegger alle på høyresiden slike holdninger, basert på en og annen enkelt persons uttalelser.


  Jeg mener at VG og Dagbladet kjører sitt ideologiske, politisk venstreorienterte løp, kalkulert av ideologiske høyre orienterte økonomiske ideer.

  SvarSlett
 7. @Roald Bentzen sa;

  Hmmmm, jeg undrer på om du faktisk tenker litt over det du skriver her. Frp har altså gang på gang tatt opp saker xyz. Men ikke blitt hørt.

  Og hvem skal Frp bli hørt av? Folket kanskje?

  Og folket har i overveiende grad stemt på andre muligheter enn Frp. Og en kan ikke, en kan virkelig ikke si at Frp ikke kommer frem i media, hvis argumentet er at media er så slemme ovenfor Frp.

  SvarSlett
 8. Hardangermannen og Roald Berntzen: Her kan man nesten få inntrykk av at det er innvandringen/innvandrernes skyld og/eller politikernes (Stoltenberg & co) skyld at vi fikk en forvillet type som ABB. Mener dere virkelig det? La meg minne om at dere da skylder på ofrene. Man kan nesten få inntrykk av dere deler ABBs syn på tingenes tilstand. Ta dere en kavring og tenk dere om en gang til.

  SvarSlett
 9. Nå har vi nettopp fått bekreftet i en meningsmåling i Sunnmørsposten at Ap har fått sterkt økt oppslutning i forhold til rett før terrorangrepene. Alle stortingspartiene vil motarbeide terror. Derfor synes jeg det er trist at kun medfølelse og ikke sak får folk til å skifte politisk preferanse.

  Jeg hadde ønsket at vi kan ta vel vare på innvandrere og muslimer her i landet hvis de har rett til å bli uten å omfavne islam slik Ap gjør. Det er ikke til å komme forbi at Koranen har rasistiske og menneskefientlige utsagn. Da er det naturlig at noen blir redd for utviklingen. Når de røde partiene og særlig deres media lukker øynene for dette og stempler de urolige/redde med en rad skjellsord, har de ødelagt en sunn debattkultur. Det må Ap/røde media ta selvkritikk på!

  SvarSlett