torsdag 18. juni 2009

Partiene foran valget

Fremskrittspartiet: Nest størst i verdens rikeste land. Ligger klart høyere enn i 2005, men tar man nok tran? Er regjeringens viktigste motstander, har synspunkter som de blekrødeblekgrønne dels frykter, dels bruker for alt det er verdt til å skremme usikre velgere. Ønsker konfrontasjoner med utløsende media-oppmerksomhet. Har en selvskreven statsministerkandidat som har gjort hjemmeleksen, men mangler empatisk utstråling. Liten eller ingen intern uro, stor stabilitet. Lar veien gå hvor hen den vil, vandrer frem med sang og spill, og vil alltid klaga og kyta. Handelsreisende i løfter.
Valgtema: Innvandring,innvandring, innvandring,skatt, offentlige inngrep, eldreomsorg.
Ord for dagen: ”Praktisk politikk består i å ignorere kjensgjerninger" (Henry Brooks Adams.
Cruiser i Karibien med norsk mannskap, ubegrenset kreditt og landbesøk etter passasjerenes ønsker.

Høyre: Kjemper i motbakke og i skyggen. Ligger under katastrofevalget i 2005. Har ikke klart å ta inn over seg at FrP er blitt storebror. Verdikonservative er skuffet, næringsliberalister går til FrP. Partilederen er solid og kjemper tappert, men makter ikke å inspirere. Stort sett enig parti på overflaten, men mange smågnagere ligger på lur. Gjerdesittere kan komme ned. ”Alle opposisjonspartier vil regjere sammen med oss ”. Hvordan vil partiet takle en situasjon der NRK/TV2 lager statsministerdueller mellom Jens og Jensen?
Valgtema: Skatt, skole, veier.
Ord for dagen: ”Holde skattene nede og næringslivet oppe” (C.J. Hambro 1934).
Tar seg over Stillehavet i en eldre tankbåt som trenger oppussing.

Kristelig Folkeparti: Israel og FrP har gjort innhogg i grunnfjellet. Ligger litt under 2005-valget. Teller de tapte slag om bl.a. abortlov og nøytralt ekteskap, forsvunnet K i KRL-faget, svekkelse av kristne formålsparagrafene i skoler og barnehager, problematiserte bordvers og skolegudstjenester. Er usikre på strategien videre i disse sakene. Til å stole på når det gjelder bistand, fattigdom, dødshjelp-liberalisering og olje i Lofoten, men manglende prioriteringsvilje . Kunnskapsrik og nøktern partileder, men tenner ikke den store begeistringens brann. Valgtema: Fattigdom, miljø, eldreomsorg, kontantstøtte.
Ord for dagen : ”Politikk består i å tjene Gud på en slik måte at man ikke ergrer Djevelen" (Thomas Fuller).
Ror på Genesaretsjøen og ser om de finner noen som går.

Venstre: Målinger fra under 4 til over 8, ligger stort sett på nivået fra 2005, øker litt i større byer. Som alltid flest usikre velgere. Litt redd for å bli litt knust i kampen mellom ”de to store”. Vil definitivt ikke i regjeringssamarbeid med FrP og Ap, har som mest realistiske håp en posisjon med Ap i mindretallsregjering og muligheter for påvirkning i viktige saker. Mest sikre nei-parti i Lofoten-spørsmålet. Partilederen er både partiets store aktivum og innimellom store problem, mener at små partier bør også tenke store tanker.
Valgtema: Miljø, kunnskap , velferd og personvern. Ord for dagen: ”Berre den som har tvisyn klarar å halda fast på djupneperspektivet” (Vinje).
Snart her, snart der i Middelhavet drevet av vind- og bølgekraft.

Senterpartiet: Godt fornøyd med situasjonen. Sideskiftet har gitt lite uro. Ligger litt under 2005-nivået.Svelger sine regjeringstap i stillhet, feirer triumfer. Fersk partileder fyller ikke helt Hagastolen ennå, men har et klart talent. Tafatt olje- og energiminister. Satser på fornyet kontrakt, men kan nok i en gitt situasjon finne tilbake til sentrum. Sterkeste nei til EU-parti, lillefingeren som vil være hele hånden.
Valgtema: Lokalt folkestyre, lokale løsninger, lokalt forankret næringsliv.
Ord for dagen: ”Oss har gjort kva gjerast skulle, yste ost og kinna smør” (Edvard Storm) Så seile de på Mjøsa (hvor ble det av den fornybare energien?): Gyng øss dit det passe.

Arbeiderpartiet: Gjør trolig et bedre valg enn sist. 36,9 førte til at Jagland gikk, men kan føre til at Stoltenberg bli sittende. Stø og god kurs i oljesmurt krisehåndtering, mer usikkert i ikke-materielle spørsmål. 2005-lovprisningen av flertallsregjeringers fortrinn og styringsevne har falmet. Takt, takt, pass på takten, den er mer enn halve makten. Svak miljø- og klimapolitikk. Dyktig og ubestridt statsminister, bedre som administrator enn inspirator, noe av hans styrke ligger i opposisjonens svakhet. Har fått opp alle jordens trelle, men får de god nok pensjon? Er kaptein i en båt der SV og SP må ro.
Valgtema: Arbeid til alle, bedre velferd, rettferdig fordeling.
Ord for dagen: ”Sannheten er at politikk skaper merkelige sengekamerater” (Charles D. Warner).
Prøver å lande i Mare Crisium (Dommenes hav) på Månen, men det kan bli en mare.

Sosialistisk Venstreparti: De er jo en lystig flokk, av mot og sanger har de nok, men sliter med å nærme seg 2005-resultatet. Bratt læringskurve i uvant regjeringsposisjon. Har mistet litt troverdighet i miljøspørsmål, men er blitt flinkere til å si at flasken er halvfull istedenfor halvtom. Partilederen er blitt vår nye finansstjerne, med stor ansvarlighet. Bortsett fra Olav G. Ballo synes hun å ha partitroppene under full kontroll.
Valgkamptema: Skole, miljø, likelønn.
Ord for dagen: ”Når man har presisert sitt standpunkt, behøver man ikke å slå leir på toppen av det” Churchill)
Er i en optimistjolle på vei ut av Rødehavet med de fargerike fiskene og dyreliv under vann.

1 kommentar: