mandag 22. juni 2009

"Samfundets Støtter" (anno 2009)

Av Henrik Ibsen, med redigeringshjelp. Spilt på Den Nationale Stortingsscene våren 2009

Ouverture
Toralv Maurstad leser ”Soria Moria Slott” fra Norske Folkeeventyr (1843)

Jens Stoltenberg (etter ide av Torbjørn Jagland/Terje Rød-Larsen): Jeg vil bygge et forfærdelig højt norsk tårn. Og øverst oppe på tårnet skal der være en altan. Og ude på den vil jeg stå. Jeg er 50 år.

Opposisjonen (rapper): Luftslotte, - de er så nemme at ty ind i, de. Og nemme at bygge også.

Magnhild Meltveit Kleppa (etter en tankegjønågang): Slot over Slot sig bygger!
Per-Kristian Foss: - længer og længere bort!

Carl I. Hagen: Å, hvor vi her lider under mishandling af vaner og vedtægter

Erna Solberg: Norge er et fritt land befolket av ufrie mennesker

Lars Sponheim: Ingenting bygget i grunnen. Og ingenting ofret for å få bygget noe heller. Ingenting, ingenting - alt sammen

Siv Jensen: Her raader Magtsprog, ei Retfærdighed

Odd Einar Dørum: Flertallet har aldri retten på sin side, sier jeg

Hijab og innvandring
Siv Jensen: Det er det store muslimflertal i vort samfund, som berøver mig min frihed

Martin Kolberg: Jeg tror vi seiler med Lig i lasten

Dagrun Eriksen, KrF: Onde normer råder over verden; med deres makt er ringe ifall de ikke finner hjelpere i vårt eget bryst

Knut Storberget
: Lovene spørger ikke om bevæggrunde

FrP
Siv Jensen: Har jeg så sant en oppgave i livet, så skal jeg også utføre den!

Thorbjørn Jagland: Sannhetens og frihetens ånd, - det er samfunnets støtter

Per Sandberg
: Dikt og forbannet løgn. Det er fra meg fremskrittene må komme, ellers kommer de aldri

Åslaug Haga: Per, du lyver

Ulf Erik Knudsen, Frp: De må ikke tro om meg at jeg ubetinget fordømmer kunstnerstanden. Jeg antar der er mange som kan bevare sitt indre menneskeufordervet i den stand også

Per-Kristian Foss (om Frp’ere): Å, personlighet - de? Hvis de noensinne har hatt ansats til den slags abnormiteter som De kaller personlighet, så er både røttene og trevlene blitt grundig ekstirpert allerede i gutteårene; det kan jeg forsikre Dem.

Høyre
Høyre-gruppen: Hvilken vei bør vi velge! Mang en vei står oss åpen; og i valget kjenner man vismann fra tåpen

Siv Jensen: Læs tidens lov! Den tåler ingens trods

Kåre Willoch (invitert på gruppemøte): Her må dog iallefall være noen som holder idéens fane høyt

Røst i Høyre-gruppen: Kan du afsé et ideal eller to?

Røst i presselosjen til Per-Kristian Foss): Lett du hadde vunnet spillet hvis du riktig hadde villet

Oslo Høyre (til Per-Kristian Foss): Vee Den, der har faaet et stort Kald i Livet, og ei har Styrke til at udføre det

Aker
Dag-Terje Andersen (i opptak fra 2007): Jeg må! Jeg må kjøpe i Aker; så byder meg en stemme i sjelens dyp, og jeg vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe bedre, til noe høyere.

Per Kristian Foss: Det er kjøpt med forlis, det selges med tap

Kjell Inge Røkke: Her gjelder maktspråk, er rettferdighet, den edle strå av velden overskygget.

Sylvia Bustad: Jeg har sånn umåtelig lyst til å si: Død og pine

Røkke: Lite barn kan ei forstå, hva vi store voksne må

Røst ovenfra: I ser i barnet en forvalter for husets etterlatte pjalter; av evigheten går et skjær for jer tanke, hist og her

Brustad: O, han skal føle hva hat som er mitt, et evig gjærende, et aldri mettet, kan ruge ut til hevn og forderv

Røkke: De kan lite på mitt råd, for jeg har sanket erfaringer i livets skole

Regjeringen: Vi vil ei granske hjerter eller nyrere: - det er ei verv for støv, men for dets styrer

Røkke: Metodisk har jeg intet lært. Men jeg har tenkt og spekuleret, og lest meg til en del av ethvert.

Lars Sponheim: Ei nok i angstens sved å bades; Brustad må igjennom martrens ild

Kristin Halvorsen: Ledende menn kan jeg ikke utstå fore min død,; - jeg har fått nok av den slags folk i mine dager

Brustad
: Jeg er båren til en gildere død

Røkke: Jeg kjenner sjømennene, sier jeg. Det er ikke folk til å gifte seg med.

Brustad: Å. De vet jo at nu holder jeg bare av en enste én! Ikke av noen annen i hele verden! Kommer aldri til å holde av noen annen.

Pengene


Finansminister Halvorsen (om Folketrygdfondet): Se, Statens Forraad er kun tyndt; den vil Valuta for sin Mynt

Per Olaf Lundteigen: Ingen gjeld! Aldri låne! Det kommer noe ufritt, og altså også noe uskjønt, over det hjem som grunnes på lån og gjeld

Halvorsen: Du er om deg på alle kanter for å gjøre utvei til penger; men så snart du har dem, blir de liksom borte mellom hendene på deg; du vet aldri hvor du gjør av de

Regjeringen: En klok dronning kan virke store ting i landet

Opposisjonen

Dagfinn Høybråten: Dog se, til slikt behøver vi en kraftig leder - med mot og innsikt nok. Hvor finnes han?

Lars Sponheim: Krev ei, min venn, at jeg skal gåten klare. Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare

Erna Solberg: For det er dog en viss lykke i det å føle seg fri og uberoende til alle sider. Ha fullt opp av alle de ting som en kan falle på å ønske seg. Sånn utvendig da

Pressekoret(til Regjeringen); De splittet har i fiendske Lejre den Flok, som samlet skulde sejre

Europa
Jonas Gahr Støre: Jeg betragter Skandinavismen kun som et gennemgangs-stadium til en sammenslutning af hele den store germanniske stamme

Svein Roald Hansen (leder av Ja til EU): Vi Skandinaver er, ligeoverfor Europa, endnu ikke kommen ud over sogneråds-standpunktetden tid, vi nu står i, kunde med lige så god føje betegnes som en afslutning, og at deraf er noget nyt nu i begreb med at fødes

Hemming Olaussen (leder av Nei til EU, fra galleriet): Hold Kjæft og pas din Dont!

Jens Stoltenberg: Gaa udenom, sae Bøjgen. En faar saa her

Miljøhøring
Kurt Oddekalv: Å love er til sist å lyve

Frederic Hauge, Bellona: Hva skal vi med det fremmede ordet idealer når vi har det gode norske løgner

Naturvernforbundet (til oljeminister Terje Riis-Johansen: At du ei kan, vil deg tilgis, men aldri at du ikke vil

Rasmus Hansson, WWF: Det er viljen som det gjelder! Viljen frigjør eller feller

Alle (til miljøvernminister Erik Solheim): En god vilje kjenner ingen umuligheter

SV-statsrådene: Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - men gøre det! Nej; det skønner vi ikke!

Ikke-materielt
Dagfinn Høybråten: Der er ingen tro mellom menneskene mer,
ingen kristendom, slik, som skrevet og sagt er;
lite gjør de godt, og mindre de ber,
og har slett ingen akt for de veldige makter

Audun Lysbakken, SV: Der slap det ud af ham tillsidst. Han var en traakig Moralist

Levi Flagell, Humanetisk forbund (fra galleriet): Den sorte theologiske bande, som for tiden råder i den norske statskirke, skal jeg ved lejlighed sætte et passende humanetisk mindesmærke Der findes ikke i hele kirke-Norge 25 fri og selvstændige personligheder

Laila Dåvøy, KrF: Hva nytter det å stå fast hvor alle ting ramler?

KrF’er: Med himmelen, ser De, må man omgås lirkende

Erik Solheim: Jeg synes hele livet er som en lek, jeg!

TV-reklame

Trond Giske: Jeg har tenkt og jeg har grublet meget i disse siste dage, - grublet så mangfoldig, så det til slutt begynte å løpe surr i mitt hode –

Kyrre Nakkim (NRK, fra presselosjen med lapp fra Hans-Tore Bjerkaas): Frihed og det Heles Vel var Maalet for NRKs Stræben

Opposisjonen: Se, det fik Giske fordi han var dum og ikke beregned sit Publikum

På sykehuset
Inge Ryan, SV: Alt skal en prøve, og velge det beste

Bjarne Håkon Hanssen: Tør hun ei yde deg en hustrus trøst og bringe pannens mulm til å forsvinne?

Ryan: Kallet er seg selv å være, sin egen sak til seier bære

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har ikke noe imot bakveier. Til tider kan de være nokså pikante

Olav Gunnar Ballo, SV: Slikt gjør man da ikke!

Jens Stoltenberg: Å. dersom de bare visste hvor vanskelig det er å dømme riktig om en syk som han holder inderlig av

Røster fra galleriet: Ikke tusen ord seg renter, som èn gjernings spor

Livet på Stortinget
Snåsamannen (fra galleriet): Mangt værk mægter mænds vilje at fremme; men de store gerninger styres af skæbnen

Journalist (fra presselosjen): Der er visdomslærere nok i denne sal; men hvor er visdommen?

Siv Jensen: Herinde hos os mellom Troldenes Flok. Det heder: ”Troll, vær dig selv nok!”

Bård V. Solhjell, kunnskapsminister: Politikk er krig med trolde i hjertets og hjernens hvelv. Visdom er at holde dommedag over seg selv

Thorbjørn Jagland: Partiprogrammerne vrier halsen om på alle unge levedygtige sandheder

Statsviter (på galleriet): En normalt bygget sandhed lever - lad oss sige - i regelen en 17 - 18, højst 20 år– sjelden længer

Lars Sponheim,(også sauebonde): For en partihøvding er liksom en ulv, ser De - han er liksom en forsluken gråben; - han behøver så og så mange stykker småfe om året hvis han skal bestå.

Statsviter: Et parti, det er liksom en kjøttkvern, det; det maler alle hodene sammen til en grøt; og derfor så blir de også grøthoder og kjøtthoder, alle i hop!

Magnus Takvam, NRK (fra presselosjen): Tar du spørretimen fra en gjennomsnittsrepresentant, tar du lykken fra ham med det samme

Backbencher: Jeg gjør bestendig og min plikt, men alltid innen mitt distrikt

Statsviter: Jeg får mere og mere bekræftelse på at der ligger noget demoraliserende i at befatte sig med politik og i at slutte sig til partier

Røst fra presselosjen: Mediene ejer Tiden, men tiden ejer ogsaa os

Øystein Djupedal (bittert, på vei ut døren til Arendal): Just i sejren bor forliset

Samlivet
Tora Aasland: Regjeringslivet er visseligen ikke alltid så rent som det burde være.

Ap-statsråd (kynisk): Regjeringspartnerskap? Ja, det er et hav av lutter fordring og lutter krav, som lite har med elskov å bestille

SV
(unisont til Stoltenberg): Vi ser at det liv vi to lever med hinannen, - det er i grunnen ikke noe ekteskap

Liv Signe Navarsete: Herregud, en kan da ikke selv hjelpe for hvem en kommer til å holde av, vet jeg

Jens Stoltenberg: Nuomstunder skilles trætten av et magtsprog ret og slet

Sv’er(mumler): Overkjørt blir vi alle sammen - en gang i livet. Men så får en reise seg opp igjen. Og late som ingenting

Finale
Torstein Dahle, Rødt (med en fot i dørsprekken): Sandhedens og frihedens farligste fiender iblandt os, det er den kompakte majoritet

Abid Raja,V(med tro på undere): Mitt rike, - mitt halve rike for en stortingsplass

Trond Giske: Nu vekk med sorg og klager! Følg meg, venner! I lystig nachspiel vi drukner dem!

Trine Skei Grande, V: Giske har aldri elsket noen utenfor seg selv, - det er kjernen i det hele

SV-gruppa
: Vi protesterer for all verden, men følger med på ferden

Martin Kolberg: Norge var et rige, det skal blive et Ap-folk

Jens Stoltenberg: Aldri faller det meg inn å tenke på enden. Øyeblikket nyter jeg

Avgående representant fra koalisjonen: Jeg er fri! Jeg er fri! Min fangenskaps liv er forbi! Jeg er fri som en fugl! Jeg er fri!

Hele salen: Går til sin gerning de norske velgere, viljeløst vimrende, ved ej hvorhen, - skrukker sig hjerterne, smyger sig sindene, veke, som vaggende vidjer for vindene, - kan kun om en ting i verden de enes, den, at hver storhed skal styrtes og stenes

Valgforsker (på plenen utenfor): Opinionen er en overmåde variabel tingBlogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar