mandag 6. desember 2010

Kulturmidler skaper fellesskapsverdier

(Innlegg i bystyredebatten i Stavanger om budsjettet 2011):

Jeg siterer fra lederartikkelen i Stavanger Aftenblad 15.september 2027:
I dag er det 15 år siden Stavanger Konserthus åpnet. Huset er blitt bærebjelken i et miljø som er blitt både et lokalt men også et nasjonalt kraftsentrum for musikk og kunst. Bjergsted-miljøet er blitt en inspirasjon for hele landet. Det ble bygget ut for 2 milliarder kroner etter en dristig satsning av politikerne i Stavanger. Den største kultursatsingen utenfor Oslo etter Operahuset, har vist seg bærekraftig og utviklende både når det topp-prestasjoner og variert bredde i utøvelsen, og økt oppslutning av publikum. Den som har skjedd står til terningkast 6.

Både i storkommunen Stavanger og i de øvrige fire andre nye regionkommunene i fylket er kulturlivet i disse årene overrislet - og blomstrer i dag på en måte som overgår forventningene.

Det begynte som en visjon. Men den ble fulgt opp av en målrettet gjennomføring og konkretisering av ideene. Et viktig punkt var at politikerne tenkte langsiktig og innså betydningen av man allerede før åpningen av konserthuset bevilget nok midler til arbeidet med å rekruttere nye brukere og nye utøvere gjennom tilrettelegging av et pedagogisk, kulturelt og kunstneriske innhold. Det kompliserte tekniske utstyret kunne utprøves så mye at alt fungerte perfekt fra dag 1, og programarbeidet tjente mye på at man så tidlig satset på dette.

Også i de par litt trangere budsjettårene etter 2010 holdt man fast ved Bjergsted-visjonen og bevilget såkornmidler som ble utgifter til inntekts ervervelse.
Vi tror at disse midlene var helt avgjørende for at brukergrunnlaget ble utvidet og at konserthuset så raskt fungerte til alles tilfredshet og at driften kom relativt raskt i balanse. Hjelp ble til selvhjelp for alle parter

Det som har skjedd disse årene viser at midler til kulturarbeid og kulturutfoldelse ikke er noe som tas fra fellesskapet. Man har sett at slike midler tvertimot bidrar til å skape fellesskapsverdier.

Det var som kulturminister Inge Per Thorvaldsen (V) sa ved gjennomgangen av kulturbudsjettet i Stortinget i fjor høst: "Stavanger har maktet å oppdatere kultur som samfunnsverdi. Byen og regionen har vist at kultur er ikke en utgift, det er en verdi som skaper utvikling, utdannelse og til slutt arbeidsplasser".

Når vi i dag, 15.september 2027, feirer, skal vi huske på at det var i de første tiåret i dette århundre at selve grunnlaget ble lagt. Politikerne den gang fryktet ikke fremtiden, de var med på å forme den. Gratulerer med dagen – og gratulasjoner til fortiden, det er en glede å registrere at så mange derfra er tilstede og kan være sammen med oss i dagens feiring.
Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar