tirsdag 4. januar 2011

Lærere, kontroll, skjema og møter

”Bok alene gjør ingen klok”, sa kjerringa, hun svidde grøten med nesen i kokeboka. Nei, det må lærere til. Kreative, energiske lærere, med engasjement og overskudd for fag og mennesker.

Hvordan får vi det? Lønn, og dermed status, må økes. Og læreren må få være lærer. Må få tilbake den status som er nødvendig for å utøve myndighet og selvstendighet. . I dagens skole svekkes ofte kreativitet og engasjement av økende kontroll, skjemavelde og møtevirksomhet. ”Hver gang en politiker finner på noe, er, faren stor for at det vil medføre mer prøving og flere skjema på skolene” sa Kristin Halvorsens forgjenger og partifelle Bård Vegar Solhjell.

Jeg tror han ser helt rett. Økt tidsbruk og papirarbeid på mange nye pålegg, nye reformer, nye oppgaver, aktivitetsmålinger, evalueringer og kontroll står neppe i forhold til gevinsten.

I en oversikt kunnskapsminister Kristin Halvorsen har sendt til Stortinget, er det opplistet 148 rundskriv, forskrifter, lovendringer og læreplanendringer innen skolesektoren siden den rødgrønne regjeringen overtok høsten 2005. ”Lærere og rektorer drukner”, sier Venstres leder Trine Skei Grande (V) til VG.. Jeg tror ikke noen av dokumentene er unyttige, men tallet forteller kanskje litt om skolebyråkratiseringen. Det gjør i alle fall et 90 siders, tettskrevet rundskriv om vurdering av elever,

Gjennom årene har politikerne gjentatte ganger ønsket seg "myndige, selvstendige og entusiastiske lærere". Men de samme politikere har fratatt lærerne mange av mulighetene til å kunne oppfylle de gode ønsker. Det blir stadig lettere å gå seg vill i en uoversiktlig jungel mellom alle trender og slagord om problembasert, problemorientert, gruppebasert, ansvarsbevisst læring osv. byråkratiskolen skal alt fra samtaler til tilbakemeldinger dokumenteres. Det skal legges årsplaner, ukeplaner, fagplaner, møteplaner - plan opp og i mente.

Hva man gjør og hvor effektivt arbeidet utføres kreves målt og innrapportert. Arbeidsoppgaver skal skriftlig evalueres og dokumenteres. Undervisningen skal kvalitetssikres, nettverkssamlinger etableres, det skal drives læreplanarbeid og IKT-utvikling.
Stadig flere lærere når irritasjonsgrensen i forhold til skjemavelde og rapporteringskrav, stadig flere går av før de må.

Erfaringer fra Danmark tyder på at lærere i beste fall bruker halvparten av arbeidstiden til undervisning. Uten å slå barnet ut med vaskevannet: Sett en stopper for den økte byråkratiseringen og umyndiggjøringen av lærerne som arbeidstakere. Velg de som skal trekke opp retningslinjene for skolens hverdag blant dem som har erfaring og faglig kompetanse. Førtidspensjoner de livsfjerne ideene, ikke sjelden prøvd iverksatt med atskillig arroganse. Se med kritiske øyne på og ta bare det beste med fra pedagogikken basert på problemorientering, deltagerstyring, medbestemmelse, selvforvaltning og alle prosjektarbeidene. Og mon det ikke bør lages en plan for hvordan et økende, men systematikkmanglende planarbeid kan reduseres.

Ikke minst: Ta livsgleden fra møteelskerne.


Blogglisten

1 kommentar: